De Kroezenhoek

Plaats
Buurtschap
Oude IJsselstreek
Achterhoek
Gelderland

De Kroezenhoek Silvolde plaatsnaambord [640x480].jpg

De Kroezenhoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Wisch.

De Kroezenhoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Wisch.

de_kroezenhoek_je_zult_er_maar_wonen.jpg

De Kroezenhoek is een qua grondgebied grote, maar qua huizen en inwoners bescheiden buurtschap, gelegen in een prachtig buitengebied van het dorp Silvolde. De slogan van de buurtschap is dan ook: "i-j zölt der maor wonen".

De Kroezenhoek is een qua grondgebied grote, maar qua huizen en inwoners bescheiden buurtschap, gelegen in een prachtig buitengebied van het dorp Silvolde. De slogan van de buurtschap is dan ook: "i-j zölt der maor wonen".

de_kroezenhoek_dweilorkest_de_kroezenhokers_sinterklaas_2016.jpg

Buurtschap De Kroezenhoek heeft een eigen dweilorkest, De Kroezenhøkers, die uiteraard optreden tijdens het carnaval, maar ook bij andere feestelijke gelegenheden in de regio, zoals hier bij een Sinterklaasintocht in 2016. (© www.kroezenhokers.nl)

Buurtschap De Kroezenhoek heeft een eigen dweilorkest, De Kroezenhøkers, die uiteraard optreden tijdens het carnaval, maar ook bij andere feestelijke gelegenheden in de regio, zoals hier bij een Sinterklaasintocht in 2016. (© www.kroezenhokers.nl)

de_kroezenhoek_op_kuijperkaart_1866_kopie.jpg

Op de Kuijperkaart van 1866 staat De Kroezenhoek, ZO van Silvolde, alleen nog als veldnaam, dus niet dikgedrukt als buurtschap/plaatsnaam, zoals bij de Silvoldsebuurt, NO van Silvolde, hier nog wél het geval is.

Op de Kuijperkaart van 1866 staat De Kroezenhoek, ZO van Silvolde, alleen nog als veldnaam, dus niet dikgedrukt als buurtschap/plaatsnaam, zoals bij de Silvoldsebuurt, NO van Silvolde, hier nog wél het geval is.

De Kroezenhoek

Terug naar boven

Status

- De Kroezenhoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Wisch.

- Buurtschap De Kroezenhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Silvolde.

- In plaatsenlijsten komt De Kroezenhoek niet voor. Op oude en recente kaarten (bijv. resp. de Kuijperkaart uit 1866 - zie de afbeelding - en de Topografische atlas van Gelderland(1)) staat deze naam alleen als veldnaam (= een buitengebied, al dan niet met bebouwing, die onder die naam bekend staat, zijnde volgens de topografen kennelijk geen plaatsnaam maar alleen een gebiedsnaam) en niet als buurtschap (en dus plaatsnaam). Maar ter plekke vindt men zich al vele jaren een buurtschap, dús vinden wij dat ook. Uiteindelijk is het lokale gevoelen daarbij voor ons toch doorslaggevend. Atlassen blijken nogal eens 'iets' achter te lopen in dit opzicht...

- Bij het 10-jarig bestaan van de Kroezenhoekse Kermis in 2001, heeft buurtschap De Kroezenhoek aan de burgemeester om plaatsnaambordjes gevraagd. Kennelijk is dit verzoek gehonoreerd (zie foto). Zij het dat de bordjes wel érg bescheiden zijn en veel op straatnaambordjes lijken. Als je het niet weet, is aan de bordjes lastig te zien dat het hier een buurtschap betreft. Het is handiger om dat er even bij te zetten, zoals men dat soms ook elders in het land doet.

- De plaatsnaam is in de regio ook bekend vanwege het P+R-terrein en bushalte De Kroezenhoek alhier van vanouds de GTW (Geldersche Tramwegen) (later achtereenvolgens GSM, GVM, Oostnet, Syntus, Arriva). Tot en met Syntus was er in ieder geval nog een rechtstreekse afstammingslijn van de GTW, die overigens ook al een fusie was tussen verschillende trambedrijven.

