Melleschet

Plaats
Buurtschap
Vaals
Heuvelland
Limburg

melleschet_collage.jpg

Melleschet, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Melleschet, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Melleschet

Terug naar boven

Status

- Melleschet is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Vaals.

- De buurtschap Melleschet valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vijlen.

- De buurtschap Melleschet heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Mellesjet.

Oudere vermeldingen
1323 / ca. 1320-1345 Mellence, 1341 Mellinchin, 1356 Melletzen, Mellesheym, Millesheym. Samen met de in de 14e eeuw vermelde vroege naamvormen zijn ook vroege inwoners van deze buurtschap vermeld.

Naamsverklaring
Het is mogelijk dat de huidige naamvorm uit een heim-naam is ontstaan met de betekenis ‘heim van...’ bijvoorbeeld Mello. De oorspronkelijke naam kan niet ‘woning bij het Malensbos’ hebben bedoeld, zoals sommigen opperen, omdat Melleschet niet bij het Malensbos ligt of lag, maar in de nabijheid van het Vijlenerbos. Het Malensbos is hemelsbreed ca. 2,5 km van de buurtschap verwijderd.(3040)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Melleschet ligt rond de gelijknamige weg (die op sommige plattegronden Leunweg wordt genoemd), het uiterst O gedeelte van de weg Rott (het O gedeelte van deze weg wordt op sommige plattegronden Rotterstraat genoemd) en het Z gedeelte van de Hilleshagerweg (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Vijlen), W van het dorp Vijlen en NW van de dorpen Holset en Vaals. Het zeer rustieke buurtschapje ligt in het dal van de Lomberg- of Mechelderbeek, grotendeels Z en deels N van deze beek. De buurtschap ligt verder NO van het dorp Epen, ZO van de dorpen Mechelen, Partij en Wahlwiller en Z van het dorp Nijswiller.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Inwoners in 1665: zie bij buurtschap Rott. Tegenwoordig omvat de buurtschap Melleschet ca. 45 huizen met ca. 115 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In Melleschet bevinden zich nog verschillende vakwerkhuizen, bijvoorbeeld het huis op nr. 58 met de naam ‘iggene Weat’.

- Bij het huis op nr. 61 is rechts van de ingangspoort een nieuw aangelegde waterrijke bron met twee buizen te zien, die een vroeger, niet ingemetseld open brongebied vervangt.

- Oostelijk van de Mechelder- of Lombergbeek, tussen Boombergweg, Vijlenberg en een voetpad naar het dal, bevinden zich de overblijfselen van een van de oudste Nederlandse cementfabrieken. De oudste fabriek, boven aan de straat Vijlenberg gelegen en geheel verdwenen, was in bedrijf van 1875 t/m 1920, de tweede (genaamd Portland), in het dal, van 1894 t/m 1929. De grondstof, kalksteen, werd gewonnen uit een groeve aan de andere kant van de weg.

- Foto's van o.a. de waterput te Melleschet. "D'r putz. Langs de Leunweg bij huisnummer 61 is rechts van de toegangspoort deze oude waterbron te zien. Vroeger was dit een open brongebied. De waterbron is jaren geleden gerestaureerd en toen nieuw ingemetseld. De algehele staat van onderhoud is slecht te noemen. Hopelijk laat de eigenaar dit stukje drinkwater-historie niet verloren gaan", aldus de fotograaf van de foto.

- Foto's van wegkruisen in o.a. Melleschet.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurtuin De Heebrig, 1,1 ha groot, is een heemtuin met een zeer natuurlijk karakter. Gelegen op de helling van een fraai beekdal, tussen 155 en 170 m boven NAP, is de Heebrig Neerlands hoogst gelegen heemtuin. Het terrein waarop de tuin in 1974 is aangelegd, was aanvankelijk een grindgroeve en later de afvalstortplaats van de gemeente Vaals. Natuurtuin-werkgroep De Heebrig van IVN afd. Vijlen-Vaals komt elke week op zaterdag en dinsdag bij elkaar om onderhoud te plegen aan de natuurtuin. Ze plegen niet alleen onderhoud in de traditionele zin, maar zijn ook alert op de diversiteit van de flora en fauna.

Reactie toevoegen