Moergestel

Plaats
Dorp
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

NB gemeente Moergestel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Moergestel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Moergestel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Moergestel

Terug naar boven

Status

- Moergestel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Moergestel.

- Onder het dorp Moergestel vallen ook de buurtschappen Broekzijde, Den Opslag (deels), Heikant, Heiligenboom, Heuvelstraat, Hild, Stokske, Vinkenberg en Zelt. Dit zijn 9 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Gèssel, Géésel.

Oudere vermeldingen
1147 kopie 13e eeuw Gestele, 1173 - eind 13e eeuw Gestele, 1186 kopie 13e eeuw Gestele, 1285 kopie 1285 Ghestele, 1312-1350 Ghestele, 1617 Moergestel.

Naamsverklaring
De plaatsnaam Gestel is ontstaan uit gestel 'gasthuis', waarvoor zie Gastel, uitgebreid met moer 'veengebied, wingebied van turf' ter onderscheiding van Luyksgestel. De identificatie van de vorm van 1173 is onzeker; dit kan ook Gestel of Sint-Michielsgestel zijn.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Pierewaaiersrijk.

Terug naar boven

Ligging

Moergestel ligt O van Tilburg, Z van Oisterwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Moergestel 223 huizen met 1.172 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 77/389 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Over het Water 62/326, Heijze 67/366 en Heuvel 17/91. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.500 huizen met ca. 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundekring De Kleine Meijerij (die o.a. Moergestel als werkgebied heeft). De vereniging beschikt over een eigen gebouw, het Heemcentrum (Spoorlaan 70 te Oisterwijk), waar vergaderingen plaatsvinden en waarin de bibliotheek- en documentatiecollectie is ondergebracht. Daarnaast is er ook een kleine tentoonstellingsruimte met wisselende exposities. Openingstijden: iedere vrijdagmiddag van 13.30-16.00 uur, of op afspraak met de bibliotheekcoördinator dhr. J. Franken (tel. 013-5333366).

- Verhalen over de geschiedenis van Moergestel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- In 1996 is het boek Merk toch hoe sterk. Moergestel schreef geschiedenis verschenen, n.a.v. de gemeentelijke herindeling van 1997. Via de link is het boek ook online te lezen (zie de rechtermenu's op die pagina).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herbestemming van bestaande panden
- De gemeente Oisterwijk heeft in november 2021 goedkeuring gegeven aan vier kleine nieuwbouw- en herbestemmingsprojecten in Moergestel. Aan de Postelstraat gaat Jaap de Groot zijn oude pand met aanbouw, waarin nu zijn sportschool Physique is ondergebracht, plaats laten maken voor 4 starterswoningen en 5 kleine huisjes (alle huur). Het te slopen pand diende ooit als gymzaal voor de school en bioscoop. De Groot kocht het in 1987 van de gemeente. "Ik heb toen al een probleem opgelost voor de gemeente en dat doe ik 35 jaar later weer door sociaal te bouwen voor mensen die hier nu om staan te springen." Tot de plannen concreet zijn, zet hij zijn sportschool ter plekke voort. "We zijn al op zoek naar een andere locatie of samenwerking."

Geert Denissen, eigenaar van de Jumbo in Moergestel, gaat drie woningen op Rootven 16/18/20 slopen: het rijtje tussen café De Klaore en het Huysackerpad. Verdeeld over twee blokken gaat hij 11 huurappartementen terug bouwen. 6 woningen vallen in de categorie sociaal en 5 in die van middeldure huur. Denissen heeft in 2020 ook de woonwinkel van Jan Michiels gekocht. De bovenverdieping wordt al bewoond. De winkelbestemming beneden gaat Denissen ook omzetten in een woonbestemming. En notaris Tineke Groot gaat haar kantoor in het oude Rabobank-pand aan de Raadhuisstraat omvormen tot 4 dure koopappartementen. Hoewel Oisterwijk volgens een puntensysteem voorrang geeft aan sociale woningbouw, heeft de gemeente het plan toch goedgekeurd. Haar plan voorkomt leegstand, zo motiveert het college, en door de ‘parkeernorm en ongewenste achterkantsituatie’ zou iets anders dan dure koop niet mogelijk zijn. Voor de plint van het pand komt nog wel een commerciële invulling.

