Groot-Ammers

Plaats
Dorp
Molenlanden
Alblasserwaard
Zuid-Holland

Groot-Ammers dorpsgezicht met trouwringborden [640x480].JPG

Groot-Ammers is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gem. Molenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Liesveld, in 2013 over naar gem. Molenwaard, in 2019 over naar gem. Molenlanden.

Groot-Ammers is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gem. Molenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Liesveld, in 2013 over naar gem. Molenwaard, in 2019 over naar gem. Molenlanden.

gemeente_groot-ammers_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Groot-Ammers anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Groot-Ammers anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

groot-ammers_collage.jpg

Groot-Ammers, collage van dorpsgezichten. (© Jan Dijkstra, Houten)

Groot-Ammers, collage van dorpsgezichten. (© Jan Dijkstra, Houten)

groot-ammers_collage_molens.jpg

Collage van molens die voor de postadressen 'in' Groot-Ammers liggen, maar in de praktijk deels in diverse buurtschappen liggen, met name Achterland, Gelkenes en Graafland. (© Jan Dijkstra, Houten)

Collage van molens die voor de postadressen 'in' Groot-Ammers liggen, maar in de praktijk deels in diverse buurtschappen liggen, met name Achterland, Gelkenes en Graafland. (© Jan Dijkstra, Houten)

Groot-Ammers (2).JPG

 Groot-Ammers, in de verte, in het landschap van de Alblasserwaard

Groot-Ammers, in de verte, in het landschap van de Alblasserwaard

Groot-Ammers..JPG

Groot-Ammers in de Alblasserwaard

Groot-Ammers in de Alblasserwaard

ammerssluis_plaatsnaambord_kopie.jpg

Een bijzondere buurtschap was Ammerssluis aan de W rand Groot-Ammers. Voor de gemeentelijke herindeling van 1986 viel dat nog als O uithoek onder de gemeente Streefkerk. Na 1986 is het buurtje naar het dorpsgebied van Groot-Ammers 'verhuisd'.

Een bijzondere buurtschap was Ammerssluis aan de W rand Groot-Ammers. Voor de gemeentelijke herindeling van 1986 viel dat nog als O uithoek onder de gemeente Streefkerk. Na 1986 is het buurtje naar het dorpsgebied van Groot-Ammers 'verhuisd'.

Groot-Ammers

Terug naar boven

Status

- Groot-Ammers is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. T/m dat jaar viel o.a. de buurtschap Liesveld onder deze gemeente. Na dat jaar zijn de rollen omgedraaid, althans in naam: in 1986 ontstond namelijk de nieuwe fusiegemeente Liesveld, die op haar beurt in 2013 is opgegaan in de nieuwe gemeente Molenwaard. In 2019 over naar gemeente Molenlanden.

- Wapen van de voormalige gemeente Groot-Ammers.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Achterland, Gelkenes, Graafland en Liesveld.

Een bijzondere buurtschap wás Ammerssluis* aan de W rand van het dorp. Voor de gemeentelijke herindeling van 1986 viel dat nog als O uithoek met een eigen bebouwde kom onder de gemeente Streefkerk (zie het plaatsnaambord elders op deze pagina), hoewel het tegen het centrum van Groot-Ammers aan lag en ligt. Logisch dan ook dat men na de gemeentelijke herindeling van 1986 het buurtje middels een lokale grenscorrectie aan laatstgenoemd dorpsgebied heeft toegekend. Tegenwoordig heet het buurtje en de straatnaam Sluis, ligt het binnen de bebouwde kom van het dorp, en is het niet meer als buurtschap te beschouwen.
* Vermoedelijk werd deze buurtschap zo genoemd ter onderscheiding van een slechts enkele km's naar het oosten gelegen buurtschap onder het dorp Ameide die ook Sluis heet.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1221 kopie 1324 Ambers, 1233 Ammers, 1280-1287 Ammers.

Naamsverklaring
Mogelijk een oude waternaam verband houdend met namen als Eem en Amer (vergelijk Ammerstol).(1) Groot ter onderscheiding van Ammerstol aan de overzijde van de Lek, dat vroeger ook wel Klein-Ammers heette.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Groot-Ammers ligt W van de stad Nieuwpoort en het dorp Langerak en O van het dorp Streefkerk en grenst in het N aan de rivier de Lek, tegenover de stad Schoonhoven.

