Hengstdijk

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ZL gemeente Hengstdijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Hengstdijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Hengstdijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Hengstdijk

Terug naar boven

Status

- Hengstdijk is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1936. Per 1-7-1936 over naar gemeente Vogelwaarde, per 1-4-1970 over naar gemeente Hontenisse, in 2003 over naar gemeente Hulst.

- Wapen van de voormalige gemeente Hengstdijk.

- Onder het dorp Hengstdijk vallen ook de buurtschappen Kampen (deels), Oude Stoof, Pauluspolder en Vogelfort.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hengstdijk ligt ZW van het dorp Kloosterzande, W van de dorpen Kuitaart en Lamswaarde, NW van het dorp Terhole en de stad Hulst, NO van de dorpen Vogelwaarde en Zaamslag en O van de stad Terneuzen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Hengstdijk 125 huizen met 670 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hengstdijk heeft 1 rijksmonument, zijnde de RK Sint Catharinakerk uit 1892 (die gebouwd is als opvolger van de vorige kerk uit 1797). De kerk is een goed voorbeeld van de stijl van architect P.J. van Genk. Het is een neogotische eenbeukige kruiskerk met een driezijdig gesloten koor en een westtoren met een vierzijdige naaldspits. Binnen zijn houten kruisribgewelven, opgaande van kolonnetten met knopkapitelen tegen wandpilasters. De gebrandschilderde ramen zijn geïnspireerd op de vroege gotiek. Het pijporgel is in 1917 gebouwd door Gebroeders Vermeulen, en in 1981 gerestaureerd door de firma A. Nijsse & Zonen uit Wolphaartsdijk. De kerk heeft sinds 2015 de status van kapel.

Stichting Behoud Catharinakerk Hengstdijk is opgericht in 1998. Reeds vanaf 1994 was men bezig met het houden van activiteiten met medewerking van een groeiend aantal groepen om fondsen te verwerven voor instandhouding en onderhoud van deze prachtige kerk. De stichting is onderverdeeld in groepen, elk met hun eigen activiteiten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsstichting De Polderjongens is opgericht in 1975 en heeft ca. 24 volwassen leden en ca. 18 jeugdleden. - De Kindercarnavalsoptocht in Hengstdijk is op de zaterdag voor het carnavalsweekend.

- In een weekend eind juni is er het Midzomerfeest in Hengstdijk, met o.a. een schieting en een gaaibolling. Onderdeel van het Midzomerfeest is ook de grootste Boekenbeurs van Oost-Zeeuws-Vlaanderen (in 2018 voor de 24e keer), met ca. 10.000 tweedehands boeken, die uitgestald liggen in de Catharinakerk. Inwoners van het dorp en omliggende dorpen kunnen hiervoor het hele jaar door boeken inleveren bij mede-organisator Jo de Cock. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk. De beurs wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van ca. 50 vrijwilligers, vooral leden van Carnavalsstichting De Polderjongens.

- Jaarlijks is er van 27 t/m 30 december een Kerststallententoonstelling in de Catharinakerk (in 2018 voor de 16e keer). Steeds meer verzamelaars lenen hun kerststal hier voor uit aan de kerk, met een bonte mix aan kerststallen tot gevolg. "Je staat er van versteld op hoeveel manieren je het kerstverhaal kan uitbeelden", stelt Jo de Cock van de organisatie. Het aantal kerststallen dat tentoongesteld wordt ligt ergens rond de 1000. Daar zitten ook collecties bij van verzamelaars met soms wel honderden kerststallen, en dan gaat het hard natuurlijk. Voor hen is het een mooie gelegenheid om hun collectie ook eens aan een breed publiek te kunnen laten zien. Inmiddels komt men uit heel Zeeland en Vlaanderen naar Hengstdijk om de kerststallen te bekijken. Bij de start in 2003 hadden ze nooit voorzien dat het zo groot zou worden. De kerk vraagt sinds 2015 2 euro entreegeld, maar rijk worden ze er niet van; het geld is nodig om de stookkosten te dekken. De organisatie vindt het mooi om op deze manier de kerk weer een functie te geven, die ook nog eens bij de geloofsovertuiging past.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tot ca. 1960 bestond het huidige natuurgebied de Grote Putting uit een vrijwel onbegaanbaar, nat graslandencomplex met veel slootjes en hoogteverschillen. In de winter stond het laaggelegen terrein grotendeels onder water. Dit is te danken aan de dikke laag zware klei in de ondergrond. In de middeleeuwen is handmatig het veen uitgestoken. Dit diende als brandstof of er werd zout uit gewonnen. Het afsteken van het veen gebeurde verspreid door het hele gebied. Het bijzondere is dat de hierdoor ontstane hoogteverschillen nog steeds te zien zijn. Doordat het gebied erg nat is, is het zeer in trek als broedgebied en foerageergebied voor allerlei watervogels.

Om het natte karakter op lange termijn te behouden en de functie als broedgebied en foerageergebied te bewaren heeft het gebied een andere waterhuishouding nodig dan de omringende gangbare landbouwpercelen. Het is lastig om beide functies in één gebied te combineren. Om dit te verbeteren, is in 2014 ruim 100 ha verworven rondom het bestaande natuurreservaat, als onderdeel van de Zeeuwse uitwerking van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). In 2015 zijn deze akkers omgevormd tot weilanden en toegevoegd aan het natuurgebied, waarmee een van de oudste en best bewaarde bedijkingen van Zeeuws-vlaanderen nog mooier is geworden dan het al was. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. (bron: Dienst Landelijk Gebied, sept. 2014)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hengstdijk.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hengstdijk heeft als doel het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp. De Dorpsraad is er ter verbetering en versterking van de leefbaarheid van het dorp. Diverse onderwerpen zoals het voorzieningenniveau, jeugd, ouderen, veiligheid en leefbaarheid hebben de aandacht van de Dorpsraad.

- Onderwijs en kinderopvang: - Op Brede school 't Vogelnest krijgen ca. 40 kinderen van 4 tot 12 jaar les. Bij de school hoort ook Peuterspeelzaal 't Hobbelpaardje. De school staat onder het bestuur van scholengroep Perspecto. Op 't Vogelnest leren kinderen, leerkrachten en ouders van en met elkaar. De leerkrachten creëren een sfeer waarin kinderen maximale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Kenmerkend zijn de drie waarden: Respect, Zelfbewustzijn, en Verantwoordelijkheid.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hengstdijk, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen