Zoutkamp

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

Zoutkamp brandweerkazerne [640x480].jpg

Zoutkamp, brandweerkazerne

Zoutkamp, brandweerkazerne

Zoutkamp havenkantoor [640x480].jpeg

Zoutkamp, havenkantoor

Zoutkamp, havenkantoor

Zoutkamp

Terug naar boven

Status

Zoutkamp is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Ulrum, in 1990 over naar gemeente De Marne, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Zoltkamp of Soltkamp.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Zoutkamp ligt ZW van het dorp Ulrum en grenst in het W aan het Lauwersmeer en de provincie Fryslân en in het Z aan het Reitdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zoutkamp 106 huizen met 720 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ruim 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Zoutkamp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zoutkamp heeft 7 rijksmonumenten.

- Oude Kerk uit 1836.

- In de voormalige dorpsschool is het Rijwiel- en Bromfietsmuseum van Sieger Woddema gevestigd. Tentoonstelling van diverse modellen en typen fietsen en bromfietsen. Tevens vele soorten fietsverlichting, waaronder de verduisteringsverlichting uit de Tweede Wereldoorlog. Schoolstraat 2. Tel. 0595-401320.

- In de monumentale Rijksbetonningsloods, centraal gelegen aan de oude binnenhaven, is sinds 1994 Visserijmuseum Zoutkamp gevestigd, waar je de geschiedenis en de ontwikkeling van de Zoutkamper visserij kunt bekijken. Daarnaast is er een jaarlijks wisselende expositie, die altijd een relatie heeft met het dorp, de zee en de visserij. Stap binnen in het achter het museum gelegen vissershuisje van Siegerlida, waar je terug gaat naar de tijd van het dorp en de vissers van toen. Snuif eens de geur van vis, teer, hout en diesel op, en vergeet even de huidige jachtige maatschappij.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Pinksterfeest Zoutkamp.

- Slag om Zoutkamp (weekend in september).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zoutkamp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Zoutkamp.

- Belangenvereniging: - Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp (VDZ) streeft er naar de leefbaarheid binnen het dorp te bewaken en waar mogelijk te bevorderen. Ze willen het kleinschalige toerisme bevorderen door het dorp en directe omgeving aantrekkelijker, beter bereikbaar en beter begaanbaar te maken. Dit alles met behoud en bevordering van het dorpse karakter en de historische waarde van het dorp. Want ze vinden toerisme leuk en belangrijk, maar dat mag nooit ten koste gaan van het dorp.

"Naast belangenbehartiging, sponsort de VDZ activiteiten (zoals de intocht van Sinterklaas). We organiseren op dit moment zelf geen activiteiten. Het dorp staat bol van de verenigingen en stichtingen die dat prima doen en is hierin dus goed zelfvoorzienend. Goede voorbeelden zijn het Pinksterfeest, Zoutkamp beleef ‘t, de Slag om Zoutkamp, de Kerstmarkt, Lichtweek, Spelweek en nog vele vele andere evenementen en activiteiten die het dorp levend en bruisend maken. Het goed neerzetten van dergelijke activiteiten vergt veel geregel en energie, hiervoor hebben wij diep respect.

Onze inkomsten komen van onze leden als contributie en daarnaast ontvangen we wat subsidie van de overheid. De uitgaven zitten vooral in de kinderfeesten, zo financieren we o.a. Sint Maarten (grabbelton), de Spelweek, Sinterklaas en Koningsdag. We hebben in het verleden een legaat (nalatenschap) mogen ontvangen. Het bedrag is aan ons geschonken met als voorwaarde dat het voor kinderen uitgegeven moet worden. Hier is al goed gebruik van gemaakt door evenementen voor kinderen en bijvoorbeeld een speeltoestel voor de speeltuin."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zoutkamp.

Reactie toevoegen