Luntershoek

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

luntershoek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Luntershoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 30-6-1936 gemeente Stoppeldijk. Per 1-7-1936 over naar gem. Vogelwaarde, per 1-4-1970 over naar gem. Hontenisse, in 2003 over naar gem. Hulst.

Luntershoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 30-6-1936 gemeente Stoppeldijk. Per 1-7-1936 over naar gem. Vogelwaarde, per 1-4-1970 over naar gem. Hontenisse, in 2003 over naar gem. Hulst.

luntershoek_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Luntershoek ligt Z van Vogelwaarde, in het uiterste NW van het stadsgebied van Hulst, aan de noordrand van de Oude Vaart en natuurgebied het Groot Eiland. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Luntershoek ligt Z van Vogelwaarde, in het uiterste NW van het stadsgebied van Hulst, aan de noordrand van de Oude Vaart en natuurgebied het Groot Eiland. (© www.openstreetmap.org)

Luntershoek

Terug naar boven

Status

- Luntershoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 30-6-1936 gemeente Stoppeldijk. Per 1-7-1936 over naar gemeente Vogelwaarde, per 1-4-1970 over naar gemeente Hontenisse, in 2003 over naar gemeente Hulst.

- De buurtschap Luntershoek valt, ook voor de postadressen, onder de stad Hulst.

- De buurtschap Luntershoek ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met binnen dat gebied een adviessnelheidszone van max. 30 km/uur.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Luttershoek, 1793 en 1840 Luntershoek.

Naamsverklaring
Samenstelling van hoek 'scherpe of uitspringende bocht' en de familienaam Lunter.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Luntershoek ligt Z van Vogelwaarde, in het uiterste NW van het grondgebied van Hulst, rond de Sasdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Luntershoek 26 huizen met 124 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap werd/wordt ook wel Sasdijk genoemd, naar de ligging rond de gelijknamige weg/dijk. De Sasdijk dankt haar naam aan de vroegere Hulsterse Sassing of Hulstersas, een sluis (sas) die hier werd aangelegd om de toegang van Hulst tot de Westerschelde via de Oude Vaart of Moervaart en de zeearm het Hellegat te verbeteren. Door afdamming van het Hellegat ontstond de grote Riet- en Wulfsdijkpolder. Hiermee werd het Land van Axel eiland af. Aan de uiteinden van de dam kwamen sluizen: in het noorden bij buurtschap Luntershoek de Hulstersas (een schutsluis annex inundatiesluis) en in het zuiden bij Reigersbosch een inundatiesluis. In 1821 is de sluis buiten gebruik gesteld, omdat het Hellegat was verland. De kreek van het direct ten zuiden van de buurtschap gelegen natuurgebied het Groot Eiland is nog een overblijfsel van deze zeearm.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bij de buurtschap ligt de voormalige Batterij Luntershoek, vroeger ook wel Luttershoek. De buurtschap is vernoemd naar deze batterij. ZW van de buurtschap, aan de Reigersbosstraat, ligt nog een restant van de vergelijkbare, in dezelfde tijd (eind 18e eeuw) aangelegde Batterij Reigersbosch. In de Franse tijd vervielen de inundatiesluizen en bijbehorende batterijen. Een deel van Batterij Reigersbosch is nog goed te herkennen aan de eigenaardig hoekige dijk die ogenschijnlijk middenin de akkers tegen de Oude zeedijk aan ligt. Ook de sluis van Reigersbosch is nog altijd aanwezig. Deze ligt verborgen onder de weg en de voormalige dam.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Buurtschap Luntershoek is fraai gelegen aan de noordrand van landgoed en natuurgebied het Groot Eiland (niet te verwarren met het eveneens Zeeuws-Vlaamse 't Eiland). Het Groot Eiland bestaat uit enkele landbouwgronden, een woning, verscheidene kreken zoals De Auwel, een groot bos en een klein bos. Het kleine bos ligt op een lap grond die ook wel het Hulster Vlak wordt genoemd. Het landgoed is omringd door een dijk en is door middel van de Oude Vaart verbonden met de stad Hulst. De natuur kon hier eeuwenlang haar gang gaan. Op initiatief van de kloosterlingen verdwenen de gronden hier in de 13e eeuw onder water. Het polderland veranderde in schorren en kreken. Af en toe hielp de mens een handje, door bijvoorbeeld het gebruik van de geulen en kreken voor mosselkweek en het vervoer van goederen tussen de Westerschelde en vestingstad Hulst.

Het schorrengebied gelegen rond het huidige eiland is in de jaren tussen 1645 en 1845 in delen opnieuw ingepolderd. Hierdoor verdween de open verbinding met de Westerschelde. Een deel van het eiland wordt sinds die tijd weer bewoond en beboerd. Tegenwoordig is het Groot Eiland uit landschappelijk, natuurwetenschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt een van de belangrijkste terreinen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Het is een zoetwatermoerasgebied dat vrijwel geheel omringd is door kreken. Het Groot Eiland is een particulier landgoed, dat tegenwoordig eigendom is van de familie Bekaert. Een deel van de landbouwgrond is de afgelopen jaren getransformeerd tot natuurgebied. Het gebied was lang ontoegankelijk voor publiek. In 2011 kwam daar verandering in. In dat jaar is er een wandelpad gerealiseerd en een vogelobservatiepunt. De uitkijktoren is genoemd naar de in 2006 overleden gedeputeerde Thijs Kramer, die in 2006, bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, deze hut had toegezegd. - Waarnemingen van diersoorten in natuurgebied het Groot Eiland.

Bij de kreken Z van Luntershoek op het Groot Eiland kun je diverse eendensoorten bekijken, zoals Slobeend, Kuifeend, Krakeend en Smient. Ook kun je duikers zoals Fuut en Dodaars aantreffen. Op het Plaatje in het bos is een broedkolonie van de Blauwe Reiger gevestigd. Regelmatig is ook de Grote Zilverreiger en de Lepelaar te zien. In de zomer voeren Visdiefjes duikvluchten uit boven de kreek. Langs de Hoge Weg zit regelmatig de Roodborsttapuit op een weidepaaltje. De Bruine Kiekendief en in de winter de Blauwe Kiekendief zweeft regelmatig boven de rietvelden. Tijdens de winterperiode wordt het Groot Eiland bezocht door honderden Grauwe Ganzen en Kolganzen. De Canadese Gans broedt hier in de rietkragen. Steltlopers zoals Grutto, Wulp en Kluut lopen langs de oevers van de kreken. Rondom de bossen met populieren jagen Torenvalk, Boomvalk en Buizerd. Een enkele keer is de Roerdomp te zien aan de kreek die langs de Hoge weg ligt. Tegenwoordig is het ook mogelijk een roedel Reeën te zien. Er verblijven zo'n 80 exemplaren op en rondom het Groot Eiland. (bron en voor nadere informatie zie de pagina Vogelkijkgebied Groot Eiland op de site Delta Birding) - Mooie fotoreportage van de kleurrijke fauna en flora die je op het Groot Eiland kunt tegenkomen.

- Hier vind je een routekaartje van een mooie wandeling (ca. 11 km) door Luntershoek en het hierboven beschreven natuurgebied het Groot Eiland.

Terug naar boven

Beeld

- Mooie foto 'zicht op buurtschap Luntershoek'. - En nog een.

Reactie toevoegen