Heteren

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

heteren_plaatsnaambord_kopie.jpg

Heteren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

Heteren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

gemeente_heteren_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Heteren anno ca. 1870, kaart J. Kuijper, exclusief de in 1818 opgeheven gemeente Randwijk. De rode lijn in het midden van de kaart suggereert dat er ook ooit een gemeente Driel zou zijn geweest, maar in onze bronnen kunnen wij dat nergens vinden.

Gemeente Heteren anno ca. 1870, kaart J. Kuijper, exclusief de in 1818 opgeheven gemeente Randwijk. De rode lijn in het midden van de kaart suggereert dat er ook ooit een gemeente Driel zou zijn geweest, maar in onze bronnen kunnen wij dat nergens vinden.

gemeente_randwijk_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de begin 19e eeuw opgeheven gemeente Randwijk, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kaart van de begin 19e eeuw opgeheven gemeente Randwijk, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

heteren_pgem-transformatorhuisje_onze_lieve_vrouwestraat_2.jpg

Dit PGEM-transformatorhuisje uit ca. 1930 op Onze Lievevrouwestraat 2 in Heteren staat anno maart 2021 op de nominatie om te worden gesloopt. Buurman Erik Helfferich is daar 'not amused' over en ijvert voor behoud. Wij duimen met hem mee. (© Google Maps)

Dit PGEM-transformatorhuisje uit ca. 1930 op Onze Lievevrouwestraat 2 in Heteren staat anno maart 2021 op de nominatie om te worden gesloopt. Buurman Erik Helfferich is daar 'not amused' over en ijvert voor behoud. Wij duimen met hem mee. (© Google Maps)

Heteren

Terug naar boven

Status

- Heteren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Heteren.

- Hoewel (1) er niets over vermeldt, lijkt de Kuijperkaart uit ca. 1870 elders op deze pagina erop te duiden dat Randwijk begin 19e eeuw gedurende enkele jaren een zelfstandige gemeente is geweest. Vermoedelijk in de jaren 1812-1817, omdat in die periode veel Gelderse dorpen kortdurend een gemeente zijn geweest. In 1818 zal deze gemeente dan zijn opgegaan in de gemeente Heteren.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Heterenaar.

Oudere vermeldingen
1e kwart 13e eeuw sic: Betre, 1232 de Hetere, 1294-1295 in Hettere, 1348 Heteren, 1665 Hetern.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend, maar vermoedelijk van Germaanse oorsprong. De geopperde samenhang met een persoonsnaam Hatto is onwaarschijnlijk.(2)

Terug naar boven

Ligging

Heteren ligt aan de Z oever van de rivier de Rijn en ligt W van de A50 en de dorpen Driel en Elden en de stad Arnhem, NW van Elst en Valburg, NO van Zetten, O van Randwijk, Z van Renkum en Heelsum en ZW van Doorwerth.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Heteren 344 huizen met 2.534 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 81/674 (= huizen/inwoners), de dorpen Driel 138/983 en Randwijk 87/606, en de buurtschappen Indoornik 14/102 en Lakemond 24/169. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.050 huizen met ca. 5.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Heteren.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Heteren, kun je terecht bij Historische Kring Midden-Betuwe, die in 2012 is ontstaan uit de voormalige werkgroep Zetten van de Historische Kring Kesteren en omstreken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Het is gelukt! Ons dorp krijgt een prachtig nieuw dorpsplein met winkels, maatschappelijke voorzieningen, 20 appartementen en 14 woningen! Hiermee is er na lang wachten eindelijk duidelijkheid. Stichting Hart van Heteren heeft op 17 februari 2020 formeel haar 'verklaring van succes' ingediend bij de gemeente Overbetuwe en het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben inmiddels ingestemd met de plannen. De stichting, gemeente Overbetuwe, Artica Vastgoedontwikkeling, vele betrokken (maatschappelijke) ondernemers en dorpsgenoten hebben samen hard gewerkt om het nieuwe dorpshart tot een succes te maken: een centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners, een plek waar iedereen zich thuis voelt. De afgelopen maanden zijn de laatste huurders gecontracteerd, heeft de architect prachtige gebouwen getekend, is het ontwerp van de openbare ruimte afgerond en is een belegger gevonden die de plannen waardeert.

De intentie was om de plannen tijdens een informatiebijeenkomst in maart 2020 in ‘De Bongerd’ aan alle inwoners te kunnen presenteren, maar helaas kon dit in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus niet doorgaan. Jammer, want we hadden ruim 500 mensen verwacht. Zoals dit project ook wel heeft bewezen gaan wij een uitdaging echter niet uit de weg! We hebben de presentaties daarom opgenomen en de hoogtepunten zijn via deze video te bekijken (en hier vind je de integrale opnamen). Ook hebben wij een krant genaamd de Heterense Courant verspreid in het dorp, waarin informatie over de woningen en diverse verhalen van betrokkenen zijn gebundeld. Na een zeer intensief traject is het gelukt en het resultaat mag er wezen. Het ziet er prachtig uit!

De huurders van commerciële ruimten aan het nieuwe dorpsplein zijn: Cadeauwinkel Hip en Hebbes, Brasserie De Boef, Oikonomia Financiële Zorg, Schoonheidssalon Puur Moment, Diergeneeskunde De Lingehoeve, Stichting Open voor Jou, Bibliotheek (OBGZ), Pizzeria/Grillroom Al Volo en Kapsalon. De Huiskamer van Heteren - een samenwerking van de bibliotheek en Stichting Open Voor Jou - wordt de centrale ontmoetingsplek voor iedereen. De huurders, de stichting, gemeente, Artica én natuurlijk de inwoners zijn erg tevreden over en trots op wat er is bereikt.

In 2019 hebben al tientallen inwoners uit Heteren hun interesse kenbaar gemaakt voor de nieuwe woningen. Artica wil daarom zo snel mogelijk de appartementen boven de winkels en de eengezinswoningen aan de Onze Lieve Vrouwenstraat, De Rauwendaal en Narcissenstraat in verkoop brengen. Start bouw is gepland na de zomer en de oplevering eind 2021. De Heterense overbruggingskracht wordt door betrokkenen gezien als het geheim van het succes. Hierdoor is een krachtige samenwerking ontstaan tussen alle betrokken partijen. Naast de komst van nieuwe ondernemers, verhuizen ook bestaande ondernemers uit het dorp naar het dorpsplein om hun krachten te bundelen. Dit leidt tot versterking van de lokale economie en de sociale structuur. Het mooie nieuwe dorpsplein draagt bovendien bij aan de identiteit van ons dorp. Het ontwerp van de plannen is van Artica Vastgoedontwikkeling in nauwe samenwerking met Weusten Liedenbaum Architecten." (bron: Stichting Hart van Heteren)

Oud-voorzitter van de Dorpsraad Ronnie Groenewold blikt in de speciaal t.g.v. de start van dit project verschenen Heterense Courant d.d. 13 maart 2020 terug op hoe het allemaal zo gekomen is. Omdat dit de essentie goed weergeeft van hoe het dorp hierdoor van een bijna doodgebloed dorp gaat transformeren naar weer een bruisend en bloeiend dorp, en wellicht ook ter inspiratie voor andere dorpen die in een soortgelijke positie verkeren, citeren wij dat hier graag: "Als de voorzieningen in dorpen slinken en de lokale economie krimpt, dan worden het door bewoners geleide 'transition towns', die laten zien op welke wijze we in de toekomst moeten leven. Ons dorp is sinds kort met recht een van die transitie towns. Want het is gelukt: "Heteren krijgt een dorpshart en daarmee is ons dorp nu ook ofcieel in transitie!" Een grote transitie van ons dorpje aan de Rijn, waar je nu snel doorheen gaat naar een plek waar je vanaf eind 2021 niet meer weg bent te slaan!

Een lang gekoesterde droom, die na 32 jaar eindelijk werkelijkheid wordt door de goede samenwerking van de afgelopen twee jaar. Mensen en organisaties met elkaar verbinden is echter niet nieuw voor Heteren! Dit doet het al zo lang zij bestaat. Ons dorp verbindt immers het Betuwse fruit met het Veluwse groen. Al in de Romeinse tijd bracht zij deze twee werelden bijeen. Twee werelden die alleen door ons dorp overbrugbaar leken te zijn. En in 1972 werden deze werelden door de bouw van de Rijnbrug defnitief met elkaar verbonden. Heterense verbindingskracht maakt ons dorp uniek en geef ons bestaansrecht en maakte ook het verschil in het 'Hart van Heteren' project! Door deze verbindingskracht sociale betekenis te geven, realiseren we samen een plezierige woonomgeving en een steeds actievere dorpsgemeenschap.

