Ruischendegat

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Ruischendegat

Terug naar boven

Status

- Ruischendegat is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 30-6-1936 gemeente Boschkapelle. Per 1-7-1936 over naar gemeente Vogelwaarde, per 1-4-1970 over naar gemeente Hontenisse, in 2003 over naar gemeente Hulst.

- De buurtschap Ruischendegat valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vogelwaarde.

- De buurtschap is een van de weinige buurtschappen in de gemeente Hulst die geen plaatnaambordjes heeft. Dat komt omdat de buurtschap tegenwoordig binnen de bebouwde kom van het dorp Vogelwaarde ligt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1865 Ruischende Gat.

Naamsverklaring
Vormde het meest landinwaartse deel van het water Hellegat. Het woord gat duidt in Zeeland vaak een waterarm of kreek aan, met name de uitmonding hiervan.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ruischendegat ligt direct W van Vogelwaarde, in de Stoppeldijkpolder, rond de driesprong Bosstraat / Drie Gezustersdijk / Campensedijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ruischendegat 23 huizen met 127 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Reactie toevoegen