Meijsberg

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Meijsberg

Terug naar boven

Status

- Meijsberg is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1996 gemeente Chaam.

- De buurtschap Meijsberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Chaam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1540 opten Mysberch, 1542 aenden Mijsberch.

Naamsverklaring
Samenstelling van berg ‘terreinverheffing, heuvel’ en de familienaam Mijs.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Meijsberg ligt direct ZO van Chaam, rond de Alphensebaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Meijsberg niet apart vermeld. Tegenwoordig is de buurtschap deels in de ZO bebouwing van Chaam opgegaan.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voormalig middelpunt van Nederland
Tussen 1802 en 1900 is de buurtschap Meijsberg het middelpunt van Nederland geweest, althans het ‘nulpunt’ ten behoeve van het vervaardigen van de topografische kaarten in de periode 1840-1920. Chaam (het dorp waar de buurtschap onder valt) lag in 1800 ruwweg in het midden van het toenmalige Nederland (ongeveer de huidige Benelux). Landmeetkundigen gebruiken voor hun afstandsmetingen graag een vast punt, zoals een kerktoren, als nulpunt, bij voorkeur in het midden van een land of van een gebied dat nauwkeurig op de kaart moet worden gezet.

Bij de metingen van begin 19e eeuw is een nulpunt gekozen halverwege het land, dat zich ongeveer uitstrekt van 53,5 graden noorderbreedte (Waddeneilanden) tot 49,5 graden (Belgisch Lotharingen) en men kwam daarbij uit op 51,5 graden. Om ook de oost-west richting goed vast te leggen, werd een punt gekozen ten zuiden van de Westertoren te Amsterdam op exact 51,5 graden noorderbreedte. Dit punt blijkt in Chaam te liggen en wel in de buurtschap Meijsberg. Sinds de afscheiding van België en Luxemburg van Nederland, kun je dit punt als het middelpunt van de Benelux beschouwen (zie verder bij Bezienswaardigheden).

Rond 1900 werden alle metingen van begin 19e eeuw nog eens overgedaan, omdat bleek dat de gegevens uit die tijd niet nauwkeurig genoeg waren. Door de gewijzigde situatie, onstaan door de afscheiding van België in 1839, werd besloten ook een nieuw nulpunt voor de metingen te definiëren, waarbij werd gekozen voor de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort die ruwweg midden in het huidige Nederland ligt. Het coördinatenstelsel dat toen werd gedefinieerd, is in licht gewijzigde vorm nog steeds in gebruik en dient dan ook als basis van de huidige stafkaarten.

In de loop van de tijd is besloten om het nulpunt van het coördinatenstelsel te verschuiven over 155 kilometer in westelijke richting en 463 kilometer in zuidelijke richting, met als voordeel dat alle coördinaten binnen Nederland dan positief zijn en niet gemakkelijk meer zijn te verwarren. Het theoretische nulpunt van het Nederlandse stelsel is daarmee in de buurt van de Franse stad Auxerre komen te liggen, feitelijk is de reeds genoemde Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort ook tegenwoordig nog het basispunt van Nederland. (© W.J.J. Smeets, Koewacht) Overigens zijn er nog meer punten die je als middelpunt van Nederland kunt beschouwen. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Middelpunt van de Benelux
Tot voor kort was ter plekke niet zichtbaar dat in Meijsberg / Chaam het middelpunt van de Benelux ligt (voor achtergrondinformatie zie bij Geschiedenis). Daar is op 27 juli 2011 verandering in gekomen. Op die dag, toen tevens de Tour de France-renners de traditionele Acht van Chaam reden, is een monument onthuld nabij de rotonde Alphensebaan - Baarleseweg (welk gebiedje vanouds onder de buurtschap Meijsberg valt, maar tegenwoordig aan het dorp Chaam is vastgegroeid). Het monument omvat 3 beelden, die ieder een van de landen Nederland, België en Luxemburg symboliseren. Het monument is vervaardigd door de Chaamse kunstenaar Berrie Martens, die vlakbij de rotonde woont.

Volgens het Bureau van de Benelux, die dit door het Kadaster heeft laten onderzoeken, ligt het hart van de Benelux overigens in Moergestel (gem. Oisterwijk). Het blijkt dat er verschillende soorten berekeningen mogelijk zijn, die dan dus ook tot verschillende uitkomsten leiden. Zoals ook het geval is bij alle locaties die zich 'middelpunt van Nederland' noemen (zie daarvoor de link bij het hoofdstuk Geschiedenis). Zie ook: - Reportage van de NOS over het middelpunt van de Benelux in Meijsberg / Chaam dan wel Moergestel. - Artikel van de gemeente Alphen-Chaam over het middelpunt van de Benelux. - Artikel over bezoek staatssecretaris aan middelpunt Benelux te Chaam / Meijsberg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tussen de Schaanstraat en de Baarleseweg, ZO van Meijsberg, is in 2012 een nieuw landgoed ontwikkeld, genaamd De Schaan. Het is een plan van de Chaamse ondernemer Robert Bijlsma. Van de totale oppervlakte van 18 hectare wordt ruim 16 hectare nieuwe natuur, waarvan 7 hectare bos. Op het terrein komen drie nieuwe landgoedvilla's, een landhuis, een beheerderswoning en een bijgebouw. Bijlsma gaat in het landhuis wonen, de andere huizen worden verkocht.

Met de opbrengst daarvan wil Bijlsma de aanleg en onderhoud van het landgoed financieren. Het hele landgoed wordt ingericht als natuurgebied, met gemengde bossen, poelen en vijvers, bloemrijke graslanden en meanderende wandelpaden. Het park wordt opengesteld voor het publiek, een van de voorwaarden van de provinciale 'landgoed-regeling'. De Schaan is het eerste landgoed dat in de omgeving volgens die regeling wordt aangelegd. (is dit doorgegaan?, red.)

Reactie toevoegen