Kloosterzande

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

kloosterzande_plaatsnaambord_kopie.jpg

Kloosterzande is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 (hoofdplaats van de) gemeente Hontenisse.

Kloosterzande is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 (hoofdplaats van de) gemeente Hontenisse.

kloosterzande_kaart_openstreetmap.jpg

Kloosterzande is een voor Zeeuws-Vlaamse begrippen groot dorp. Het is een compact dorp met daaromheen een groot buitengebied met daarin een 8-tal buurtschappen, waarvan de meeste op deze kaart staan afgebeeld. (© www.openstreetmap.org)

Kloosterzande is een voor Zeeuws-Vlaamse begrippen groot dorp. Het is een compact dorp met daaromheen een groot buitengebied met daarin een 8-tal buurtschappen, waarvan de meeste op deze kaart staan afgebeeld. (© www.openstreetmap.org)

Kloosterzande

Terug naar boven

Status

- Kloosterzande is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 (hoofdplaats van de) gemeente Hontenisse.

- Het vroegere dorp Groenendijk is in de loop der tijd in de bebouwde kom van Kloosterzande opgegaan (het ligt rond de weg Groenendijk, die W en N om het dorp heen loopt) en is daarmee een deel van dat dorp geworden, en dus geen aparte woonplaats meer. De Topografische atlas Zeeland en Google Maps vermelden Groenendijk nog wel als plaatsnaam.

- Onder het dorp Kloosterzande vallen ook de buurtschappen Baalhoek, Duivenhoek, Fluitershoek, Hoek en Bosch, Kruisdorp, Kruispolderhaven, Strooienstad en Tasdijk. Dit zijn 8 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Klôôster.

Oudere vermeldingen
1170 terra que Sand et Grotha appellatur, 1182-1183 Werpelant siue Sant, 1206 en 1221 de Sando, 1213 Zande, 1282 van den zande, 1570 Zandehof, 1573 Zandehoeue, 1575 kopie 't hof te Zande, 1664 kopie 1679 t' hof ten Sande, 1747 t Hof ter Zande, 1866 Kloosterzande.

Naamsverklaring
Zand betekent hier 'zandplaat, aanwas', later de naam van een eiland. Heette vroeger ook Werpelant, identiek met het Middelnederlandse werplant 'schor, kwelder, aanwas'. De toevoeging klooster heeft betrekking op de uithof van de cisterciënzerabdij Ter Duinen uit het Belgische Koksijde.(1) In het midden van de 12e eeuw wordt de hoek van Hontenisse en Ossenisse in Zeeuws-Vlaanderen ingepolderd. De landheer, Boudewijn van Vlaanderen, stimuleerde de activiteit van de cisterciënzer monniken en schonk, voordat hij ter kruistocht toog, de landerijen Ter Zande aan de monniken onder voorwaarde dat ze daar een kapel zouden stichten, bij voorbaat tot zijn nagedachtenis. Zo kwam er omstreeks 1250 een compleet klooster met kapel: het klooster ter Zande. In 1577 wordt het klooster door de Geuzen verwoest. Alleen de koorsluiting met aansluitende muurdelen bleef staan; het uit de 13e eeuw daterende koor van de Hervormde kerk betreft dit restant van de kloosterkapel.

Terug naar boven

Ligging

Kloosterzande ligt NNW van Hulst en grenst in het NO aan Walsoorden, in het NW aan Ossenisse, in het ZW aan Hengstdijk, en in het ZO aan achtereenvolgens Kuitaart, Lamswaarde en Graauw. Het buitengebied van het dorp grenst in het O aan de Westerschelde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Kloosterzande 46 huizen met 226 inwoners. Met dien verstande dat er toen ook nog sprake was van het dorp Groenendijk, met 107 huizen en 573 inwoners. Dat was in die tijd dus ruim twee keer zo groot als het dorp waar het later geleidlijk door is 'opgeslokt'! Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.250 huizen met ca. 3.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Op de site van Dorpsraad Kloosterzande vind je onder het menu 'Geschiedenis' vele artikelen over specifieke onderwerpen uit de geschiedenis van dit dorp.