Inwoners vinden het belangrijk dat hun dorp bereikbaar is, dat er wat te doen is, ze hier de dagelijkse boodschappen kunnen doen en dat ze lekker in en om het dorp ontspannen kunnen leven. Heteren wil een betrokken, levendig, toegankelijk en onbezorgd dorp zijn, met een dorpshart! Maar tot voor kort "wilde je hier nog niet dood gevonden worden", aldus een uitspraak van een jongere van enige tijd geleden. En hij stond daar niet alleen in. Hoe lastig is het om een dorp uit stilstand te krijgen waar decennia lang weinig is gebeurd? Tenzij je elkaars verschillen weet te overbruggen. En dit is exact wat er mijns inziens ook is gebeurd in dit project.

Van alle dorpsinitiatieven is 'Hart van Heteren' van het allergrootste belang voor ons dorp. Het was immers een keuze voor de eeuwigheid, tussen het worden van een echt dorp of het blijven van 'een grote wijk met een supermarkt'. Het dorp was volgens de gemeente aan zet om de laatste kans te benutten voor de ontwikkeling van een dorpsplein met winkels, horeca, dienstverlening en woningen. Diverse deskundige vrijwilligers, de ondernemersvereniging, de Dorpsraad, gemeente Overbetuwe en projectontwikkelaar Artica werkten allemaal intensief samen om deze allerlaatste kans te benutten. Zij voelden tijdens de samenwerking de Heterense verbindingskracht in de ambitie om ons nieuwe dorpshart te realiseren.

Vanuit dit brede front werden krachten, kennis en ervaring gebundeld en vele hobbels en drempels overwonnen. Heterense Overbruggingskracht, elkaars verschillen overbruggen, omdat we met z’n allen een ding gemeen hadden. En dat is van Heteren voor jong tot oud een plezierig woonomgeving te maken. Dat is wat ons drijf en is volgens mij de basis van dit succes! Het dorpshart wordt een omgeving van warm en menselijk; een plek waar je je thuis voelt. Waar je de trots voelt van de lokale omgeving. Waar iedereen meedoet, we elkaar versterken en waar je verrast wordt door unieke winkelcombinaties. Een omgeving waar je even niets hoef, maar waar alles kan.

Het Hart van het Heteren wordt de plek om te ont-moeten. Een centrale plek die straks open staat voor iedereen. Een dorpscentrum gebaseerd op lef, samen, dorpskracht en aandacht. Eindelijk kan dit jaar de schop in de grond, waardoor vanaf eind 2021 het ‘hart’ echt voor iedereen open gaat. Als oud- voorzitter van de Dorpsraad kan ik alleen maar enorm trots zijn op alle inwoners, trots zijn voor ons dorp en in het bijzonder trots zijn voor iedereen die hieraan heeft meegeholpen: het is gelukt, ons dorp krijgt een hart, gefeliciteerd, Heteren!"

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heteren heeft 9 rijksmonumenten, zijnde boerderij De Beemd uit ca. 1860 op Dorpsstraat 15, boerderij De Steeg uit 1649 op O.L. Vrouwestraat 85, de Hervormde kerk vanwege de preekstoel, de toren van de Hervormde kerk, en Steenbakkerij Randwijk; fabrieksgebouw met steenoven, kleidroogmachine, drogerij en 3 droogschuren (dat zijn in totaal 5 rijksmonumenten).

- Heteren heeft 13 gemeentelijke monumenten.

