Hengstdijk

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ZL gemeente Hengstdijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Hengstdijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Hengstdijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Hengstdijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hengstdijk.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hengstdijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hengstdijk.

Terug naar boven

Literatuur

- In 2012 is het boek 'Hengstdijk, het dorp en zijn parochie' verschenen (auteurs: George Sponselee en Eddie Prince).

Terug naar boven

Status

- Hengstdijk is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1936. Per 1-7-1936 over naar gemeente Vogelwaarde, per 1-4-1970 over naar gemeente Hontenisse, in 2003 over naar gemeente Hulst.

- Wapen van de voormalige gemeente Hengstdijk.

- Onder het dorp Hengstdijk vallen ook de buurtschappen Oude Stoof en Vogelfort.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hengstdijk heeft 1 rijksmonument.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Tot ca. 1960 bestond het huidige natuurgebied de Grote Putting uit een vrijwel onbegaanbaar, nat graslandencomplex met veel slootjes en hoogteverschillen. In de winter stond het laaggelegen terrein grotendeels onder water. Dit is te danken aan de dikke laag zware klei in de ondergrond. In de Middeleeuwen is handmatig het veen uitgestoken. Dit diende als brandstof of er werd zout uit gewonnen. Het afsteken van het veen gebeurde verspreid door het hele gebied. Het bijzondere is dat de hierdoor ontstane hoogteverschillen nog steeds te zien zijn. Doordat het gebied erg nat is, is het zeer in trek als broedgebied en foerageergebied voor allerlei watervogels. Om het natte karakter op lange termijn te behouden en de functie als broedgebied en foerageergebied te bewaren heeft het gebied een andere waterhuishouding nodig dan de omringende gangbare landbouwpercelen. Het is lastig om beide functies in één gebied te combineren. Om dit te verbeteren, is in 2014 ruim 100 ha verworven rondom het bestaande natuurreservaat, als onderdeel van de Zeeuwse uitwerking van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). In 2015 worden deze akkers omgevormd tot weilanden en toegevoegd aan het natuurgebied, waarmee een van de oudste en best bewaarde bedijkingen van Zeeuws-vlaanderen nog mooier wordt dan het al was. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. (bron: Dienst Landelijk Gebied, sept. 2014)

Terug naar boven

Links

- Site van en over Hengstdijk.

- Dorpsraad Hengstdijk.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hengstdijk RK.

Reactie toevoegen