Hebrecht

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

Hebrecht

Terug naar boven

Status

- Hebrecht is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Hebrecht valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlagtwedde.

- De buurtschap Hebrecht ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Het Hebrecht.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een streeknaam. De naam herinnert aan de twisten tussen Münster en Groningen over het bezit van deze streek. Het Groningse heb(be)recht betekent 'twistzoeker, een grote egoïst'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hebrecht ligt O van Vlagtwedde, rond de S.W. de Clercqweg en de H. Prinsenweg. De buurtschap bestaat uit een zuidelijk deel (langs de S.W. de Clercqweg) en een noordelijk deel (langs de H. Prinsenweg). Het noordelijke deel is de jongste veenkolonie in de provincie Groningen. Bijzonder is dat hier niet zoals elders gebruikelijk eerst de veenlaag is afgegraven, maar dat de landbouw op het bovenveen werd uitgeoefend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hebrecht omvat ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Volgens het Rijksmonumentenregister heeft Hebrecht 2 rijksmonumenten, zijnde de J. Buiskoolweg (NO van de H. Prinsenweg) en de brug over de Noordelijke Hoofdwijk in die weg, maar die staan ten onrechte onder deze plaats. De J. Buiskoolweg valt namelijk onder buur-buurtschap Rhederveld, en wordt daarom evenals de genoemde brug verder bij Rhederveld beschreven.

- De Joodse begraafplaats Hebrecht aan de S.W. de Clerqweg is 26 are groot en heeft de afmetingen 36 m lang en 27 m breed. Alleen op de achterste helft staan zerken, er zijn er nog 26 (foto), die zeer verspreid staan. In 1970 is hier voor het laatst begraven. De oudste steen is van 1895.

Reactie toevoegen