- Op ongeveer dezelfde plaats waar de huidige Hervormde (PKN) kerk staat (Kastanjelaan 14), hebben drie eerdere kerken gestaan. De eerste kerk is in de 12e eeuw buitendijks gebouwd. De tweede kerk was binnendijks en de derde kerk was weer buitendijks. Deze laatste kerk is in 1834 in elkaar gestort. Alleen de kerktoren, die muren heeft van 140 cm dikte, is blijven staan en is via het kerkhof van dichtbij te zien. Hij wordt door de inwoners 'de Peperbus' genoemd. Aan de oostkant is een dichtgemetselde deur, waar voorheen de derde kerk was aangebouwd. Op de dijk, die vroeger wel de Vluchtheuvel werd genoemd, is in 1837 de vierde, huidige kerk gebouwd. De eerste steen is op 17 augustus van dat jaar gelegd door F.G. baron van Lynden van Hemmen, collator der gemeente. Achter de kerk is een kerkhof. De kerk onder de Hervormde Gemeente Heteren.

- Steenfabriek Randwijk, gelegen aan de Renkumse Veerweg in de Randwijkse Uiterwaarden (en ondanks deze beide aspecten vallend onder het grondgebied van Heteren en niet van Randwijk), bestaat uit een complete oude oven met schoorsteen en bijgebouwen. Het is een van de weinige zogeheten zigzagovens in Nederland en een van de weinige steenfabrieken waar nog altijd ambachtelijke bakstenen worden gemaakt (in deze film kun je zien hoe dat eraan toegaat). De lokale klei die wordt gebruikt geeft de bakstenen ook een specifieke kleur en structuur. Dergelijke bakstenen zijn onmisbaar bij de restauratie van veel monumenten. Naast de productie van bakstenen dient de fabriek als educatiecentrum voor toekomstige stenenbakkers. Het terrein is te bezichtigen. De steenfabriek is na aankoop door BOEi in 2012 gerestaureerd. - Impressie van Steenfabriek Randwijk vanuit de lucht, gemaakt met een drone.

- Op het terrein van Steenfabriek Randwijk is ook de Gelderse Smalspoor Stichting gevestigd, die tientallen oude locomotieven en rijtuigen beheert en restaureert. Een aantal van de locomotieven is in bedrijf; ze trekken de treinen waarmee een ritje kan worden gemaakt. Voor openingsdagen zie de link.

- In de Betuwe, The Island zoals het door de geallieerden werd genoemd, is van september 1944 tot april 1945 hard gevochten door Geallieerden en Duitsers. In totaal streden er 16 verschillende nationaliteiten in dit gebied. 132 vliegtuigen zijn er neergestort, en door al het oorlogsgeweld moesten er 60.000 burgers worden geëvacueerd. De streek was veranderd in een oorlogsgebied. In Betuws Oorlogsmuseum The Island in Heteren (opgericht in 1999) vind je een volledig overzicht van deze aangrijpende geschiedenis. Te zien zijn o.a. 5 diorama’s waarin alle 16 verschillende nationaliteiten zijn verwerkt. Wapens, fotomateriaal en vele persoonlijke items maken het geheel compleet. Als extra aanvulling op de Betuwse historie is er ook nog een diorama te zien van het Nederlandse leger van mei 1940 (Betuwelinie). Regelmatig zijn er ook wisselende tentoonstellingen.

- Dankzij de inspanningen van Bernie van Doorn en Rijacco Hoogendoorn is het oorlogsmonument Crossroads / Kruispunt op de Randwijkse Rijndijk mogelijk gemaakt. Het herinnert aan 5 oktober 1944, toen hier de wegen van de Amerikaanse soldaten van de Easy-company van het 506de Parachute Infantry Regiment en van de soldaten van twee Duitse compagnies elkaar kruisten. Hoe dit verliep, kun je lezen onder de link.

- In 1994 heeft kunstenaar Herman Makkink het kunstwerk 'Domein van de zwerm' gemaakt, dat aanvankelijk bij het gemeentehuis is geplaatst. Na de herindeling kreeg het gemeentehuis een andere functie en verdween het kunstwerk naar de gemeentewerf. Later is het kunstwerk herplaatst. Het staat nu op de hoek Kamperfoeliestraat en Rauwendaal. Makkink wilde met de bijenzwerm de samenwerking tussen Heteren en de omliggende dorpen uitdrukken. Maar veel inwoners zijn helemaal niet blij met het kunstwerk en vinden het op iets heel anders lijken dan een bijenzwerm. Zie daarvoor het filmpje onder de link.