- In 2010 zijn met speciale technieken ('multispectrale luchtfotografie') 27 'graancirkels' ontdekt nabij Kloosterzande, die met het blote oog niet te zien zijn. Mogelijk zijn het restanten van grafheuvels. Niet-destructieve methoden zoals remote sensing worden steeds belangrijker in de archeologie. Sinds het Verdrag van Malta (1999) is het beleid van de overheid om archeologische resten zo veel mogelijk onaangetast in de grond te laten zitten (‘behoud in situ’). Het nadeel van opgraven is namelijk dat het maar één keer kan. Zodra archeologen de schep in de grond zetten, verwoesten ze immers lagen van eeuwenoude archeologische sporen. Niet alleen omdat de grond omgewoeld wordt, maar ook omdat de sporen in aanraking komen met zonlicht, zuurstof en bacteriën. Niet opgraven is daarom de beste methode van conservering, totdat de techniek ons in de toekomst van betere methodes van opgraven voorziet. Tot die tijd kunnen technieken als remote sensing en multispectrale luchtfotografie helpen om bij de ruimtelijke planning rekening te houden met de archeologische waarden in de grond. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Kloosterzande heeft 10 rijksmonumenten.

Hervormde kerk
- De Hervormde (PKN) Hof te Zande Kerk (Willem de Zwijgerlaan 2) is in 1609 herbouwd (in die tijd nog als RK kerk). De koorsluiting heeft nog altijd zijn 13e-eeuwse vorm, die zo karakteristiek was voor de bouwwijze van de cisterciënzers (voor de voorgeschiedenis van deze kerk: zie verder onder Naam). De muren van de kerk zijn in 2011 gerestaureerd. Bijzonder is dat de nieuwe kloostermoppen die nodig waren om beschadigde delen te herstellen, speciaal voor deze kerk zijn gebakken. De Hervormde Gemeente Hontenisse en de Hervormde Gemeente Hulst zijn in 2006 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Oosthoek. De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de kerk van Hulst en de kerk van Kloosterzande (= het kerkgebouw van voorheen Hervormde Gemeente Hontenisse).

RK kerk
De katholieke kerk van Kloosterzande is in 1648 - zoals rond die tijd op veel plekken in het land, als gevolg van de Reformatie - ingepikt door de protestanten en gaat sindsdien door het leven als Hervormde kerk. De katholieken werd het aanvankelijk verboden nog kerkdiensten te houden. Enkele decennia later werd het op veel plekken weer gedoogd, mits het pand er van buiten maar niet als een kerk uitzag. Die kerkjes heetten daarom schuurkerken of schuilkerken. In dit geval kon men in 1692 in de - toen nog - afgelegen buurtschap Groenendijk een houten RK schuurkerk inrichten, aan de westelijke ‘groene’ scheidingsdijk tussen de Zandpolder en de Mariapolder. Voor de bediening van de schuurkerk waren carmelieten uit Boxmeer aangesteld. De houten schuurkerk is in 1751 afgebrand, waarna er een stenen kerkgebouw kwam, dat echter geen toren mocht hebben. Het pand leek meer op een meestoof dan op een schuur. In 1771 werd de eerste seculiere priester aangesteld en tot pastoor benoemd. In 1805 of 1844 (in verschillende bronnen lezen wij beide jaren) kon het kerkje worden uitgebreid en kreeg het een toren.

Om de kerk heen breidde de buurtschap zich uit tot de nieuwe dorpskern Groenendijk, die later in de loop der jaren in de dorpskern van Kloosterzande is opgegaan. In 1871 wordt de huidige RK Sint-Martinuskerk (Groenendijk 40) gebouwd, waarna het kerkje uit 1751 is gesloopt. Het is een grote neogotische bakstenen kruisbasiliek, ontworpen door architect P. Soffers. De voorgebouwde toren wordt geflankeerd door twee vierkante traptorens en heeft drie vierkante geledingen met daarbovenop een achtkante lantaarn die door een achtkante spits wordt gedekt. Ook is er een vieringtorentje. De Kruiswegstaties dateren uit ca. 1920 en zijn afkomstig uit de in 1993 gesloopte Nijmeegse Christus Koningkerk. Voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld. De kerk is in 2012 grondig gerestaureerd. Naast de kerk staat de eveneens rijksmonumentale pastorie uit 1877.

