Beemte-Broekland

Plaats
Buurtschap
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

Beemte-Broekland

Terug naar boven

Status

- Beemte-Broekland is een 'tweelingbuurtschap' in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

- Beemte-Broekland bestaat, zoals de naam al suggereert, uit de buurtschappen Beemte en Broekland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Etten en Leur (het huidige Etten-Leur), zijn Beemte en Broekland niet echt aan elkaar gegroeid en zijn het geografisch gezien eigenlijk nog steeds 2 aparte buurtschappen. Maar kennelijk heeft de gemeente Apeldoorn toch aanleiding gezien ze formeel tot 1 'woonplaats' Beemte-Broekland te benoemen in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

- Ter plekke staan nog wel plaatsnaamborden met de naam Beemte. Broekland heeft geen plaatsnaamborden.

- Overigens zou je Beemte ook als dorp kunnen beschouwen omdat het een kerk en een zekere mate van kern heeft, maar ter plekke benoemt men zich als buurtschap.

- Al met al een soortgelijke oneenduidige situatie dus als bij de W van Beemte-Broekland gelegen en in veel opzichten vergelijkbare 'tweelingbuurtschap' Wenum-Wiesel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Beemte: 1730 Beemter Veltjen, 1840 Beemte.
Broekland: 1840 Broekland.

Naamsverklaring
Beemte: het Middelnederlandse beemt betekent 'weiland'.(1)
Broekland: broeklanden waren oorspronkelijk drassige, moerassige stukken land. Door afwatering aan te brengen (in dit geval de Wetering) werd het mogelijk het land in cultuur te brengen.

Terug naar boven

Ligging

Beemte-Broekland ligt direct NO van Apeldoorn, O van Wenum en Wiesel, wordt doorsneden door de A50, en grenst in het W aan het Apeldoorns Kanaal en in het O aan de dorpen Teuge en De Vecht. Beemte ligt rond de Beemterweg, Broekland ligt rond de Broeklanderweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Beemte 44 huizen met 281 inwoners en Broekland 37 huizen met 278 inwoners. Gezamenlijk dus 81 huizen met 559 inwoners. Tegenwoordig heeft Beemte-Broekland inclusief de hieronder vallende buitengebieden ca. 400 huizen met ruim 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De provincie Gelderland heeft een gebied in deze omgeving aangewezen als Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). In zo'n gebied is er ruimte voor intensieve veehouderijen om zich verder te ontwikkelen. Bestaande bedrijven hebben de mogelijkheid uit te breiden en nieuwe bedrijven kunnen zich er vestigen. Een LOG biedt ruimte aan agrarische bedrijven die niet terecht kunnen op andere locaties, waar voorrang wordt gegeven aan natuurwaarden. Het LOG in deze omgeving heet in de ambtelijke stukken LOG Beemte-Vaassen. In de praktijk omvat het gebied een deel van Broekland (gemeente Apeldoorn) en een aangrenzend N deel van de buurtschap Geerstraat (die een buurtschap is van het dorp Vaassen, gemeente Epe). Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Eeuwhorstweg, in het zuiden door de Broeklanderweg. In totaal is het gebied 420 hectare groot.

Nadere informatie vind je in het Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen, en op de site van Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en omgeving, die de belangen behartigt van alle bewoners in het gebied als het gaat om het zo goed mogelijk inpassen van grote bedrijven die zich hier willen vestigen of die willen uitbreiden. De stichting let bij het beoordelen van alle plannen met name op: voldoen de bedrijven die zich hier willen vestigen, of die willen uitbreiden, aan dezelfde kwaliteitseisen betreffende ruimtelijke ordening, grondgebruik en woonleefklimaat als wordt nagestreefd voor de plattelandsgebieden buiten het LOG?; hoe serieus gaat de overheid om met gezondheidsrisico’s, stankoverlast, geluidshinder, beeldkwaliteit en dierenwelzijn?

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beemte-Broekland heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De protestantse (voorheen hervormde) Wilhelminakerk aan de Beemterweg 7 te Beemte dateert uit 1937. Het orgel uit 1872 is een rijksmonument en om een aantal redenen van nationaal belang. Voor nadere informatie zie ook Wilhelminakerk te Beemte op Reliwiki.

- Gevelstenen in Beemte-Broekland.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjefeest (weekend in augustus).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis Ons Huus in Beemte-Broekland is een ontmoetingsplek voor de inwoners van deze buurtschap en omstreken. Het is een plek voor zowel ontspanning als inspanning en de inwoners zijn trots op "hun" dorpshuis. Naast een ontmoetingsplek is het dorpshuis ook geschikt voor feesten en partijen, voor cultuur, evenementen, vergaderingen en sportieve activiteiten. Het dorpshuis beschikt over een sportzaal annex feestzaal, diverse vergaderruimten, een gezellig café met terras, en een sportveld. De sportzaal en het sportveld zijn het domein van veel sportactiviteiten terwijl de vergaderruimtes een plek zijn voor inspiratie, waar bruisende activiteiten uit voortkomen en opbloeien. Rondom het dorpshuis is voldoende (gratis) parkeergelegenheid en er is WIFI. Het dorpshuis is het startpunt van een Klompenpad en diverse fietsroutes. Diverse plaatselijke verenigingen hebben hun thuisbasis in het dorpshuis.

- Onderwijs: - Basisschool De Diamant.

- Sport: - Sportvereniging DIO. - Schietvereniging Beemte-Broekland (SvBB) heeft ruim 80 leden. De accommodatie bestaat uit 2 goed verlichte schietbanen, van respectievelijk 25 en 30 meter, en een sfeervolle kantine. Er wordt bij SvBB met verschillende disciplines geschoten: Vuurwapen schieten / Handboogschieten / Luchtbuks schieten, en Dynamisch / parcours schieten I.P.S.C.

- Zorg: - Zorgboerderij Kraam90.

Reactie toevoegen