Herpen

Plaats
Dorp
Oss
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

herpen vakantieverblijf herperduin 1971 [640x480].jpg

Herpen Vakantieverblijf Herperduin 1971

Herpen Vakantieverblijf Herperduin 1971

NB gemeente Herpen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Herpen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Herpen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Herpen

Terug naar boven

Status

- Herpen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Oss. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1941. Per 1-4-1941 over naar gemeente Ravenstein, in 2003 over naar gemeente Oss.

- Wapen van de voormalige gemeente Herpen.

- Onder het dorp Herpen valt ook de buurtschap Koolwijk.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Hèrrepe.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Bônneland.

Terug naar boven

Ligging

Herpen ligt O van Oss, Z van Ravenstein en grenst in het W aan de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Herpen 252 huizen met 1.628 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 165/1.029 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Overlangel 45/330, Groot Koolwijk en Klein Koolwijk 33/221 en Aalsfort 9/48. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De in 1989 opgerichte Stichting Herpen in Woord en Beeld zet zich in voor het ultureel erfgoed in het dorp en om oude historie opnieuw tot leven te brengen. Ze hebben o.a. de Kiosk op het Allard van Herpenplein en het Herdenkingsmonument bij de kerk gereaiseerd, en organiseren de Avondjaarmarkt in augustus. De stichting beheert ook een Heemkamer (adres: Rogstraat 12).

- Verhalen over de geschiedenis van Herpen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Herpen heeft 3 rijksmonumenten.

- Herpen heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- RK kerk met 14e-eeuwse toren, 15e-eeuws koor en schip uit 1907. Gerestaureerd in 1973.

- Na de restauratie van het Heilige Huisje aan de Rogstraat van Sint Sebastianus en de heroprichting van het Heilige Huisje gewijd aan Sint Anna in de Wilgendaal, is in 2017 het 3e en laatste in de historische rij herbouwd, namelijk het Heilige Huisje van Sint Rochus (hoek Buitenstraat / Wooijstraat). Op 30 april 2017 is het plechtig en feestelijk ingezegend. - Pagina in tekst en beeld over de Heilige Huisjes van Sint Sebastianus en Sint Anna te Herpen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- VC 'Ut kumt er on' organiseert jaarlijks de - telkens volgeboekte - Herpse Pubquiz, op een vrijdag in januari (in 2019 voor de 6e keer), in Café Thekes.

- Carnaval. - Stichting Carnaval Herpen. - Jeugdcarnaval. - HORDFest is 2 dagen feest tijdens de carnaval voor alle jeugd van 12 t/m 15 jaar die op het voortgezet onderwijs zit. Deze avonden worden georganiseerd door de carnavalsverenigingen en -besturen van Herpen, Overlangel, Ravenstein en Demen / Dieden / Deursen / Dennenburg (en als je de eerste letters daarvan op een rijtje zet krijg je dus HORD). Op carnavalszaterdag vindt dit feest plaats in 't Slotje in Herpen en op de maandag erna in Soos Madhouse te Ravenstein.

- Op zondag 8 april 2018 is er de 1e editie van de Herpse familie quiz, een spel waarbij in teams van 4 tot 8 personen vragen moeten worden beantwoord. De organisatie van de quiz is in handen van groep 8 van Basisschool 't Schrijverke en vindt plaats in Dorpshuis 't Slotje, die als sponsor de faciliteiten beschikbaar stelt. De klas organiseert dit om het 'schoolverlaterskamp' te financieren. Naasts de opbrengsten van de avond hebben ze ook nog tientallen lokale sponsors geworven. Of het evenement er in 2019 weer is, hangt er uiteraard vanaf of de volgende klas 8 'het stokje overneemt'.

- Kermis (gedurende 4 dagen eind juni).

- Jeugdvakantieweek (augustus).

- Avondjaarmarkt (op een zondag half augustus), georganiseerd door Stichting Herpen in Woord en Beeld.

- Het Bike Festival Brabant (BFB) (wielrennen, weekend begin september, in 2018 voor de 6e keer) omvat een loodzware 24-uurs race (in teams waarbij de teamleden elkaar afwisselen) door natuurgebied Herperduin. Er zijn ook toertochten in diverse lengtes en een parcours voor kinderen. Het BFB wordt georganiseerd door Rotaryclub Schaijk Land van Ravenstein. De opbrengst is voor diverse goede doelen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De natuurgebieden Herperduin en Keent zijn in 2010 met elkaar verbonden door de ecologische verbindingszone Erfdijk en Munse Wetering. Ook de recreatie krijgt hierdoor een impuls. Zo is het wandelroutenetwerk uitgebreid én versterkt, onder meer door het herstel van cultuurhistorisch erfgoed de Erfdijk in Herpen. De ecologische verbindingszone biedt onder andere de das meer overlevingskansen. Er komt meer variatie in vegetatie waardoor de voedselvoorziening voor de dieren wordt versterkt. Waterplas het Lindewiel is uitgebaggerd.

Staatsbosbeheer ontwikkelt nieuwe natuur op grond die voorheen voor landbouw werd gebruikt. Er zijn poelen gegraven, struiken aangeplant en er is bloemrijk grasland ontwikkeld. De Erfdijk diende tot bescherming tegen het Maaswater dat via de Beerse Overlaat bij hoog water werd ingelaten. In de Rijsvennen is 14 hectare nieuwe natuur ingericht. De bodem is verschraald en vennen zijn uitgegraven. De voedselrijke toplaag is afgegraven, zodat er voor planten een schralere en vochtigere groeiplaats ontstaat. Naast de vennen die zijn aangebracht en die een aantrekkelijke omgeving vormen voor waterdieren, zijn er langs de randen kleine stukjes bos en struweel aangeplant. Dit zorgt voor een meer geleidelijke overgang van bos naar open terrein.

