Tiggelt

Plaats
Buurtschap
Zundert
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Tiggelt

Terug naar boven

Status

- Tiggelt is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert. T/m 1996 gemeente Rijsbergen.

- De buurtschap Tiggelt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Rijsbergen.

- Het Z deel van de buurtschap wordt - blijkens de link - kennelijk als aparte buurtschap Achter-Tiggelt beschouwd (met een eigen buurtvereniging), die voor zover ons bekend verder nergens in atlassen of plaatsnamenlijsten als zodanig voorkomt.

- De buurtschap Tiggelt heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Tichelt, 1234 Tiegelt, 1266-1268 Tichhelt, 1277 Tigelt.

Naamsverklaring
“Kan samenhangen met tiegele dat voortkomt uit tegula ‘baksteen’ en dan waarschijnlijk gevormd met het collectiefsuffix -t, of anders met woordverzwaring” (1).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tiggelt ligt 1 km ZW van Rijsbergen, rond de Tiggeltsestraat (die op de oude gemeentegrens van Rijsbergen met Zundert overgaat in de Raambergweg en daarmee in de buurtschap Raamberg), Stokbeemd, Beemdstraat, Heistraat, Moer-Heiningbaan, Smokstraatje, Akkerstraatje, Nelleveldstraat, Huisakkerstraat en Oude Postbaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tiggelt 64 huizen met 375 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

“De plaatsnaam Zundert is voor het eerst opgetekend in de vorm van een godinnennaam: DEAE SANDRAVDIGAE, waarin de A een op zijn kop staande V voorstelt (een fout van de beitelaar, overigens veel voorkomend). De altaarsteen waarop de inscriptie voorkomt, dateert uit de 1e-4e eeuw en werd gevonden onder Tiggelt (op de Tiggeltse Akker, ter hoogte van het huidige partycentrum Aville / voorheen café Napoleon, red.) bij de aanleg van de weg Breda-Antwerpen (de zogeheten Napoleonsweg, zie daarvoor verder bij Zundert > Geschiedenis, red.) in 1812. Het beitelschrift vertoont nog allerlei andere tekortkomingen (slechte vlakverdeling, onhandig afkappen van woorden).

Dat de altaarsteen niet binnen de gemeente Zundert gevonden is, maar onder het aangrenzende Rijsbergen, is van ondergeschikt belang: de godin kan best in een wat ruimer gebied aanbeden zijn. Misschien was het wel een godin die in heel Toxandria vereerd werd. Op de vindplaats en elders op de Ticheltakker zijn nog diverse andere Romeinse archeologica gevonden” (89). Het uit één brok witte kalksteen gehakte altaar van 1,80 meter hoog, 1,42 meter breed en circa 42 centimeter dik staat sinds 1823 in de grote ontvangsthal van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

“Vanaf de Pannenhoefsebaan heb je een goed uitzicht op de bol liggende akkers bij Tiggelt. Hier is geen sprake van een natuurlijk verschijnsel; de boeren hebben de akkers met ploegen vanuit het midden opzettelijk verhoogd, om de ontwatering te bevorderen” (86).

Reactie toevoegen