- In de Lieve Vrouwestraat in Heteren zijn veel huizen uit de jaren 1930 in de loop der jaren verdwenen om plaats te maken voor nieuwbouw. Ter hoogte van de lage even huisnummers staan er nog enkele, met daartussen, op huisnr. 2, een PGEM-transformatorhuisje. De gemeente Overbetuwe c.q. netbeheerdser Liander wilde in maart 2021 dit huisje slopen om het te vervangen door een nieuw transformatorhuisje met een grotere capaciteit, om ook een nieuwbouwwijk in de buurt van stroom te kunnen voorzien. Erik Helfferich, die pal naast het transformatorhuisje woont, was hier 'not amused' over en ijvert voor behoud van het huisje. Op zich is het huisje architectonisch niet zo bijzonder, maar het is wel nog een van de weinige oudere objecten in deze omgeving: "Ik vergelijk het maar met een gebit: er zijn nog maar een paar voortanden van 1930 en nu zou er dan wéér eentje weggaan", aldus Erik.

Het huisje heeft formeel geen monumentale status. In dat kader kan sloop dus niet worden tegengehouden. Onlogisch lijkt dat een identiek PGEM-transformatorhuisje in buurdorp Andelst wél een gemeentelijk monument is, en dus níet gesloopt mag worden. Dat komt echter omdat dat voorheen een andere gemeente was (Valburg), die ervoor heeft gekozen om een dergelijk object wél tot gemeentelijk monument te benoemen, terwijl de toenmalige gemeente Heteren dat voor dit transformatorhuisje kennelijk níet heeft gedaan (hint: de gemeente Overbetuwe zou dat in het kader van 'gelijke monniken' alsnog kunnen doen, maar die zitten daar kennelijk niet om te springen omdat ze het immers willen vervangen door een nieuw huisje). De slopers stonden al klaar om te beginnen, toen Erik het met dorpsgenoten bij de wethouder en de projectbegeleider bij de gemeente voor elkaar kreeg dat er een week uitstel werd ingesteld. In de tussentijd krijgt Erik de kans om met dorpsgenoten een plan voor een 'herbestemming' uit te werken.

"Ik vind het zonde om zo'n mooi huisje te laten slopen. Het lijkt me veel leuker er een herbestemming voor te vinden of er iets anders leuks mee te doen", aldus Erik. "Ik heb al wat mensen benaderd, maar het is heel ingewikkeld. Er zit een heel mooie houtendakconstructie op; het beste zou zijn als we dat er eerst af kunnen takelen. En daarna grote balken onder de fundering leggen, 'm in z'n geheel optillen en op een grote dieplader leggen, om 'm naar een nieuwe bestemming te brengen." Want er is in de loop der jaren al teveel ouds in het dorp gesloopt, stelt hij: "We hadden hier met z'n allen veel beter over na moeten denken. Heteren is een leuk dorp, maar door de eeuwen heen hebben we veel te veel gesloopt. We hadden een molen, drie kastelen, mooie bomenlanen. Alles is platgegooid. Alle oude waardevolle 'tanden' zijn eruit getrokken." (bron en voor nadere informatie zie het artikel op Omroep Gelderland d.d. 10-3-2021, waar je ook een interview van de omroep met Erik kunt beluisteren) Wordt vervolgd dus...

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Voet- en fietsveer het Renkumse Veer (mei t/m september) is in 2015 in de vaart genomen. Uit®waarde verzorgt het in samenwerking met de gemeenten Renkum en Overbetuwe. Er kunnen maximaal 12 passagiers tegelijk mee.

- Op het prachtige natuurlijke Landgoed Overbetuwe bevindt zich een gezellige kinderboerderij. Jong en ouder zijn hier van harte welkom. Maak kennis met de geiten, cavia's, konijnen, kippen, parelhoenders en andere dieren, zoals de bijzondere Friese paarden. Kom eens langs om naar ze te kijken, ze te voeren en te aaien.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Heteren, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Impressie van het dorp Heteren vanuit de lucht, gefilmd met een drone.

- Dorpsfilm 1968 deel 1 (25 min). - Dorpsfilm 1968 deel 2 (26 min.).

- Oude en recente foto's van het dorp op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heteren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Heteren van de Dorpsraad op Facebook.

- Een magazine voor en door inwoners van Heteren, dat verlangen bestond al langere tijd bij een aantal actieve, betrokken Heterenaren. Sinds eind 2013 is kwartaalmagazine De Peperbus een feit. In de Peperbus tref je artikelen over de geschiedenis van het dorp, markante Heterenaren, actuele ontwikkelingen en plannen, verenigingsnieuws en informatie over dorpsactiviteiten. Waar de naam De Peperbus vandaan komt? In de volksmond wordt de toren van het kerkje aan de dijk zo genoemd. Een markante plek in het dorp én de naam ligt lekker in het gehoor. De redactie bestaat uit vrijwilligers. Zij zorgen dat er ieder kwartaal een nieuw magazine ligt. Ideeën voor artikelen zijn altijd welkom! Laat het de redactie weten via de contactpagina. De opbrengsten uit advertenties worden aangewend voor de productie. De resterende middelen gaan via een verdeelsleutel naar de lokale verenigingen. De Peperbus wordt in een oplage van 2.500 stuks huis-aan-huis bezorgd, is ook beschikbaar bij de adverteerders, én is via deze link ook online te lezen (ook de oudere nummers, vanaf nr. 1).

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Heteren is er voor alle Heterenaren! Wij vertegenwoordigen de belangen van de inwoners van ons dorp en dienen als spreekbuis richting de gemeente. Wij roepen alle inwoners op om: je aan te sluiten; mee te praten; jouw mening te laten gelden. Op onze website vind je onder andere meer informatie over de dorpsraad, het laatste nieuws omtrent belangrijke projecten én onze agenda met een overzicht van alle dorpsraadsvergaderingen. Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen of wil je meepraten? Neem dan contact met ons op."

- Onderwijs: - Volgens het gemeentebestuur is er sprake van 'krimp', oftewel daling van de leerlingenaantallen op de basisscholen in Heteren. Dat leidt tot leegstaande lokalen, financiële tekorten binnen de exploitatie, de nodige druk op beide schoolteams en op de onderwijskwaliteit. Volgens de gemeente zet de daling voorlopig door, waardoor de scholen op termijn kwetsbaar worden. Fusie van de scholen tot één sterke basisschool of integraal kindcentrum (IKC), dat er weer vele jaren tegen kan, zou een optie kunnen zijn (zoals bijv. in 2020 de vergelijkbare drie basisscholen - want ook openbaar, pror.chr. en RK - in Ter Aar zijn gefuseerd tot één IKC), maar de prot.chr. Koningin Julianaschool heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in een fusie. Wat de redactie van Plaatsengids.nl betreft een gemiste kans voor het dorp, want kijk maar onder de link bij Ter Aar wat de voordelen zijn van één IKC voor het hele dorp. Daarom is anno 2019 de intentie om openbare basisschool De Klimboom en RK basisschool De Haafakkers te laten fuseren tot een 'samenwerkingsschool', waarbij het openbare karakter en de katholieke identiteit naast elkaar blijven bestaan. Het schoolbestuur - beide scholen vallen onder scholenkoepel Wonderwijs - onderzoekt nog of en zo ja welke gevolgen de fusie heeft voor toekomstige huisvesting. Er is in het dorp wel sprake van het concept Brede School De Vogeltuin, waarin de drie basisscholen nauw samenwerken met de diverse kinderopvanginstellingen en de bibliotheek.

- Sport: - "Het woord 'voetbalvereniging' bestaat uit 'voetbal' en 'vereniging'. Het spreekt voor zich dat een voetbalvereniging streeft naar maximale voetbalprestaties. Dit geldt zeker voor de selectie-elftallen, maar ook voor de junioren. In het technisch beleidsplan op hoofdlijnen is een en ander duidelijk verwoord. De in 1926 opgerichte sv SDOO (Samenspel Doet Ons Overwinnen) in Heteren hecht echter ook aan 'het verenigd zijn'. Voetbal is daarvoor als het ware een bindmiddel. Een ieder die wil voetballen, al of niet getalenteerd, is daarom als lid welkom bij sv SDOO. Bij de jeugd zijn onze inspanningen echter ook gericht op overwegingen van ouders die een teamsport als voetbal niet alleen als doel maar ook als middel zien. Wij pogen dat waar te maken in onze omgang met de jeugd en door het organiseren van allerlei activiteiten naast het voetbal, zoals jeugdkampen, sinterklaas, etc."

