Walsoorden

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Walsoorden

Terug naar boven

Status

- Walsoorden is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- Onder het dorp Walsoorden vallen ook de buurtschappen Kreverhille, Noordstraat en Perkpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1210 Volcousthord, Vocousthord, Uolcoiort, 1437 Walissorde, 1459 Walinsoerde, ca. 1750 Welsoorden, 1866 Walsoorden.

Naamsverklaring
Betekent oord 'land uitstekend in of omspoeld door water' van de persoon Waling, oorspronkelijk een patronymische afleiding met het suffix -ing- van een persoonsnaam Wale (ontstaan uit Waldo) met de betekenis 'de lieden van Wale'. De oudste vormen wijzen op de persoonsnaam Fulkwald, getuige het tweede deel wald een van de Walingen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Walsoorden ligt NO van Kloosterzande en grenst in het O aan de Westerschelde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Walsoorden (zonder de bijbehorende buurtschappen) 19 huizen met 99 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ten noorden van Walsoorden ligt de Perkpolder, die vooral bekend was van het veer Kruiningen-Perkpolder, dat regelmatig werd omgeroepen op de radio als het bij slecht weer uit de vaart was. Sinds 2003 is dat veer permanent uit de vaart, omdat het is vervangen door een vaste oeververbinding; de Westerscheldetunnel van Terneuzen naar Ellewoutsdijk. Omdat daardoor minder verkeer dus minder bezoekers in deze regio komen, ontwikkelt de provincie plannen om dit gebied een nieuwe impuls te geven. Zie verder bij Perkpolder.

- In maart 2018 is de grootste werkgever van Walsoorden, postorderbedrijf Pabo, failliet verklaard. Men bekijkt nog wel of een doorstart in afgeslankte vorm mogelijk is. Rond 2010 werkten er nog ca. 200 mensen. De afgelopen jaren was dat al afgebouwd tot enkele tientallen.

- Tussen 1997 en 2015 heeft Projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen, de steenbekleding op de Zeeuwse dijken versterkt. In totaal is 325 kilometer dijk versterkt. Hiermee voldoen de Zeeuwse zeeweringen weer aan de huidige veiligheidsnormen. Ze kunnen een superstorm trotseren die theoretisch gezien eens in de 4000 jaar voorkomt. Begin 2016 zijn de werkzaamheden aan het laatste dijktraject afgerond. Hiermee kwam ook een einde aan Projectbureau Zeeweringen. De opgedane kennis tijdens de versterkingsoperaties is vastgelegd in de Zeeweringenwiki, zodat ook anderen hier hun voordeel mee kunnen doen. In 2012 is de zeewering van de haven van Walsoorden versterkt. Bijkomend voordeel voor het lokale verkeer en voor Betonfabriek Bleijko is dat een stuk van de Mariadijk dat dwars over het bedrijfsterrein van deze firma loopt, door deze operatie nu is afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het was altijd al een vreemde én gevaarlijke situatie, met af- en aanrijdende vrachtwagens, waarlangs automobilisten en fietsers hun weg moesten vinden. Dat is nu dus verleden tijd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Walsoorden heeft 1 rijksmonument, zijnde de Beaufortsluis (bij Eeckseweg 3), in de dijk tussen de Zandpolder en de Noorddijkpolder. De sluis dateert uit 1761 en is uniek, omdat er geen deuren zijn gebruikt als keermiddel, maar een schuif, die de waterstand regelde. Vermoedelijk zijn monniken die in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd waren, verantwoordelijk voor de bouw van de sluis. Zij hebben namelijk ook veel inpolderingswerkzaamheden in de gebieden rond Kloosterzande uitgevoerd. De sluis is opgebouwd uit gele baksteen. Aan de oostzijde bevindt zich op de dijk het houten handwindwerk met ijzeren ketting op de gemetselde opbouw met natuurstenen afdekblokken. De gemetselde waterdoorlaat wordt afgesloten door een getoogde boog. Gedenkstenen met jaartal 1906 en "J.F. de Beaufort". De sluis is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde en vanwege gaafheid en zeldzaamheid.

De sluis is vernoemd naar J.F. de Beaufort. Hij was in 1906 lid van de magistratuur van Hulst en het waterschap Hulster Ambacht. In dat jaar overstroomde een groot gebied rondom Kloosterzande. De sluis hield echter stand, waardoor het land achter Kloosterzande niet overstroomde. De overstroming op 12 maart 1906 trof een groot gedeelte van Zeeland en Vlaanderen. Ondanks de enorm hoge waterstanden vielen er geen dodelijke slachtoffers, vermoedelijk omdat de overstroming overdag plaatsvond. De sluis is van oktober 2018 tot voorjaar 2019 gerestaureerd. Dat heeft 300.000 gekost, wat is gefinancierd door het waterschap en de provincie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op 1 januari is er de Nieuwjaarsduik Walsoorden, in de Westerschelde. Editie 2019 trok ca. 100 deelnemers. - Zie hier de videoreportage van editie 2018.

- Havenfeesten (weekend in september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Voor het opgeheven autoveer Kruiningen-Perkpolder is een kleinere veerdienst (alleen fietsers en voetgangers) in de plaats gekomen; veerdienst De Atol, van Perkpolder (N van Walsoorden) naar het naast Kruiningen gelegen Hansweert. Alleen tijdens het hoogseizoen. Voor dagen, tijden, prijzen etc. zie de site van de veerdienst.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Walsoorden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Kloosterzande e.o. heeft als werkgebied ook het dorp Walsoorden (beide ook met de bijbehorende buurtschappen).

Reactie toevoegen