Groot-Ammers, zo op het eerste oog een lintdorp aan de Lek, kijkt hoog vanaf de dijk op het water van deze druk bevaren rivier. Ogenschijnlijk kleine dijkhuisjes rusten bij nadere beschouwing op enorme onderhuizen. Andere dijkhuisjes lijken de beschutting van de dijk te koesteren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Groot-Ammers 146 huizen met 936 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp met polder Gelkenes samen 102/586 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Ammers-Graafland 28/240, Achterland 15/89 en Peulwijk 1/21. Liesveld werd destijds kennelijk niet als buurtschap gezien en zat in dat jaar bij het dorp en Gelkenes inbegrepen. Tegenwoordig staat dat wel als buurtschap in de atlas. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.700 huizen met ca. 4.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Het dorp is ontstaan in de polder Gelkenes, op de rechteroever van de Ammers, een klein moerasriviertje. Het gebied van de t/m 1985 zelfstandige gemeente viel samen met het grondgebied van de middeleeuwse heerlijkheid Liesveld. De oostgrens van de heerlijkheid Liesveld vormde in de middeleeuwen ook de grens tussen het graafschap Holland en het Sticht (Utrecht). De heerlijkheid Liesveld strekte zich uit over de ambachten Gelkenes en Ammers-Graafland. In een handvest van Langerak uit 1253 komen we deze namen al tegen. Gelkenes werd waarschijnlijk al voor 1200 ontgonnen. In oude documenten komen we Groot-Ammers nogal eens tegen: Allereerst stond hier een van de beste kastelen van ons land: het slot van de heren van Liesveld. En in de tweede plaats speelde het dorp een grote rol in de waterlozingsgeschiedenis.

BAM
De huidige Koninklijke BAM Groep, een bouwconcern met vandaag de dag ca. 18.000 voltijdbanen en een omzet van ca. 7 miljard euro, is in 1869 ontstaan in Groot-Ammers. Adam van der Wal opende hier toen een timmerwerkplaats. Zoon Jan nam het bedrijf eind 19e eeuw over en breidde de activiteiten uit naar Vlaardingen en Den Haag, waar hij zich definitief vestigde. In 1927 werd het familiebedrijf omgezet in een naamloze vennootschap en de naam veranderd in ‘N.V. Bataafsche Aanneming Mij van Bouw- en Betonwerken v/h Firma J. van der Wal en Zoon’ (‘BAM’). De naam is mede ontleend aan het vele werk wat het bedrijf deed voor de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Groot-Ammers heeft 12 rijksmonumenten.

- Groot-Ammers heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het tuinhuisje op Tiendweg 1.

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (Kerkstraat 8) dateert uit 1857 en verving een oudere kerk. De toren dateert uit ca. 1500, versierd met banden van verscheidene soorten natuursteen, getraceerde nissen en bakstenen fioelen tegen de haaks geplaatste steunberen. Het metselwerk wordt bovenaan afgesloten door een fries van spitsboogjes, waarboven een kleine, slanke spits verrijst. Het orgel is in 1972 gebouwd door de firma Pels & Van Leeuwen (Alkmaar). In 1979/81 breidt de firma J.L. van den Heuvel (Dordrecht) het uit met o.m. een omvangrijk Zwelwerk en intoneert het orgel opnieuw. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Groot-Ammers. In 2021 is er een nieuwe vloer in de kerk gelegd. Dat was een flnke klus, waar naast de aannemer vele vrijwillgers met 'twee rechterhanden' de handen voor uit de mouwen hebben gestoken. Hier vind je verslagen van de verbouwing, in tekst, foto's en video's.

- Molens: - Molen De Jonge Sophia valt onder de buurtschap Liesveld en wordt daarom aldaar beschreven. - De Gelkenes Molen en de Graaflandse Molen vallen onder de buurtschap Graafland en worden daarom aldaar beschreven. - De Achtkante Molen en de Achterlandse Molen vallen onder de buurtschap Achterland en worden daarom aldaar beschreven.

