Raamberg

Plaats
Buurtschap
Zundert
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Raamberg

Terug naar boven

Status

- Raamberg is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert.

- De buurtschap Raamberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Klein Zundert.

- Men woont ‘op de Raamberg’ (voor een toelichting hierop zie bij Welberg).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1487 kopie 1494 opten Raemberch, 1514 opten Raimberch.

Naamsverklaring
- Samenstelling van berg ‘hoogte’ (de hier aanwezige rug van dekzand) en een 1e deel raam, mogelijk ‘rand, grens’.(1)
- Raam komt in nederzettingsnamen voor in de betekenis van raaf (Raamsdonk). Maar in de Baronie heeft het woord steeds betrekking op wateren of gebieden aan een water gelegen, en wel steeds in grensstreken. In het Middelnederlands staat raam voor ‘omlijsting, raam’. Men kan wat betreft de oorsprong van het element verband zoeken met het Middelnederlandse reen, rein ‘verhoogde akkerrand, grenspaal’. In elk geval moet het woord een grensligging aangeven. Omlijsting, de Middelnederlandse betekenis, voldoet in dit opzicht ook goed. Als toponiem komen wij raam in de Baronie vooral tegen als simplex. Als adjectief noteren wij slechts Nederste en Voorste. Als eerste lid vinden wij raam in Raamsgoor (bijvoorbeeld de Raamsgoorsestraat in Vuchtschoot, red.), Raamblok, Raamsloot, Raamberg en Raamstraat. Moeten wij in de eerstgenoemde naam zien Raam + goor of Raam + schoor? Waarschijnlijk het laatste. Waar komen raamtoponiemen voor? Vooral in Baarle, Princenhage, Rijsbergen en Zundert. Verder nog enkele in Ginneken en Teteringen. De gronden die een naam met het element raam dragen, worden vooral gebruikt als weide, heide en moer*1. Ook wel als beemd*2. Dan zijn er ook nog wateren die raam heten. Het enige gehucht dat een naam draagt met het element raam is de Raamberg op de grens van Klein-Zundert en Tichelt”.(2)
*1 Voor een verklaring van moer zie bij Munnikenheide.
*2 Voor een verklaring van beemd zie bij Hoevense Beemden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Raamberg ligt 3 km N van Zundert, aan de beek de Raamloop en rond de Raambergweg, Raamloopweg, Aardgangstraat, Kerkhofstraat en Sanvelisberg. N, bij de Raamloop, gelegen aan de grens met de voormalige gemeente Rijsbergen, waar de Raambergweg overgaat in de Tiggeltsestraat (en daarmee in de buurtschap Tiggelt).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Raamberg 27 huizen met 133 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Raamberg ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1157 is er reeds sprake van een Willibrorduskerk in Zundert. Deze kerk lag bij Raamberg. De overblijfselen van deze kerk zijn in 1823 afgebroken. Zie verder bij Klein Zundert > Geschiedenis.

Terug naar boven

Links

- Corsobuurtschap Raamberg.

Reactie toevoegen