Homoet

Plaats
Buurtschap
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

homoet_plaatsnaambord_kopie.jpg

Homoet is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 grotendeels gemeente Valburg, deels gemeenten Elst en Heteren.

Homoet is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 grotendeels gemeente Valburg, deels gemeenten Elst en Heteren.

Homoet

Terug naar boven

Status

- Homoet is een buurtschap* in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 grotendeels gemeente Valburg, deels gemeenten Elst en Heteren. De gemeentegrens tussen Valburg en Elst liep namelijk door de Homoetsestraat. Oostelijk van de Homoetsestraat was gemeente Elst, westelijk (waaronder de kerk) was gemeente Valburg. De meeste bebouwing ligt aan de westzijde van deze straat. Ten noorden van de Homoetsestraat, zodra dat Uilenburgsestraat gaat heten, was gemeente Heteren, maar dat betreft slechts enkele panden. De grens tussen de gemeenten Heteren in het noorden en Elst en Valburg in het zuiden, liep daar langs de waterloop de Elderse Zeeg. Daar lag dus t/m 2000 een driegemeentenpunt.

* Buurtschappen 'promoveren' vaak tot de status van dorp door de bouw van een kerk. Als de buurtschap echter niet uitgroeit tot een kern van meer dan marginale omvang, blijft men toch vaak van een buurtschap spreken. Zo ook in Homoet. Omdat dat in ons land niet veel voorkomt - ca. 70 keer op een totaal van ca. 4.000 buurtschappen - hebben wij deze vermeld in een overzicht van 'buurtschappen met een kerk'. De buurtschap is ook te dunbebouwd voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom geen blauwe plaatsnaamborden maar witte.

- De buurtschap Homoet valt in de praktijk onder het dorp Valburg. Het deel onder voorheen gemeente Valburg heeft een eigen postcode en plaatsnaam en is daarmee een formele woonplaats. De panden aan de oostkant van de Homoetsestraat vallen voor de postadressen onder het dorp Elst.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Hommet, Homt.

Oudere vermeldingen
1347 Homoet, 1363-1364 Hoemoet, 1386 Homoit.

Naamsverklaring
De naam zou zijn ontstaan uit ho 'hoog' en made 'hooiland', dat moet werd, misschien onder bijgedachte aan het Middelnederlandse homoet 'hoogmoed'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Homoet ligt NW van Elst, N van Valburg, ZO van Heteren, rond de Homoetsestraat en grenst in het W aan de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap 16 huizen met 88 inwoners in de gemeente Valburg. Onder de gemeenten Elst en Heteren wordt de buurtschap in dat jaar niet gespecificeerd, maar dat betrof in beide gevallen hooguit een handvol huizen. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners, waarvan ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners onder de formele woonplaats Homoet, en ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners in het deel dat voor de post onder het dorp Elst valt.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Nadere informatie over de geschiedenis van Homoet (scroll op de pagina naar onderen tot je bij dit dorp bent, of zoek met ctrl-F).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Overbetuwe is zó tevreden over het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) 2008-2020 van Valburg en Homoet, dat er meer van zulke plannen komen. Dat is althans wat burgemeester en wethouders wilden na het lezen van een evaluatierapport over het DOP, opgesteld door bureau Partners & Pröpper. In dat rapport staat dat alle partijen tevreden zijn over de manier waarop het dorpsplan tot stand is gekomen. Dat proces was volgens wethouder Frank van Rooijen een echte dorpsaangelegenheid: iedere inwoner kon meepraten. Wensen die naar voren kwamen zijn een kulturhus en het onder één dak brengen van scholen, peuterspeelzalen en naschoolse opvang.

Terug naar boven

Actuele situatie

- "Homoet is de buurtschap die begint en eindigt bij het water; de buurtschap loopt van de Linge in het Z tot de Eldense Zeeg in het N. Na 1,8 kilometer ben je er doorheen, maar heb je wel genoten van de groene oase. Het is ook een buurtschap van uitgestrekte weilanden, koeien en kwetterende vogels. Alleen het verkeer op de Homoetsestraat verstoort de rust. In de spits is rustig lopen er niet bij. Het is ook nog altijd een buurtschap van grote boerderijen. Van vernieuwingsdrang is geen sprake. Zeker, er staan ook boerderijen die later zijn gebouwd, maar die wel de sfeer van vroeger uitstralen. Luxe villa's zul je er niet aantreffen. Aan het uiterlijk van de buurtschap wordt niet getornd.

"Homoet is een fijne buurtschap waar iedereen elkaar kent en voor een ander klaar staat als dat nodig is. Wij beleven de buurtschap alsof we altijd op vakantie zijn. Het is een unieke gemeenschap. Het is er heerlijk rustig. Ondanks het drukke verkeer op de Homoetsestraat. Daar merken we toch weinig van omdat we verder van de weg af wonen", aldus inwoner Gijs Janssen. Ook inwoner Theo van Ginkel vindt de buurtschap nog altijd een hechte gemeenschap: "Neem bijvoorbeeld als er iemand gaat trouwen. Dan wordt er een boog gezet en gefeest. Eigenlijk is dat niets bijzonders. Het gebeurt op meer plekken. Maar wij feesten ook als de boog wordt afgebroken." Hij constateert wel dat het aantal boeren afneemt, dat daar 'import' voor terutkomt, en hoopt wel dat het oude karakter van de buurtschap behouden blijft.

