Beemte-Broekland

Plaats
Buurtschap
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

Beemte-Broekland

Terug naar boven

Status

- Beemte-Broekland is een 'tweelingbuurtschap' in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

- Beemte-Broekland bestaat, zoals de naam al suggereert, uit de buurtschappen Beemte en Broekland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Etten en Leur (het huidige Etten-Leur), zijn Beemte en Broekland niet echt aan elkaar gegroeid en zijn het geografisch gezien eigenlijk nog steeds 2 aparte buurtschappen. Maar kennelijk heeft de gemeente Apeldoorn toch aanleiding gezien ze formeel tot 1 'woonplaats' Beemte-Broekland te benoemen in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

- Ter plekke staan nog wel plaatsnaamborden met de naam Beemte. Broekland heeft geen plaatsnaamborden.

- Overigens zou je Beemte ook als dorp kunnen beschouwen omdat het een kerk en een zekere mate van kern heeft, maar ter plekke benoemt men zich (overwegend) als buurtschap, dus conformeren wij ons daaraan.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Beemte: 1730 Beemter Veltjen, 1840 Beemte.
Broekland: 1840 Broekland.

Naamsverklaring
Beemte: het Middelnederlandse beemt betekent 'weiland'.(1)
Broekland: broeklanden waren oorspronkelijk drassige, moerassige stukken land. Door afwatering aan te brengen (in dit geval de Wetering) werd het mogelijk het land in cultuur te brengen.

Terug naar boven

Ligging

Beemte-Broekland ligt direct NO van Apeldoorn, O van Wenum en Wiesel, wordt doorsneden door de A50, en grenst in het W aan het Apeldoorns Kanaal en in het O aan de dorpen Teuge en De Vecht. Beemte ligt rond de Beemterweg, Broekland ligt rond de Broeklanderweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Beemte 44 huizen met 281 inwoners en Broekland 37 huizen met 278 inwoners. Gezamenlijk dus 81 huizen met 559 inwoners. Tegenwoordig heeft Beemte-Broekland inclusief de hieronder vallende buitengebieden ca. 400 huizen met ruim 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De provincie Gelderland heeft een gebied in deze omgeving aangewezen als Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). In zo'n gebied is er ruimte voor intensieve veehouderijen om zich verder te ontwikkelen. Bestaande bedrijven hebben de mogelijkheid uit te breiden en nieuwe bedrijven kunnen zich er vestigen. Een LOG biedt ruimte aan agrarische bedrijven die niet terecht kunnen op andere locaties, waar voorrang wordt gegeven aan natuurwaarden. Het LOG in deze omgeving heet in de ambtelijke stukken LOG Beemte-Vaassen. In de praktijk omvat het gebied een deel van Beemte-Broekland, en daarbinnen een deel van Broekland (gemeente Apeldoorn) en een aangrenzend N deel van de buurtschap Geerstraat (die een buurtschap is van het dorp Vaassen, gemeente Epe). Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Eeuwhorstweg, in het zuiden door de Broeklanderweg. In totaal is het gebied 420 hectare groot.

Nadere informatie vind je in het Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen, en op de site van Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en omgeving, die de belangen behartigt van alle bewoners in het gebied als het gaat om het zo goed mogelijk inpassen van grote bedrijven die zich hier willen vestigen of die willen uitbreiden. De stichting let bij het beoordelen van alle plannen met name op: voldoen de bedrijven die zich hier willen vestigen, of die willen uitbreiden, aan dezelfde kwaliteitseisen betreffende ruimtelijke ordening, grondgebruik en woonleefklimaat als wordt nagestreefd voor de plattelandsgebieden buiten het LOG?; hoe serieus gaat de overheid om met gezondheidsrisico’s, stankoverlast, geluidshinder, beeldkwaliteit en dierenwelzijn?

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beemte-Broekland heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De protestantse (voorheen hervormde) Wilhelminakerk aan de Beemterweg 7 te Beemte dateert uit 1937. Het orgel uit 1872 is een rijksmonument en om een aantal redenen van nationaal belang. Voor nadere informatie zie ook Wilhelminakerk te Beemte op Reliwiki.

- Gevelstenen in Beemte-Broekland.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oranjefeest Beemte-Broekland (weekend in augustus).

