De Vecht

Plaats
Dorp
Voorst
Veluwe
Gelderland

De-Vecht-MSD-20120201-253851.jpg

De Vecht is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst.

De Vecht is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst.

De-Vecht-MSD-20120201-253855.jpg

Het dorpje De Vecht ligt rond deze kruising. We kijken hier tegen Café/eetcafé/zalencentrum De Groot aan (op de gevel staat, of stond althans in ieder geval tot 2014 blijkens Google StreetView, 'Café de Vecht').

Het dorpje De Vecht ligt rond deze kruising. We kijken hier tegen Café/eetcafé/zalencentrum De Groot aan (op de gevel staat, of stond althans in ieder geval tot 2014 blijkens Google StreetView, 'Café de Vecht').

De-Vecht-MSD-20120201-253845.jpg

De Vecht, zicht op Café/eetcafé/zalencentrum De Groot, met de voormalige slijterij/bedrijfswoning.

De Vecht, zicht op Café/eetcafé/zalencentrum De Groot, met de voormalige slijterij/bedrijfswoning.

De-Vecht-MSD-20120201-253843.jpg

De Vecht, de voormalige RK kerk H. Antonius van Padua is in 2015 aan de eredienst onttrokken

De Vecht, de voormalige RK kerk H. Antonius van Padua is in 2015 aan de eredienst onttrokken

De-Vecht-MSD-20120201-253847.jpg

De Vecht, de piepkleine kerk van de voormalige Hervormde (PKN) Evangelisatie Bethel (Lochemsestraat 42), uit 1925, is in 2013 buiten gebruik gesteld.

De Vecht, de piepkleine kerk van de voormalige Hervormde (PKN) Evangelisatie Bethel (Lochemsestraat 42), uit 1925, is in 2013 buiten gebruik gesteld.

De-Vecht-MSD-20120201-253838.jpg

Carnavalsnaam van De Vecht. Weet iemand wat dit betekent? En waaróm het dorp deze carnavalsnaam heeft?

Carnavalsnaam van De Vecht. Weet iemand wat dit betekent? En waaróm het dorp deze carnavalsnaam heeft?

De Vecht

Terug naar boven

Status

- De Vecht is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst.

- Het dorp De Vecht heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Terwolde. In de praktijk heeft het dorp veel samenwerkingsverbanden met buurdorp Teuge.

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Vrogge Reuiers Darp (weet iemand wat dat betekent en waaróm ze die naam hebben?, red.)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Vecht ligt NW van Twello, N van Teuge, rond de kruising Beentjesweg / Kerkstraat / Lochemsestraat / Avervoordseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De dorpskern De Vecht heeft ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners. Volgens de site van Plaatselijk Belang heeft het totale dorpsgbied ca. 400 inwoners. Het aantal huizen ligt dan rond de 150.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het jonge lintdorp De Vecht is in de 19e eeuw ontstaan in noord-zuidelijke richting, op een kruising van wegen naast de Grote Wetering. Deze kruising is het middelpunt geworden van de activiteiten binnen het dorp. Het agrarische dorp vervult een centrumfunctie voor het omliggende buitengebied.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Als studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn wij door Plaatselijk Belang De Vecht in september 2008 benaderd om een ontwikkelingsplan met een strategisch advies voor het dorp te maken. Tijdens het afgelopen halfjaar hebben we met 7 studenten intensief aan dit plan gewerkt. In deze periode hebben we het dorp en zijn warme en gemoedelijke sfeer onder de bewoners leren kennen. We kregen niet alleen veel informatie over het dorp van de bewoners maar ook van de Oudheidkundige Kring Voorst. We raakten betrokken bij de activiteiten en spraken met verschillende partijen die zich bezighouden met ontwikkelingen rondom het dorp. Zo namen we deel aan een vergadering van Klankbordgroep Weteringse Broek en spraken we met de gemeente Voorst over de woningbouwmogelijkheden in het dorp.