- Gevelstenen in Groot-Ammers.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Brullende motoren, hevige strijd en veel spectaculaire acties zijn er te zien tijdens Autocross Groot-Ammers op 2e paasdag, op het terrein aan de Sportlaan. De coureurs van Autocross Vereniging Rang Pang vangen hun seizoen aan op de Ammerse klei. In diverse klassen zullen de coureurs over 3 manches uitvechten wie de mooiste startpositie krijgt voor de finale. De wedstrijden beginnen om ca. 12.00 uur en de finales worden rond de klok van 16.00 uur verwacht. Regiorijders krijgen de mogelijkheid om de 'Cup van Ammers' binnen te halen. Regiorijders kunnen zich per mail opgeven via de website van Rang Pang. Tijdens de autocross is er voldoende parkeergelegenheid op het buitendijkse terrein aan de Sportlaan. Entreeprijzen: kinderen t/m 6 jaar gratis, 7 t/m 11 jaar: 5 euro, vanaf 12 jaar: 10 euro. De Autocross wordt georganiseerd door Autocross Vereniging Rang Pang in samenwerking met Stichting De Oranjevriend."

- "Stichting De Oranjevriend organiseert jaarlijks in Groot-Ammers verschillende activiteiten rondom Koningsdag (april/mei) en probeert hier iedereen bij te betrekken. Maar ook buiten deze tijd organiseren wij zo nu en dan een activiteit, zoals de jaarlijkse Lampionnenoptocht en Seniorendag. Op onze website kun je meer lezen over alle activiteiten en kun je de foto's bekijken van de afgelopen jaren."

- Jaarlijks is er op een zaterdag in mei een grote Rommelmarkt in Groot-Ammers. Deze markt wordt gehouden van 9.00-14.00 uur op en rond het Fortuijnplein. Bezoekers kunnen op deze altijd drukbezochte markt een keuze maken uit onder meer boeken, servies, schilderijen, meubels, kleding en huishoudelijke artikelen. Ook is er een verkoop per opbod en zijn er diverse etenswaren verkrijgbaar, zoals oliebollen, pannenkoeken en broodjes hamburger. De opbrengst van deze markt wordt verdeeld over verschillende goede doelen. In 2019 waren dat onder meer Stichting De Hoop, Open Doors, de MAF en het jeugdwerk.

- "De Ammerse Piraten is een stichting die feestenavonden organiseert met als doel: oud Hollandse gezelligheid met de artiesten van eigen bodem. De Ammerse Piraten zijn in 2007 begonnen met het opzetten van de stichting. Vol ambitie en enthousiasme doen ze er alles aan om de gasten een geweldige Hollandse avond (weekend in oktober, in 2022 voor de 15e keer) te verzorgen." Voor een indruk van dit evenement zie de aftermovie van de vrijdag van editie 2021.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in dit dorp schaatsen op de ijsbaan van "IJsclub De Telegraaf, de club aan de Ammerse boezem te Groot-Ammers, sinds 1882. De vereniging heeft ca. 850 leden. Het doel van de vereniging is het in stand houden van de ijsbaan en het organiseren van gepaste ijsfestiviteiten. Wij trachten dit doel te bereiken door het beheren van onze ijsbaan met alles wat daarbij hoort. IJsclub De Telegraaf beschikt over een 400 m. natuurijsbaan op de boezem. Te midden van de ijsbaan staat ons zeer fraaie en nostalgische clubgebouw. IJsclub De Telegraaf maakt onderdeel uit van de Molentocht. Vanuit ons clubgebouw kunnen de afstanden 25, 50 en 75 km. gereden worden."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Dompelaar is gelegen in het buitengebied van Groot-Ammers, tussen de zomer- en winterdijk in. De afstand tot het centrum van het dorp is ongeveer 1,5 km, waardoor je van alle rust kunt genieten. Voor de kleintjes is er een mooi peuterbad, met een geweldig speelhuisje in het water. De diepte van dit bad loopt van 20 centimeter naar 40 centimeter. Met een maximale diepte van 90 centimeter is het Instructiebad uiterst geschikt voor jonge kinderen. Het ondiepste gedeelte is 40 centimeter. Iedereen met een A-diploma is van harte welkom in het Wedstrijdbad en kan genieten van de lange glijbaan (13 meter) en de 1 meter hoge duikplank. Deze zijn tijdens het Vrijzwemmen om de beurt open. Het bad bestaat uit 6 banen van 25 meter lang. Het ondiepste gedeelte is 110 centimeter en het diepste gedeelte is 220 centimeter. Verder is er een ligweide compleet in de schaduw van de bomen, met wipkippen en een klimrek,en een ligweide geheel in de zon, met volleybalnet. Er is ook een winkeltje met o.a. dranken, snoep, ijs en chips.