- Het oude pand van basisschool OBS De Bienekebolders aan de Bosstraat in Moergestel staat sinds 2017 leeg, omdat de school in dat jaar naar het complex van de nieuwe Brede School is verhuisd (waarvoor zi het hoofdstuk Links > Onderwijs etc.). De gemeente heeft het kavel te koop aangeboden met de intentie dat een projectontwikkelaar er woningbouw gaat plegen. Helaas meldde het college van B&W in juni 2020 dat van de vijf projectontwikkelaars die interesse hadden, inmiddels geen van hen herbestemming nog haalbaar achtte. Daarom wil de gemeente een nieuwe aanbesteding uitschrijven. De Dorpsraad pleit er in september 2020 voor dat de gemeenteraad zich nog vóór de raadsverkiezingen van 18 november dat jaar - die nodig zijn in verband met de gemeentelijke herindeling van 2021, waarbij het dorp Haaren aan de gemeente Oisterwijk wordt toegevoegd - uitspreekt over de invulling van deze locatie. De dorpsraad vreest namelijk dat het proces van herbestemming te lang gaat duren als er eerst gewacht moet worden op de onderhandelingen voor een nieuw college van B&W na de verkiezingen van november.

De dorpsraad zou er graag betaalbare huurwoningen zien, om zo te voorkomen dat jongeren naar elders vertrekken omdat ze in eigen dorp geen betaalbare woning kunnen vinden. De dorpsraad vindt het van groot belang voor de leefbaarheid van het dorp om de jongeren voor het dorp te behouden. "In Moergestel zijn de laatste tien jaar amper of geen sociale huurwoningen gebouwd. Het effect daarvan is dat vooral jongeren vertrekken naar elders, omdat ze in ons eigen dorp niet aan een betaalbaar huis kunnen komen. Het dorp vergrijst daardoor sterk. Bij dit project heeft de gemeente de kans iets te doen voor jongeren en starters op de lokale woningmarkt", stelde dorpsraadvoorzitter Wil Oerlemans. De dorpsraad noemt het wel ‘een stap in de goede richting’ dat het college van B&W besloten heeft dat er een mix van huur- en koopwoningen op deze locatie moet komen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Moergestel heeft 19 rijksmonumenten.

- Moergestel heeft 43 gemeentelijke monumenten.

- De RK Sint Jans Onthoofdingkerk (Kerkstraat 13) bestaat uit een toren in Kempense gotiek en een kerkgebouw uit 1930-1931 naar ontwerp van architect Hendrik Willem Valk. De toren is omstreeks 1500 gebouwd. Ze is rijkelijk met natuurstenen ornamenten versierd. In 1949 werd ze eigendom van de parochie en de laatste restauratie ervan dateert van 2000. De toren is een rijksmonument. Het interieur van de kerk is uitgevoerd in schoon metselwerk en er zijn ook enkele beelden zoals een 16e-eeuwse Sint-Rochus, Johannes de Doper en Ermelindis, een gepolychromeerd Bonifatiusbeeld uit de 17e-18e eeuw en enkele gepolychromeerde gipsen kopieën van beelden, vervaardigd in de ateliers van Heinrich Cerfontaine. In 1997 is in de kerk een dagkapel geopend.

- Mariakapellen.

- De naamloze gesloten Standerdmolen van Moergestel (Schoolstraat 65) is in 1852 door C. Roozen hiernaartoe overgebracht vanuit Biest-Houtakker, waar sinds 1280 al een standerdmolen stond. De molen heeft onder de steenbalk een moerstijl, die bij de oudste standerdmolens werd toegepast. De zijwegen van de molen hebben veldkruizen in plaats van weegbanden zoals gebruikelijk is bij standerdmolens. Onder de steenbalk zit een brasem en onder de lange burriebalken zitten slekken, waardoor de kast minder zwaar op de zetel rust.

