Giethmen

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

Giethmen

Terug naar boven

Status

- Giethmen is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-4-1923 gemeente Ambt-Ommen.

- De buurtschap Giethmen heeft een eigen postcode (8147) met bijbehorende plaatsnaam in het postcodeboek, en is daarmee een formele 'woonplaats', in tegenstelling tot soortgelijke buurtschappen in de omgeving zoals Archem, Besthmen, Eerde en Nieuwe Brug, die voor de postadressen 'in' Ommen liggen.

Terug naar boven

Naam

In het Sallands
Giethem.

Inwoners
Een inwoner van deze buurtschap is een Giethemer.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Giethmen ligt Z van Ommen, aan de Regge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Giethmen 26 huizen met 149 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Het ontstaan van de 'Marken'
Na de grote volksverhuizing omstreeks het jaar 500 kwamen hier in deze streek de Saksen als vaste bewoners, vaak dicht bij een rivier zoals de Vecht en de Regge. Het scheepsvervoer was toen heel belangrijk. Op de hooggelegen gronden nabij de Reggestromen kwamen hier de eerste bewoners die daar gebleven zijn. Geleidelijk ontstond hier de buurtschap Giethmen. Omstreeks de 12e of 13e eeuw vormden zich de eerste Marken met een eigen markebestuur die eigen wetten en voorschriften opstelden voor de boeren, die werden vastgelegd in het Markeboek. Hierin staan ook de 'notulen' van de jaarlijkse markevergaderingen en de besluiten van de maandelijkse zogenoemde "Holtspraken of Brincksitten" op de Brinck (een centrale plaats in de Marke). Bij overtreding van wetten en het niet nakomen van voorschriften en besluiten werden boetes opgelegd in geld of natura.

Onze kennis over het verleden van Giethmen begint met het bewaard gebleven markeboek uit het jaar 1551 met het opschrift 'Statuten ende Resolutién over die Buyrschap Gietman in het Carspel Ommen'. De oudste eigen geërfde of 'ghewaerde' boerderijen worden dan genoemd, de erven Wermerink (later Warmelink), Bosch, Misvoorde, Wolfscamp, Mollink, Laarmans, Vliermans, Groothoff, Luttickhof, Brinkman, Deckkers, Timmerman, Poortman, Foeckert en Paalmans. Van 1840-1850 zijn de meeste 'Marken' opgeheven en de gezamenlijke gronden deels verkocht aan de boeren of grootgrondbezitters.

School
In bijna iedere marke stond een kleine markeschool. In Giethmen stond deze dicht bij de erve Brinkman en de markebrink (nu Holtkampweg 3 en 4). Was een boer niet dom dan volgde al gauw een aanstelling als schoolmeester om de kinderen in de wintermaanden het lezen, schrijven en rekenen te leren. Na het overlijden van meester A. Hekhuis in 1789 benoemde het markebestuur als opvolger de boerenzoon Gerrit Jan Warmelink. Deze familie weet het onderwijzen drie generaties lang vast te houden. Daarom ook dat de familie Warmelink de bijnaam 'de Meister' kreeg, vertaald als 'de Meester'. De boerderij aan Dalmsholterweg 7 met de naam 'Meisters Henduk' verwijst nog naar deze oude geschiedenis. Inmiddels bestaat de markeschool niet meer. Deze is in de jaren zestig verplaatst naar de nabijgelegen buurtschap Nieuwe Brug.

Het Giethemer kerkbrugje
Deze smalle brug over de Regge is gelegd omstreeks 1905. Daarvoor lag er een schuit, een soort zelfbedienend voetveer. De eigenaar van landgoed Vilsteren, dhr. Pathuis Cremers, heeft de aanlegkosten betaald in ruil voor het jachtrecht in Giethmen voor de duur van 12 jaar. In 1987 is de toen versleten brug helemaal gerestaureerd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de zandwegen in de buurtschap verhard, eerst klinkers en later asfalt. Een hele verbetering na de vaak modderige wegen." (bron: Plaatselijk Belang)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Metalfestival Spirit of Spring (op een zaterdag in maart) is de opvolger van de Dalmsholte Metal Meeting die sinds 2006 in die buurtschap werd georganiseerd. Sinds 2011 is het festival op camping Dennenoord in Giethmen, vandaar dat de naam van het festival is veranderd. Vanwege de opgebouwde naamsbekendheid hanteert men nog wel tevens de afkorting DMM.

- Kunstmarkt (weekend eind juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Via het kerkepad kom je bij het karakteristieke ophaalbruggetje over de Regge, die de Giethemers vroeger de mogelijkheid gaf om aan de overzijde (Ommen) te kerke te gaan. Ook nu nog is deze fietstocht zeer de moeite waard.

- Schaapskooi De Lemelerberg (Dalmsholterweg 3b) is de thuisbasis van de schaapskudde die de heidevelden van de Lemelerberg begraast. Op een zaterdag in maart is er altijd Lammerendag, waar je de pasgeboren lammetjes kunt bekijken en knuffelen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Giethmen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Buurtkrant Rond de Regge (2x per jaar) is via de link ook online te lezen).

- Belangenorganisatie: - Vereniging Plaatselijk Belang Giethmen zet zich in om de belangen van de inwoners in de ruimste zin des woord te behartigen. Onder inwoners moet in dit verband worden verstaan de mensen die hier permanent wonen (dit omdat de buurtschap ook veel recreatie- / vakantiewoningen kent).

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Rond de Regge is een activiteitenvereniging van de buurtschappen Archem (waar in het kader van de Buurtvereniging ook Nieuwe Brug onder valt), Besthmen, Eerde en Giethmen, die alle rond de rivier de Regge zijn gelegen, in een gebied dat wordt begrensd door de spoorlijn in het N en de N348 (Ommen-Raalte) in het W.

- Openbaar vervoer: - Sinds april 2017 is er Buurtbus Vilsteren, die rijdt tussen Dalfsen en Ommen. In totaal bemensen circa 30 vrijwilligers de bus, waardoor iedereen gemiddeld maar circa 1x in de 14 dagen dienst hoeft te doen. Dankzij deze bus worden ook de buurtschappen Achterveld, Dalmsholte, Giethmen, Hessum, Rechteren en Vennenberg aangedaan.

Reactie toevoegen