Daarnaast namen we deel aan een bijeenkomst die georganiseerd was door de gemeente samen met Landschapsbeheer Gelderland over 'De Vecht in het groen'. We mochten tijdens de wekelijkse bezoeken aan het dorp en de twee bewonersavonden gebruikmaken van de goede voorzieningen bij Café De Groot. We willen alle mensen die betrokken zijn geweest bij dit project hartelijk danken voor hun bijdrage. Wij als studenten hebben veel geleerd en hebben met plezier de Ontwikkelingsvisie De Vecht 2030 gemaakt. In onze ogen heeft het afgelopen half jaar tot een prachtig resultaat geleid, waarvan wij denken dat hier iets voor u ligt dat niet snel in de la zal laten verdwijnen. Met dit plan beogen we Plaatselijk Belang een handvat te geven om het karakteristieke dorp ook in de komende twintig jaar nog net zo gezellig en levendig te houden. Velp, januari 2009."

- In 2011 is voor het eerst sinds lange tijd weer gebouwd in De Vecht. Op het terrein van het voormalige Landbouwmechanisatiebedrijf (LMB) zijn 8 koopwoningen en 6 huurwoningen verrezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Vecht heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het restant van de oorspronkelijk 17e-eeuwse havezathe of herenboerderij Het Avervoorde (Avervoordseweg 9. Tegen het overgebleven deel van het huis is omstreeks 1800 een boerderij onder een rieten wolfdak gebouwd), en het zich daarbij bevindende 'Kruis van Avervoorde, een 'zoenkruis' voor een verdronken zoon, met de letters A V L, het jaartal 1570 en een wapen. Het is in 1571 geplaatst door Arent van Limberghen.

- Het kleine dorpje De Vecht heeft maar liefst 3 kerken: 2 in het dorp zelf en 1 N van het dorp. Dat komt omdat in ieder geval 2 ervan mede voor de inwoners van buurdorp Terwolde bestemd zijn.

- De Gereformeerde Gemeente Terwolde-De Vecht heeft ruim 700 leden en is gesticht in 1892. Het huidige kerkgebouw (Avervoordseweg 32, buiten de bebouwde kom, N van het dorp) dateerst uit 1953 en verving een eerder gebouw uit 1908. Het pand is uitgebreid in 1994 en in 2012. Bij de laatste uitbreiding is het pand vergroot van 500 naar ca. 850 zitplaatsen. Door een gestage groei van de kerkelijke gemeente was het pand te klein geworden. De kerkelijke gemeente wilde eigenlijk een compleet nieuw gebouw neerzetten en het bestaande pand afbreken, maar dat zou volgens de burgelijke gemeente te groot worden en niet passen in het buitengebied. Daarom is besloten de bestaande kerk te verbouwen. De kerk is met een vleugel uitgebreid. De oude pastorie is afgebroken. Aan de andere kant van de kerk is een nieuwe pastorie gebouwd.

- De voormalige RK H. Antoniuskerk (Kerkstraat 32) van de voormalige RK parochie De Vecht-Terwolde dateert uit 1921. In 2013 maakt de inmiddels regionale parochie Franciscus en Clara bekend dat wegens het teruglopend kerkbezoek 5 van haar 8 kerken worden afgestoten. Binnen de grenzen van de gemeente Voorst gaan de kerken in Klarenbeek (O.L. Vrouw Tenhemelopening), Bussloo (H. Martinus) en De Vecht (Antonius van Padua) dicht. Ook de kerken in Eerbeek (H. Geest) en Epe (H. Martinus) worden afgestoten. De H. Martinuskerk in Twello, eerder door het bisdom aangewezen als Eucharistisch Centrum voor de parochie, en de kerken van Loenen (H. Antonius Abt) en Vaassen (H. Martinus) blijven open. De RK H. Antoniuskerk in het dorp is per 11-2-2015 aan de eredienst onttrokken.

- En dan is er als nr. 3 nog het piepkleine kerkje van de voormalige Hervormde (PKN) Evangelisatie Bethel (Lochemsestraat 42) uit 1925. Dit kerkje is in 2013 buiten gebruik gesteld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV de VV (= Carnavalsvereniging de Verenigde Vechtenaren). - CV De Vrogge Reuiers.

- Toneelgroep Klaver 5 brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken.

- Festival LenteLive! (in een 'megafeesttent' aan de Bekendijk, weekend begin april, in 2020 voor de 15e keer). Voor een indruk van dit festival zie de Aftermovie LenteLive! editie 2018.

- Avondvierdaagse (eind juni, in 2020 voor de 56e keer).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ten zuidwesten van De Vecht is het Weteringsebroek ontwikkeld. Een gebied waar landbouw, natuur, waterberging en recreatie samenkomen.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van De Vecht door fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Vecht.

