Reusel

Plaats
Dorp
Reusel-De Mierden
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

NB gemeente Reusel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Reusel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Reusel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Reusel

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Reusel (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Reusel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Reusel-De Mierden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Reusel.

- Onder het dorp Reusel vallen de buurtschappen De HoekHeikant en Kippereind.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologische opgravingen
Van 2008 t/m 2011 zijn in Reusel de resten van een Romeins dorp opgegraven. Het verdwenen dorp dateert vermoedelijk van rond het begin van de jaartelling en was groter dan aanvankelijk werd gedacht. Het gaat om een nederzetting van zo'n 35 huizen die daar waarschijnlijk drie eeuwen heeft gestaan. Aan de Kruisstraat en Wegekker zijn resten aangetroffen van boerderijen, opslagkuilen, veenbewaarplaatsen en schuurtjes. Ook zijn restanten van een waterput aangetroffen. Verder zijn er ook voorraad- en kelderkuilen uit de brons- en ijzertijd gevonden. Die dateren van 1500 tot 1100 voor Christus. Van de huizen uit deze tijd is door de latere Romeinse bebouwing niet veel meer over.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Reusel, kunt u terecht bij:
- Heemkundewerkgroep Reusel.

- Verhalen over de geschiedenis van Reusel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reusel heeft 3 rijksmonumenten.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kinderboerderij Hollandershoeve.

- Al jaren bestaat de wens om het bos bij De Groote Cirkel in Reusel om te vormen naar heide. Zo kan dat deel van de Peelse Heide zich ontwikkelen voor recreatie en zal de heide een natuurlijke verbinding vormen tussen de Reuselse Moeren, de Kroonvennen en met de toekomstige natuurbrug over de A67/E34. Het uitbreiden en verbinden van deze biotopen zorgt niet alleen voor een toename van de biodiversiteit in de bossen, maar draagt ook bij aan een duurzame instandhouding hiervan. Bij de omvorming van bos naar heide, die in 2012 van start is gegaan, blijven de waardevolle bomen en boomgroepen behouden.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Reusel door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2.

Reactie toevoegen