Rheeze

Plaats
Dorp
Hardenberg
Salland
Overijssel

Rheeze

Terug naar boven

Status

- Rheeze is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 30-4-1941 gemeente Ambt-Hardenberg.

- Het dorp Rheeze werkt op veel gebieden samen met buur-buurtschap Diffelen. Ze worden daarom gezamenlijk ook wel als tweelingdorp beschouwd.

- Onder het dorp Rheeze valt in de praktijk ook een deel van de buurtschap Stegerveld (echter niet voor de postadressen, want daarvoor valt dit deel van de buurtschap onder de buurtschap en formele woonplaats Rheezerveen).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1347 Redese, 1381-1383 Reedse, Reedze, Redesse, 1387 Reedse, ca. 1390 Reedze, 1398 Redeze, 1456 Redesse, Reetse, Reddese, 1532 Redeze, 1583 Reedtze, 1665 Reese.

Naamsverklaring
Gelegen onder Heemse, dat een vergelijkbaar suffix heeft. De betekenis is onduidelijk. Misschien te verbinden met het Middelnederlandse rede 'grenslijn, grensscheiding'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Rheeze ligt ZW van Hardenberg, in het Vechtdal, en grenst in het O aan de Vecht en in het W aan de N34.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rheeze 32 huizen met 196 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rheeze bestaat al sinds de vroege middeleeuwen. Het is een esdorp met een karakteristieke en gaaf bewaard gebleven brink, waar omheen de boerderijen van het dorp zijn gegroepeerd. Een deel van de kern is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In de kern ligt tevens een terrein van hoge archeologische waarde.

Kerkhervormer Albertus Risaeus werd in 1510 te Rheeze geboren. Zijn Latijnse achternaam verwijst naar zijn geboorteplaats. Hij stond ook bekend als Albert(us) Hardenberg, naar de bij het dorp gelegen stad. - Artikel over leven en werk van Albertus Risaeus Hardenberg.

- Markeboek Rheeze 1653-1765.

- Het boek van Rheeze en Diffelen is in 2009 verschenen. Het boek is door een jury, bestaande uit journalisten en historici, verkozen tot Overijssels Boek van het Jaar 2009. Volgens de jury hebben de samenstellers van het boek, inwoners van beide buurtschappen, in samenwerking met Uitgeverij Heijink uit Hardenberg, "een voorbeeldig stukje geschiedschrijving geschapen van een oud agrarisch cultuurlandschap en de mensen die daarin door de eeuwen heen leefden en er vorm aan gaven. Met name de ‘papieren wandeling’ door beide dorpen verbindt op heel herkenbare wijze het verleden met het heden. Een door de fraaie vormgeving en uitvoering monumentaal boek voor een kleine gemeenschap. Maar niet alleen de kleine lokale gemeenschap zal zich in het boek herkennen, dat zal ook gelden voor iedereen in vergelijkbare kleine plattelandsgemeenschappen in Overijssel. Dit boek laat overtuigend zien dat geschiedenis haast letterlijk bij iedereen op de stoep voor het grijpen ligt", aldus de jury.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rheeze heeft 12 rijksmonumenten.

- Sinds juni 2017 is er het Natuurmuseum Rheezer-Marke (Rheezerweg 105). Voorheen was het museum gevestigd in Den Ham (als Natuurmuseum De Esrand). De in Rheeze geboren en getogen Gerard Hutten is met zijn vrouw Gea weer terug op zijn geboortegrond. Onder het motto "Binnen zien wat buiten leeft" kun je hier een collectie bekijken van meer dan 400 inheemse opgezette dieren, van de gewone huismus tot wielewaal, van een lam tot een das, en er zijn ook zeldzame exemplaren te zien, zoals een bont reekalf. Natuurliefhebbers en recreanten zijn welkom. Ook zeer geschikt als uitje voor verenigingen, groepen en scholen. Het museum is begonnen als hobby van Gerard, die op enig moment een collectie had van 200 dieren. Dat werd verdubbeld door de aankoop van de verzameling van Natuurmuseum Het Drents-Friese Wold in Wateren. De toegang kost slechts 3,50 euro en daar zit ook nog eens een kop koffie of thee bij inbegrepen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Goededoelenmarkt bij de familie De Lange aan de Rheezerweg 109 (op een dinsdag begin augustus).