- Kasteel Nieuwenhof / Sint Stanislausklooster.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute 'De Oude Hondsberg en Oisterwijkse Bossen en Vennen en de Beerze' (16 km) is een verrassend mooie en gevarieerde lijnwandeling van Moergestel naar Spoordonk, langs de oever van de Reusel, door de Kampina en door het dal van de Beerze. De wandeling gaat voornamelijk over onverharde paden. De wandeling start en eindigt bij een bushale, dus je kunt met de bus weer terug naar je beginpunt.

- In het ZO uiteinde van het dorpsgebied van Moergestel, N van bungalowpark Stille Wille (dat onder het Oirschotse dorp Spoordonk valt), tegen de A58, ligt visvijver De Zandput, aan de weg Beekersberg, beheerd door de reeds in 1931 opgerichte Hengelsportvereniging De Rietvoorn. De Zandput is een voormalige zandafgraving t.b.v. de aanleg van de A58. Als je er wilt vissen en je hebt geen jaarvergunning, dan kun je bij diverse adressen in de omgeving evt. een dagvergunning verkrijgen.

- In het ZW uiteinde van het dorpsgebied van Moergestel, W van de Heuvelstraat, ligt de Kerkeindse Heide, een bosgebied met nog enkele kleine stukjes heide. De Kerkeindse Heide is een van de weinige gebieden in Brabant die geschikt is voor de levendbarende hagedis. Dat komt door de kleinschalige overgang van heide naar bos. En door de grillige grenzen daartussen. Daar houdt dit reptiel van. Beheerder Het Brabants Landschap houdt daar in haar beheer rekening mee door telkens (piep)kleine stukjes bos open te kappen.

- ZO van Moergestel ligt, zowel N als Z van de A58, het ca. 100 ha grote natuurgebied Moergestelse Broek. "Het water in de grote rivieren is in februari 2021 flink gestegen door regen en smeltwater, en op veel plekken zijn de uiterwaarden ondergelopen. Dat is het goede moment voor natuurorganisaties om water in hun gebieden vast te gaan houden. Zo ook in het Moergestels Broek, waar net de laatste hand is gelegd aan een groot inrichtingsproject. Het doel: meer water langer vasthouden. Moergestels Broek is voor Brabant een uniek gebied met veel weidevogels zoals de kritische soorten grutto en wulp, maar ook de meer algemene kievit en graspieper. Het gebied maakt onderdeel uit van landinrichtingsproject de Hilver ten zuidoosten van Tilburg. Hier is sinds 2010 ruim 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Dat de weidevogels zich in de Hilver zo goed thuis voelen, is niet zo verwonderlijk. Het is een wijds gebied waar de weidevogels ver om zich heen kunnen kijken, als ze verscholen in een graspol zitten te broeden. Predatoren zoals marter en vos, maar ook de buizerd en ekster, kunnen zo al van verre gezien worden. Dat geeft tijd om je te verweren. Als bijvoorbeeld een kievit onraad opmerkt, zal hij zo stil mogelijk van het nest weglopen. Een eind bij het nest vandaan, zal hij met veel kabaal opvliegen om zo de aandacht van het nest af te leiden.

Hoge grondwaterstand maakt veilig. Bovendien is dit gebied, met twee grotere beken, redelijk nat. Die hoge (grond)waterstanden helpen de weidevogels zelfs op drie manieren. Slootjes en greppels waar tijdens het broedseizoen water in staat, vormen voor veel dieren een extra belemmering. Een marter of een vos moet bijvoorbeeld eerst een sloot overzwemmen vóór hij naar nesten op zoek kan gaan. Ook zorgt het hoge grondwater dat het voedsel gemakkelijker bereikbaar wordt. Volwassen grutto’s eten voornamelijk wormen die ze met hun snavels uit de grond prikken. Die snavels zijn maar zo’n zeven tot twaalf centimeter lang. Het is dus belangrijk dat er voldoende wormen dicht aan de oppervlakte zitten. Hoge grondwaterstanden helpen hierbij, omdat regenwormen niet kunnen zwemmen. Als het grondwater omhoog komt, zullen de wormen daar bovenuit kruipen om niet te verdrinken. Staat het grondwater bijna tot aan het maaiveld, dan zijn alle wormen binnen snavelbereik, ook als je niet zo’n lange snavel hebt.