- Nieuws: - Nieuws uit De Vecht van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang De Vecht en omstreken is een belangenvereniging die zich inzet voor de belangen van de verenigingen, de inwoners en de bedrijven in en rond het dorp. Door te coördineren tussen inwoners, verenigingen, bedrijven en overheden beogen zij het dorp voor iedereen leefbaar te houden. Vaste aandachtspunten in hun periodiek overleg zijn de Dorpsvisie (en dan met name het punt woningbouw), verkeersveiligheid, omgevingsfactoren, vliegveld Teuge, WMO, en de basisschool.

- Onderwijs en kinderopvang: - De basisschool vormt samen met de BSO en de Peuteropvang de Brede School Antonius De Vecht. Daarmee kunnen zij kinderen van 2 t/m 12 jaar een ononderbroken leerlijn bieden. De kern van de brede school gedachte is dat door samenwerking van verschillende verenigingen, instellingen en onderwijs een sluitend netwerk ontstaat waarbij ontwikkelingskansen worden geboden aan kinderen, jongeren en ouderen in het dorp.

- Sport: - De oprichting en totstandkoming van Rooms Katholieke voetbalvereniging, tegenwoordig s.v. V en L (= Vlug en Lenig) (rond 1949) liep volgens verschillende lezingen niet echt van een leien dakje. Er was in die tijd een stel knapen uit De Vecht en omstreken dat regelmatig bij kapper Bernard Leerkes hun haar liet knippen. Ook in die dagen werd er onder het knippen al veel over voetbal gepraat. Maar praten vonden deze jongens niet genoeg. Ze wilden ook graag de wei in. Nu waren er weilanden genoeg in de buurt, maar geen boer wilde deze jongens erin hebben. En er was nóg iemand fel tegen al deze plannen en deze man had nogal wat gezag in het dorp. Zijn naam was Pastoor Tutert. Voetballen op zondag, geen denken aan! Maar meester Jan Duivenvoorde (hij gaf les op de lagere school) wist de pastoor toch zo ver te krijgen dat deze er over na zou denken (anders kwam er misschien wel een protestantse club!).

De voetballers maakten alvast een aanplakbiljet om leden te vragen. Ze hingen dit biljet op het kerkplein van De Vecht aan de WC-deur. Pastoor Tutert trok het er gelijk weer vanaf. Toch ging hij korte tijd later overstag, onder één voorwaarde: er mocht niet gevoetbald worden onder de missen en onder het lof, want dan hoorde men in de kerk te zitten. Het duurde vervolgens niet lang of er waren genoeg spelers aangemeld om een elftal te fabriceren. De naam, het verkrijgen van een eerste veld én het onderhoud ervan waren enkele aanloopproblemen, die allemaal voortvarend en creatief zijn opgelost. Hóe dat allemaal in zijn werk ging, kun je lezen onder deze link.

- Vrouwen: - "ZijActief afd. De Vecht heeft ca. 75 leden. We komen eens per maand op woensdagavond bij elkaar in Zaal De Groot. De avonden beginnen om 20.00 uur. Onder het genot van koffie en een drankje komen diverse onderwerpen aan bod. Heb je belangstelling? Bezoek dan een keer geheel vrijblijvend een van onze avonden."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Vecht.

Reacties

(2)

Leuk om te lezen, mijn compliment. Maar het bijschrift bij de bovenste foto is onjuist. Het is het café/ zalencentrum De Groot met de voormalige slijterij/ bedrijfswoning. Dus geen blokje huizen.

Dank voor uw compliment! Dat doet mij altijd goed als iemand laat blijken dat het gewaardeerd wordt en laat weten dat zijn/haar plaats goed beschreven is. Dank voor uw tip. Ik heb het aangepast. Ik zie op hun site dat ze nu inderdaad De Groot heten, maar op Google StreetView in 2014 zie ik nog de Vecht als cafénaam op de gevel staan. Staat dat er nog op of is dat inmiddels verwijderd/veranderd? Was dat de vorige naam van het café of is dat een soort tweede naam voor het huidige café?

En weet u wellicht ook wat de carnavalsnaam van het dorp, Vrogge Reuiers Darp, betekent en waarom men die voor die naam heeft gekozen? De gelijknamige carnavalsvereniging kan ik het niet vragen want die hebben helaas alleen een 'persoonlijke' pagina waar je 'vriend' van moet zijn om een bericht te kunnen posten.

Reactie toevoegen