Silvolde

Plaats
Dorp
Oude IJsselstreek
Achterhoek
Gelderland

Silvolde

Terug naar boven

Status

- Silvolde is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Wisch.

- Onder het dorp Silvolde vallen ook de buurtschappen Bontebrug (grotendeels) en De Kroezenhoek.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Sillevold.

Oudere vermeldingen
838 kopie 11e eeuw in uilla Suluelda, 1200 Silfwolden, 1218 Silfwolde, 1234 Siluoldem, 1246 Seluolde.

Naamsverklaring
Samenstelling van wolde(n) = (nederzetting) bij het wold 'moerasbos, zompig bos' met een onbekend eerste deel. De oudste vorm wijst niet op wold, maar op veld 'open vlakte' en sommigen identificeren haar met Zilven.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Zillewold.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Silvolde ligt ZO van de stad Doetinchem en N van de dorpen Ulft en Gendringen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Silvolde 103 huizen met 627 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Silvolde, kun je terecht bij de in 1997 opgerichte Heemkundige Vereniging Old Sillevold. De doelstellingen van de vereniging, die ca. 160 leden heeft, zijn kort samengevat: de geschiedenisbeoefening van het dorp en het buitengebied, en het bewaren en veiligstellen van historisch materiaal. De vereniging tracht zo veel mogelijk inwoners met de plaatselijke geschiedenis te laten kennismaken. Old Sillevold belegt jaarlijks ca. 8 veelal openbare bijeenkomsten, waar een geschiedkundig onderwerp, het dorp en/of buurtschappen betreffende, of soms ook wel een landelijk thema, behandeld wordt. Dezelfde onderwerpen passeren eveneens de revue in het twee maal per jaar verschijnende verenigingsorgaan en in aparte - op één onderwerp gerichte - uitgaven. De historische bibliotheek van de vereniging vervult bij dit alles een zeer nuttige functie. Daarnaast beheert zij een aantal historische collecties en archeologische verzamelingen. Old Sillevold treedt naar buiten door mee te werken aan plaatselijke culturele en toeristische initiatieven.

Een in het oog springende activiteit van de vereniging is de opzet van de berceau op de RK Begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat. Om de voorbije begraafcultuur te kunnen blijven tonen, hebben hier - van deze begraafplaats afkomstige - cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten een veilige plek gekregen. De vereniging koestert ook het monumentenbestand van het dorp Silvolde en het buitengebied. Zij vaardigt twee leden af naar het Monumentenplatform Oude IJsselstreek, het samenwerkingsverband van de drie oudheidkundige verenigingen in de gemeente, namens welke organisatie enkele personen deel uitmaken van de gemeentelijke Erfgoedcommissie. Old Sillevold juicht ook het jaarlijks weerkerende fenomeen van de Open Monumentendag van harte toe en draagt o.a. in personele zin ook altijd bij aan het welslagen van dit evenement. Old Sillevold beoogt met dit alles het historisch besef der leden en de totale bevolking zo veel mogelijk te actualiseren en intensiveren, en denkt daarmee een zeer nuttige functie voor de gehele samenleving te vervullen. Old Sillevold is immers de hoedster en bewaakster van de Silvoldse geschiedenis.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het in 2009 verschenen Dorpsplan Silvolde stond als een van de aandachtspunten dat de dorpskom toe is aan een kwaliteitsimpuls. Met de input van de inwoners en ondernemers heeft SAB, ontwerp en adviesbureau uit Arnhem, een ontwerp gemaakt voor een nieuw dorpsplein. De gemeente Oude IJsselstreek werkt samen met Silvolds Belang (SB) in de pilot ‘Dorpskracht’, waarbij de gemeentelijke gebiedscoördinator en de contactfunctionaris de ideeën en initiatiefnemers actief ondersteunen. Anderzijds consulteert de gemeente de belangenvereniging, bijvoorbeeld over de besteding van de Nuongelden. SB heeft de gemeente geadviseerd dat geld te investeren in leefbaarheid, om verpaupering tegen te gaan. De gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen, waarmee de revitalisatieplannen van het dorpscentrum in een stroomversnelling kwamen.

De inwoners van Silvolde hebben veel ideeën, wensen en eisen voor hun nieuwe plein. Het plein moet een aantrekkelijke, veilige ontmoetingsplek worden. Ontmoeten en verbinden zijn daarbij de speerpunten. Dit wordt onder andere versterkt door een nieuw podium voor muziek, kunst en cultuur, allemaal sterk aanwezig in het Silvoldse verenigingsleven. Verkeer is een ander belangrijk onderwerp. De Ulftseweg is momenteel een fysieke en visuele barrière in het centrum. Momenteel wordt het dorpsplein begrensd door de Ulftseweg, die zich splitst in de Terborgseweg en de Prins Bernhardstraat. In het nieuwe plan worden Markt en Prins Bernhardstraat weer met elkaar verbonden, waardoor het centrum weer een geheel vormt met de Mauritiuskerk als beeldbepalend middelpunt. De Ulftseweg blijft, maar krijgt een ondergeschikte rol. Twee sporen in de bestrating, speels verwijzend naar de tramrails die er ooit lagen, geven de loop van de weg aan.