Koud grondwater geeft een langzamer groei. De laatste manier waarop het hoge grondwater bijdraagt aan het broedsucces is nogal complex. Grondwater is vrij koud en constant van temperatuur. Als het dicht aan het maaiveld staat, blijft de bodem daardoor koud. Dit gebeurt ook als het bovengronds al lekker warm begint te worden. Het resultaat hiervan is dat grassen en kruiden in het voorjaar minder snel groeien. Dit is van levensbelang voor de kuikens, die door boswachters en vogelaars ‘pullen’ worden genoemd. De eerste paar weken uit het ei kunnen de kuikens nog niet vliegen. De enige manier om vooruit te komen op zoek naar voedsel, is struinen door het veld. Het gras moet dan wel hoog genoeg zijn, zodat de kuikens vanuit de lucht niet meer opvallen. Maar het mag ook niet teveel gegroeid zijn, dus niet té hoog zijn, want dan kost het enorm veel energie om er doorheen te ploeteren. Daar valt eigenlijk niet tegenop te eten, zeker als het aanbod aan voedsel (vooral vliegjes en langpootmuggen) erg laag is. De kuikens sterven dan door honger en uitputting.

Te weinig water. Tot voor kort was de situatie in het Moergestels Broek bij Moergestel nog verre van optimaal. Het water kwam in de winter wel hoog genoeg, maar even snel als het water in het gebied kwam, liep het er ook weer uit. In een paar maanden tijd kon het grondwater wel anderhalve meter zakken. Het voormalige landbouwgebied was dan ook ingericht om het water zo snel mogelijk af te voeren naar de beken. Dan gaat het gras in het voorjaar sneller groeien en kan het gemaaid worden zonder dat de trekker wegzakt. Meer dan vijftig greppels voerden het water af. Niet alleen regenwater, maar ook het kostbare grondwater stroomde hiermee het gebied uit. Diepe greppels zuigen als het ware van de zijkant het grondwater aan en zorgen ervoor dat het niet zo ver kan ‘opbollen’. Hoe meer en hoe dieper de greppels, des te minder hoog komt het grondwater.

Drempels die water tegenhouden. Samen met Staatsbosbeheer en dankzij steun van de Provincie Noord-Brabant, heeft Natuurmonumenten de situatie in het Moergestels Broek bij Moergestel flink kunnen verbeteren. De greppels zijn behoorlijk minder diep gemaakt, zodat het grondwater verder kan stijgen. Om de greppels te vullen is grond uit de taluds gebruikt. Deze zijkanten lopen nu heel flauw af, waardoor brede, ondiepe greppels ontstaan. Zo hoefde geen extra grond aangevoerd te worden en ontstaan mooie overgangen. Hier is ruimte voor plantensoorten die van natte voeten houden, zoals de echte koekoeksbloem en grote ratelaar. Daarnaast zijn in de meeste greppels enkele drempels gelegd. Zolang het water in de greppels niet hoger komt dan de drempel, stroomt het niet weg. Het effect hiervan is nu goed te zien: waar eerst alleen maar water in smalle greppels stond, zie je nu hele brede stukken water. Soms zijn deze wel tien tot vijftien meter breed. Dat water blijft allemaal achter in het gebied tot het verdampt of in de grond zakt, als het grondwater gaat dalen. En nu? Voor nu zijn terreinbeheerders blij met het water en proberen ze het zo lang mogelijk vast te houden. Zodat ze over een goede maand de kieviten weer over de weide kunnen zien buitelen." (bron: Natuurmonumenten en provincie Noord-Brabant, februari 2021)

- Langs de rivier de Reusel, tussen Diessen en Moergestel, ligt een uniek, nieuw natuurgebied. Wat decennialang landbouwgebied was, is nu met meer dan 700 hectare het grootste natuurontwikkelingsgebied van het Natuurnetwerk Brabant. De Hilver, ook wel de Nieuwe Reuselbeemden genoemd, is dé hotspot geworden voor weidevogels en andere bijzondere soorten. Natuurgebied De Hilver is gelegen in de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk, grotendeels vallend onder het ZO buitengebied van het dorp Moergestel, deels onder de gemeente Hilvarenbeek (= een zone aan weerszijden van de Reusel tot aan Diessen). In de periode 2010-2011 zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd als onderdeel van landinrichtingsproject De Hilver. De beekdalen van de Reusel, het Spruitenstroompje en de Rosep bepalen de grenzen van het nieuwe natuurgebied. Het omvat de deelgebieden Helsbroek, Moergestelse Gement, Het Broek, Den Opslag, Diessens Broek en Spruitenstroompje.