Kapel
- Mariakapel.

Molen
- Standerdmolen Kloosterzande (Groenendijk 2) is waarschijnlijk rond 1690 in de buurt van Kuitaart gebouwd als oliemolen en is rond 1781 op de huidige locatie weer als korenmolen opgebouwd. In 1959 wordt de molen eigendom van de toenmalige gemeente Hontenisse, door de gemeentelijke herindeling van 2003 opgevolgd door de gemeente Hulst. Sinds de restauratie in 1995 wordt de molen regelmatig door een vrijwillig molenaar in bedrijf gesteld. De molen heeft twee koppels maalstenen die op Vlaamse wijze beide met een apart bovenwiel worden aangedreven. De roeden van de molen zijn bijna 22 meter lang en zijn voorzien van oudhollands hekwerk met zeilen. De molen is doorgaans op zondagmiddag te bezoeken. - Nieuws van de molen op Facebook.

Voormalig raadhuis
Het voormalige Raadhuis (Hof te Zandeplein 1) met aangebouwde dienstwoning is in 1909 gebouwd naar ontwerp van architect J. Wisse voor de toenmalige gemeente Hontenisse en uitgevoerd in overgangsarchitectuur. Het is een rijksmonument. De nieuwe aanbouw aan de noordzijde, met plat dak, komt niet voor bescherming in aanmerking. In het interieur is met name de raadszaal op de eerste verdieping met onder meer glas-in-loodvensters van belang. Het gemeentehuis met dienstwoning is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde en vanwege de gaafheid.

Oorlogsmonument
Het oorlogsmonument aan het Hof te Zandeplein is geplaatst in 2008 en is ontworpen door de plaatselijke kunstenaar Luc Ingels. Het is een natuurstenen zuil met daarin een hand, een vuurwapen en een voet verwerkt. Om het monument heen zijn basaltblokken geplaatst met hierop de namen van de oorlogsslachtoffers uit de voormalige gemeenten Hontenisse en Vogelwaarde. Het monument staat symbool voor de slachtoffers uit deze toenmalige gemeenten die vielen tijdens de Duitse bezetting 1940-1945, de bezetting door Japan van Nederlands Indië 1942-1945 en aansluitend de politionele acties die door Nederlandse militairen tot 1950 werden uitgevoerd in Nederlands-Indië.

Gevelstenen
- Gevelstenen in Kloosterzande.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Carnaval
- Carnavalsvereniging CV De Sukkeljèrs. - CV De Knosseljèrs.- CV De Boelies. - CV De Snotkokers. - Karnavals Stichting De Kloorianen. - Wagenbouwvereniging WBV de Prutsers. - Kloosterse Buut.

Carnavalsverenigingen uit Kloosterzande en omgeving zitten anno 2020 om een bouwplaats verlegen, want in de bouwloods van stichting De Magdalenastraat in Hulst is geen ruimte meer. Burgemeester Jan-Frans Mulder meldde in mei 2020 dat er een oplossing in voorbereiding is, en dat hij zich het belang daarvan realiseert: "Carnaval is een cultuur en ik durf wel te zeggen dat Hulst dé carnavalsgemeente van Zeeland is." Er is anno 2020 een stichting in oprichting van vijf carnavalsverenigingen uit het dorp en omgeving, met als doel om het project vlot te trekken en de bouwplaats uiteindelijk te exploiteren. Met de nieuwe loods wil de stichting ook het maatschappelijk-culturele aspect gaan uitdragen. Zo denken ze aan toekomstige excursies van basisscholieren naar de bouwplaats. "Carnaval is streekcultuur en dat begint bij de jeugd. Als ex-Prins Carnaval heb ik daar ook altijd op gehamerd", aldus woordvoerder Harold Ruben. Hij onderstreept daarom ook de nood aan een tweede bouwplaats om te voorkomen dat verenigingen verdwijnen: "Denk aan het sociale aspect. De binding die jongeren hebben met de streek en het kweken van technische interesse." (bron en voor nadere informatie zie PZC, 26-5-2020)

- Molenstraatfeesten (1e weekend van juli), met Kindervrijmarkt, Rommelmarkt, Braderie, straatanimatie, demonstraties, Kermis en live bands.