Terug naar boven

Naam

Niet te verwarren met
- De Kroezenhoek is ook de naam van een recent ontwikkeld bedrijventerrein in Den Ham (Overijssel).

Oudere vermeldingen
In (2) en (3) wordt de plaatsnaam niet vermeld. Op de Kuijperkaart van 1866 staat de naam alleen vermeld als veldnaam, dus niet dikgedrukt als plaatsnaam, zoals in dat jaar op die kaart bij de Silvoldsebuurt NO van Silvolde wél het geval is. De oudste ons bekende vermelding van de Kroezenhoek als buurtschap en daarmee plaatsnaam, is in (4), 2e editie 1913.

Naamsverklaring
Of de familie naar de buurtschap is genoemd of andersom is ons niet bekend, maar feit is in ieder geval dat er in de buurtschap families wonen met de naam Kroezen.

Terug naar boven

Ligging

- Buurtschap De Kroezenhoek ligt ZO van Silvolde, O van Ulft en Bontebrug, NW van Breedenbroek, N van Voorst.

- De huidige buurtschap De Kroezenhoek (de oorspronkelijke buurtschap was waarschijnlijk iets kleiner) begint bij de Oude Dinxperloseweg buiten de bebouwde kom van Silvolde, tot en met het Silvoldse deel van de Dinxperloseweg (buiten de Bontebrug tot aan waar de kern Breedenbroek begint = waar de N317 Dinxperloseweg overgaat in de Terborgseweg). Ook de zijwegen horen er deels bij (Lange Dijk, Kroezendijk, Kersepas, Lichtenberg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Kroezenhoek omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Aan het boek 'De Kroezenhoek, i-j zölt der maor wonen' (2006) is 5 jaar gewerkt. Het boek van ruim 200 pagina's met ruim 400 foto's is geheel in kleur uitgevoerd. Enkele aspecten die het boek behandelt, zijn het ontstaan van de plaatsnaam, de galg die aan de Lichtenberg (voorheen Galgendiek) heeft gestaan, de eigen veeverzekering in de buurtschap, de schuurkerk in de Smalhorst en de impact van de Tweede Wereldoorlog op de buurtschap.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2010 wordt jaarlijks tijdens de Nieuwjaarsreceptie een Kroezenhoeker van het Jaar in het zonnetje gezet voor zijn of haar verdiensten voor de buurtschap. Zo is Anton Neijland op 10-1-2017 benoemd tot Buurtman van de Kroezenhoek, voor zijn inzet op vele uiteenlopende gebieden. Welke dat zijn, kun je lezen onder de link.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De traditie van het Paasvuur op De Kroezenhoek is nieuw leven ingeblazen.

- Sinds 1992 houden de Kroezenhoekers jaarlijks de Kroezenhoekse Kermis (augustus) met vogelschieten en vogelknuppelen in de middag en ‘s avonds na een pauze (want de boeren moeten melken) een avondfeest. Het vogelschieten en vogelknuppelen leidt elk jaar weer tot een Koning en Koningin van de Kroezenhoek. Op de kermis van 1992 ontstond spontaan een fanfare en ook een club vendeliers was daarna snel geboren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Door De Kroezenhoek en omgeving lopen diverse fiets- en wandelroutes.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de buurtschap De Kroezenhoek.

- Nieuws: - Nieuws uit De Kroezenhoek op Facebook. - Nieuws uit de buurtschap op Twitter.

- Muziek: - Dweilorkest De Kroezenhøkers heeft in buurtschap De Kroezenhoek een aantal mensen bij elkaar 'getrommeld' die iets met muziek hebben, en zijn aan het oefenen gegaan. De diverse instrumenten waren aanwezig en de daarbij behorende muziek werd ook geregeld. Toen bleek dat dit een succes was, hebben ze ook een aantal optredens bij de plaatselijke carnavalsvereniging gedaan, en inmiddels treden ze ook regelmatig op bij feestjes en partijen. Natuurlijk laten ze zich ook horen en zien tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht. Het is een gezellig en 'gemuudelijk' clubje dat vooral voor hun plezier muziek maakt, en als ze dan de stemming erin krijgen is dat helemaal super.

Reactie toevoegen