- "Speeltuin Het Lijsternest is een leuke speeltuin voor kinderen tot en met de basisschoolleeftijd, met toezichthouders en ook voor de allerkleinsten veilige speeltoestellen. Ook is er een voetbalveld met echt gras, een kabelbaan, schommel, glijbaan, zandbak, klimrek en springkussen."

- "In 2017 is Waterschap Rivierenland gestart met het versterken van de Molenkade in Groot-Ammers. Inmiddels is de kade verbreed en verhoogd, het watersysteem in de polder is aangepast, het fietspad op de Molenkade is veiliger gemaakt en de natuurwaarden zijn verbeterd. De Molenkade is veilig en klaar voor de toekomst! Uitgevoerde projecten. Als eerste werd destijds een nieuwe en brede sloot 70 meter polderinwaarts aangelegd. Deze heeft aan een zijde natuurvriendelijke oevers gekregen. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een betere flora en fauna en verhoogde waterkwaliteit. Ook is er een ecologische verbindingszone aangelegd, zodat planten en dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Gemaal Achterland is verwijderd. Het polderwater wordt nu afgevoerd naar Gemaal Graafland. Het nieuwe fietspad op de Molenkade is tevens een grote verbetering. Doordat er bypasses rond de historische molens zijn gemaakt, is het fietspad veel veiliger geworden. Resterende werkzaamheden zijn het afwerken van de molenerven en waar nodig het inzaaien van de kade. Ook wordt de roedenloods nog opnieuw opgebouwd.

Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). Uit toetsing in 2012 en 2014 bleek een groot deel van de kades niet te voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn bijvoorbeeld niet hoog of stevig genoeg. Om ook in de toekomst droge voeten te houden, is het belangrijk dat de kades op orde zijn. Een aantal kades, zoals de Molenkade, waren destijds urgent. De overige kades die niet voldoen worden stapsgewijs versterkt of op orde gebracht door aanpassingen te doen in het watersysteem. Deze aanpassingen komen voort uit het Gebiedsprogramma A5H." (bron: Waterschap Rivierenland, maart 2021) In september 2021 is het project officieel afgerond. "Het waterschap en de provincie staan in de Alblasserwaard voor grote opgaven op het gebied van kadeversterking, het verbeteren van de waterkwaliteit en de realisatie van nieuwe natuur. Nieuwe projecten zullen worden opgepakt met oog voor kansen om de omgeving mooier en leefbaarder te maken. Bij de Molenkade hebben het waterschap en de provincie het project in samenhang met al die vraagstukken opgepakt. “Met succes, wat mij betreft. Het resultaat is geweldig. Ik nodig iedereen uit om de fiets te pakken en dat met eigen ogen, hier in Groot-Ammers, te komen bekijken”, aldus Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland." (bron en voor nadere informatie zie Waterschap Rivierenland, september 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Groot-Ammers, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten en foto's van Groot-Ammers op Facebook.

- © van de foto van Ammerssluis: Regionaal Archief Dordrecht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Groot-Ammers (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Groot-Ammers van de Klankbordgroep op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Sinds 2019 maakt ons dorp deel uit van de gemeente Molenlanden, een gemeente die bestaat uit 20 kernen. Om de afstand tot het gemeentebestuur kort te houden functioneert er in diverse kernen al jaren een klankbordgroep / bewonersoverleg. Sinds 2013 heeft Groot-Ammers ook een Klankbordgroep. Waarom klankbordgroepen? Klankbordgroepen hebben een signaalfunctie. Het zijn de 'ogen en oren' in de kern voor leefbaarheidzaken. Ze geven signalen door aan de gemeente en denken mee in het zoeken naar oplossingen. Het zijn platforms voor bewoners om zaken te regelen die het algemeen belang dienen. Heeft u invloed op de klankbordgroep? Jazeker, Klankbordgroep Ons Ammers is er voor u! Uw meedenken hebben wij nodig. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen wanneer er zaken zijn op ons dorp die aandacht vragen. Wij stellen dit zeer op prijs!"

- Onderwijs en kinderopvang: - "OBS De Ammers staat midden in de woonkern van Groot-Ammers. Wij zijn een openbare school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, welkom is. Daarnaast zijn wij vanaf 2008 een inclusieve school. Als school streven wij er naar ‘thuis nabij onderwijs’ aan te bieden. Dit betekent dat álle kinderen - met of zonder beperking(en) - in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes en op hun eigen niveau, regulier basisonderwijs kunnen volgen. De gedachte achter inclusief onderwijs is dat het kind centraal staat en dat er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, niet van de beperkingen. Daarnaast moet de zorg naar het kind in plaats van dat het kind verplaatst wordt naar de zorg (ofwel: naar het speciaal onderwijs). Kinderen leren van en met elkaar als ze samen leren en zich samen ontwikkelen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Kinderen hebben de grootste kansen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers als ze actief kunnen deelnemen in de maatschappij en samenleving."

