Hengstdijk

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ZL gemeente Hengstdijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Hengstdijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Hengstdijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Hengstdijk

Terug naar boven

Status

- Hengstdijk is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1936. Per 1-7-1936 over naar gemeente Vogelwaarde, per 1-4-1970 over naar gemeente Hontenisse, in 2003 over naar gemeente Hulst.

- Wapen van de voormalige gemeente Hengstdijk.

- Onder het dorp Hengstdijk vallen ook de buurtschappen Kampen (deels), Oude Stoof en Vogelfort.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hengstdijk ligt ZW van het dorp Kloosterzande, W van de dorpen Kuitaart en Lamswaarde, NW van het dorp Terhole en de stad Hulst, NO van de dorpen Vogelwaarde en Zaamslag en O van de stad Terneuzen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Hengstdijk 125 huizen met 670 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hengstdijk heeft 1 rijksmonument, zijnde de RK Sint Catharinakerk uit 1892. Het is een neogotische eenbeukige kruiskerk met een driezijdig gesloten koor en een westtoren met een vierzijdige naaldspits. Binnen zijn houten kruisribgewelven, opgaande van kolonnetten met knopkapitelen tegen wandpilasters. De gebrandschilderde ramen zijn geïnspireerd op de vroege gotiek. Het pijporgel is in 1917 gebouwd door Gebroeders Vermeulen, en in 1981 gerestaureerd door de firma A. Nijsse & Zonen uit Wolphaartsdijk.

Stichting Behoud Catharinakerk Hengstdijk is opgericht in 1998. Reeds vanaf 1994 was men bezig met het houden van activiteiten met medewerking van een groeiend aantal groepen om fondsen te verwerven voor instandhouding en onderhoud van deze prachtige kerk. De stichting is onderverdeeld in groepen, elk met hun eigen activiteiten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsstichting De Polderjongens is opgericht in 1975 en heeft ca. 24 volwassen leden en ca. 18 jeugdleden. - De Kindercarnavalsoptocht in Hengstdijk is op de zaterdag voor het carnavalsweekend.

- Jaarlijks is er van 27 t/m 30 december een Kerststallententoonstelling in de kerk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tot ca. 1960 bestond het huidige natuurgebied de Grote Putting uit een vrijwel onbegaanbaar, nat graslandencomplex met veel slootjes en hoogteverschillen. In de winter stond het laaggelegen terrein grotendeels onder water. Dit is te danken aan de dikke laag zware klei in de ondergrond. In de middeleeuwen is handmatig het veen uitgestoken. Dit diende als brandstof of er werd zout uit gewonnen. Het afsteken van het veen gebeurde verspreid door het hele gebied. Het bijzondere is dat de hierdoor ontstane hoogteverschillen nog steeds te zien zijn. Doordat het gebied erg nat is, is het zeer in trek als broedgebied en foerageergebied voor allerlei watervogels.

Om het natte karakter op lange termijn te behouden en de functie als broedgebied en foerageergebied te bewaren heeft het gebied een andere waterhuishouding nodig dan de omringende gangbare landbouwpercelen. Het is lastig om beide functies in één gebied te combineren. Om dit te verbeteren, is in 2014 ruim 100 ha verworven rondom het bestaande natuurreservaat, als onderdeel van de Zeeuwse uitwerking van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). In 2015 zijn deze akkers omgevormd tot weilanden en toegevoegd aan het natuurgebied, waarmee een van de oudste en best bewaarde bedijkingen van Zeeuws-vlaanderen nog mooier is geworden dan het al was. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. (bron: Dienst Landelijk Gebied, sept. 2014)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hengstdijk.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hengstdijk.

- Onderwijs en kinderopvang: - Op Brede school 't Vogelnest krijgen ca. 40 kinderen van 4 tot 12 jaar les. Bij de school hoort ook Peuterspeelzaal 't Hobbelpaardje. De school staat onder het bestuur van scholengroep Perspecto. Op 't Vogelnest leren kinderen, leerkrachten en ouders van en met elkaar. De leerkrachten creëren een sfeer waarin kinderen maximale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Kenmerkend zijn de drie waarden: Respect, Zelfbewustzijn, en Verantwoordelijkheid.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hengstdijk, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen