Vogelwaarde

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

vogelwaarde_boschkapelle_en_rapenburg_kaart_1949_1024x768.jpg

Tot 1970 waren Boschkapelle en Rapenburg nog aparte dorpen (hier op een kaart uit 1949) in de gem. Vogelwaarde. Bij de opheffing van die gemeente, in 1970, zijn die - inmiddels aan elkaar gegroeide - dorpen samengevoegd tot het 'nieuwe' dorp Vogelwaarde.

Tot 1970 waren Boschkapelle en Rapenburg nog aparte dorpen (hier op een kaart uit 1949) in de gem. Vogelwaarde. Bij de opheffing van die gemeente, in 1970, zijn die - inmiddels aan elkaar gegroeide - dorpen samengevoegd tot het 'nieuwe' dorp Vogelwaarde.

Vogelwaarde

Terug naar boven

Status

- Vogelwaarde is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. Het was een zelfstandige gemeente van 1-7-1936 t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Hontenisse, in 2003 over naar gemeente Hulst.

- Wapen van de voormalige gemeente Vogelwaarde.

- De gemeente Vogelwaarde is per 1-7-1936 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Boschkapelle, Hengstdijk, Ossenisse en Stoppeldijk.

- Het dorp of beter gezegd de plaatsnaam Vogelwaarde is bij de herindeling van 1-4-1970 ontstaan uit een samenvoeging van de dorpen Boschkapelle (de huidige westkant van het dorp) en Rapenburg (de oostkant). Deze oude dorpsnamen leven nog voort in de namen van bijv. de respectievelijke (thans voormalige) RK parochies en diverse verenigingen.

- Onder het dorp Vogelwaarde vallen ook de buurtschappen Kampen (grotendeels), Kamperhoek, Keizerrijk, Luntershoek, Patrijzenhoek (deels), Ruischendegat, Schapershoek, Sluis en Stoppeldijkveer (deels). Dit zijn 9 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam Vogelwaarde is in 1936 ontstaan als naam voor de in dat jaar opgerichte gemeente. In 1970, bij de opheffing van de gemeente, is het de plaatsnaam geworden van het huidige, gelijknamige dorp.

Naamsverklaring
Samenstelling van waarde = weerd 'land aan water, riviereiland' en de waternaam Vogel, die in 1221 reeds wordt vermeld als Voghela.(1)

Terug naar boven

Ligging

Vogelwaarde ligt O van Terneuzen, NO van Axel, NW van Hulst, ZW van Kloosterzande.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Vogelwaarde heeft ca. 750 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Uitvoerige pagina over verleden en heden van Vogelwaarde, op de site van de Dorpsraad.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De weg Rapenburg, in het O uiteinde van de dorpskern van Vogelwaarde, is een drukke doorgaande weg tussen de provincialeweg N290 in het Z en de dorpen Hengstdijk en Kloosterzande in het N. Landbouw- en vrachtverkeer zorgt er voor veel trillingen. De inwoners pleiten al vele jaren voor een landbouwweg oostelijk om het dorp heen. Anno 2019 werkt de gemeente aan een dergelijk plan. De weg krijgt een maximumsnelheid van 60 km/uur, net als op de aansluitende wegen Grafelijkheid en Margaretsedijk. Na realisatie van de rondweg wordt de weg Rapenburg in de dorpskern 'afgewaardeerd' en heringericht tot een 30-km-weg, zodat doorgaand verkeer voor de landbouwweg kiest. Bovendien is het dan voor landbouwvoertuigen en vrachtverkeer niet langer toegestaan over Rapenburg te rijden, tenzij het bestemmingsverkeer is. Het project kost ca. 2.5 miljoen euro. De gemeente heeft daar een subsidieaanvraag voor ingediend. Rekening houdend met bestemmingsplanprocedures en andere voorbereidingen, beoogt het project medio 2020 te worden gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vogelwaarde heeft 2 rijksmonumenten, zijnde woonhuis de Pauwhof uit 1860 op Sasdijkweg 7, en de RK Sint-Gerulphuskerk (destijds parochiekerk van de gemeente Stoppeldijk) op Rapenburg 49. De kerk uit 1861 is ontworpen door architect P. Soffers. In 1869 wordt de kerk getroffen door brand, waarna Soffers in 1870 de herbouw - en tevens verlenging van de kerk - ter hand neemt. Het is een bakstenen driebeukige pseudobasiliek in neogotische stijl. De kerk heeft een voorgebouwde toren die voorzien is van steunberen. De toren telt drie geledingen, bekroond door vier topgevels en een achtkante spits. De spitsboogvensters in de voorgevel zijn uitgevoerd in gietijzer en rijk in detaillering. Het interieur wordt overwelfd door gestucte houten kruisgewelven. Ch. Bruggeman vervaardigde in 1870 de monumentale neogotische preekstoel en twee biechtstoelen in dezelfde stijl. Het doopvont, uitgevoerd in natuursteen, is van 1881. Voor de kerk bevindt zich een Heilig Hartbeeld uit circa 1920. Op het kerkhof bevindt zich een baarhuisje uit de tijd van de stichting van het kerkhof (1861). Er bevinden zich ook nog enkele laat-19e-eeuwse grafmonumenten.

