nieuwe_brug_buurtvereniging_rond_de_regge.jpg

Buurtvereniging Rond de Regge - voor de buurtschappen Archem (incl. Nieuwe Brug), Besthmen, Eerde en Giethmen - heeft in 2015 het 35-jarig bestaan gevierd

Buurtvereniging Rond de Regge - voor de buurtschappen Archem (incl. Nieuwe Brug), Besthmen, Eerde en Giethmen - heeft in 2015 het 35-jarig bestaan gevierd