Linden

Plaats
Dorp
Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

linden_poststuk_gemeente_1943_kopie.jpg

De Duitse bezetters stuurden medio 1943 een brief vanuit België aan de burgemeester van Linden. Zij wisten kennelijk niet dat die gemeente al per 1-8-1942 was opgeheven. Óf werd wellicht een van de andere Lindens in Europa bedoeld?

De Duitse bezetters stuurden medio 1943 een brief vanuit België aan de burgemeester van Linden. Zij wisten kennelijk niet dat die gemeente al per 1-8-1942 was opgeheven. Óf werd wellicht een van de andere Lindens in Europa bedoeld?

NB gemeente Linden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Linden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Linden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Linden

Terug naar boven

Status

- Linden is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Cuijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1942.

- Wapen van de voormalige gemeente Linden. Het lint in het wapen berust waarschijnlijk op een foutieve interpretatie van de gemeentenaam.

- Linden onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met 5 andere plaatsen in Europa met dezelfde naam. Dit heet een jumelage.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het dorp heette vroeger ook wel Groot-Linden, om het te onderscheiden van de O hiervan gelegen buurtschap Klein Linden. Deze buurtschap wordt tegenwoordig tot de kern Katwijk gerekend. De grens tussen beide dorpen is namelijk langs de A73 getrokken en de genoemde buurtschap ligt evenals Katwijk O van de A73, Linden ligt W hiervan. Toen na 1942 Groot en Klein Linden tot verschillende gemeenten gingen behoren (resp. Beers en Cuijk), verdween het voorvoegsel Groot en raakte de benaming Klein Linden geleidelijk buiten gebruik. Laatstgenoemde is inmiddels met Katwijk aaneengegroeid tot 1 kern, nog slechts gescheiden door het spoorwegviaduct.

Oudere vermeldingen
Hoewel dit een heel oud dorp is, wordt pas in 1308 bij de uitgifte van de 'gemene gronden' en in het testament van Jutta van Nassau uit 1312 voor het eerst over het dorp geschreven. Er wordt dan gesproken over Kerklienden en Linen. 1400 Lynen, 1456 in Magno Lynden, 1854 Groot Linden.

Naamsverklaring
Aanknoping bij lind 'lindeboom' ligt voor de hand en dan een betekenis: 'bij de lindebomen'. Een waternaam Lind(e) is echter niet uitgesloten (vergelijk Linne, Linschoten) en dan: '(plaats) aan de Lind(e)'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Linden ligt NW van Cuijk en grenst in het N aan de Maas en in het O aan de A73. Een klein stukje grondgebied O van de A73 valt ook nog onder het dorp (Oostermeerweg e.o.), de havens aldaar vallen onder het O gelegen buurdorp Katwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Linden 69 huizen met 495 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 35/243 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Klein-Linden 11/84, Katwijk 12/99 en Galberg 11/69. Verder was er in de gemeente nog sprake van de buurtschappen Nielt, Den Drul, De Groote Geest en De Kleine Geest.

- Per 1-8-1942 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Cuijk en Sint Agatha: 282 inwoners (dit betrof het dorp Katwijk met de buurtschap Klein Linden);
naar de gemeente Beers: 258 inwoners (dit betrof het dorp (Groot) Linden).
Uiteindelijk zijn bij de herindeling van 1994 al deze kernen alsnog weer in één gemeente terecht gekomen (zijnde de nieuwe gemeente Cuijk).

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 110 huizen met ca. 270 inwoners en is daarmee het kleinste dorp van de gemeente Cuijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

Linden is een van de oudste nederzettingen in het Land van Cuijk. Dit kwam omdat het relatief hoog lag ten opzichte van de Maas, op een rivierduin. Archeologen hebben funderingen blootgelegd van boerenhoeven die van ongeveer 2000 v. Chr. dateren. Er zijn ook aardewerkfragmenten en vuurstenen werktuigen teruggevonden van nog eens 500 jaar ouder, en urnen en Romeins vaatwerk, waarschijnlijk uit de eerste eeuw.

