Streefkerk

Plaats
Dorp
Molenlanden
Alblasserwaard
Zuid-Holland

Streefkerk dorpsgezicht [640x480].JPG

Streefkerk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Liesveld, in 2013 over naar gem. Molenwaard, in 2019 over naar gem. Molenlanden.

Streefkerk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Liesveld, in 2013 over naar gem. Molenwaard, in 2019 over naar gem. Molenlanden.

streefkerk_touwtrektoernooi.jpg

Op een zaterdag eind juni is er het Touwtrektoernooi in Streefkerk, zowel voor recreanten als voor getrainde teams.

Op een zaterdag eind juni is er het Touwtrektoernooi in Streefkerk, zowel voor recreanten als voor getrainde teams.

streefkerk_collage.jpg

Streefkerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Streefkerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Streefkerk..JPG

Het landschap van de Alblasserwaard bij Streefkerk

Het landschap van de Alblasserwaard bij Streefkerk

Streefkerk (2).JPG

De Hervormde kerk van Streefkerk

De Hervormde kerk van Streefkerk

streefkerk_molen_de_liefde_640x480.jpg

Streefkerk, Molen De Liefde is in september 2010 enkele weken versierd geweest met gebreide lapjes. Voor toelichting zie de link bij de beschrijving van deze molen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Streefkerk, Molen De Liefde is in september 2010 enkele weken versierd geweest met gebreide lapjes. Voor toelichting zie de link bij de beschrijving van deze molen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

streefkerk_dorpshuis_de_vijf_lelies.jpg

De naam van Dorpshuis De Vijf Lelies verwijst naar het wapen van de voormalige gemeente Streefkerk, waarin vijf lelies zijn verwerkt. (© www.devijflelies.nl)

De naam van Dorpshuis De Vijf Lelies verwijst naar het wapen van de voormalige gemeente Streefkerk, waarin vijf lelies zijn verwerkt. (© www.devijflelies.nl)

streefkerk_muziekvereniging_okk.jpg

Muziekvereniging OKK (Oefening Kweekt Kunst) uit Streefkerk is opgericht in 1904 en is na meer dan 100 jaar nog altijd springlevend. (© www.okkstreefkerk.nl)

Muziekvereniging OKK (Oefening Kweekt Kunst) uit Streefkerk is opgericht in 1904 en is na meer dan 100 jaar nog altijd springlevend. (© www.okkstreefkerk.nl)

streefkerk_weerstation_kopie.jpg

Dankzij Weerstation Streefkerk weten de inwoners altijd tot achter de komma welk weer het was, is en gaat worden.

Dankzij Weerstation Streefkerk weten de inwoners altijd tot achter de komma welk weer het was, is en gaat worden.

streefkerk_broekmolen_met_boom_tbv_gemeentelijke_herindeling_2013_molenwaard.jpg

Bij de Broekmolen in Streefkerk is op 31-12-2012 een boom geplant als symbool van de samenvoeging per 1-1-2013 van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. Dit was het driegemeentepunt, vandaar deze locatie. (© Jan Dijkstra, Houten)

Bij de Broekmolen in Streefkerk is op 31-12-2012 een boom geplant als symbool van de samenvoeging per 1-1-2013 van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. Dit was het driegemeentepunt, vandaar deze locatie. (© Jan Dijkstra, Houten)

ZH gemeente Streefkerk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Streefkerk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Streefkerk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Streefkerk

Terug naar boven

Status

- Streefkerk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Liesveld, in 2013 over naar gemeente Molenwaard, in 2019 over naar gemeente Molenlanden.

- Wapen van de voormalige gemeente Streefkerk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280 Strevelands, 1293 Strevikerka, 1346 Streuekerke, 1396 Strevekerc.

Naamsverklaring
Het eerste lid komt mogelijk van het Middelnederlandse strevich 'onwillig' en dan een oorspronkelijke betekenis 'onwillig land'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Streefkerk ligt NO van de dorpen Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland en grenst in het N aan de rivier de Lek (met aan de overzijde de Krimpenerwaard, dorp Lekkerkerk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Streefkerk, die alleen het dorp omvat, 196 huizen met 1.337 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Waterhuishouding
Tot omstreeks 1700 heeft de Polder Streefkerk op een natuurlijke manier via vier sluisjes afgewaterd op de Lek. Later wordt de afwatering bijgestaan door molens. In 1514 is er in ieder geval al sprake van vier molens en twee sluizen.
Door de inversie van het polderlandschap ten opzichte van de waterstanden op de Lek wordt omstreeks 1600 reeds overgegaan tot de aanleg van de Lage Boezem. Als het water in de rivier te hoog staat, kan het water hierin tijdelijk worden opgeslagen. Omstreeks 1664 is de bergingscapaciteit van de boezem vergroot. Er wordt een nieuwe uitwateringssluis gebouwd en een ruimere voorboezem aangelegd.

Het toenemende verschil tussen het maaiveld en de gemiddelde rivierwaterstand vereist voortdurend nieuwe aanpassingen. Begin 18e eeuw ontstaat dan ook een waterhuishoudkundig systeem van een getrapte bemaling, dat bestaat uit drie ondermolens en twee bovenmolens. De poldermolens (ondermolens) brengen het overtollige water op de Lage Boezem en dit water wordt vervolgens door de bovenmolens op de Hoge Boezem gemalen. Bij voldoende laagwater op de Lek kan dit overtollige water vanuit de Hoge Boezem via de uitwateringssluis op de Lek worden geloosd. Er is zelfs een mogelijkheid om bij zeer lage rivierwaterstanden het overtollige water uit de Lage Boezem via de wachtheul in de Tiendweg, de Hoge Boezem en de uitwateringssluis direct op de Lek te lozen.

Om de bergingscapaciteit van de Hoge Boezem te vergroten, zijn omstreeks 1875 de bovenmolens 'gerezen'. De bovenmolens worden op een hogere stenen voet gezet en het waterstaatkundige systeem aangepast. Het verschil tussen het peil van de Hoge en Lage Boezem bedraagt uiteindelijk 2,50 m. In 1952 is aan de Nieuwe Veer een elektrisch aangedreven poldergemaal gebouwd. Hiermee komt een einde aan een tijdperk van windbemaling van meer dan 400 jaar en dit betekent in feite het einde van het molencomplex. In het kader van de dijkversterking is in 1987 de bemaling van de Polder Streefkerk verplaatst naar het Achterwaterschap en is dit poldergemaal vervangen door een elektrisch aangedreven vijzelgemaal met een capaciteit van 160 m3/min.

- Zie verder de pagina Geschiedenis van Streefkerk op de site van Historische Kring Nieuwpoort.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 en 2011 zijn respectievelijk een Toekomstvisie en Stedenbouwkundige Visie voor Streefkerk opgesteld. Kernpunt binnen het plan is de aanleg van een zogenaamde Klimaatdijk, een dijkgedeelte van maar liefst 35 meter breed. Beginnend vanaf de Randweg in westelijke richting tot aan de huidige bebouwing aan de Lekzijde. Deze dijk is extra sterk en extra veilig. Daarmee is de Klimaatdijk helemaal voorbereid op klimaatveranderingen, de stijging van de rivierstanden en de bodemdaling van het veen(weide)gebied.

De huidige dijk wordt aan de rivierkant fors verbreed. De dijkversterking wordt gecombineerd met uitbreiding van de jachthaven in westelijke richting, ontwikkeling van de locatie timmerfabriek, plannen met de voormalige brandweergarage en het plan Kooikerpad. Het nieuwe dorpshart komt straks bovenop de dijk te staan. Daar komen winkels en een groot ‘Lekdijkplein’. Aan de Kerkstraat, waar nu de winkels staan, komt woningbouw. Voor nadere informatie zie de Toekomstvisie Streefkerk en de site Dijkverbetering Kinderdijk - Schoonhovenseveer.

- De anno 2015 78-jarige mevr. Jo Stuurman krijgt in dat jaar geen vergunning meer voor haar Wolkoopjeskelder in Nieuw-Lekkerland. Gelukkig heeft ze een ander geschikt pand gevonden aan de Kerkstraat in buurdorp Streefkerk en heeft daar dus een 'doorstart' gemaakt. In de winkel zijn ca. 90 soorten wol te vinden, waaronder een uitgebreide collectie sokkenwol. Ook zijn er voor een prikkie gebreide producten als truien te koop. Maar zelf breien doet mevrouw Stuurman niet. "Daar ben ik veel te onhandig voor."

