Liesveld

Voormalige gemeente
Buurtschap
Molenwaard
Alblasserwaard
Zuid-Holland

liesveld_collage.jpg

Liesveld, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Liesveld, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Liesveld-MSD-20130305-286344.jpg

Liesveld, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld-MSD-20130305-286345.jpg

Liesveld, Restant van kasteel Gelkenes, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld, Restant van kasteel Gelkenes, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld-MSD-20130305-286346.jpg

Liesveld, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld-MSD-20130305-286405.jpg

Liesveld, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld-MSD-20130305-286352.jpg

Liesveld, Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld, Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt, Groot-Ammers, gemeente Molenwaard, Zuid Holland

Liesveld

Terug naar boven

Status

- Liesveld is een voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard. De hoofdplaats was Groot-Ammers.

- De gemeente Liesveld is in 1986 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort en Streefkerk. Per 1-1-2013 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Molenwaard.

- Wapen van de voormalige gemeente Liesveld.

- Liesveld is ook de naam van een buurtschap en polder NO van Groot-Ammers. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, maar is ter plekke herkenbaar aan de ligging rond de weg Liesveld.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente Liesveld is genoemd naar de gelijknamige buurtschap, die t/m 1985 onder de gemeente Groot-Ammers viel.

Oudere vermeldingen
1514 Liesvelt.

Naamsverklaring
Veld
waar de plantsoort lies voorkwam.(1)

Terug naar boven

Ligging

De voormalige gemeente Liesveld ligt in het N van de Alblasserwaard. In het N grenst zij aan de Lek. Aan de overkant van de Lek liggen de kernen Schoonhoven en Bergambacht. De gelijknamige buurtschap ligt NO van Groot-Ammers, rond de weg Liesveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Liesveld is bij haar oprichting in 1986 als volgt samengesteld:
van de gemeente Groot-Ammers: 1.446 hectare met 1.065 huizen en 3.224 inwoners;
van de gemeente Langerak: 1.034 hectare met 665 huizen en 2.120 inwoners;
van de gemeente Nieuwpoort: 44 hectare met 385 huizen en 1.179 inwoners;
van de gemeente Streefkerk: 1.552 hectare met 802 huizen en 2.474 inwoners.

- De gemeente Liesveld omvatte bij haar opheffing per 1-1-2013 4.545 hectare met ca. 4.000 huizen en ca. 9.800 inwoners.

- De buurtschap Liesveld omvat enkele tientallen panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van Nidek schreef over het slot Liesveld: "Het kasteel wierd van ouds gehouden voor een van de alleruitmuntendste, die er in Holland waren, zoo wel ten opzigte van deszelfs grootte, als sterkte; zijnde het Stamhuys der Edele dezes Naams, welk van ouds daar op plagten te woonen, en van dewelke het ook dezen naam heeft ontfangen. Dit Kasteel of Slot is gebouwt in den Jaare 1042." Aan dit bouwjaar wordt ernstig getwijfeld; de heren van Liesveld komen pas in de 13e eeuw op het toneel. Het vermoedelijke bouwjaar ligt dan ook eerder in de richting van 1275.

Van hieruit weet men eeuwenlang de streek te beheersen. Het slot is in 1740 afgebroken. In 1548 verheft keizer Karel V de heerlijkheid tot een 'vrije en onscheidbare Baronie'. In 1636 koopt Willem Frederik van Nassau, stadhouder van Friesland, de Baronie. Vandaar dat de koning zich ook baron van Liesveld mag noemen. De Baronie van Liesveld omvatte de ambachtsheerlijkheden 1) Gelkenes met Groot-Ammers, 2) Ammers-'s-Graveland met Achterland en Peulwijk, 3) Ottoland en 4) Peursum.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in de voormalige gemeente) Liesveld, kunt u terecht bij de Historische Kring Nieuwpoort.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het rijksmonumentale pand op Liesveld nr. 3 is een overblijfsel van het kasteeltje Gelkenes. Het betreft een deel van een 16e-eeuws bijgebouw.

