Westhoek / Grote Veenpolder

Streek
Westhoek
Fryslân

westhoek_grote_veenpolder_actuele_kaart_kopie.jpg

In het ZW van de gemeente Weststellingwerf ligt het streekje de Westhoek, met daarin de dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Slijkenburg en Spanga. (© www.kadaster.nl)

In het ZW van de gemeente Weststellingwerf ligt het streekje de Westhoek, met daarin de dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Slijkenburg en Spanga. (© www.kadaster.nl)

Westhoek / Grote Veenpolder

Terug naar boven

Status

- De Westhoek is een streekje in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

- Het streekje de Westhoek omvat de dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Slijkenburg en Spanga.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het streekje wordt zo genoemd naar de ligging in de ZW uithoek van de gemeente Weststellingwerf.

Alternatieve naam
Het streekje wordt ook wel de Grote Veenpolder (of Groote Veenpolder) genoemd, naar de ligging in de gelijknamige polder.

Terug naar boven

Geschiedenis

Al omstreeks 1100 woonden er mensen in het gebied van de huidige Grote Veenpolder. Maar de bewoning komt pas later echt op gang. Er worden hutjes gebouwd, meestal in groepjes bij elkaar. Zo ontstaan de dorpen in de Grote Veenpolder: Eerst Munnekeburen, Scherpenzeel en Spanga, later komen Langelille en Nijetrijne erbij. De eerste karrensporen tussen de dorpen werden Binnenweg genoemd. Toen er behoefte kwam aan betere vervoersmogelijkheden, werden er ook Buitenwegen aangelegd.

Terug naar boven

Evenementen

- JC (Jeugd Commissie) De Groote veenpolder is een groep vrijwilligers die die door het jaar heen diverse activiteiten organiseert in de Westhoek, zoals de Zeskamp, de Westhoekloop en de Spooktocht.

- Op een zaterdag in mei is er jaarlijks de Westhoekloop, georganiseerd door Jeugd Commissie De Groote Veenpolder. De start en finish is bij Fitnust in Scherpenzeel.

- 1x in de 5 jaar is er in de Westhoek het Polderfeest. Het eerstvolgende Polderfeest vindt plaats van 19 tot en met 22 augustus 2021 (vanwege corona is editie 2020 verplaatst naar 2021).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Rottige Meente (soms nog geschreven in de oude spelling: Rottige Meenthe) is een natuurreservaat gelegen in het O deel van de Westhoek. Het ligt in de dorpsgebieden van Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga en Nijetrijne. Het is in de 19e eeuw en 20e eeuw ontstaan door vervening. Het gebied maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur van Nederland en is Habitatrichtlijngebied. Het meer dan 1000 ha grote gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.Het gebied wordt doorsneden door de Scheene grenst in het W aan de dorpskernen van Scherpenzeel en Munnekeburen, in het aan de Marktweg in Spanga, in het O aan de Linde en in het N aan de Jonkersvaart of Helomavaart. Nijetrijne ligt midden in het gebied. In de jaren vijftig is dwars door de Rottige Meente een weg aangelegd, van Wolvega naar Kuinre en de Noordoostpolder; de huidige N 351 (Pieter Stuyvesantweg). Naar het zuiden toe, aan de overkant van de Linde, ligt eveneens een uitgestrekt laagveengebied: de Weerribben. Naar het noorden sluit het gebied min of meer aan bij een keten laagveenplassen langs de Tjonger, zoals het Brandemeer.

Rond 1900 begon hier de ontginning, die tot in de jaren vijftig is voortgezet. Door het weggraven van het veen kwam de grondwaterspiegel lager te liggen, waardoor de restanten laagveen dreigden te verdrogen. Om de grote vuurvlinder en de Europese otter te beschermen zijn in 1955 enkele percelen aangekocht. Nadien zijn nog diverse delen toegevoegd, onder andere in het kader van een ruilverkaveling. Petgaten en legakkers herinneren nog aan de turfwinning. Het gebied bestaat verder uit kleine graslandjes, trilvenen en veenmosrietlanden. De zeldzame groenknolorchis is er te vinden.

In het noordelijke deel van het gebied (in de omgeving van Munnekeburen en Scherpenzeel) is een bescheiden netwerk van wandelpaden aangelegd, deels over planken en bruggetjes. Als vaargebied is de Rottige Meente uitsluitend toegankelijk met fluisterbootjes, roeibootjes, kajaks en kano's. Er is een kanoroute, de Scheeneroute, die in 2018 is verbeterd. - Site van beheerder Staatsbosbeheer over de Rottige Meente. Staatsbosbeheer heeft in Nijetrijne een excursieschuur, genaamd De Tentepolle (Pieter Stuyvesantweg 150).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Veenletters is de dorpskrant van de Westhoek / Grote Veenpolder. "Doelstelling van ‘Veenletters’ is het informeren van bewoners van de dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Slijkenburg en Spanga over gebeurtenissen in deze dorpen en omstreken. Tevens biedt ‘Veenletters’ de bewoners de mogelijkheid om nieuwswaardige feiten naar buiten te brengen." - Nieuws van Veenletters op Facebook.

Reactie toevoegen