Het handelen zit haar daarentegen in het bloed. "Ik koop partijen op en die kan ik dan weer goedkoop verkopen. Ik doe het voor mijn klanten, rijk word ik er niet van." Haar familie is wat minder enthousiast over de nieuwe winkel. "Die vinden dat ik op mijn leeftijd thuis moet gaan zitten. Maar ik voel me nog steeds fit, dus waarom niet?" De winkel is geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag. Haar kleinzoon heeft de webwinkel Wolkoopjeskelder gemaakt, voor wie vanuit zijn luie stoel wil bestellen. (bron: RTV Rijnmond)

- In 2015 en 2016 zijn de watergangen op het grondgebied van Streefkerk gebaggerd. Door te baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen verwijderd. Dit maakt de watergangen schoner en ook dieper. Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien het water op te vangen en af te voeren. Zo wordt wateroverlast voorkomen. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Streefkerk heeft 15 rijksmonumenten.

- De klok van de Hervormde (PKN) kerk is in 1949 opnieuw gegoten, nadat de vorige in 1943 door de Duitsers was toegeëigend. In 1949 zijn ook vier wijzerplaten aangebracht. Daarvoor bezat de klok maar één wijzerplaat en wel aan de noordkant, dus aan de Lekzijde. De huidige kerk van de Hervormde Gemeente Streefkerk is in 1919 in oude stijl gebouwd/herbouwd. Er zijn 3 voorgangers geweest, die alle door brand verloren zijn gegaan. De eerste kerk dateerde uit 1495. Daarvóór moesten de inwoners ter kerke in het aan de overzijde van de Lek gelegen Lekkerkerk. De kerktoren kan worden beklommen (openingsdagen en -tijden moeten we nog nagaan).

- In Streefkerk vind je maar liefst 5 molens: - Poldermolen Broekmolen. Aan de Zijdeweg bij de Broekmolen is op 31 december 2012 een boom geplant als symbool van de samenvoeging per 1 januari 2013 van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland tot de nieuwe gemeente Molenwaard (zie foto). Waarom op deze plek? Omdat dit het driegemeentepunt was: het punt waar de grenzen van deze drie gemeenten bij elkaar kwamen. - Poldermolen de Achtkante Molen. - Poldermolen de Kleine (Tiendweg) Molen. - Poldermolen de Oude Weteringmolen. - Op de dijk staat de achtkante korenmolen De Liefde (voorheen De Hoop, maar ja zo heten bijna alle molens, dus we kujnnen ons voorstellen dat ze die naam hebben veranderd...) uit 1893. Op de foto: molen De Liefde is in september 2010 enkele weken aangekleed geweest met gebreide lapjes.

- Verder zijn er nog de fundering van de Sluismolen en de fundering van de Hoge Tiendwegsemolen. Er zijn plannen om deze twee bovenmolens te herbouwen. De drie ondermolens van het complex, te weten de Kleine Molen, de Achtkante Molen en de Oude Weteringmolen, zijn reeds in hun oude glorie hersteld en zijn regelmatig in gebruik. Het draaien van deze molens wordt mogelijk gemaakt door de hiervoor aangelegde circuitbemaling. De herbouw van de bovenmolens kan niet los worden gezien van een complete inrichting van het waterhuishoudkundige stelsel van lage boezems, hoge boezem, de aanleg van boezemkaden en overige kunstwerken.

Om de algehele herinrichting van het molencomplex te kunnen realiseren, moeten nog diverse percelen worden aangekocht. Inmiddels heeft molenbeheerder SIMAV een gedeelte hiervan reeds in eigendom. Met de herbouw van de twee bovenmolens wordt een van de mooiste molengangen uit het gebied hersteld. Door het terugbrengen van de Hoge en Lage Boezems en het tussenliggend gebied weer als natuurgebied in te richten, wordt het molencomplex weer volledig in zijn oorspronkelijke samenhang hersteld. Het Herinrichtingsplan Molencomplex Streefkerk (2007) beschrijft wat hier allemaal voor moet gebeuren.

- Gevelstenen in Streefkerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Muziekfestival Strocks (februari).

- 2x per jaar (in april en vermoedelijk in oktober) is er in Streefkerk een 2e Hands Kinderkleding-beurs. Van de verkochte kleding is de helft van de opbrengst voor degene die het heeft ingeleverd, de andere helft is voor Woord & Daad. Wat maakt de beurs uniek? Streefkerkse gezelligheid, breed assortiment, bescheiden prijzen en meerdere stands met andere artikelen zodat het voor iedereen interessant is.

- Op Koningsdag zijn er allerlei sporten en spelen zoals Ringrijden met de tractor en Zeskamp met o.a. zeephelling.

- Avondvierdaagse (eind mei / begin juni).

- Touwtrektoernooi (op een zaterdag in juni) georganiseerd door Touwtrekvereniging Streefkerk, die zich zelfs op Europees niveau goed weet te weren: op het EK 2015 eindigden zij bij de beste 8. Er is zowel een Recreantentoernooi als een Competitiewedstrijd voor getrainde teams.

- Het Midzomer Pleinfeest (op een vrijdag in juni) is een muzikale avond voor jong en ouder.

- Jaarmarkt (op een zaterdag in juni).

- Oktoberfest (eind oktober).

- Kerstmarkt (op een dinsdag in december).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Veerdienst op Groot-Ammers v.v. over de Lek.

- Van juni t/m augustus organiseert Molenwaard Actief iedere woensdagmiddag om 14.30 uur wandelingen door Streefkerk.

- Speeltuin De Franse Put.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Streefkerk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - De site van Streefkerk Actief biedt een overzicht van alle lokale verenigingen en hun sites, en heeft een kalender met de activiteiten van alle verengingen.

- Nieuws: - Nieuws over activiteiten en evenementen in het dorp op Facebook. - Magazine De Kantlijn editie Nieuw-Lekkerland en Streefkerk is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Dorpshuis: - De naam van Dorpshuis De Vijf Lelies verwijst naar het wapen van de voormalige gemeente Streefkerk, waarin 5 lelies zijn verwerkt.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Boomgaard. - School met de Bijbel. - BSO en kinderopvang Kindcentrum ONS Stekkie (waarbij ONS staat voor Opvang Nieuwe Stijl).

- Muziek: - Muziekvereniging OKK (Oefening Kweekt Kunst) is opgericht in 1904.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Streefkerk is opgericht in 1958.

- Gymnastiekvereniging Sparta is opgericht in 1928 en biedt faciliteiten voor jong en ouder om op een actieve en leuke manier met sport bezig te zijn.

- Zorg: - Thomashuis Streefkerk heeft 8 plaatsen voor bewoners met een verstandelijke beperking (en zit inmiddels vol). - Zorgboerderij De Parel is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-25 jaar met een verstandelijke beperking, een vorm van autisme, ADHD of ODD, of met een combinatie hiervan. - Door de weeks is er plek voor maximaal 4 kinderen op Zorgboerderij Heykoop. In het weekend zijn dat er meestal 8. De kinderen helpen met het voeren en verzorgen van de dieren, het uitmesten van de hokken en het schoonhouden van de stallen. Daarnaast in de moestuin werken of in het hooi spelen. Ze kunnen ook trampoline springen, skelter rijden, in de zandhoop spelen en voetballen. Maar ook jonge 'vlotbouwers' kunnen zich naar hartelust uitleven.

- De Molenhoeve is een rundveebedrijf dat in 2010 is uitgebreid met een Zorgboerderij. Roelof en Gerda bieden senioren en ouderen met een zorgvraag een zinvolle dagbesteding. Hierbij worden zij geholpen door onze enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht staan voorop. - Zorgboerderij Den Oudenhove is een melkveehouderij met 60 koeien, kalveren en jongvee. Verder zijn er nog schapen, geiten, konijnen, cavia’s, een paard en een groentetuin. Maarten en Els den Ouden richten zich vooral op kinderen met gedragsproblematiek, zoals ADHD of autisme. De kinderen kunnen o.a. meehelpen met het verzorgen en voeren van de dieren of ze kunnen in de groentetuin werken. Of knutselen, bakken, en in de werkplaats kunnen de jongens timmeren en slopen.

- Wonen: - In deze tijden van schaalvergroting en ook megaconcerns op het gebied van wonen, heeft het dorp Streefkerk nog altijd een eigen woningbouwvereniging: Woningbouwvereniging Beter Wonen. Ook voor de komende jaren denkt zij als zelfstandige instelling goed toegerust te zijn om haar taken efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

- Weer: - Weerstation Streefkerk.

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Streefkerk heeft ca. 25 leden. Ze verzorgen beginners- en herhalingscursussen EHBO, en zijn - op vrijwillige basis - op de meeste evenementen van het dorp aanwezig.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Streefkerk, met foto's van de grafzerken. - Doop-, Trouw- en Begraafregisters Streefkerk ca. 1585 - ca. 1836.

Reactie toevoegen