- "Al een heel aantal jaren staat onze school, CBS Rehoboth, in de 'nieuwbouw' van Groot-Ammers. De meeste kinderen van onze school zijn dan ook afkomstig uit het oostelijke/nieuwe gedeelte van het dorp. Midden op ons plein staat een schip, waarop de kinderen van onze school voor en na schooltijd en in de pauzes veel spelen. Het schip is veilig afgemeerd en ook als school willen we een veilige haven zijn voor ouders en leerlingen. Niet voor niets is ons motto 'Samen zorg voor ieder kind!' Deze zorg in woord en daad wordt gegeven in een zevental (combinatie) groepen, waarin enthousiaste leerkrachten lesgeven. Leren is immers meer dan een zaak van het hoofd. Dit komt tevens tot uiting in de manier waarop we onze christelijke identiteit vormgeven. We spreken hierbij het hart van de leerlingen aan, als we vertellen uit de Bijbel en zingen tot eer van onze God! Onze school werkt intensief samen met de Eben-Haëzerschool in het dorp en de Eben Haëzerschool in Nieuwpoort."

- "Op onze school, CBS Eben-Haëzer in Groot-Ammers, werken we vanuit de principes van handelingsgericht werken. Op deze manier geven wij invulling aan passend onderwijs, zodat wij tegemoet kunnen komen aan de verschillen tussen leerlingen. De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken worden toegepast. Op onze school met de Bijbel verzorgen we al decennia lang het christelijk onderwijs in ons dorpen. Met Gods Woord (de Bijbel) als gids voor ons leven en handelen, geloven wij dat elk kind een uniek schepsel van God is met de aan hem of haar gegeven gaven en talenten. Als team lezen we gezamenlijk en ook persoonlijk de Bijbel om te weten te komen wat God van ons vraagt en geven dat door aan onze leerlingen. Vanuit onze christelijke identiteit spreken wij het hart van onze leerlingen aan als we vertellen uit de Bijbel en zingen tot eer van God. Naast de dagopeningen, waarbij de Bijbel voor de kinderen opengaat, spelen ook de christelijke feestdagen en bid- en dankdagen een belangrijke rol."

- "PSG en BSO ’t Ooievaarsnest in Groot-Ammers biedt: ‘ruimte om te groeien’, te ontspannen, te ontwikkelen en vooral te spelen; uitdagende en leuke ontmoetingsplek; speelse voorbereiding op school (VVE); uitnodigende spelsituaties; (re)creatief spelmateriaal. Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én wil leren. Voor peuters valt er nog veel te ontdekken. We geven je kind ruimte zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. We werken met uitdagende thema’s en activiteiten die je peuter aanspreekt vanuit het VVE-programma Puk & Ko. Knutselen, gymmen, spelletjes in de kring, muziek en spelen met leeftijdsgenootjes. Onze medewerkers zorgen voor uitdagend speelgoed en creatieve materialen in leuke speelhoeken. En natuurlijk speelt je peuter met zijn vriendjes ook buiten op het afgeschermde plein. Hier kunnen de kinderen hartenlust ravotten."

- "Bij Sport BSO Groot-Ammers kunnen kinderen na schooltijd energie opladen en kwijtraken. Hier krijgen kinderen de ruimte om samen in beweging te zijn. De begeleiders blijven niet aan de kant staan maar moedigen aan en helpen waar ze kunnen. Dagelijks hebben kinderen plezier in de spelactiviteiten die worden aangeboden bij de voetbalvereniging. Wil je een keertje niet mee sporten, dan kan dat ook; naast de sportactiviteiten is er natuurlijk ook alle ruimte voor het lezen van een boekje, het spelen van een spelletje of een leuke knutselactiviteit. De Sport BSO werkt nauw samen met de voetbalvereniging. Naast voetballen kunnen kinderen proeven van verschillende sporten tijdens clinics. Maar wat denk je van levend Stratego of Air hockey? Allemaal uitdagende, energieke activiteiten waarbij samen plezier hebben centraal staat."