- "IJsvereniging Beemte-Broekland bestaat al vele jaren en kan bestaan dankzij haar leden. Veel inwoners steunen de vereniging door het betalen van contributie en op het moment dat er ijs op het kanaal ligt zijn er ook altijd veel buurtbewoners die vrijwillig meehelpen om er, samen met het bestuur, iets moois van te maken op het Apeldoorns Kanaal. Voor 5 euro per jaar (per huishouden) kun je lid worden van de IJsvereniging. Met deze inkomsten kunnen wij ervoor zorgen dat wij het juiste materieel kunnen aanschaffen en onderhouden om een mooie ijsbaan te prepareren tussen de Papegaaibrug en de Ramsbrug en kunnen wij in een mum van tijd de koek en zopie verzorgen op het ijs. Tijdens langere schaatsperiodes verzorgen wij ook de verlichting, het sanitair en organiseren wij een toertocht.

Wij nodigen je van harte uit, of je nu wel of niet lid wordt van de IJsvereniging, om als schaatser of als toeschouwer te komen genieten wanneer er geschaatst kan worden op het Apeldoorns Kanaal. De ontspannen en gemoedelijke sfeer op het ijs is uniek en het dorpse karakter van Beemte-Broekland komt juist ook op het ijs goed naar voren. Hopelijk kun je dat de komende winter zelf ervaren! Je kunt je aanmelden als lid door een e-mail te sturen naar ijsverbb@gmail.com, een WhatsAppje te sturen naar 06-22973908 of te bellen met Ab Vos: tel. 055 3121520. Via deze communicatiemiddelen kun je vanzelfsprekend ook eerst meer informatie inwinnen. Graag tot ziens op het ijs of elders in ons prachtige Beemte-Broekland!"

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis Ons Huus in Beemte-Broekland is een ontmoetingsplek voor de inwoners van deze buurtschap en omstreken. Het is een plek voor zowel ontspanning als inspanning en de inwoners zijn trots op "hun" dorpshuis. Naast een ontmoetingsplek is het dorpshuis ook geschikt voor feesten en partijen, voor cultuur, evenementen, vergaderingen en sportieve activiteiten. Het dorpshuis beschikt over een sportzaal annex feestzaal, diverse vergaderruimten, een gezellig café met terras, en een sportveld. De sportzaal en het sportveld zijn het domein van veel sportactiviteiten terwijl de vergaderruimtes een plek zijn voor inspiratie, waar bruisende activiteiten uit voortkomen en opbloeien. Rondom het dorpshuis is voldoende (gratis) parkeergelegenheid en er is WIFI. Het dorpshuis is het startpunt van een Klompenpad en diverse fietsroutes. Diverse plaatselijke verenigingen hebben hun thuisbasis in het dorpshuis.

- Onderwijs: - "Basisschool De Diamant in Beemte-Broekland haalt haar inspiratie uit de tekst van Nelson Mandela: 'We are all meant to shine'. ‘Durf te stralen’ is daarom de basis voor ons schoolmotto: 'De Diamant laat kinderen stralen'. Ons onderwijs richt zich niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. Onze scholen sluiten aan bij de tijd en maatschappij waarin wij nu leven. Daarom geven wij werkelijkheidsnabij onderwijs en ontwikkelen kinderen eigenaarschap. Zij leren zelfstandig te handelen, met zelfinzicht, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan een multiculturele maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

Onze kernwaarden vormen de basis voor alles wat wij doen: wij gaan op zoek naar ieders talent; wij werken op basis van vertrouwen; wij gaan uit van ieders positieve bedoelingen. Op onze christelijke ontmoetingsscholen zijn alle kinderen en ouders welkom. Gelijkwaardigheid, respect, luisteren naar elkaar, jezelf kunnen zijn: dat vinden wij belangrijke waarden. Wij vinden: de ontmoeting met de ander is de kans van je leven voor je eigen ontwikkeling! Dat geldt zeker voor onze samenwerking met ouders, die wij graag betrekken bij het onderwijs aan hun kind. Onze belangrijkste afspraak: Iedereen is anders, iedereen hoort erbij! Wij werken in een veilige sfeer van vertrouwen in respect. Wij bieden een uitnodigende leeromgeving, zo mogelijk in ateliers."

- Sport: - "Sportvereniging DIO Beemte-Broekland is opgericht in 1966. Een gezellige en sportieve vereniging voor jong en ouder. Een vereniging waar je je thuis voelt. Bij DIO is het mogelijk om diverse sporten te beoefenen. Naast zowel recreatief als competitie volleybal, kun je bij DIO ook terecht voor Senioren Gymfit, Zumba, Streetdance voor kids en Total Body Workout. Thuisbasis is Dorpshuis Ons Huus. Daar hebben we de beschikking over een sporthal en een cafégedeelte voor een hapje en een drankje.

