Overschie

Voormalige gemeente
Rotterdam
Schieland
Zuid-Holland

overschie_grote_kerk_1_kopie.jpg

Overschie, Grote Kerk

Overschie, Grote Kerk

overschie_grote_kerk_2_kopie.jpg

Overschie, Grote Kerk, interieur

Overschie, Grote Kerk, interieur

overschie_grote_kerk_3_kopie.jpg

Overschie, Grote Kerk, interieur

Overschie, Grote Kerk, interieur

overschie_sint_petrus_banden_1_kopie.jpg

Overschie, Petrus' Bandenkerk

Overschie, Petrus' Bandenkerk

overschie_sint_petrus_banden_2_kopie.jpg

Overschie, Petrus' Bandenkerk

Overschie, Petrus' Bandenkerk

overschie_veerhuis_kopie.jpg

Overschie, Veerhuis

Overschie, Veerhuis

overschie_veerhuis_wapen_kopie.jpg

Overschie, wapen van Delft in het Veerhuis

Overschie, wapen van Delft in het Veerhuis

ZH gemeente Overschie in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Overschie in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Overschie in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Overschie

Terug naar boven

Status

- Overschie is een voormalig dorp en gemeente, thans 'gebied' (t/m 2013: deelgemeente) in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1941.

- Overschie ligt tegenwoordig binnen de bebouwde kom van Rotterdam en ligt daarom ook voor de postadressen in Rotterdam.

- Het gebied Overschie omvat de wijken Kleinpolder, Noord-Kethel, Schieveen, Overschie, Landzicht, de recent gebouwde wijk Park 16Hoven en de luchthaven Zestienhoven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1e helft 11e eeuw Skie, 1156 Schi, 1264 Vetus Sciedammum, 1268 Ouder Scie, 1573 Ouwerschie, 1883 Ouwerschie.

Naamsverklaring
Naar de ligging aan het water de Schie, waarvoor zie Schiedam. Het eerste deel, over, is een verbastering of herinterpretatie van ouwer, verbogen vorm van oud, een toevoeging waarmee de plaats zich onderscheidde van Schiedam, dat in de 13e eeuw als Novum Sciedammum wordt vermeld.(1)

Terug naar boven

Ligging

Overschie ligt in het NW van Rotterdam en wordt doorsneden door de A13.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Overschie 262 huizen met 2.457 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 213/2.137 (= huizen/inwoners) en buurtschap Hogeban of Hogenban 49/320. Tegenwoordig omvat het gebied ca. 7.000 panden met ca. 16.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Overschie is ontstaan en heeft zich ontwikkeld rond een viertal waterlopen die allemaal Schie heten, onderscheiden in de Delfshavense Schie, de Delftse Schie, de Rotterdamse Schie en de Schiedamse Schie. Onder de link kunt u alles lezen over ontstaan en ontwikkeling van deze Schieën.

Als gevolg van de toename van de industrie langs de Schieën is Overschie sinds het eind van de 19e eeuw gestaag gegroeid. De oude dorpskern werd verder uitgebreid en ten zuiden van het dorp, langs de Rotterdamse Rijweg, verrees woningbouw die voornamelijk bestond uit vrijstaande huizen. Tot 1945 bestond het dorp uit niet meer dan diverse lintbebouwing en de Overschiese Dorpsstraat. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Lotte Stam-Beese (stedenbouwkundige bij de Dienst Stadsontwikkeling) het uitbreidingsplan voor Overschie ontworpen.

In 2014 is het boek 'Lexicon van Overschie. Grepen uit de geschiedenis van een eeuwenoud dorp' verschenen (hieronder onder het kopje Literatuur kun je dat boek desgewenst online bestellen). Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je ook terecht bij Museum Oud Overschie. Op de site van het museum vind je ook al heel veel informatie over de geschiedenis van Overschie. - Ook de pagina Geschiedenis van Overschie en De Tempel van Aad Engelfriet is zeer informatief.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Overschie heeft 41 rijksmonumenten.

- De oorspronkelijke Grote Kerk (Overschiese Dorpsstraat 95) is in 1899 door brand verwoest en in 1900 herbouwd in functionelere vorm, met behoud van de karakteristieke toren. De afgelopen jaren hebben kerk en toren omvangrijke renovaties ondergaan. De kerk is mede door zijn inrichting en ambiance een aantrekkelijk gebouw voor het organiseren van bijeenkomsten (o.a. huwelijksplechtigheden), vergaderingen, tentoonstellingen en concerten. De kerk is daarnaast in gebruik voor erediensten en activiteiten van de Protestantse Gemeente te Overschie. - Stichting Grote Kerk is opgericht in 2003 en zet zich in voor instandhouding en waar nodig restauratie van de kerk.

- De huidige Petrus' Bandenkerk Sint Petrus Banden (Delftweg 13) is een zogeheten Waterstaatskerk, in 1830 gebouwd in neoclassicistische stijl, onder meer herkenbaar aan de Griekse tempelvorm bij de entree. Ook de in 1860 gebouwde pastorie (huisnr. 15) is een rijksmonument. De kerk staat op de nominatie om te worden gerestaureerd. De parochie H. Bernadette staat voor het 'duivels dilemma' om haar andere kerk (Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand) te laten slopen om de restauratie van de Petrus' Bandenkerk te kunnen betalen. Site betreffende de Petrus' Bandenkerk.