Hoewel Linden een kleine gemeente was, huisvestte het dorp gedurende een korte tijd in de 19e eeuw een seminarie. Tussen 1813 en 1829 zijn er 164 studenten opgeleid tot priester. Later is deze opleiding overgebracht naar het seminarie in Den Bosch.

Vanouds was er zoals hierboven reeds genoemd, sprake van de kernen Groot en Klein Linden. De meeste voorzieningen bevonden zich in Groot Linden, zoals kerk, school, zuivelfabriek, cafés en winkels. Het gemeentehuis stond in Klein Linden. Het kloeke herenhuis bestaat nog en ligt vanuit het dorp richting Katwijk vlak voor het spoorwegviaduct aan de linkerkant.

Sinds 1 juli 1921 was hier een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, per 1 april 1927 omgezet in een post-, telegraaf- en telefoonstation met telegrambestelling. Deze 'postale inrichting' heette (getuige o.a. de poststempels) 'Linden en Katwijk (N.B.)'. In de praktijk stond dit kantoortje in de buurtschap Klein Linden en fungeerde kennelijk tevens voor Katwijk.

Nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp:

- Verhalen over de geschiedenis van Linden op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 15e-eeuwse gotische Sint Lambertuskerk met naastgelegen pastorie (op nr. 32).

- De Lindense / Katwijkse Molen uit 1869 viel vanouds onder het dorp Linden, maar valt voor het postadres tegenwoordig onder buurdorp Katwijk gerekend, vanwege de ligging O van de A73. Daarom hebben zowel de Lindenaren als de Katwijkenaren gelijk, die hem respectievelijk de Lindense Molen en de Katwijkse Molen noemen. :-) Op lokale sites zien we dat hij, om beide dorpen tegemoet te komen, de Lindense / Katwijkse Molen wordt genoemd, dus dat nemen wij dan ook maar over. Officieel heeft de molen, voor zover bekend, nooit een naam gehad.

De molen is gelegen aan de verbindingsweg tussen de beide dorpen. Bij hoog water werd de molen vooral gebruikt door de boeren die de molens in Beers en Cuijk daardoor niet meer konden bereiken. Omdat het bovenachtkant zonder tussentafelelement rechtstreeks op de onderbouw is aangebracht, heeft de molen een zeer bijzondere aanblik. De kenners zijn er nog niet uit waarom men destijds voor deze bijzondere constructie heeft gekozen. Er zijn wel theorieën over, die door ingewijden niet plausibel worden gevonden. Voor nadere informatie zie de link. De molen is geopend op zaterdagen van 09.30-12.30 uur en op afspraak.

- Gevelstenen in Linden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag begin april organiseert de Lindense Slagwerkgroep de Kraayenbergse Plassenloop, waarbij je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10 en 20 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Linden wordt inmiddels vrijwel rondom omsloten door het water van de 400 hectare grote Kraaijenbergse Plassen, die zijn ontstaan door grootschalige zand-, grind- en kleiwinning, welke activiteiten in 2010 zijn beëindigd.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Linden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Linden, die overigens Grootlinden.nl heet, waarmee men nog aan de oude naam van het dorp refereert.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Burcht.

- Jeugd: - Topkok Martien Bos uit Linden staat elke week samen met een grote groep enthousiaste, gecertificeerde vrijwilligers 2 dagen belangeloos in de keuken van Smaakcentrum Land van Cuijk locatie Linden (in Dorpshuis De Burcht) en locatie Boxmeer (in De Weyer) om groepen van maximaal 30 kinderen uit groep 7-8 te leren koken. De kinderen krijgen eerst een uur theorieles, bijvoorbeeld over de schijf van 5, hoe je etiketten leest, de herkomst van voedsel en duurzaamheid. Daarna gaan ze de tuin en keuken in. Voor nadere informatie over dit project zie de pagina Land van Cuijk, kopje Links.

- Muziek: - Slagwerkgroep Linden.

- Zorg: - Zorgboerderij De 2 Linden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Linden.

Reactie toevoegen