- Waterschap Aa en Maas heeft in 2011 de ecologische verbindingszone Hertogswetering ten noorden van Herpen aangelegd. De zone verbindt natuurgebied De Putwielen met het landinrichtingsproject Ruilverkaveling Lage Maaskant. De steile oevers van de Hertogswetering zijn zo veel mogelijk schuin afgegraven. Daarnaast zijn er amfibieënpoelen aangelegd.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Herpen.

- Nieuws: - Nieuws uit Herpen op Twitter.

- Dorpshuis: - Dorpshuis ‘t Slotje is de centrale ontmoetingsplek voor bewoners en verenigingen in Herpen en omgeving. Dorpshuis ‘t Slotje vormt het kloppend hart van de kernen en is van groot belang voor de leefbaarheid. Het dorpshuis biedt dagelijks onderdak aan meer dan 10 verenigingen en faciliteert en organiseert daarnaast door het jaar heen diverse activiteiten. Het dorpshuis beschikt over 6 verschillende multifunctionele ruimten en de benodigde faciliteiten om dit allemaal mogelijk te maken. Stichting Dorpshuis ’t Slotje bestuurt en beheert het dorpshuis. De stichting wordt daarin ondersteund door een 10-tal vrijwilligers.

- Onderwijs: - Basisschool 't Schrijverke.

- Jeugd: - Jeugdtheater SPONS is een theatergroep met locaties in Ravenstein en Herpen, die kinderen in alle leeftijden een podium biedt om te spelen, zingen en dansen. Elk seizoen worst er een musical ingestudeerd in verschillende groepen. Onderbouw, bovenbouw of middelbare school, iedereen mag meedoen! Het belangrijkste is dat iedereen plezier heeft en zijn/haar talenten op het gebied van podiumkunst ontwikkelt. Dit wordt begeleid door Lonneke van der Veer, die veel ervaring heeft met het schrijven en instuderen van kindermusicals.

- Muziek: - Muziekvereniging Sint Hubertus is opgericht in 1931 en heeft jarenlang bestaan uit een fanfare en een drumband. Later is de fanfare omgezet naar een brassband en is de drumband een percussiegroep geworden. Verder is er nog een opleidingsorkest, samengesteld uit leerlingen van St. Hubertus en OBK uit Ravenstein. Ook de Bônlander Hofkapel is nauw met de vereniging verbonden. Het is een vereniging die midden in de gemeenschappen van Herpen, Koolwijk, Overlangel en Keent staat, en ook door die kernen gewaardeerd wordt, zowel blijkend uit de bezoekersaantallen tijdens optredens als qua donateurssteun. Bij vele gelegenheden treden zij als vereniging naar buiten, zoals Koningsdag, dodenherdenking, carnaval, lintjesregen, diverse jubilea, openingen van bedrijven etc. Ook organiseren ze zelf concerten zoals een Voorjaarconcert, verzorgen ze een heilige mis tijdens Kerstmis, en ook een jaarlijks Nieuwjaarsconcert in samenwerking met de Dorpsraad is een jaarlijks terugkerend evenement.

- Sport: - Voetbalvereniging Herpinia. - Tafeltennisvereniging. - Toer Wieler Club Coppi is een vereniging voor wielrennen, toerfietsen, mountainbiken en veldrijden waarbij sportiviteit en gezelligheid voorop staat.

- Zorg en welzijn: - Zorgcoöperatie Het Land van Herpen maakt gebruik van de kwaliteiten van de eigen mensen. Dit maakt mensen sterker en meer betrokken bij de eigen omgeving. Als zorgcoöperatie geloven ze sterk in de kwaliteiten van mensen. Iedereen heeft wel iets waar hij of zij goed in is. Vaak weet je het niet eens van jezelf. Wat voor jou heel gewoon is, kan voor een ander een bijzonder waardevolle aanvulling zijn. Ook mensen die al voor veel zaken afhankelijk zijn van anderen, door ouderdom of ziekte, zijn vaak nog in staat een waardevolle bijdrage te leveren voor iemand anders. Al is het maar door het bieden van een luisterend oor. Het hoeft niet altijd iets groots te zijn. De kwaliteit van het leven zit immers vaak in de kleine dingen.

Waarvoor kun je zoal terecht bij Zorgcoöperatie Het Land van Herpen?: Ontmoeten in de Huiskamer is een van de peilers van de zorgcoöperatie. Je ontmoet anderen, het is makkelijk een vraag te stellen of een nieuwe activiteit op te zetten. Als het niet mogelijk is om zelf naar de Huiskamer te komen, zijn er mensen die het gezellig vinden om eens bij jou thuis langs te komen. Er zijn mensen die je met plezier naar je afspraak brengen en weer ophalen. Er is ook informatie over verschillende mogelijkheden van vervoer in de regio. Eenvoudige klusjes, waarvoor je gewoonlijk geen vakman zou bellen, kunnen worden uitgevoerd door een van de enthousiaste klussers. Als bukken niet meer zo makkelijk gaat of als je door omstandigheden zelf niet in de tuin aan de slag kunt, zijn er tuiniers die je best een handje willen helpen. En... Het is niet altijd even eenvoudig om de weg te vinden in zorg- en welzijnland. De zorgcoöperatie helpt je graag op weg.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Herpen.

Reactie toevoegen