- Muziek: - Muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) is er voor de dorpskernen Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers. Ze spelen regelmatig op straat en geven jaarlijks diverse grote en kleine concerten in de regio. De vereniging bestaat uit een mallet percussie band, een leerlingen opstaporkest en een fanfare. KNA verzorgt zelf de opleidingen van de leerlingen. Ze hebben gediplomeerde docenten die hen zowel praktisch als theoretisch opleiden. Voor de allerkleinsten zijn er blokfluitlessen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Groot-Ammers is opgericht in 1932. "Wij zijn een trotse voetbalvereniging met een rijke historie. Al bijna 90 jaar biedt de club aan jong en oud de mogelijkheid om voetbalplezier mogelijk te maken. Wij willen iedereen een plek geven en een kans bieden om te kunnen voetballen. De meeste leden komen uit het dorp en de buurdorpen Nieuwpoort en Langerak. De clubkleuren zijn geel - zwart; de thuiswedstrijden worden op sportpark Gelkenes gespeeld. Onze sponsoren leveren ons een belangrijke bron van inkomsten om het voetballen voor de seniorenelftallen en ruim 20 jeugdteams mogelijk te maken."

- "Hengelsportvereniging HSV Groot-Ammers e.o. is opgericht in 1956. We organiseren wedstrijden voor de jeugd. En er worden verschillende competities georganiseerd, zowel in de zomer als in de winter. Niet alleen voor witvisliefhebbers in de boezem en Lek, ook voor de roofvisser op verschillende mooie locaties. We hebben de beschikking over een invalidenvissteiger en een trailerhelling. De invalidenvissteiger is goed toegankelijk en te gebruiken voor meerdere rolstoelen. Uw auto kunt u binnen een paar meter van de steiger parkeren. Er is voldoende en goede parkeergelegenheid. De vissteiger voor invalide hengelsportliefhebbers is gelegen aan de Ammerse Boezem, naast de ‘Witte brug’ aan de Ammersekade en tegenover de derde van de vier molens aan de Molenkade. De Ammerse boezem ligt midden in een prachtig stukje Nederlandse natuur tussen het groen van de eindeloze polders en weilanden die de Alblasserwaard rijk is. De trailerhelling ligt ernaast. Om gebruik te maken van de trailerhelling moet u lid zijn van de vereniging. Wilt u eerst een keer komen kijken bij een wedstrijd voor u besluit om eventueel lid te worden? U bent van harte welkom!"

- Vrouwen: - "Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage is een ledenvrijwilligersorganisatie die, door het maken van verbindingen tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen, mensen weet te stimuleren om een essentiële bijdrage te leveren aan de samenleving. Een vereniging van en voor vrouwen met: hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt zij haar leden: ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen; ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen; ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking. Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden. Passage biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen via cursussen en trainingen. Er is ook een afdeling van Passage in Groot-Ammers, die maandelijke bij elkaar komt."

- Zorg: - In Groot-Ammers is sinds 2010 de Hof van Ammers gevestigd, een locatie van zorginstelling Present. Het complex beschikt over moderne en ruime appartementen en daarnaast over een afdeling Kleinschalige Zorg met twee huiskamers voor cliënten met dementie. Het complex heeft een gezellig restaurant/dorpshuis, een bibliotheek en een ruimte voor dagbesteding. In en om Hof van Ammers worden door het team Welzijn veel activiteiten georganiseerd voor cliënten en buurtbewoners. Op loopafstand ligt een gezellig winkelcentrum. Vanuit Hof van Ammers wordt er ook zorg aan huis geleverd in het dorp en in de buurkernen Streefkerk, Goudriaan, Nieuwpoort, Langerak en Waal.

- "Tussen de weilanden in het buitengebied van Groot-Ammers staat onze zorgboerderij: De Bernerboefjes. De zorgboerderij maakt deel uit van een melkveehouderij, waar meer dan 150 koeien staan. Ook zijn er het hele jaar door kalfjes. Op de zorgboerderij hebben we zes honden. Deze zijn van het ras Bernersennen: een ras dat bekend staat om hun lief arakter en hoge aaibaarheid. Onze cliënten genieten dan ook erg van het verzorgen, knuffelen en spelen met deze honden. Daarnaast zijn er ook regelmatig nestjes en ook met de puppy's kan natuurlijk uitgebreid geknuffeld en gespeeld worden. Op het veldje naast het woonhuis wonen vijf kippen en zeven konijnen. Met deze dieren kan ook gekroeld worden en ook zij hebben de nodige verzorging nodig. Op het veldje is er een vijver met vissen. Tegenwoordig wonen er ook 3 geitjes op de zorgboerderij, genaamd Guusje, Suusje en Truus.