- Het uit 1767 daterende Veerhuis (Kethelsekade 72-73) verzorgde het veer over de Delftse Schie, de verbinding tussen Delft en de Maas. De stad Delft had niet alleen het kanaal in bezit maar ook de gronden langs het kanaal. Het veerhuis stond dus oorspronkelijk op Delfts gebied. Daarom bevindt zich boven de deur het wapen van Delft. Het veer is tot 1923 in gebruik geweest.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in juni is er de Bruggenloop, een hardloopwedstrijd van 5 of 10 km. Deze loop gaat dwars door het mooie Overschie, langs bruggen, over bruggen, en de fraaie oude dorpskern.

- Op een zondag eind juni is er de Unltd Swim Overschie. Je kunt kiezen uit de afstanden 1 km, 2 km en 4 km. Locatie: ter hoogte van de Grote Kerk aan de Overschiese Dorpsstraat.

- Tijdens de Truckrun (op een zaterdag in december, in 2018 voor de 5e keer) rijdt een groot aantal verlichte trucks een route door Overschie. Met iedere chauffeur gaan maximaal twee kinderen mee. De verlichte trucks zijn een prachtig gezicht en niet alleen voor de kinderen maar ook voor de toeschouwers is het altijd genieten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op vrijdag van 8 tot half 5 is er in Overschie op de hoek van de Noortwijckstraat en Duyesteynstraat een wijkmarkt, de oudste wijkmarkt van Rotterdam. - Wijkmarkt op Facebook.

- Zwembad Overschie.

- Cineschie Films is een initiatief van buurtbewoners uit Overschie.

- Kwartoverschie organiseert toneel cursussen en workshops in Overschie.

- De ‘Smaakmakers’ in Oud Overschie willen hun inspiratie en alles wat  er mee te maken heeft, graag tonen aan de buitenwereld. In 2011 is daarom ‘Rondje Oud Overschie’ van start gegaan. Het is nog volop in ontwikkeling en kan uitgroeien naar meer creativiteitsuitingen langs deze favoriete fiets- en wandelroute, iedere 1e zondag van de maand, aan de rand van Midden-Delfland. Het aanbod is zeer gevarieerd. Zeker de moeite waard om er eens te gaan kijken.

- De gemeente Rotterdam wilde een aantal jaren geleden een bedrijventerrein aanleggen in Polder Schieveen, en zou ter compensatie 200 hectare landbouwgrond omvormen tot natuur. Het bedrijventerrein is vanwege de economische crisis afgeblazen, maar de gemeente heeft haar toezegging voor het natuurgebied toch gestand gedaan. Polder Schieveen wordt daarom sinds 2014 deels herontwikkeld tot natuur- en recreatiegebied. Zo’n 200 hectare wordt opnieuw ingericht als nat, moerassig natuurgebied. Via fiets- en wandelpaden kunnen Rotterdammers hier straks aan de hectiek van de stad ontsnappen. Ze kunnen zelfs tot aan de Ackerdijkse Plassen onder Delft fietsen, waar het wemelt van de vogels. Een deel van het gebied blijft landbouwgrond, maar de boeren pachten de grond nu van Natuurmonumenten en werken volgens de weidevogelnormen van de natuurorganisatie. De waterstand is verhoogd en veel sloten zijn natuurvriendelijk gemaakt. De nieuwe natuur is onderdeel van een groter gebiedsontwikkelingsproject: bij Zestienhoven is ook ruimte voor een nieuw bedrijventerrein.

Ook 150 hectare in de Vlinderstrik (het gebied tussen Rodenrijs en Rotterdam), landgoed Nieuw Rhodenrijs en het gebied De Tempel worden omgevormd tot natuurgebieden. Zichtlijnen worden weer opengemaakt, de bodem wordt van klimop ontdaan, en struiken worden flink teruggesnoeid. De tuinen worden voor iedereen toegankelijk.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Overschie.

- Oude foto's van Overschie.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Overschie (online te bestellen).

- Het is ongeveer 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Beukelsdijk als een landweggetje door het polderland. De soms al eeuwenoude boerderijen werden gesloopt en de landerijen maakten plaats voor de oprukkende stedelijke bebouwing van Rotterdam. De hier wonende Overschiese boerenfamilies zagen dat met lede ogen aan maar probeerden elders met meer of minder succes een nieuw bestaan op te bouwen. De Beukelsdijk , of zoals oudere bewoners toen nog zeiden "Beugelsdijk", was een echt veeteeltgebied. In het boekje Aan Beugelsdijk. Het boerenleven in Overschie rond 1900 (2015) legt John van den Berg de herinneringen aan het boerenleven in dit buurtje vast, o.a. aan de hand van aantekeningen van zijn grootvader.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Overschie op de site van de gemeente Rotterdam.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Overschie op Facebook, van de gemeente Rotterdam. - Site van huis-aan-huiskrant de Overschiese Krant. Via deze link zijn oudere nummers ook online te lezen. De Overschiese Krant op Facebook.

- Muziek: - Lied over Overschie.

- Sport: - Tennispark. - Tafeltennisvereniging.

- Welzijn: - Route 33 is een samenwerkingsverband van Stg. PrachtHuis en Wmo Radar. In 2016 zijn ze gestart met welzijnswerk in Overschie. De jongerencoaches van Route33 coachen, ondersteunen, stimuleren en activeren jongeren op verschillende leefgebieden in Overschie. - In alle 14 gebieden van Rotterdam stimuleren Cultuurscouts inwoners en kunstenaars om grote en kleine ideeën op het gebied van cultuur of kunst waar te maken vanuit een sociaal-maatschappelijke insteek, en helpen zo de samenhang in de Rotterdamse wijken te bevorderen. Er is ook een Cultuurscout Overschie.

- Veiligheid: - Nieuws van Politie Midden-Schieland m.b.t. Hillegersberg-Schiebroek, Overschie en Lansingerland.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Overschie RK.

Reactie toevoegen