- De RK Sint-Petrus-en-Pauluskerk (Kerkstraat 15) was de parochiekerk van het vroegere dorp Boschkapelle. Reeds in de 16e eeuw was hier een kapel. De huidige kerk heeft enkele voorgangers gehad, namelijk van 1695-1760, van 1760-1811 en van 1811-1876. De huidige, neogotische kerk is in 1876 gereed gekomen en is - evenals de hierboven beschreven kerk van voorheen Stoppeldijk/Rapenburg - ontworpen door P. Soffers. In 1926 is de kerk verlengd naar ontwerp van architect Joseph Cuypers. In 1950-1951 zijn door J. Colette muurschilderingen aangebracht. Het is een driebeukig bakstenen kerkgebouw met driezijdig afgesloten koor en een slanke, halfingebouwde toren. Ook zijn er schilderingen die de Martelaren van Gorcum verbeelden, en neogotische zijaltaren.

Acht kerken van de Oost-Zeeuws-Vlaamse parochie H. Maria Sterre der Zee hebben medio 2015 de deuren gesloten voor eucharistievieringen. Het betreft de RK kerken in Koewacht, Graauw, Heikant, Sint Jansteen, Vogelwaarde-Stoppeldijk (Rapenburg), Lamswaarde, Nieuw-Namen en Terhole. De Basiliek in Hulst en de kerk in Kloosterzande blijven open voor de erediensten. De kerken in Vogelwaarde-Boschkapelle, Clinge en Hengstdijk hebben de status van kapel gekregen.

- Mariakapellen.

Terug naar boven

Evenementen

- Feestcomité Vogelwaarde organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten voor jong en ouder.

- Carnaval. - Stichting Karnavel De Vogelpiek is opgericht in 1962 en heeft dus in 2017 het 55-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar, in dit geval is dat dus 5x11).

- Beach VoetVolley-toernooi (pinksterweekend, in 2020 voor de 24e keer). Op vrijdag gaan ze van start met het beachsoccertoernooi, gevolgd door de 20+ Beachparty. Op zaterdagavond feesten ze verder met de Beachparty Junior en aansluitend de Mega Beachparty. Op zondag is er het in de regio inmiddels welbekende en drukbezochte Beach VoetVolley-toernooi.

- "Het idee voor een rockfestival in Vogelwaarde bestond al een aantal jaren. Een aantal leden van de plaatselijke carnavalsstichting De Vogelpiek wilde namelijk ook wel eens iets anders organiseren. Gezien hun liefde voor muziek waren ze er al snel uit dat het een muziekfestival moest worden. Er werd vaak over gepraat maar toch gebeurde er niets, totdat men er achterkwam dat de plaatselijke caféhouder ('t Karrewiel) met hetzelfde idee rond liep, maar dat niet in zijn eentje kon. Zodoende zijn de handen ineengeslagen en was VogelRock (weekend in september, in 2019 voor de 1e keer) geboren. Het festival is voor iedereen die houdt van rockmuziek in al zijn soorten. Iedereen, jong en ouder, zal zich er thuis voelen wegens de vele genres rockmuziek. Om er voor te zorgen dat je niet flauwvalt van de honger tijdens het festival, is er voor gezorgd dat er een groot assortiment aan eten te vinden is op ons buitenterrein. Je hoeft je broodtrommeltje dus niet mee te nemen." Tijdens de 1e editie waren er tributebands van Pearl Jam (Storm), Metallica (Metalmania), AC/DC (High Voltage) en Guns ‘N Roses (Slash 'N Roses), plus een aantal regionale bands.

Terug naar boven

Links

- Lokale links: - Links m.b.t. Vogelwaarde e.o..