- Autoblubbering (op de 2e zaterdag in september). Bij de titel kun je je vast al wel iets voorstellen bij wat dit evenement inhoudt. Anders spreken de foto's op de site van het evenement wel boekdelen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het zelfbedieningspontje Rheeze-Oud-Bergentheim v.v. over de Vecht is sinds 2012 uitgerust met een elektrische aandrijving. Voor de energieopwekking zijn zonnepanelen op het pontje gemonteerd. Voorheen moest men zich middels spierkracht naar de overkant trekken.

- "Wandelroute Rheeze (18 km) maakt gebruik van de gemarkeerde paden van Wandelnetwerk Overijssel in dit gebied. We hebben de route samengesteld uit meerdere bestaande routes. Het eerste deel is over verharde paden. Het is een prachtig coulisselandschap. Landelijk met mooie doorkijkjes. Het tweede deel is door het bos, eerst met wat brede paden maar daarna over leuke kleinere kronkelpaadjes. Daarna gaat de route over het Rheezerveld en passeert een prachtig ven ‘de Haarsplas’. Met name de brug over deze plas is erg leuk. Het laatste deel van de route is een ronde om het dorp. Verrassend is het stukje bos met kleine heuveltjes. Het laatste stuk is weer verhard, over het fietspad loop je door het typerende Vechtdallandschap terug naar het beginpunt."

- De wandelroute Rondom Rheeze (ca. 13 km) begint bij startpunt Rheezerbelten en vervolgens kun je de geelroze pijlen volgen. Al direct vanaf de start loopt de wandelroute de bossen in. Een gevarieerd bos, met heide, vijvers en
zandverstuivingen. Die afwisseling blijft tot het einde van de wandeling. Over hoge rivierduinen gaat het op en neer door het met bos beplante duingebied. Wie de moeite neemt de hoge duinen te beklimmen, wordt beloond met een weids uitzicht over het Vechtdal.

- W van Rheeze vind je in het bos recreatiecentrum De Oldemeijer. Dit is een recreatieplas met strand rondom het meer en in het midden een eilandje dat zwemmend en via twee voetbruggen bereikbaar is. Er zijn toiletten en bij mooi weer staat er een kiosk waar snacks verkrijgbaar zijn. Er is een verhard pad voor rolstoelers, dat ook als cooperbaan kan worden gebruikt. En: als er 's winters ijs ligt, wordt het als schaatsbaan gebruikt en als er geen ijs ligt met Nieuwjaar, wordt er een Nieuwjaarsduik georganiseerd.

- NO van Rheeze ligt natuurgebied Rheezermaten. De oude Rheezermaten is een trilveen met een rijke flora. Doordat de planten hier jaarlijks worden gemaaid en afgevoerd, kunnen orchideeën en waterdrieblad hier groeien. De wat hoger en droger gelegen nieuwe Rheezermaten is vooral bij weidevogels geliefd. Op zwoele zomeravonden kun je hier genieten van de karakteristieke zang van de kwartelkoning. Nadere informatie vind je in de informatieve flyer over de Rheezermaten. - Proefschrift van Ivan Mettrop (2015) over de mogelijke voor- en nadelen van herinvoering van een fluctuerend waterpeil als maatregel om doelvegetaties te behouden in verschillende typen basenrijke trilvenen.

Een flinke verlenging van de rivier en de toevoeging van bochten die eeuwenlang karakteristiek zijn geweest voor de Vecht. Zo ziet het nieuwe beeld eruit van de Vecht bij natuurgebied Rheezermaten, NO van Rheeze, zoals dat de afgelopen jaren is gerealiseerd. Doelstelling van het project is in de eerste plaats de waterveiligheid van de Vecht. Met de klimaatverandering in zicht worden langs de Vecht tal van maatregelen getroffen om de omgeving ook in de toekomst waterveilig te houden. Zo worden de kaden versterkt in Hardenberg, Ommen en Dalfsen, of retentiegebieden aangelegd, zoals het Vechtpark of bij Vechterweerd bij Dalfsen. De ontwikkeling van Rheezermaten is ook een van deze maatregelen. Waterveiligheid laat zich goed combineren met de andere waardevolle aspecten van Rheezermaten, zoals ontwikkeling van de natuur en een structuurversterking van de landbouw. Het project is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Rheeze, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rheeze (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Rheeze en Diffelen van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen zet zich er voor in dat het prettig leven, wonen en werken is en blijft in haar werkgebied. En een dorp waar iedereen zich thuis kan voelen. Periodiek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang een vergadering, waar lopende zaken met elkaar worden besproken en waar actie wordt ondernomen als dat nodig is. Plaatselijk Belang heeft de mogelijkheid om een werkgroep of comité op te richten die bepaalde zaken uitzoekt of uitvoert.

Reactie toevoegen