Vanuit landinrichtingsproject De Hilver zijn diverse maatregelen genomen om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren. Denk aan: beekherstel van de Reusel, hermeandering van het Spruitenstroompje en de transformatie van landbouwgrond tot natuur. Anno 2019 zien we dat deze maatregelen positieve effecten hebben op de aanwezigheid van verschillende soorten. In cijfers: 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. 1 miljoen vierkante meter grond afgegraven: dat zijn zo’n 50.000 volle vrachtwagens. 7 kilometer aan beken hersteld. De grondwaterstand is met 80 centimeter omhoog gegaan.

De veranderingen in de natuur pakken goed uit. De weidevogels reageerden spectaculair. Alle karakteristieke soorten bogen een negatieve trend om in een positieve. Zelfs uitgesproken kritische soorten als Watersnip en Grutto namen toe. Ook de zeldzame Tureluur vond zijn weg naar het gebied. Moeras- en ruigtevogels waardeerden de natuurontwikkeling ook. De zeldzamere Blauwborst, Zomertaling en Roodborsttapuit namen toe, maar ook algemenere soorten als Grasmus, Bosrietzanger en Kleine karekiet lieten een positieve ontwikkeling zien. De waterkwaliteit van de Reusel is sterk verbeterd, wat weer vissen, ijsvogels en libellen aantrekt. Ook de plantenrijkdom lijkt zich goed te ontwikkelen: er zijn meer dan dertig Rode lijstsoorten aangetroffen. Opmerkelijke nieuwkomers waren Parnassia, Stijve ogentroost, Welriekende nachtorchis, Waterlepeltje en Stijve moerasweegbree. Op veel percelen ontwikkelt de vegetatie zich naar veldrushooiland, dotterbloemhooiland of nat schraalland. Ieder jaar en ieder seizoen zijn er weer nieuwe ontdekkingen in de natuur die zich blijft ontwikkelen. De Hilver is een van de weinige gebieden in Noord-Brabant waar de grutto stand kan houden. De watersnip is een broedvogel die voornamelijk te vinden is in de natte schraallanden en in het moeras langs de beek. De landelijke trend is negatief, maar in De Hilver zien we een flinke stijging in het aantal broedparen sinds 2011. De blauwborst is een moerasvogel. De soort neemt nog jaarlijks toe in het natuurgebied. De vogels broeden vooral in het riet langs de talrijke sloten.

Onderzoek is essentieel om te kunnen bepalen hoe het met de natuur gaat. Vogelwerkgroep Midden-Brabant, bestaande uit vrijwilligers, levert hier een belangrijke bijdrage aan. Sinds 2016 heeft de werkgroep de weidevogelmonitoring van de provincie overgenomen. Ieder jaar gaan zo’n 12 vrijwilligers De Hilver in om de weidevogels te inventariseren. De Reuselhoeve is niet alleen in trek bij bijzondere diersoorten, ook mensen komen er graag. Voor rust en avontuur. Om optimaal van het natuurgebied te genieten, hebben de provincie Noord-Brabant, studenten van de NHTV Breda en Natuurpoort Reuselhoeve een interactieve app ontwikkeld. Aan de hand van verhalen, filmpjes en opdrachten kom je meer te weten over de geschiedenis, en ontdek je wat er nu allemaal te beleven is. Download de app Ojoo via de Appstore en zoek 'Reuselhoeve' om natuurgebied De Hilver met zijn vele weidevogels te kunnen verkennen. (bron: Provincie Noord-Brabant, april 2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Moergestel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie wandeling door en rond Moergestel door Loes Westgeest.