- De maandagavond na de Molenstraatfeesten is er de Wielerronde Kloosterzande (in 2021 voor de 7e keer).

- Boeliepop (op een zaterdag eind juli, in 2021 voor de 6e keer) is een feest voor jong en wat ouder, met jaarlijks als vast element de schieting op de liggende wip, en verder een live band en/of een DJ, een foodtruck, ijskraam en springkussen en 's avonds feest met een live band. Organisator Carnavalsbouwgroep De Boelies spekt hun kas er (een beetje) mee, maar willen met Boeliepop vooral wat extra leven in het dorp brengen. En dat gaat ze ieder jaar weer goed af.

- De jaarlijkse Kindervakantieweek Hontenisse (augustus) speelt zich vooral af op het scoutingterrein te Kloosterzande.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsroute Hof te Zande (35 km) gaat door de oudste stukken van Zeeuws-Vlaanderen. De route start vanuit Kloosterzande.

- In 2017 heeft Stichting Natuurtuinen Hof te Zande de Educatieve natuurtuin Hof te Zandepark gerealiseerd. “In de tuin komen ‘vergeten groenten’ als pastinaak en palmkool, kruiden en bloemen. We willen oogstfeesten houden met bijvoorbeeld kinderen van de basisschool, of workshops geven. Met pastinaak kun je heerlijke dingen maken, maar veel mensen weten dat niet”, aldus voorzitter Diana Suijkerbuiuk. De stichting wil daar verandering in brengen. Met workshops, en ook met bijvoorbeeld open tuindagen.

- Openluchtzwembad De Honte in Kloosterzande is nog het enige buitenbad in de gemeente Hulst. Er is een familiebad met 2 duikplanken, een hoge en een lage. Op het springkussen kunnen de kinderen naar hartelust glijden en springen en voor de allerkleinsten is er een peuterbad met speeltoestellen. En wil je even wat anders dan zwemmen, dan is er een ligweide waar je lekker kunt zonnen of spelen op de speeltoestellen. Het zwembad is jaarlijks geopend van begin mei tot en met augustus.

- Wekelijkse warenmarkt op woensdag van 08.00-12.00 uur voor de supermarkt in Kloosterzande.

Kruispolder
De ZO van Kloosterzande gelegen 741 ha grote Kruispolder is bedijkt in 1616 en omvat de buurtschappen Baalhoek in het NO, Kruispolderhaven in het O, Duivenhoek in het ZO, Fluitershoek in het midden van de polder en Kruisdorp in het NW. "Er zijn andere maatregelen nodig voor de verbetering van het watersysteem in de Kruispolder. Tot die conclusie komt het waterschap na technisch onderzoek van eerder voorgestelde maatregelen. Samen met perceelseigenaren is er voor het gebied een plan gemaakt om enerzijds het watersysteem en anderzijds de kavelstructuur te verbeteren. Na onderzoek naar de haalbaarheid van het plan, blijkt dat er aan de voorgestelde maatregelen technische risico’s kleven die moeilijk in te perken zijn. Het waterschap trekt aan de bel en stelt voor om andere maatregelen in te zetten om het watersysteem in de Kruispolder te verbeteren en negatieve effecten voor de polder te voorkomen.

Participatie. ‘Samen met de streek’ is het uitgangspunt bij de herinrichting van de Kruispolder. Al sinds 2016 heeft het waterschap het initiatief genomen om niet zelf een maatregelenpakket op te leggen, maar juist samen met gebruikers van de polder tot een gezamenlijk plan te komen. Na een lang intensief traject van bijeenkomsten en gesprekken met betrokken perceelseigenaren, lag er een voorstel waarvoor binnen de streek veel draagvlak is en waarvan de uitwerking werd voorbereid.

