West-Geesteren

Plaats
Buurtschap
Tubbergen
Twente
Overijssel

West-Geesteren

Terug naar boven

Status

- West-Geesteren is een buurtschap met verspreide bebouwing in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

- De buurtschap West-Geesteren valt formeel (bijv. voor de postadressen en voor de gemeentelijke basisregistratie BAG) onder het dorp Geesteren, maar heeft in de praktijk veel samenwerkingsverbanden met het W van de buurtschap gelegen dorp De Pollen (dat overigens in de gemeente Twenterand ligt). Zo is er o.a. sprake van een gezamenlijke vereniging Plaatselijk Belang (zie bij Links), die de belangen van beide kernen behartigt en veel gezamenlijk organiseert.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de ligging NW van het dorp Geesteren.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap West-Geesteren ligt NO van Vriezenveen, O van De Pollen, NW van Geesteren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap West-Geesteren wordt in de Volkstelling van 1840(1), in tegenstelling tot de meeste andere kernen van de gemeente Tubbergen, niet apart vermeld en zat in dat jaar kennelijk bij Geesteren inbegrepen. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Van 1913 tot 1956 was er een Openbare Lagere School in West-Geesteren.

- Op de site van Heemkunde Geesteren is een pagina met veel informatie over de geschiedenis van West-Geesteren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zomerfeest De Pollen / West-Geesteren (laatste weekend van augustus).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang De Pollen / West-Geesteren is een vereniging die de belangen behartigt van de inwoners van respetievelijk dit dorp en deze buurtschap. In 1948 ontstond het initiatief hiertoe. Men wilde een vereniging die gedragen werd door alle inwoners en enerzijds als doel had om de belangen te behartigen en anderzijds ook voor gezelligheid wilde zorgen. In de begintijd werd er gestreden om voorzieningen zoals gas, water en licht; zo was er in die tijd alleen een waterkraan bij “de waterboer” waar water gehaald kon worden. Een van de eerste activiteiten uit die tijd was het Oranjefeest. Na 60 jaar is er in de samenstelling van Plaatselijk Belang een scheiding gemaakt in het bestuurswerk. Een klein bestuur draagt zorg voor de bestuurlijke taken en een activiteitencommissie neemt de organisatie van de activiteiten op zich zoals de Fiets- en Wandelvierdaagse en de Zomerfeesten. Daarnaast is er ook een redactie die de informatiekrant ons Pollenblad "Effe’n bie proat’n" samenstelt en ook de website onder haar hoede heeft. De jaarcontributie bedraagt €10,-. Leden ontvangen een aantal malen per jaar het Pollenblad “Effe’n bie proat’n“. Daarnaast kan men vaak tegen gereduceerd tarief deelnemen aan de activiteiten van Plaatselijk Belang."

Reactie toevoegen