De Vecht

Plaats
Dorp
Voorst
Veluwe
Gelderland

De-Vecht-MSD-20120201-253851.jpg

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De-Vecht-MSD-20120201-253855.jpg

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De-Vecht-MSD-20120201-253845.jpg

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De-Vecht-MSD-20120201-253843.jpg

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De-Vecht-MSD-20120201-253847.jpg

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland

De-Vecht-MSD-20120201-253838.jpg

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland, plaatsnaam in carnavalstijd

De Vecht, Voorst, Veluwe, Gelderland, plaatsnaam in carnavalstijd

De Vecht

Terug naar boven

Status

- De Vecht is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst.

- Het dorp De Vecht heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Terwolde. In de praktijk heeft het dorp veel samenwerkingsverbanden met buurdorp Teuge.

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Vrogge Reuiers Darp (weet iemand wat dat betekent?, red.)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Vecht ligt NW van Twello, N van Teuge, rond de kruising Beentjesweg / Kerkstraat / Lochemsestraat / Avervoordseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp De Vecht heeft ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is voor het eerst sinds lange tijd weer gebouwd in De Vecht. Op het terrein van het voormalige Landbouwmechanisatiebedrijf (LMB) zijn 8 koopwoningen en 6 huurwoningen verrezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Vecht heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het restant van de oorspronkelijk 17e-eeuwse havezathe of herenboerderij Het Avervoorde (Avervoordseweg 9. Tegen het overgebleven deel van het huis is omstreeks 1800 een boerderij onder een rieten wolfdak gebouwd), en het zich daarbij bevindende 'Kruis van Avervoorde, een 'zoenkruis' voor een verdronken zoon, met de letters A V L, het jaartal 1570 en een wapen. Het is in 1571 geplaatst door Arent van Limberghen.

- Het kleine dorpje De Vecht heeft maar liefst 3 kerken: 2 in het dorp zelf en 1 N van het dorp. Dat komt omdat in ieder geval 2 ervan mede voor de inwoners van buurdorp Terwolde bestemd zijn.

- De Gereformeerde Gemeente Terwolde-De Vecht heeft ruim 700 leden en is gesticht in 1892. Het huidige kerkgebouw (Avervoordseweg 32, buiten de bebouwde kom, N van het dorp) dateerst uit 1953 en verving een eerder gebouw uit 1908. Het pand is uitgebreid in 1994 en in 2012. Bij de laatste uitbreiding is het pand vergroot van 500 naar ca. 850 zitplaatsen. Door een gestage groei van de kerkelijke gemeente was het pand te klein geworden. De kerkelijke gemeente wilde eigenlijk een compleet nieuw gebouw neerzetten en het bestaande pand afbreken, maar dat zou volgens de burgelijke gemeente te groot worden en niet passen in het buitengebied. Daarom is besloten de bestaande kerk te verbouwen. De kerk is met een vleugel uitgebreid. De oude pastorie is afgebroken. Aan de andere kant van de kerk is een nieuwe pastorie gebouwd.

- De voormalige RK H. Antoniuskerk (Kerkstraat 32) van de voormalige RK parochie De Vecht-Terwolde dateert uit 1921. In 2013 maakt de inmiddels regionale parochie Franciscus en Clara bekend dat wegens het teruglopend kerkbezoek 5 van haar 8 kerken worden afgestoten. Binnen de grenzen van de gemeente Voorst gaan de kerken in Klarenbeek (O.L. Vrouw Tenhemelopening), Bussloo (H. Martinus) en De Vecht (Antonius van Padua) dicht. Ook de kerken in Eerbeek (H. Geest) en Epe (H. Martinus) worden afgestoten. De H. Martinuskerk in Twello, eerder door het bisdom aangewezen als Eucharistisch Centrum voor de parochie, en de kerken van Loenen (H. Antonius Abt) en Vaassen (H. Martinus) blijven open. De RK kerk in De Vecht is per 11-2-2015 aan de eredienst onttrokken.

- En dan is er als nr. 3 nog het piepkleine kerkje van de voormalige Hervormde (PKN) Evangelisatie Bethel (Lochemsestraat 42) uit 1925. Dit kerkje is in 2013 buiten gebruik gesteld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV de VV (= Carnavalsvereniging de Verenigde Vechtenaren).

- Festival LenteLive! (weekend begin april).

- Pinksterfeesten.

- Avondvierdaagse (eind juni, in 2018 voor de 54e keer).

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van De Vecht door fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Vecht.

- Nieuws: - Nieuws uit De Vecht van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang De Vecht en omstreken.

- Onderwijs en kinderopvang: - De basisschool vormt samen met Peuterspeelzaal Pinkeltje en de BSO Brede School Antonius De Vecht. Daarmee kunnen zij kinderen van 2 t/m 12 jaar een ononderbroken leerlijn bieden. De kern van de brede school gedachte is dat door samenwerking van verschillende verenigingen, instellingen en onderwijs een sluitend netwerk ontstaat waarbij ontwikkelingskansen worden geboden aan kinderen, jongeren en ouderen in het dorp.

- Sport: - s.v. V en L (= sportvereniging Vlug en Lenig, voetbal).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Vecht.

Reactie toevoegen