Katwijk (Brabant)

Plaats
Dorp
Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

Katwijk (Brabant)

Terug naar boven

Status

- Katwijk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Cuijk. T/m 31-7-1942 gemeente Linden.

- Onder het dorp valt sinds de herindeling van 1942 ook de thans voormalige buurtschap Klein Linden, die - zoals de naam al suggereert - voorheen onder het dorp (Groot) Linden viel. De grens tussen de dorpsgebieden van Linden en Katwijk loopt tegenwoordig langs de A73. De plaatsnaam Klein Linden is geleidelijk buiten gebruik geraakt omdat het inmiddels met Katwijk is aaneengegroeid tot één kern, nog slechts van elkaar gescheiden door het spoorwegviaduct. Klein Linden ligt rond de weg Lange Linden. N hiervan is tegenwoordig een bedrijventerrein, Z hiervan bevindt zich nog een handvol boerderijen / woonhuizen, als restant van de oude buurtschap Klein Linden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Katwijk aan de Maas. Zo wordt het dorp soms nog altijd genoemd, ter onderscheiding van het grotere en bekendere Katwijk in Zuid-Holland. De officiële naam van het dorp (getuige plaatsnaamborden, postcodeboek en BAG) is echter ´gewoon´ Katwijk.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Katwijk grenst in het W aan Linden, in het N en O aan de rivier de Maas, in het N aan de provincie Gelderland en Heumen, in het NO aan de provincie Limburg, Molenhoek en Mook, in het Z aan Cuijk en in het ZW aan de Kraaijenbergse Plassen, en ligt in het uiterste NO van de provincie Noord-Brabant en O van de A73, ZO van Wijchen, Z van Malden en Nijmegen, WZW van Groesbeek en NW van Gennep. Direct N van het dorpsgebied is de samenvloeiing van de Maas en het Maas-Waalkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Katwijk 12 huizen met 99 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Door de aanleg van de A73 is de veerpont tussen het dorp en het Limburgse Mook aan de overkant van de Maas overbodig geworden en uit de vaart genomen. De veerstoep in Katwijk raakte daardoor verwaarloosd en in verval. Er is een passende herbestemming gezocht en gevonden: in 2013 is de veerstoep verbouwd tot een kleinschalig evenemententerrein.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Katwijk heeft 7 rijksmonumenten.

- In 1400 koopt een zekere Johan Collart een stuk grond op de Nielt (tegenover het vroegere gemeentehuis van Katwijk) met de bedoeling er een kapel te bouwen. In 1441 wordt de kapel vernoemd als de H. Nicolaaskapel. In 1613 wordt de kapel ter beschikking gesteld aan twee predikanten uit Grave. De kapel blijft tot 1800 voor de katholieken gesloten. Pas in 1840 wordt de kapel weer opgeknapt en geschikt gemaakt voor het opdragen van de H. Mis. Omdat ondertussen plannen werden gemaakt voor het bouwen van een nieuwe kerk op een andere plaats, is de kapel te Klein Linden op 15 juli 1882 buiten dienst gesteld en op 24 februari 1883 voor afbraak verkocht. Op 30 september 1880 wordt Katwijk-Klein Linden tot een zelfstandige parochie verheven. Aanleiding tot het oprichten van deze parochie was de hoge waterstand van de Maas gedurende de wintermaanden, waardoor deze kernen voor langere tijd waren afgesloten van de parochie H. Martinus in Cuijk.