- Bij Gymvereniging De Brug in Heteren kun je terecht voor gymnastiek (voor kinderen vanaf 6 jaar), pré-turnen (aan deze voorbereidend turnen lessen nemen de wat meer vaardige gymnasten deel die het leuk vinden om met de turntoestellen bezig te zijn), fit worden en blijven voor senioren, trimgroep voor volwassenen, en wedstrijd-turnen (voor instap, pupillen, jeugd, junioren en senioren).

- Ben je wel eens onzeker op straat, heb je een vervelende ervaring meegemaakt of wil je eens iets anders dan de traditionele vechtsporten? Dan is Krav Maga iets voor jou! Krav Maga is hét, in praktijk geteste, zelfverdedigingssysteem, ontwikkeld in Israël. Door de grove motoriek en eenvoudig aan te leren technieken is het systeem nagenoeg voor iedereen toegankelijk. Het gaat er bij Krav Maga niet om hoe mooi je een techniek uitvoert maar hoe effectief. Kan je een gevecht voorkomen en je uit de voeten maken dan doe je dat, word je gedwongen jezelf te verdedigen dan is bijna alles geoorloofd. Tijdens de trainingen word je uitgedaagd je grenzen te verleggen en de aangeleerde technieken onder stress toe te passen. Dit is de enige manier waarop je kunt laten zien de technieken echt te beheersen. Wil je een training in Heteren bijwonen of deelnemen aan een gratis proefles? Neem dan even contact op of kom langs tijdens een van de trainingen.

- In samenwerking met Heteren Sociaal is in het dorp bootcamp - de nieuwe rage op het gebied van fitness - opgestart. Bootcamp is het in teamverband sporten in de buitenlucht, waarbij plezier vooropstaat. Bootcamp is een zeer gezonde manier van trainen. Doordat je buiten sport, sta je voldoende bloot aan de hoeveelheid daglicht die je dagelijks nodig hebt om je fit en opgewekt te voelen. Veel mensen denken bij het woord ‘bootcamp’ al snel aan de drillende manier van trainen bij het Amerikaanse leger. In de fitnesswereld gaat bootcamp er heel anders aan toe. Daar is het juist een moment van plezier en samen sporten onder goede begeleiding. Het is geen afbeulen, maar aanmoedigen. Door de professionele begeleiding van de fysiotherapeut leer je de oefeningen op een gezonde manier uit te voeren, zonder over je eigen grenzen heen te gaan. Bootcamp is dus echt niet alleen voor de topfitte, jonge, strakke mensen onder ons.

- Overige verenigingen: - Vrouwen van Nu afd. Heteren is een actieve afdeling. Zij willen vrouwen met hun afdelingsavonden gezelligheid bieden, terwijl daarbij tevens maatschappelijke, culturele en lokale onderwerpen aan de orde komen. Creatieve en sportieve aktiviteiten staan tevens op hun programma. Via diverse interessegroepen bieden ze een breed scala van activiteiten. Creatieve uitingen, het bezoeken van interessante plaatsen, tentoonstellingen etc. Het lezen en bespreken van boeken. Sportieve zaken als wandelen en fietsen behoren ook tot hun activiteitenprogramma. Maar ook het elkaar ontmoeten, van elkaar leren, aandacht voor elkaar, zowel jong als ouder. Ze organiseren elke maand een afdelingsavond, waarbij meestal een inleider wordt uitgenodigd om een bepaald thema te behandelen.

- Zorg: - Stichting Samen Zorgen is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen zorgcentrum Liefkenshoek (1970) in Heteren en zorgcentrum De Hoge Hof (1974) in Herveld. Beide locaties, van oorsprong bejaardentehuizen, bieden inmiddels een breed scala aan (verpleeg)zorg, wonen, welzijn en diensten aan ouderen uit de gemeente Overbetuwe. Stichting Samen Zorgen biedt naast intramurale zorg ook wijkverpleging. Er wordt ook actief samengewerkt met andere partijen. En inwoners van de dorpen voelen zich betrokken en zijn bereid medeverantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van ouderen. De waarde “Samen Zorgen” voor ouderen is er dan ook zichtbaar en voelbaar. Dit komt door de samenwerking tussen familie, mantelzorg, buren, vrijwilligers en professionele zorgverleners. Dat lijkt gewoon, maar is bijzonder en dat koesteren ze!