Inwoner Tine van de Wal vindt het jammer dat ook in deze buurtschap de mensen elkaar steeds minder ontmoeten: "Door televisie, telefoon en computer zitten de mensen veel meer thuis. Vroeger liepen de mensen 's avonds naar de brug om met elkaar te praten, om het laatste nieuws uit te wisselen. Maar dat is er al lang niet meer bij. We zien elkaar steeds minder." Dat komt volgens haar ook door het verkeer. "Er rijden steeds meer auto's voorbij. Het is hier soms gigantisch druk. Dat komt ook omdat we bij de kruising wonen. We kijken aan de ene kant uit op de Homoetsestraat en aan de andere zijde op de Weteringsewal. Als hier op de kruising wat gebeurt, staat het in half Homoet vast." (bron: de Gelderlander, 2008)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Homoet heeft 1 rijksmonument, maar dat is een archeologisch monument, met sporen van bewoning uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen, dus daar valt bovengronds niet veel van te zien.

- De buurtschap heeft 1 gemeentelijk monument: het idyllische Hervormde (PKN) kerkje (Homoetsestraat 19), ook wel Vluchtheuvelkerk genoemd. "Rijk geornamenteerde en gedetailleerde Nederlands Hervormde vluchtheuvelkerk, gelegen op een hoge vluchtheuvel. Het kerkpad is voorzien van een gietijzeren hekwerk en wordt geflankeerd door sparren. Het kerkje dateert uit 1856, getuige de gevelsteen boven de ingang in de toren met het opschrift: 'Van dit bedehuis uit de verenigde liefde gaven der christelijke belangstelling opgericht, is de eerste steen gelegd door Coenraad-Jan Rau van Gameren tot Homoet op 29 juni 1856'.

Plattegrond en opbouw: de eenbeukige hallenkerk in Homoet is opgetrokken in baksteen (kruisverband) boven een cementstenen plint. De kap is zadeldak, dat aan de achterzijde afgewolfd is. Aan de voorzijde is de toren met vernieuwde klokkestoel gedeeltelijk in de bouwmassa opgenomen. Langs de horizontale dakranden zijn tandlijsten in het metselwerk aangebracht. De gevels hebben hoekpilasters met inkassingen en kraagstenen ter hoogte van de lekdorpels van de vensters; beide in cementsteen. Deze pilasters zijn in de voorgevel beëindigd met pinakels, welke vermoedelijk opnieuw zijn opgemetseld. De pinakels aan de achterzijde zijn verwijderd.

Voorgevel: voorgevel met in de middenas de toren, welke met cementstenen afdekplaat is beëindigd en waarop een houten klokkestoel met aan vier zijden een spitsboogvormig galmgat en met leien belegde tentkap, waarop een gietijzeren windvaan. Naar boven toe verjongt de van inkassingen voorziene toren zich. Aan de voorzijde is tegen de beëindiging van de inkassing een cementstenen sierfries aangebracht. De ingangspartij is afgesloten met een tudorboog, waarboven een dienovereenkomstige cementstenen sierlijst. Deze ingangspartij bestaat uit dubbele opgeklampte toegangsdeuren met getweeëndeeld bovenlicht. Ongeveer halverwege de hoogte van de toen een geprofileerde waterlijst, waarboven een spitsboogvenster als genoemd.

Linker- en rechterzijgevel: zijgevel met vier gietijzeren spitsboogvensters met in het bovendeel een visblaasmotief overgaande driepastracering binnen een cirkel. Deze driepas wordt herhaald in de toren (voorzijde) in de norm van een siersteen. Steunberen met driehoekige cementstenen beëindiging en met kraagstenen ter hoogte van de lekdorpels van de vensters. Achtergevel: de achtergevel is, behoudens een achteringang (links in de gevel), voorzien van een centrale steunbeer.

Reden van plaatsing op de gemeentelijke monumentenijst: het object is van architectuurhistorische waarde: omwille van de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik; vluchtheuvelkerk met fraaie detaillering met invloeden uit de Franse gotiek. Behoudens de klokkenstoel is het kerkje in originele staat. Het object heeft een situeringswaarde: omwille van de zeer markante ligging. In de wijde omtrek valt dit hoog boven het omringende landschap uitrijzende vluchtheuvelkerkje op. Het pand maakt deel uit van de buurtschap Homoet. Het object is van sociaal- en cultuurhistorische waarde: als vluchtheuvelkerk van de buurtschap." (bron: Monumentenlijst gemeente Overbetuwe)

- Hertenkamp aan de Homoetsestraat.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - De inwoners van deze buurtschap zijn voor voorzieningen op het dorp Valburg aangewezen. Dorpsraad Valburg-Homoet behartigt de belangen van de beide kernen.

Reactie toevoegen