De H. Martinuskerk (Mariagaarde 4) is in 1881 gebouwd, naar ontwerp van architect C. Weber uit Roermond. Zowel op 10 mei 1940, bij het uitbreken van de oorlog, als op 17 september 1944 komt Katwijk zwaar onder vuur te liggen. De kerk wordt zwaar beschadigd, met name de glasramen en de torenspits. In 1940 worden reeds de eerst reparaties uitgevoerd. In 1947 worden in de rechterzijbeuk drie nieuwe gebrandschilderde ramen geplaatst, die betrekking hebben op de verschijning van O.L. Vrouw van Lourdes. Deze ramen zijn van Max Weiss uit Roermond. Ook de keramiek onder deze ramen is van Max Weiss. In 1948 volgen in de linkerzijbeuk twee gebrandschilderde ramen van Max Weiss. Een raam met de voorstelling van de H. Martinus, patroon van de kerk, het andere raam met de voorstelling van de H. Antonius abt. Patroon van de vroegere kapel. In 1956-1958 zijn de kerk en de Lourdesgrot grondig gerestaureerd. Op 1 januari 2013 is de nieuwe parochie H. Martinus opgericht door de bisschop van 's-Hertogenbosch als een fusie tussen de parochies van Beers, Cuijk, Katwijk, St. Agatha en Vianen. Op 1 juli 2013 is hier de parochie van Linden aan toegevoegd.

- Lourdesgrot in het processiepark van de St. Martinuskerk in Katwijk. In 1858 verscheen Maria meermalen aan de jeugdige Bernadette Soubirous in het Franse Lourdes. Maria bevestigde tijdens een van haar verschijningen haar onbevlekte ontvangenis (d.w.z. dat zij geboren is zonder de smet van de erfzonde) die in 1854 tot kerkelijk dogma was verheven. Na de inwilliging van Maria's verzoek aan Bernadette om een kapel voor haar te stichten, kwam een bedevaart naar Lourdes op gang die al spoedig werd gestimuleerd door wonderbaarlijke genezingen met bronwater. Dankzij de verschijningen, gebedsverhoringen en genezingen groeide Lourdes uit tot de beroemdste Mariabedevaartplaats ter wereld. Een reis daarheen was, zeker in die tijd, lang niet voor iedereen weggelegd. Nadat de paus zelf een replica van de grot in de tuin van het Vaticaan had laten bouwen, en nadat in 1875 in de Lourdesgrot van Oostakker bij Gent een genezingswonder plaatsvond, verrezen over de hele wereld Lourdesgrotten en -kerken. Het Mariabeeld in de parochiekerk is een kopiebeeld van dat van Lourdes. Het bevindt zich in de Mariakapel, rechts van het hoogaltaar, waar het in 1886 is geplaatst. Op 14 mei 1888 begaven zich tussen de 300 en 400 mensen in processie naar de in 1887 voltooide Lourdesgrot te Katwijk, waar zij een O.L. Vrouw van Lourdesbeeld plaatsten. In 1958, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen te Lourdes, is het beeld met een gouden kroon gekroond, gemaakt door edelsmid H. van Thillart uit 's-Hertogenbosch. Links van de grotkapel staat het beeld van Bernadette Soubirous. (bron: Meertens instituut)

- De Molen van Linden (Lange Linden 30) ligt niet in dat dorp, maar sinds de onder Status vermelde grenscorrectie van 1942 in het dorp Katwijk. Het is een eigenlijk naamloze windmolen. In de volksmond wordt hij soms wel de 'Lange Linden' genoemd, naar de ligging aan de gelijknamige weg. De molen, die oorspronkelijk omstreeks 1835 is gebouwd, was aanvankelijk een poldermolen, waar precies is niet bekend. Men vermoedt dat de molen uit de Zuidplaspolder bij Gouda afkomstig is. In 1869 wordt hij overgeplaatst naar de huidige locatie, om aldaar als korenmolen dienst te doen. Doordat de molen na de overplaatsing zonder zogeheten 'veldmuren' op een vierkant gemetseld huis is geplaatst, heeft hij een zeer eigen en bijzonder uiterlijk. In 1954 en 1987 is de molen gerestaureerd. Op zaterdagen is hij soms draaiend te zien en te bezoeken.

- Gevelstenen in Katwijk.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Katwijk. Op de site hanteren ze de slogan: "Het mooiste dorp langs de Maas."

- Nieuws: - Nieuws uit Katwijk op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Katwijk.

Reactie toevoegen