Risico’s. Bij de planvoorbereiding zijn verschillende risico’s in beeld gebracht. Zogenoemde ‘opbarsting’, waardoor de bodem door opdrukkend kwelwater uiteindelijk kan open barsten, is een van de risico’s die in 2021 nader is onderzocht. Mogelijke oplossingen om dit risico te beperken worden door de externe onderzoeksbureaus Deltares en Fugro in twijfel getrokken. Daarnaast zijn mogelijke verzilting en verdroging van percelen negatieve neveneffecten die het waterschap liever wil voorkomen dan bestrijden.

Uitgebreid pakket van maatregelen. Het plan behelst een uitgebreid maatregelenpakket. De Kruispolder bij Kloosterzande zou vanaf eind 2022 op de schop gaan om de uiteindelijke doelen van het waterschap en de gebruikers te bereiken. Maatregelen bestaan onder andere uit de uitbreiding van gemaal Paal, het dempen, graven en verruimen van waterlopen, het aanbrengen van duikers en stuwen en het anders indelen van landbouwgrond. Voor 2025 moeten de maatregelen voor een totaalbedrag van 11,9 miljoen euro zijn uitgevoerd om in aanmerking te komen voor een subsidie van drie miljoen euro." (bron: Waterschap Scheldestromen, januari 2022)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kloosterzande, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kloosterzande (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Kloosterzande is er ook t.b.v. buurdorp Walsoorden, beide ook met de bijbehorende buurtschappen. Volgens de statuten zijn dat Strooienstad, D'n Eeck, Kruisdorp, Noordstaat, Knapaf, Kreverhille, Hoek en Bos en Perkpolder.

- Dorpshuis: - Eind 2014 is het gebouw van de vroegere Sandeschool verbouwd en herbestemd tot Dorpshuis Binnendéur. Voorheen had Kloosterzande geen dorpshuis.

- Onderwijs: - "Basisschool 't Getij is een echte dorpsschool. Wij staan midden in de gemeenschap van Kloosterzande. Dat betekent dat we meedoen aan veel activiteiten die in ons dorp worden georganiseerd. Het lukt natuurlijk niet altijd om gehoor te geven aan vragen uit de gemeenschap; daarom maken wij keuzes. De kinderen die onze school op 4-jarige leeftijd binnenkomen hebben over het algemeen al tijd doorgebracht op de peuterspeelzaal. Het opleidingsniveau van onze ouders is divers te noemen. Bij de meeste kinderen is Nederlands de thuistaal. Onze ouderpopulatie is zeer betrokken bij het schoolgebeuren. Samen met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf hebben we zo’n 300 kinderen die ’t Getij bezoeken."

- Lezen: - Bibliotheek Kloosterzande is onderdeel van Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Het is een onbemande bibliotheek, gevestigd in Brede School 't Getij.

- Jeugd en jongeren: - "Scouting Canisiusgroep heeft 3 speltakken, die op zaterdag bijeenkomst houden. Interesse? Kom gerust eens een kijkje nemen! De Welpen (6 t/m 11 jaar) draaien van 12:00-14:00 uur, de Scouts (11 t/m 15 jaar) van 14:00-16:00 uur en de Explorers (15 t/m 18 jaar) van 10:00-12:00 uur."

- Muziek: - "Koninklijke Harmonie St. Cecilia draagt al meer dan 150 jaar - namelijk sinds 1865 - in Kloosterzande en omstreken bij aan de vrolijkheid van de Zeeuws-Vlamingen. Overal waar de vereniging komt, is muziek te horen en wordt het gezellig. Onder vrienden zijn en genieten van het leven staan hoog in ons vaandel. Wij zijn een van de weinige nog marcherende korpsen in Nederland en hebben mede daarom al menig Koninklijk feestje mogen opluisteren. In 2002 speelden we in de Amsterdam ArenA ter ere van het huwelijk van Maximà en Willem-Alexander en in 2013 waren we bij de opening van het nieuwe Rijksmuseum door (toen nog) koningin Beatrix. Hier vind je nog meer feiten uit onze lange geschiedenis. De vereniging telt in totaal ca. 80 leden, in de leeftijd van ca. 9 tot ca. 80 jaar. Op de Muziekschool zijn 23 leden actief. De instrumenten die wij bespelen zijn: klarinet, fluit / piccolo, hobo, altsaxofoon, trompet, cornet, tenorsaxofoon, hoorn, trombone, tuba, bariton, baritonsaxofoon, basklarinet, bes- en es-bas en slagwerk. En bij het marcheren loopt ook de vaandeldrager mee. Lijkt het je leuk om mee te doen in onze club? Bel dan gerust eens met onze secretaris of kom eens langs bij een van onze repetities op woensdagavond in Hotel De Linde."

- Windkracht 9 is in 1974 opgericht door de muzikale jeugd van die tijd in Kloosterzande. Voornamelijk met carnaval trekt de kapel er op uit.

- MusicAnto is een zanggroep die shows verzorgt met live gezongen liedjes, voor een zo breed mogelijk publiek, begeleid met passende beelden.

- Fotoclub: - Fotoclub Flare in Kloosterzande is in 2018 opgericht door Gina Heynze. Het is een enthousiaste groep fotografen, die maandelijks bijeenkomt en elkaar zo stimuleren om steeds tot betere resultaten te komen. De fotoclub verzorgt verder de wandversiering in de multifunctionele ruimte van Wzc Antonius. De foto's worden door hen elk half jaar verwisseld voor een nieuwe serie foto's, met telkens een ander thema. Lid Miranda van Loon uit Axel vertelt over haar ervaringen met de club: "Het leuke aan deze fotoclub is dat we veel verschillende dingen doen, zodat ik dingen uitprobeer waar ik in mijn eentje nooit aan zou beginnen. Zo was portretfotografie in principe niet echt mijn ding, maar toch begin ik er steeds meer lol in te krijgen. Mijn kinderen zijn vaak model als ik iets wil uitproberen. Ook hun vriendjes vinden het leuk als ik portretten van hen maak." En Karin Scheerders uit Kloosterzande stelt: "Ik maak best wat foto’s, maar blijf het lastig te vinden om ze te plaatsen. Noem het onzekerheid. Maar door nog meer te oefenen, vragen te stellen aan en feedback te ontvangen van je clubgenoten kun je heel veel van elkaar leren. En door alle opdrachten die we in de groep afspreken ben je bewuster bezig met het fotograferen, goed rondkijken en dingen waarnemen. Met fotografie ben je nooit uitgeleerd!"

- Sport: - "Sportdorp Clinge en Sportdorp Kloosterzande zien wij als geslaagde projecten hoe je sport dichtbij de mensen kunt brengen. Sport is goed, leuk en gezond. Dat weten we allemaal. Maar voor veel mensen is het een drempel als er weinig voorzieningen in de buurt zijn. Het is belangrijk dat je dicht bij huis kunt sporten. Dat kan via het project ‘sportdorp’. Verbinding zoeken. Uit onderzoek bleek dat in de genoemde dorpen weinig mensen actief verbonden waren aan een sportclub of vereniging. Met de bestaande sportverenigingen, lokale organisaties en dorpsbewoners hebben we de handen ineengeslagen om de deelname te vergoten. Bovendien werkt sporten verbindend: het is gezellig en ondertussen leer je jouw dorpsgenoten beter kennen.

We hebben in beide dorpen onderzocht welke sporten de inwoners graag wilden beoefenen. Op basis daarvan hebben we activiteiten georganiseerd met als uitgangspunt: geschikt voor iedereen, laagdrempelig en tegen lage kosten. Activiteiten voor alle leeftijden: Start to Run - na 6 weken kun je 25 minuten hardlopen!; Bootcamp - fitnessen in de buitenlucht van 13 tot 55 jaar; Elke Stap Telt - 10 weken wandelen in een groep, voor ieder instapniveau; Kloosterzande op Stap - wekelijkse wandelgroep; 35+ voetbal - voor iedereen die wil blijven voetballen of wil gaan voetballen (recreatief); Special voetbal - voor mensen met een beperking; Wandelgroep voor mensen met een beperking. Stichting Hulst voor Elkaar is in januari 2016 gestart met Sportdorp Kloosterzande. Inmiddels draait dit project zelfstandig en met succes!" (bron: Stichting Hulst voor Elkaar)

- "TC Hontenisse is een gezellige tennisclub in Kloosterzande, waar leden zowel recreatief als competitief (competitie, toernooien) tennissen. Ons complex is recent vernieuwd, met nieuwe banen en kantine. Ook organiseren wij twee toernooien: het Van Gassen Vastgoed Tulpen Toernooi en het PlusKloosterse Windtoernooi. Ook organiseren wij in het buitenseizoen bal- en slagvaardigheidstraining voor de jeugd op zondagochtend."

- "Tourclub TC Kloosterzande is opgericht in 1981 en is een toerfietsvereniging. De club is aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Volgens de statuten is de doelstelling van onze tourclub: “Het bevorderen van het toerfietsen in al zijn verschijningsvormen.” In de praktijk komt het er op neer dat er op zondagochtend gezamenlijk een ritje van ongeveer 60 km wordt gereden (bij wijze van training). Liefhebbers kunnen na afloop van zo’n ritje in ons clublokaal Café De Kastanje onder het genot van een potje bier nog wat napraten. Gedurende de zomertijd wordt er op de woensdagavond ook nog wat gefietst; voor de sterrit competitie of vrijblijvende trainingsritjes. Samengevat: bij onze club kun je in groepsverband rondfietsen op een racefiets of ATB en sociaal contact onderhouden met andere fietsers."

- "De Dubbele Donderslag is een badmintonclub uit Kloosterzande voor de recreatieve badmintonner. Van september t/m juni wordt er op donderdagavond gespeeld van 19.30-21.00u. Van juli tot begin september is het zomerstop. Iedereen kan meedoen: man of vrouw, jong en oud, van beginneling tot ervaren speler. Benieuwd? Kom gerust eens kijken op en speel gewoon eens mee. Je kunt geheel vrijblijvend enkele avonden uitproberen om te kijken of het je bevalt. Wil je meer info? Stuur dan even een berichtje via Messenger."

- In 2020 is de Hontenissehal (Emmastraat 23) uitgebreid. Het sportcentrum heeft er twee kleedlokalen bij gekregen, omdat er ruimte tekort was voor de vele sporten die er plaatsvinden, zoals tennis, bootcamp, volleybal en zaalvoetbal.

- Welzijn: - De Zonnebloem afd. Kloosterzande is er ook voor de buurdorpen Lamswaarde, Walsoorden, Ossenisse en Kuitaart. Zij zetten zich in om ouderen en zieken te bezoeken en periodiek activiteiten en uitjes voor hen te organiseren. Meer vrijwilligers die zich ook inzetten om op deze manier de ouderen en zieken in de genoemde dorpen bij te maken met bezoekjes en activiteiten zijn zeer welkom, want op de Facebookpagina van de afdeling lezen wij: "Door een tekort aan vrijwilligers is het voor ons onmogelijk langs alle mensen te gaan, wat soms tot een teleurstelling leidt bij de zieke mensen, wat ons erg betreurt want dit is niet de bedoeling en insteek van De Zonnebloem. Wij doen hiervoor daarom ook onze uiterste best! Dus lijkt het je leuk om ons vrijwilligersteam te komen versterken? Alle beetjes helpen. Met een uurtje in de maand kun je al veel voor deze mensen betekenen. Neem dan contact met ons op via Facebook of via tel. 06-24943873."

- Veiligheid: - "Brandweer post Kloosterzande is onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland. De post bestaat uit vrijwillige, goed opgeleide en enthousiaste brandweermannen, die dag en nacht, 7 dagen in de week klaar staan om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Mocht het dan onverhoopt toch nog mis gaan, zijn het deze mannen die bij nacht en ontij opgeroepen worden via de pagers, die ze dag en nacht bij zich dragen om branden snel, effectief, met zo minimale schade als mogelijk en zo veilig mogelijk te blussen. Maar ook worden deze mensen opgeroepen voor verkeersongevallen waarbij bijvoorbeeld slachtoffers uit hun auto moeten worden gered wanneer dit niet meer op de gebruikelijke manier mogelijk is."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kloosterzande.

Reactie toevoegen