- Fotoreportage van Moergestel door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Moergestel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Het doel van Dorpsraad Moergestel is het in stand houden en bevorderen van de leefomgeving in het dorp ten behoeve van en door haar bewoners. De Dorpsraad kan hiervoor gevraagd of ongevraagd advies geven aan o.a. organisaties, verenigingen, instellingen, gemeenteraad of college en hier onderzoek naar laten doen."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op 1 augustus 2013 zijn basisschool Hertog Jan en basisschool Graaf van Ursel gefuseerd. De naam van de school is vanaf die datum RK Basisschool de Vonder. Het woord Vonder betekent brug. Vroeger werd in Moergestel deze naam al gebruikt: een brug over de Rootvense Loop heette de Vonder. Ook nu zijn er nog straten met deze naam in het dorp terug te vinden: ’t Vunderke en Vonderhof. De Vonder verbindt de 2 scholen en vormt zo een nieuwe school. Aan het gebouw is dat duidelijk te zien. Er zijn twee delen verbonden met een middenstuk van glas. De Vonder wil ook een brug slaan naar andere organisaties, zoals de peuterspeelzaal, kinderopvang Human-kind en bejaardenhuis Stanislaus. Basisschool de Vonder is samen met kinderopvang Human-kind gehuisvest in het nieuwe complex van de Brede School aan de Kloosterlaan. Sinds schooljaar 2017-2018 is ook openbare basisschool OBS Bienekebolders in dit gebouw gevestigd." (bron: Basisschool de Vonder)

- Jeugd en jongeren: - "Omdat samen spelen, knutselen, ontdekken, avonturieren, ravotten en nog veel meer, zoveel leuker is bij Scouting. Daarom dagen we je uit om eens met ons kennis te maken. Want Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting Moergestel besteden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Soms serieuze dingen, maar bovenal bol van de lol. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een leuke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren. Binnen onze Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn 5-7 jaar, 7-10 jaar, 10-14 jaar, 14-18 jaar en zelfs groepen daarboven. Deze groepen hebben allemaal een eigen naam. Kijk daarom eens vrijblijvend rond op onze site en bezoek de groepen Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Stam. We dagen je uit om daarna ook eens een kijkje te komen nemen op ons clubhuis om het allemaal van dichtbij mee te maken. Durf jij het aan?"

- Muziek: - Mirlitonfanfare De Klomp is opgericht in 1938 en heeft dus in 2018 haar 80-jarig bestaan gevierd. De enige andere nog actieve mirlitonfanfare in Nederland is Falso Fero Forte uit Malden. Het 80-jarig bestaan vraagt natuurlijk om een uitleg van het ontstaan, de ondergang, de wederopstanding, kortom de vastlegging van de geschiedenis van deze unieke fanfare. De vereniging heeft dan ook ter gelegenheid van het jubileum haar geschiedenis laten vastleggen in een leuk, professioneel gedrukt boekje. Een boekje vol anekdotes, trots, humor en zelfspot, maar ook met een serieuze ondertoon, kortom weer een stukje lokaal erfgoed, dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de 'Gèsselse miens'. Het boekje is voor 3 euro verkrijgbaar bij Novy Moergestel. Ook op hun site vinden we een uitvoerige - en humoristische - beschrijving van de geschiedenis van Mirlitonfanfare De Klomp, zo te zien vervaardigd t.g.v. het 75-jarig bestaan.

Een citaat hieruit: "De muzikale talenten konden in Moergestel wel aan hun trekken komen. In 1838 was zangkoor Cantate Domini al opgericht. Vanaf 1911 bestond er ook al een fanfare, nu bekend onder de naam Koninklijk Erkende Muziekvereniging Harmonie Prinses Juliana. Maar ja, dan moest je wél muzikale talenten hebben én de contributie kunnen betalen! Er zijn er namelijk ook die het talent missen én het geld en toch graag een beetje muziek willen maken. En dan verzinnen ze er in Gèssel gewoon iets op: een 'hermennie veur èrme miense mee gin talent of cent'; een mirlitonfanfare, waarin je ook nog kunt meezingen."