Recreatief volleybal is volleybal afgestemd op de mogelijkheden van mensen die geen wedstrijd- of topvolleybal willen spelen. Door rekening te houden met de techniek en teamsamenstelling, kan door iedereen recreatief volleybal worden gespeeld. Belangrijkste is dat de teams met elkaar spelen en niet tegen elkaar. DIO kent dames-, heren- en mix recreantenteams. Competitie volleybal is volleybal waarbij naast plezier hebben in het spel de winst voorop staat. Jaarlijks worden binnen de Nevobo competitie circa 20 wedstrijden gespeeld. Binnen DIO zijn dames- en herenteams actief in de volleybalcompetities. Senior Gymfit is een speciale sportgroep voor 55+-ers. DIO biedt de mogelijkheid om in groepsverband te bewegen met leeftijdsgenoten. Dit onder deskundige leiding van een enthousiaste docent. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau meedoen. Plezier in bewegen staat voorop.

Zumba is al enkele jaren een groot succes. In een totale workout, combineert het alle elementen van fitness - cardio, muscle conditioning, balans en flexibiliteit - boost het energie en een enorme dosis goed gevoel elke keer als je de les hebt afgerond. Een Total Body Workout, de naam zegt het al, is een training voor het hele lijf. In deze lessen worden aerobics, steps en spierverstevigende oefeningen gecombineerd tot een intensieve activiteit. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van gewichtjes, dynabands en de grondmat. En last but not least is er nog Streetdance. Streetdance voor kids is onderverdeeld in een onder- en bovenbouwgroep (basisschool). Onder leiding van een fantastische danslerares leert iedereen de coolste moves met de grootste gezelligheid."

- Schietvereniging Beemte-Broekland (SvBB) heeft ruim 80 leden. De accommodatie bestaat uit 2 goed verlichte schietbanen, van respectievelijk 25 en 30 meter, en een sfeervolle kantine. Er wordt bij SvBB met verschillende disciplines geschoten: Vuurwapen schieten / Handboogschieten / Luchtbuks schieten, en Dynamisch / parcours schieten I.P.S.C.

- Zorg: - "Bij Kraam90 in Beemte-Broekland is plek voor mensen die op zoek zijn naar een beschermde werkplek, omdat ze vanwege een handicap of beperking niet in staat zijn om in het reguliere bedrijfsleven te werken. Op onze zorgwerkplaats staat het woord ‘samen’ centraal. Samen met onze deelnemers worden er meubels gemaakt, samen houden we de winkel netjes, samen werken we in de kwekerij, samen werken we op het land. Onze doelstelling is het bieden van een zinvolle dagbesteding. Veel voorkomende werkzaamheden in de meubelmakerij zijn het in elkaar schroeven van meubels, het schuren van hout of in de lak of verf zetten van meubelen. Ook in de kas en buiten op het land is er veel te doen en is er veel ruimte om lekker in het groen te werken. Denk bijvoorbeeld aan snoeiwerk, onkruid wieden, grasmaaien en hooien. Uiteraard is er altijd voldoende begeleiding om te helpen waar nodig."

- "Zorgboerderij Farm 4 You in Beemte-Broekland is ontstaan vanuit passie en liefde voor het buitenleven, de verzorging van en samenwerking met mens en dier die nét een beetje meer zorg en hulp nodig hebben. Dit vormt het fundament voor ons bestaan. Farm 4 You en haar locatie biedt de mogelijkheid dat wij de liefde voor de natuur en dieren met anderen kunnen delen. Wij willen met onze kennis, ervaring en ruimte de deelnemers met een beperking of handicap rust en zorg bieden. Er wordt rekening gehouden met de deelnemers hun ontwikkelingsmogelijkheden, zorgvraag en levensfase. Bij Farm 4 You komen de deelnemers in contact met de natuur, de buitenlucht, de vier seizoenen en ontstaat er vaak een speciale en bijzondere band tussen mens en dier. Al deze elementen bieden rust en zelfvertrouwen. Mede dankzij onze dagbesteding ondersteunen wij de thuissituatie om hen de mogelijkheid te bieden om even op adem te komen, een boodschapje te doen of om aandacht te kunnen geven aan andere gezinsleden."

Reactie toevoegen