Homoet

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

Homoet

Terug naar boven

Status

- Homoet is een dorpje in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 grotendeels gemeente Valburg, deels gemeenten Elst en Heteren. De gemeentegrens tussen Valburg en Elst liep namelijk door de Homoetsestraat. Oostelijk van de Homoetsestraat was gemeente Elst, westelijk (waaronder de kerk) was gemeente Valburg. De meeste bebouwing ligt aan de westzijde van deze straat. Ten noorden van de Homoetsestraat, zodra dat Uilenburgsestraat gaat heten, was gemeente Heteren, maar dat betreft slechts enkele panden. De grens tussen de gemeenten Heteren in het noorden en Elst en Valburg in het zuiden, liep daar langs de waterloop de Eldersche Zeeg. Daar lag dus t/m 2000 een driegemeentenpunt.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Hommet, Homt.

Oudere vermeldingen
1347 Homoet, 1363-1364 Hoemoet, 1386 Homoit.

Naamsverklaring
De naam zou zijn ontstaan uit ho 'hoog' en made 'hooiland', dat moet werd, misschien onder bijgedachte aan het Middelnederlandse homoet 'hoogmoed'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Homoet ligt NW van Elst, N van Valburg, ZO van Heteren, rond de Homoetsestraat en grenst in het W aan de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat Homoet 16 huizen met 88 inwoners in de gemeente Valburg. Onder de gemeenten Elst en Heteren wordt het dorp in dat jaar niet gespecificeerd, maar dat betrof in beide gevallen hooguit een handvol huizen. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 35 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Nadere informatie over de geschiedenis van Homoet (scroll op de pagina naar onderen tot je bij dit dorp bent, of zoek met ctrl-F).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Overbetuwe is zó tevreden over het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) 2008-2020 van Valburg en Homoet, dat er meer van zulke plannen komen. Dat is althans wat burgemeester en wethouders willen na het lezen van een evaluatierapport over het DOP, opgesteld door bureau Partners & Pröpper. In dat rapport staat dat alle partijen tevreden zijn over de manier waarop het dorpsplan tot stand is gekomen. Dat proces was volgens wethouder Frank van Rooijen een echte dorpsaangelegenheid: iedere inwoner kon meepraten. Wensen die naar voren kwamen zijn een kulturhus en het onder één dak brengen van scholen, peuterspeelzalen en naschoolse opvang. De dorpen zijn geholpen met met maken van het DOP door de VKK (Vereniging Kleine Kernen) Gelderland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Homoet heeft 1 rijksmonument, maar dat is een archeologisch monument, met sporen van bewoning uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen, dus daar valt bovengronds niet veel van te zien.

- Homoet heeft 1 gemeentelijk monument: het Hervormde (PKN) kerkje uit 1869, die ook wel Vluchtheuvelkerk wordt genoemd.

- Hertenkamp aan de Homoetsestraat.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - De inwoners van deze kleine kern zijn voor voorzieningen op het grotere buurdorp Valburg aangewezen. Zo is er ook een Dorpsraad Valburg-Homoet, die de belangen van beide kernen behartigt.

Reactie toevoegen