Nieuwe Brug

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

nieuwe_brug_restaurant_kopie.jpg

500 jaar geleden vergaderden de bestuurders van Overijssel al in het destijds strategisch gelegen Nieuwe Brug. De herberg is er nog altijd, zij het tegenwoordig als café-(pannenkoeken)restaurant voor toeristen.

500 jaar geleden vergaderden de bestuurders van Overijssel al in het destijds strategisch gelegen Nieuwe Brug. De herberg is er nog altijd, zij het tegenwoordig als café-(pannenkoeken)restaurant voor toeristen.

nieuwe_brug_buurtvereniging_rond_de_regge.jpg

Buurtvereniging Rond de Regge - voor de buurtschappen Archem (incl. Nieuwe Brug), Besthmen, Eerde en Giethmen - heeft in 2015 het 35-jarig bestaan gevierd

Buurtvereniging Rond de Regge - voor de buurtschappen Archem (incl. Nieuwe Brug), Besthmen, Eerde en Giethmen - heeft in 2015 het 35-jarig bestaan gevierd

nieuwe_brug_optocht_kopie.jpg

Het strategisch belang van herberg De Nieuwe Brug was het onderwerp van een wagen tijdens een van de optochten van het tweejaarlijkse Volksfeest van Buurtvereniging Rond de Regge

Het strategisch belang van herberg De Nieuwe Brug was het onderwerp van een wagen tijdens een van de optochten van het tweejaarlijkse Volksfeest van Buurtvereniging Rond de Regge

Nieuwe Brug

Terug naar boven

Status

- Nieuwe Brug is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. Van 1-7-1818 t/m 30-4-1923 heeft het onder de in die periode bestaan hebbende gemeente Ambt-Ommen gevallen.

- De buurtschap Nieuwe Brug valt voor de postadressen onder de stad Ommen. Door de buurtvereniging, die deze buurtschap Brug plus 4 buurtschappen er omheen omvat (zie hieronder onder het kopje Links), wordt de buurtschap gezien haar geringe omvang gemakshalve tot buur-buurtschap Archem gerekend.

- De buurtschap Nieuwe Brug heeft geen plaatsnaamborden. Ook de brug waar de buurtschap naar is genoemd, is ter plekke naamloos. Beide vinden wij toch wel een beetje jammer en gemiste kans gezien de strategische rol die dit buurtschapje in het verleden heeft gespeeld (zie bij Geschiedenis). Plaatsnaambordjes (en een informatiepaneel erbij) zouden hier toch niet misstaan. De naam is ter plekke alleen herkenbaar middels het gelijknamige restaurant en de groepsaccommodatie ter plekke.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Ni-je Brugge.

Oudere vermeldingen
Nijerbrugge, 1387 Nye Brugghe, 2e helft 16e eeuw de Nijebrugh (op de kaart van Sgroten uit ca. 1570 is de brug ingetekend), 1840 de Nieuwebrug.

Spelling
In sommige bronnen werd of wordt de buurtschap als Nieuwebrug vermeld (bijv. in de recente edities van de Topografische atlas Overijssel en op Google Maps). Ook de basisschool, die tegenwoordig net buiten de buurtschap ligt, wordt zo gespeld. Echter de enige instanties in de buurtschap zelf met de buurtschapsnaam in hun naam - het café-restaurant en de camping/groepsaccommodatie - spellen het als twee woorden. Deze spelling houden wij daarom ook maar aan op deze pagina.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ter plekke gelegen brug over de Beneden Regge. Deze brug wordt in 1387 al 'nieuw' genoemd, dus kennelijk was er eerder, dan wel elders in de omgeving, nog een oudere brug.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwe Brug ligt Z van Ommen, rond de oude Lemelerweg (O ervan ligt de N347 Ommen-Haaksbergen, die ook Lemelerweg heet), voor zover gelegen direct rond de brug over de Beneden Regge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Nieuwe Brug (in tegenstelling tot bijv. de buur-buurtschappen Archem, Eerde, Besthmen en Giethmen) niet apart vermeld. Vermoedelijk werd het ook toen tot Archem gerekend. Tegenwoordig omvat de buurtschap een handvol boerderijen en woonhuizen, een restaurant en een groepsaccommodatie.

Terug naar boven

Geschiedenis

Al in 1387 is hier sprake van de 'Nijerbrugge' over de Regge, waar de bisschop van Utrecht tol laat heffen. En al meer dan 5 eeuwen is is hier een herberg als centrale ontmoetingsplaats, vanwege de vanouds strategische ligging aan een knooppunt van wegen (de weg Ommen-Hellendoorn en de oude postroute naar Raalte).

In de late middeleeuwen vergadert de bisschop annex landsheer jaarlijks met vertegenwoordigers van de Ridderschap en Steden van Overijssel. Op zo'n 'landdag' (die zomaar een hele week kan duren) vindt politiek overleg plaats en wordt ook recht gesproken. Dat overleg vindt wisselend in de diverse steden plaats. Zo ook in Ommen, ter plekke van de herberg bij de Nieuwe Brug. Een dergelijk overleg vindt daar in 1482 voor het eerst plaats. In de Franse Tijd (vanaf 1795) wordt het provinciaal bestuur gecentraliseerd in Zwolle, en komt er een eind aan de functie van de buurtschap als bestuurlijke vergaderplaats. De herberg is er nog altijd als ontmoetingspunt, zij het tegenwoordig voor toeristen, als café-(pannenkoeken)restaurant. Zie verder Canon van Ommen m.b.t. Nieuwe Brug.

De buurtschap rond de brug is in de 19e eeuw ontstaan als vervenersnederzetting.(1)

Vanouds stond de al meer dan 150 jaar bestaande basisschool Nieuwebrug in de buurtschap Giethmen. Later is deze naar Nieuwe Brug verhuisd, en in 1968 is de school naar een plek ca. 500 meter verderop verhuisd (Barkeweg 3, NO van de brug, O van de N347), die onder buur-buurtschap Besthmen valt.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Rondwandeling vanaf Nieuwe Brug (ca. 15 km) voert je o.a. over de Lemelerberg en landgoed Eerde.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Rond de Regge is een activiteitenvereniging van de buurtschappen Archem (waar in het kader van de Buurtvereniging ook Nieuwe Brug onder valt, met name omdat deze buurtschap te klein is om tijdens festiviteiten - zoals het 2-jaarlijkse Volksfeest in de oneven jaren - een eigen team te vormen), Besthmen, Eerde en Giethmen, die alle rond de rivier de Regge zijn gelegen, in een gebied dat wordt begrensd door de spoorlijn in het N en de N348 (Ommen-Raalte) in het W.

Van de oude school in Nieuwe Brug rest alleen nog een grasveldje. Dit veldje wordt intensief gebruikt door de buurtvereniging. Hier vinden jaarlijks meerdere activiteiten plaats. Omdat de buurtschap centraal is gelegen in het werkgebied van de buurtvereniging, vinden ook in café-restaurant De Nieuwe Brug veel vergaderingen, activiteiten en feestjes van de buurtvereniging plaats.

Reactie toevoegen