Denkend aan het plein, trok men aanvankelijk een harde grens om het plangebied. Maar kijkend naar de aantrekkingskracht die het plein moet krijgen, werden steeds meer verbindingen gezocht met andere kwaliteiten van Silvolde. Zo is er de regionale toeristische fietsroute die vanuit Terborg over de Marktstraat voert. Het plein moet een aantrekkelijk rustpunt gaan vormen. Ook het gebied ‘achter’ het Marktplein heeft grote potenties. Door dit gebied in de visie te betrekken, konden meerdere doelen verwezenlijkt worden. Zoals het maken van een integraal verhaal over parkeren, om de Markt parkeerluw te maken en die parkeerplaatsen elders te realiseren. Ook een momenteel nog ‘verstopt’ juweeltje, de oude Mauritiuskerk, kan door het vergroten van het plangebied weer zichtbaar worden gemaakt en verbonden worden met de rest van het centrumgebied. Het plein en de nieuwe verbinding Markt - Prins Bernhardstraat gaan de lokale ondernemers fysiek en symbolisch verbinden. Zie verder de Centrumvisie Silvolde. De Centrumvisie laat zien op welke wijze het dorpshart als ontmoetingsplaats en brandpunt van sociale activiteit kan gaan fungeren. De Centrumvisie is een inspiratiebron, waaruit ideeën kunnen worden gehaald om per locatie verbeteringen aan te brengen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Silvolde heeft 3 rijksmonumenten.

- Silvolde heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- Gerritsens Molen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De DKL Party (laatste weekend van juni, in 2020 voor de 33e keer) is naar eigen zeggen het grootste weidefeest van Nederland. De DKL Party begon als ‘Daklozenparty’ in 1988 aan de rand van Silvolde. 5 vrienden organiseerden voor enkele tientallen bekenden hun verjaardagsfuif. De naam van de fuif werd bedacht ‘onder het genot van’ en lijkt in de verte iets te maken te hebben met het ‘open karakter’ maar naar de ware reden blijft het gissen, zo vertelt de overlevering althans. Het feestje met een ‘kratje uit de regio’ en een ‘bandje uit de buurt’ smaakte naar meer en bleek voor herhaling vatbaar. Het jaarlijks terugkerende weidefeest werd een groot succes. Door de regionale aantrekkingskracht nam het bezoekersaantal elk jaar toe. Al snel heeft de organisatie de oorspronkelijke locatie aan de Oude Dinxperloseweg verruild voor een meer geschikte weide aan de overkant van de weg, dat lokaal bekend staat als ‘de wei van boer Bongers’.

- Het Silvolds Zomer Kamp is een jaarlijks kamp voor de basisschooljeugd, in de laatste week van de basisschoolvakantie.

- Silvoldse Kermis (gedurende 4 dagen in september).

- Kroegenspektakel (weekend in september).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Silvolde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Silvolde.

- Belangenorganisatie: - Silvolds Belang (SB) is een belangenvereniging die zich inzet voor zowel de collectieve als individuele belangen van de inwoners in zowel de kern als het buitengebied. Doel van SB is om een leefomgeving te ontwikkelen en te behouden waarin elke inwoner van Silvolde zich thuis moet kunnen voelen. Om deze leefomgeving te bereiken is het van belang niet alleen aanspreekpunt te zijn bij de gemeente, bedrijven en sociaal-maatschappelijke instanties, maar ook een volwaardige gesprekspartner te zijn op het moment dat deze instanties plannen of initiatieven willen uitvoeren.

- Jeugd en jongeren: - Stichting Gekkoo is opgericht in 2009 om kinderen en jongeren in Silvolde en omliggende kernen theater-, film- en danslessen te geven, en hen een podium te bieden waarop zij hun improvisaties kunnen uiten aan publiek op bijzondere locaties in de regio. Ze werken vanuit LOKAAL5 (Kerkenstraat 5). Initiatiefnemer Pieter van Dijk en zijn mede-docenten geven les in de Theaterfabriek, de Filmfabriek en de Dansfabriek. Zij begeleiden de kinderen en jongeren (vanaf 8 jaar) in de lessen en op weg naar de producties op locatie.

- Muziek: - "Al vele jaren verzorgt Harmonie St. Radboud uit Silvolde haar eigen muziekopleidingen. Ieder najaar starten wij met een opleiding voor blokfluit, die de basis is om verder te gaan op een ander instrument. Tijdens deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het notenschrift, het spelen op de blokfluit, maar ook het ritme speelt een belangrijke rol. Wanneer de leerling alles goed beheerst is dit een goede basis om verder te gaan op een ander instrument. Wij bieden de blokfluitopleiding gratis aan. Ook is het mogelijk om te starten met een slagwerkopleiding. Uiteraard wordt tijdens deze opleiding veel aandacht besteed aan de ritmiek en wordt de leerling opgeleid om deel te gaan uitmaken van onze drumband. De eerste drie maanden van de slagwerkopleiding zijn gratis. De blokfluit- en slagwerkopleiding kunnen worden gestart vanaf de leeftijd van 8 jaar.

De muziekopleidingen zijn bedoeld voor iedereen die bij Harmonie St. Radboud in Silvolde wil blijven musiceren. Wanneer de blokfluitopleiding goed is doorlopen kiest de leerling een instrument waarmee de muziekopleiding verder wordt vervolgd. Dit kan een houten of koperen blaasinstrument zijn. De vereniging verstrekt de leerling kosteloos een instrument in bruikleen waarna de lessen worden vervolgd bij een muziekleraar. Tijdens de opleiding wordt de leerling opgeleid tot het A-diploma. Wanneer dit diploma is behaald mag men mee gaan spelen in het grote orkest van de harmonie, zodat ervaring kan worden opgedaan in het samen musiceren. De lessen blijven doorgaan zodat de leerling verder opgeleid wordt tot het B-diploma en evt. C- en D-diploma (voor de getalenteerden). Het behalen van ieder diploma duurt gemiddeld zo’n 2 tot 3 jaar. Elk jaar organiseert de vereniging, speciaal voor alle leerlingen, een concert voor de ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en andere belangstellenden. Zowel de blokfluiters als alle muziekleerlingen kunnen dan laten horen wat ze allemaal geleerd hebben. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een gezellige jeugdmiddag voor alle jeugdleden waarbij we samen een leuke activiteit ondernemen. Op deze manier beogen wij onze jonge muzikanten bij onze vereniging te betrekken.

In 2010 is het leerlingenorkest van Harmonie St. Radboud in Silvolde van start gegaan met als doel de kinderen zo snel mogelijk met elkaar te laten samenspelen. Ons motto is dan ook: Samen muziek maken is leuk! Een leerling die er aan toe is mag na een goed jaar muziekles te hebben gehad meespelen in het leerlingenorkest. Ze repeteren iedere 14 dagen onder leiding van Robert Wijnands, voorafgaand aan de repetitie van het grote orkest. Op deze manier wennen de leerlingen alvast aan de vaste repetitie-avond. Ook bevordert het de contacten tussen de leden van het grote orkest en de leerlingen, doordat enkele orkestleden voorafgaand aan de eigen wekelijkse repetitie ter ondersteuning met het leerlingenorkest meespelen. De vaste repetitieavond van het harmonieorkest is op dinsdagavond van 19.45-21.45 uur in Ons Pakhuus. Nieuwe leden zijn altijd welkom, ook volwassenen die een instrument willen leren bespelen. Ook onze drumband kan nog enthousiaste leden gebruiken. Zij repeteren elke donderdagavond van 20.00-21.30 uur. Kom gerust eens een keer kijken op een van onze repetities."

- Sport: - Voetbalvereniging SC Silvolde.

- "Badminton kennen we allemaal. Op de camping, op het strand, iedereen heeft wel eens tegen een shuttle geslagen. Maar als je deze sport beoefent zul je merken dat het veel meer is dan alleen maar overslaan. Het is een afwisselende sport die vraagt om snelle reacties en een goede fysieke conditie. Je kunt ervaren dat je door regelmatige oefening al snel leuke wedstrijden kunt spelen. Ons jongste lid is 8 jaar en het oudste 65+: een sport voor alle leeftijden! Bij Spees Sjuttel Silvolde vinden we het erg belangrijk om naast de sportiviteit ook de gezelligheid mee te laten tellen. Onze leden komen natuurlijk deels uit ht eigen dorp maar ook uit omringende plaatsen zoals Terborg, Etten, Ulft, Gaanderen en Doetinchem. Heb je interesse? Je bent van harte welkom op de woensdagavond in Sportcomplex Laco Oude IJselstreek. Het is mogelijk om enkele avonden vrijblijvend mee te doen en zo te beslissen of badminton ook jouw sport is. Kijk verder op onze site voor meer informatie."

- Veiligheid: - Brandweer Silvolde.

Reactie toevoegen