- Nieuws: - Nieuws uit Vogelwaarde van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Vogelwaarde heeft als doelstellingen: het verkorten van de lijn tussen gemeenteraad en inwoners, waardoor de mensen betrokken blijven bij het wel en wee in het dorp; vermijden dat inwoners het gevoel krijgen er maar bij te bungelen; platform zijn voor burgers om mee te praten over hun woonomgeving en leefbaarheid in het dorp. In het kader van de doelstellingen ondernemen ze onder meer de volgende activiteiten: wensen van alle inwoners zo goed mogelijk vertalen naar gemeentebestuur en deze volgen in de tijd. Basis hiervoor is het dorpsplan; sterk maken voor het vasthouden, verbeteren of vernieuwen van de bestaande voorzieningen, zoals bibliotheek, basisschool De Schakel, peuterspeelzaal, kinderopvang, speeltuintje, sportaccommodaties, brandweer, het Dorpscentrum, plaatselijke middenstand/ondernemingen en verenigingen;

openstaan voor nieuwe en bestaande activiteiten ter bevordering en instandhouding van de algemene leefbaarheid in het dorp; coördinerend optreden (indien gewenst) tussen verenigingen, zodat deze bijv. niet op dezelfde dag of avond iets organiseren voor de leden/inwoners; inspraakavonden organiseren met evt. deskundigen en/of gemeenteraadsleden over zaken die belangrijk voor de inwoners van Vogelwaarde, bijv. m.b.t. openbaar groen, verkeersdrempels, snelheid bebouwde kom, aanpassing en wensen aangaande infrastructuur, openbaar vervoer en sociale veiligheid.

- Dorpshuis: - De plannen om te komen tot het bouwen van een nieuw gemeenschapshuis voor de toenmalige dorpen Boschkapelle, Stoppeldijk en Hengstdijk zijn ontstaan in 1966. Er was destijds dringend behoefte aan een nieuw dorpshuis, aangezien de voormalige dorpshuizen te Stoppeldijk en Boschkapelle niet beschikten over de noodzakelijk geachte accomodatie. Tevens waren beide gebouwen in slechte staat van onderhoud. In 1971 hebben alle verenigingen hun intrede gedaan in Dorpscentrum Vogelwaarde. De oude gemeenschapshuizen zijn toen verkocht. Het Dorpscentrum wordt beheerd door de gelijknamige stichting. De stichting heeft als doel het beheren en exploiteren van het gebouw en daarin aanwezige ruimten, voor educatieve, culturele en welzijnsactiviteiten. In 2012 heeft er een grondige renovatie plaatsgevonden en hebben ook nieuwe gebruikers, die voorheen hun plek in andere panden hadden, hun intrek genomen in het geheel vernieuwde Dorpscentrum.

- Onderwijs en kinderopvang: - De eerste steen van Basisschool De Schakel is gelegd op 29 april 1970. Daarvóór was er een school in zowel Boschkapelle, de Pauluspolder als Stoppeldijk. De Schakel is gebouwd tussen deze drie kernen in en werd zo letterlijk een schakel. De Schakel is voor een kleine kern als Vogelwaarde een grote basisschool, met tussen de 190 en 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Kernwoorden van de school zijn warmte, respect en zorg. - Kinderopvang Pinkeltje biedt opvang voor kinderen van 0-12 jaar.

- Sport: - Voor de oprichting van v.v. Vogelwaarde in 1945 werd er al gevoetbald in wat destijds nog Boschkapelle en Stoppeldijk heette. Voor zover bekend werd er voor het eerst gevoetbald onder de naam Boschkapelle. Deze vereniging is opgericht in 1920. Deze vereniging is in 1924 alweer opgeheven omdat de bond waaronder werd gespeeld, werd opgeheven. Vervolgens is in 1932 voetbalvereniging B.K.V.V. opgericht, die in februari 1940 werd opgeheven vanwege financiële problemen. In 1932 werd ook in Stoppeldijk een vereniging opgericht met dezelfde naam als het dorp. Deze vereniging is in 1937 opgeheven. Later was er ook nog voetbalvereniging S.C.V., die ook geen lang leven was beschoren, waarna in 1945 de huidige voetbalvereniging is opgericht. Tot begin jaren zestig was er ook nog v.v. Rapenburg. Onderling was er een behoorlijke rivaliteit.

- Veiligheid: - Brandweer Vogelwaarde.

Reactie toevoegen