En zijn vast niet de enigen die geen idee hebben wat een mirliton eigenlijk is, dus ook dat lichten we nog even toe van hun site: "Wolters Handwoordenboek noemt de mirliton een rietfluitje, dat aan beide zijden door een vliesje wordt afgesloten, Van Dale noemt het een kinderfluitje, de Winkler Prins rekent de mirliton tot de membranofonen, "hoewel het niet om een muziekinstrument in de strikte zin van het woord gaat". Als je Google naslaat spreken ze over een kazoo (spreek uit: kazoe), een eunuchfluit, een hoornmirliton en een zobo (een neptrompet, waarin ook gezongen wordt). 'De Klomp' heeft nog altijd originele (verkoperde) mirlitons: kleine ‘koperen’ blaasinstrumentjes met een membraam ter grootte van een eurocent in het midden. De mirliton is bevestigd aan een zorgvuldig gefiguurzaagd houten basiselement. Het zilverkleurig geschilderd basisinstrument kent verschillende vormen afgeleid van echte instrumenten; er zijn trompetten, saxofoons, pistons, baritons en onbeweegbare schuiftrombones."

- Sport: - "HSB Roef! staat voor Honkbal, Softbal en Beeball Roef! en is onderdeel van Omnivereniging Roef! Roef! is een dorpse club uit het Brabantse Moergestel met stadse aspiraties. Roef! bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en is daarmee een van de oudste clubs van Nederland én de oudste club van Brabant. In 2016, het jaar dat de club haar 60-jarig jubileum vierde, promoveerde het eerste softbalteam van Roef! naar de Golden League. Een bijzondere prestatie voor een dorpje dat slechts 6.000 inwoners telt. En dan te bedenken dat het eerste damesteam van Roef! in 2006 nog in de vierde regionale klasse speelde! Informatie, historie, toekomstvisie en de diverse teams van HSB Roef! kun je lezen in een informatieve en leuke special. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking tot HSB Roef! samengevat op de Frequently Asked Questions (FAQ) pagina. Lid worden. Wil je lid worden of wil je eerst een keer meetrainen, meer informatie staat op de pagina Word lid en meld je aan.

Clinics en minitoernooien. Leuke sportieve dag beleven en ervaren wat honkbal of softbal is? Honk- en Softballvereniging Roef! geeft clinics en organiseert minitoernooien voor verenigingen en bedrijven! Ideaal als teambuildingsactiviteit, personeelsuitje of beter leren kennen van je externe contacten maarmee je zaken doet. Programma. We leggen kort uit wat de basics zijn, hierbij leggen we uit hoe je moet fielden, vangen, gooien en een aantal spelsituaties, gevolgd door een korte training. Daarnaast kun je een bal wegslaan in de slagkooi, live aangegooid door een echte pitcher of met behulp van een slagmachine. Bij voldoende deelnemers (vanaf 16 personen) kan er onderling een wedstrijd worden gespeeld. Om de sportieve dag af te sluiten kan er eventueel een BBQ worden geregeld. Verschillende mogelijkheden zijn te bespreken. Informeer bij onze voorzitter naar de mogelijkheden (s.klaasen@svroef.nl)."

- "Handbalgeschiedenis in Moergestel start in 1975, als een aantal leden van handbalvereniging Deusona uit Diessen besluiten om samen te gaan met S.V. ROEF!. Om een vereniging te kunnen beginnen moest men minstens 15 leden hebben. Samen met een aantal KPJ-Ieden uit het dorp kwam men op 14 leden. Het 15e lid was maar even een probleem, want caféhouder Piet Staps uit Diessen, waar destijds de oprichtingsvergadering plaatsvond, wilde wel lid worden. Hij zag zijn omzet hierdoor flink stijgen, omdat de handballers na afloop van de wedstrijden en trainingen graag bij hem een pilsje dronken. Op een speciale ledenvergadering van S.V. ROEF! in 1975 werd HV Deusona een onderdeel van S.V. ROEF!, wat de eerste stap was op weg naar een bloeiende handbaltak. Hetzelfde jaar kwam er een damesteam bij en ook nog een jongens-juniorenteam van handbalvereniging HHV uit Hilvarenbeek, omdat deze vereniging op dat moment werd opgeheven. Een aantal mensen uit deze drie teams zijn overigens nog altijd lid van S.V. ROEF! Naast de normale zaal-, veld- en bekercompetitie worden er vele andere activiteiten georganiseerd, zoals voor de jeugd een pannekoekenmiddag, een dropping of het jaarlijks terugkerende jeugdweekend." Aldus onze samenvatting van de pagina Geschiedenis handbal S.V. ROEF!.