- Korenmolen De Jonge Sophia is een grondzeiler, in 1773 gebouwd op de grens tussen de dorpen Ottoland en Goudriaan, destijds een goede locatie om voor beide dorpen te kunnen malen. Door veranderingen in de omgeving kwam de molen in een hoek van een bedrijventerrein te staan. Dat was geen ideale plek. Daarom is hij in 1999 door vrijwilligers naar Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt verplaatst om verder verval te voorkomen. Daarna is hij in maalvaardige staat gerestaureerd en in 2007 weer in gebruik genomen. Er wordt op vrijwillige basis gemalen. De molen is bij een bezoek aan het Streekcentrum te bezichtigen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De buurtschap Liesveld is in de regio vooral bekend vanwege het Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is de ooievaar vrijwel geheel uit Nederland verdwenen. In 1969 wordt het huidige terrein van 5 ha door de Vogelbescherming aangekocht voor de vestiging van Ooievaarsdorp Het Liesvelt. Na 30 jaar fokken wordt het gestelde doel gehaald; er zijn dan weer meer dan 1.000 ooievaars in Nederland. Eind jaren negentig verdwijnen de kooien. In 1999 wordt Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt opgericht, met als doel het stimuleren van activiteiten en het geven van voorlichting en educatie op het gebied van cultuur- en natuurhistorische aspecten en duurzaam (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer van de Alblasserwaard. Ook de zorg voor de ooievaar en zijn leefgebied is een belangrijk aandachtsgebied.

Dit alles wordt gerealiseerd door o.a. de aanleg en inrichting van een eendenkooi, een korenmolen, een wind(water)molen, een bijenstal en een moestuin. Ook grienden en een griendwerkershuisje kunnen bekeken worden. Er zijn 2 tentoonstellingen: van Boerderij en Erf  en een tentoonstelling “Hoe houden wij het droog” van Waterschap Rivierenland. Deze elementen vormen de basis voor een educatief programma voor jong en ouder. In het voorjaar zijn ook de vrij vliegende ooievaars te observeren. Bovendien broeden zij eind mei / begin juni op het terrein.

Door het krijgen van kennis en inzicht in de verschillende aspecten van het landschap worden de streekbewoners en de bewoners van de steden zich meer bewust van het belang van het behoud van natuur en landschap, agrarisch natuurbeheer en het duurzaam omgaan met je leefomgeving. In de winkel zijn streekproducten te koop. Er is een terras met horecavoorzieningen. Voor de kinderen is er een uitdagende speurtocht en in de boerenspeeltuin kunnen zij zich uitleven. Het Streekcentrum heeft een fietsoplaadpunt, en tijdens het openingsseizoen is er bovendien een aantal camperplaatsen. Door het jaar heen worden er vaak bijzondere activiteiten en evenementen georganiseerd. Hou daarvoor de Facebookpagina van Streekcentrum Ooievaarsdorp 't Liesvelt in de gaten.

Sinds 2018 werkt Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt samen met Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf. Het productiehuis gaat samen met de stichting het bestaande park verder thematiseren en aankleden om zo meer bezoekers te trekken en de educatiedoelstellingen beter te kunnen bereiken. De bestaande tv-karakters Fien & Teun zullen de basis vormen voor een ontdekkingstocht voor kinderen, waarbij de oorsprong van de Alblasserwaard centraal staat. In dat kader is in april 2018 Avonturenboerderij Molenwaard van start gegaan op het terrein van het Streekcentrum. Dit belevingscentrum richt zich met name op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar en profileert zich tevens als aantrekkelijke bestemming voor schoolreisjes. Aan het bestaande centrum worden enkele elementen toegevoegd om nog beter te kunnen werken aan de doelstelling die al vele jaren de basis vormt voor het Streekcentrum: het bevorderen van agrotoerisme en kennismaken met de Alblasserwaard en zijn oorsprong.

Streekcentrum-voorzitter Lisanne Addink-Dölle: “Met deze nieuwe samenwerking, waarbij Van Hoorne Entertainment de exploitatie gaat doen, heeft het Streekcentrum een krachtige partner gevonden. Het park blijft grotendeels zoals het is, maar samen kunnen we de schoonheid van de polder en het Hollandse landschap op een nog aansprekender en educatiever wijze tonen aan een groot publiek.” De tv-karakters Fien & Teun worden ingezet om kinderen meer te leren over de boerderij, natuur, tuin en dier. Zo kunnen kinderen kaas maken, koeien melken, een ritje op de pony’s maken of verdwalen in het Wilgendoolhof. Ook kunnen kinderen hun boerderijdiploma behalen en zijn er diverse klim- en speelmogelijkheden. Op de hoogseizoendagen zijn Fien & Teun zelf aanwezig om met én voor de kinderen op te treden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Liesveld (online te bestellen).

Reactie toevoegen