Op onze zorgboerderij is meer dan genoeg te doen! Cliënten kunnen de boer helpen bij de werkzaamheden op de melkveehouderij, zoals het helpen met het voeren van de koeien en kalveren, meerijden in de tractor en helpen bij het melken. Ook zorgvragers met liefde voor honden kunnen zich uitleven met de verzorging van onze BernerSennen honden. Van voeren tot borstelen en natuurlijk lekker kroelen en knuffelen, vinden de honden helemaal prachtig! Inmiddels hebben wij ook een eigen moestuin, waarbij de zorgvragers zelf groente en fruit kunnen planten. Het is natuurlijk erg leuk om te zien hoe het plantje groeit en om het te verzorgen! Daarnaast is er voor kinderen die niet naar school kunnen door omstandigheden de mogelijkheid om spelenderwijs les te krijgen op de zorgboerderij. Het lesmateriaal moet dan door school worden aangeboden, waarna de zorgboerin met de cliënt tijdens de activiteiten op de zorgboerderij de lesstof verwerkt. Let op: dit is geen vervanging voor school, maar wel een waardevolle aanvulling op dagbesteding. Daarnaast houdt het kind zo een band met school en schoolwerk."

- Genealogie: - Doop-, Trouw- en Begraafregisters Groot-Ammers 1643-1812. - Overzicht van de begravenen op de lokale begraafplaats, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(4)

Mijn voorouders komen uit Molenaarsgraaf en Giessendam. Ik ben nu bijna 84 en ga van de zomer zo mogelijk rondrijden in de Alblasserwaard per scootmobiel

Veel plezier gewenst komende zomer met uw 'ontdekkingstocht' door de Alblasserwaard! Op deze pagina https://www.plaatsengids.nl/alblasserwaard vindt u bovenaan alle gemeenten in deze streek vermeld. Via die pagina's vindt u daar weer bovenaan alle (pagina's van) dorpen en buurtschappen in die gemeenten. Zo kunt u uw ontdekkingstocht door de streek van tevoren goed voorbereiden, en wellicht van tevoren op een rijtje zetten wat u allemaal 'in het echt' zou willen gaan bekijken.

Hallo Frank,
Ik kom nergens in de nieuwe gemeente de naam Ammerssluis tegen. Volgens de link https://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/search/detail/id/BC5AD8E9..., was het een deel van de gemeente Streefkerk. Op de foto zie je in de verte de kerk van Groot-Ammers. Was de Ammer de gemeentegrens toen en lag Ammerssluis aan de linker oever?

Dank voor de tip Hans! Dat buurtje was me nog nooit opgevallen, dat komt o.a. omdat het, onterecht dus, nooit als plaatsnaam en buurtschap op de kaarten van de Topografische Dienst heeft gestaan. Ik heb even zitten puzzelen op Topotijdreis.nl. Het blijkt het buurtje te zijn dat nu als straatnaam Sluis heet. Het liep en loopt helemaal tot vlak voor de kerk. Daar lag dus de grens met de gemeente Streefkerk. Kijk maar op Topotijdreis rond 1982, dan is dat met die gele grenslijn goed te zien. Ergens na de herindeling van 1986 is het aan het dorpsgebied van Groot-Ammers toegekend. Terecht natuurlijk, want het maakte en maakt deel uit van die dorpskern. Omdat het geen buurtschap meer is, heb ik er geen pagina van gemaakt. Maar omdat wel een bijzonder buurtje is binnen deze dorpskern en gezien de bijzondere topografische geschiedenis, heb ik er hierboven onder Status nu wel een alinea aan gewijd, zodat een ander die zich afvraagt hoe dat zat dat daar nu kan vinden. En de foto heb ik op deze pagina afgebeeld, als bewijs van het toenmalig bestaan van deze buurtschap. Want op het internet is er helaas, zowel onder de zoekterm Ammerssluis als 'Sluis Groot-Ammers', niets over te vinden. Helaas geen goed verhaal dat ik over zou kunnen nemen of samen zou kunnen vatten. Gegroet, Frank

Reactie toevoegen