- "Boulen, Je moet het een keer gespeeld hebben! Het is een sport die sterk aan het groeien is. Je vindt in heel Nederland, in steden zowel als in dorpen, wel Jeu de Boules-banen. Maar weet je dat wij in Moergestel ook een gezellige Jeu de Boules-vereniging hebben? Drie keer per week wordt gespeeld op het Roefterrein. Roef is de sportvereniging waar onze club bij is aangesloten. Op maandag en vrijdag spelen wij zomaar voor de gezelligheid, maar op woensdag is er een competitie. Verder zijn er heel gezellige wedstrijden tegen clubs uit de omliggende gemeenten. Dat zijn de zogeheten dorpentoernooien.

Wereldkampioen zullen wij nooit worden, omdat het plezier bij ons voorop staat. Iedere maandag en vrijdag wordt er veel gegooid in een ontspannen sfeer. De competitie op woensdag is uiteraard wel wat fanatieker. Iedereen die kennis wil maken met het Jeu de Boules-spel is van harte welkom op maandag- en vrijdagmiddag vanaf 13.30 tot ca. 16.30 uur. Er zijn altijd spelers aanwezig om je iets over onze sport en spelregels te vertellen. Je mag gedurende 2 maanden gratis meespelen om je te oriënteren en het spel aan te leren. Ballen worden door de club gratis beschikbaar gesteld. Wij hopen dat je er zoveel plezier in krijgt dat je lid van onze vereniging gaat worden. Voor de contributie hoef je het niet te laten. Die is nl. maar € 20,– per jaar, en daar kun je dan – ijs en weder dienende – wel zo’n 150 keer voor spelen. Wanneer je eenmaal lid bent mag je ook meedoen aan de woensdagcompetitie, die begint om 13.30 uur en er worden dan 3 wedstrijden gespeeld. Er wordt zowel een zomer- als een wintercompetitie gespeeld, met als afsluiting een eindtoernooi met prijzen. Dus trek de stoute schoenen aan, en kom een keer bij ons langs. Wij bieden je dan graag een kopje koffie aan."

- Zorg: - "Wij zijn Olivier. We zijn met twaalf. Ieder van ons heeft een beperking, lichamelijk of verstandelijk, maar we kunnen meer wél dan niet. Sinds 2009 hebben we allemaal ons eigen appartement in een prachtig, modern gebouw aan de Reusel. We willen volop meedoen aan de samenleving, maar in onze eigen omgeving is er altijd zorg en begeleiding bij de hand. Zo hebben onze ouders het voor ons geregeld. Een veilig en warm huis, midden in Moergestel. Dat is Olivier!" De jongvolwassenen hebben behoefte aan structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Olivier verwacht van de ouders en/of andere familieleden van de bewoners dat zij zich in woord en daad inzetten voor het welslagen van het wooninitiatief. Er worden hoge eisen gesteld aan de betrokkenheid op elkaar, het open staan voor anderen en de zorg en inzet voor het collectief, naast de aandacht voor het eigen kind.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemend Moergestel (OM) is een actieve vereniging van Moergestelse ondernemers. Uniek is dat alle geledingen: horeca, detailhandel, dienstverlening en overige bedrijven, lid kunnen worden van dezelfde vereniging. De vereniging heeft ca. 120 leden. Wat zijn zoal de activiteiten die de vereniging organiseert? Het organiseren van bedrijfsbezoeken en het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven. Elk jaar zijn er enkele thema-bijeenkomsten. De nieuwjaarsbijeenkomst is een absolute topper. Het bestuur kan zorg dragen voor (juridische) ondersteuning. Ondernemers zorgen voor een feestelijke aankleding/verlichting van het centrum. Er is een afspraak met diverse verzekeringsmaatschappijen dat leden korting krijgen op de verzekeringspremie omdat ze beschikken over een veiligheidscertificaat zowel voor het centrum als voor de Sonman.

Reactie toevoegen