- Zorgboerderij Overbetuwe in Heteren biedt diverse doelgroepen een respectvolle plek in de maatschappij door middel van dagbesteding, stage en re-integratie. Mogelijkheden: zorg, groenonderhoud, dagbesteding, reïntegratie, stage, vrijwilligerswerk, wonen en werken. Overbetuwe is een door Aequor erkend leerbedrijf voor diverse kwalificaties, zoals dierverzorging en groen. Onder deskundige begeleiding hebben de dagelijkse werkzaamheden in het groen en de dierverzorging op de boerderij een zinvolle, soms therapeutische, maar zeker een activerende en stimulerende werking.

- Welzijn: - De Zonnebloem afd. Heteren is opgericht in 1995. De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke handicap. De Zonnebloem wil door aandacht te geven aan deze specifieke doelgroep er voor zorgen dat ook zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Zij doet dit door bij de mensen thuis op bezoek te gaan en activiteiten te organiseren. Bij deze afdeling zijn ca. 50 mensen te gast. De ca. 25 vrijwilligers gaan bij een groot aantal van hen op bezoek. Voor een kop koffie, een praatje, een spelletje. Andere gasten nemen weer alleen deel aan de activiteiten. Gezellige uitjes waar de mensen elkaar weer eens ontmoeten en gelegenheid is om lekker bij te praten. Of een gast gaat met zijn vrijwilliger alleen op pad. Maatwerk waar behoefte aan is, daar zorgen ze voor bij De Zonnebloem.

- Wonen: - Woningstichting Heteren heeft naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Driel, Randwijk, Herveld en Zetten als werkgebied. Ze zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren ze in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen.

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Heteren is opgericht in 1957. Het doel van de vereniging is het bevorderen van eerste hulpverlening bij ongelukken. Zij doen dit door: het organiseren van cursussen, waar zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven; deze kennis theoretisch en praktisch te onderhouden; het aanschaffen en beschikbaar stellen van eerste hulpmateriaal; het verlenen van bijstand bij evenementen. EHBO kan ook voor jou van groot belang zijn. Iedereen komt wel eens in een situatie waarin het nodig is om eerste hulp te verlenen. Dan is het uiteraard handig om te weten hoe je moet handelen. Onder Cursus vind je meer informatie over de opleidingen van de EHBO-vereniging.

- Buurtpreventie Heteren.

- Brandweer Heteren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heteren NH.

Reacties

(2)

Geachte Redactie,
Werk aan stukje verzetsgeschiedenis van een familielid. In 1944, op 16 Augustus, werd in Heteren een diefstal van voedselbonnen gepleegd door een verzetsgroep, afkomstig uit Zeist/Utrecht. Het zou voor de jongste deelnemer, Freerk Postmus (Jan de Groot, 08.09.1921) de laatste actie zijn van een grote serie distributieovervallen i.v.m. voedselvoorziening van onderduikers, Joden en verzetsmensen.
Op Uw site zie ik de aardige foto van het vroegere gemeentehuis.
Was dit gemeentehuis destijds ook het distributiekantoor, en is de betrokken overval daar gepleegd?
Graag eventueel adres van locale historicus?
Met dank en vriendelijke groet,
M.F. Niermeijer
Rotterdam

Uw vermoeden klinkt aannemelijk, maar om dat zeker te weten moeten we natuurlijk, wat u ook al aangeeft, een lokale ingewijde raadplegen. Ik heb het hele internet afgezocht, maar het dorp heeft kennelijk geen heemkundekring. Maar buurdorp Driel heeft die wél, en het is zeer aannemelijk dat daar een of meer leden ook veel van het verleden van Heteren zullen afweten, want dat was immers tot voor kort de hoofdplaats van hun vroegere gemeente. Dus als ik u was zou ik uw vragen daar voorleggen. De site van Historische Kring Driel is http://www.historischekringdriel.nl/
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen