Herpt

Plaats
Dorp
Heusden
Langstraat
Noord-Brabant

herpt_dorps_zeskamp.jpg

Een van de jaarlijkse evenementen in Herpt is de Dorps Zeskamp in september.

Een van de jaarlijkse evenementen in Herpt is de Dorps Zeskamp in september.

Herpt..jpg

Hier zijn we dan in Herpt.

Hier zijn we dan in Herpt.

Herpt.JPG

Dorpsgezicht Herpt.

Dorpsgezicht Herpt.

Herpt. (2).JPG

Keurig en netjes daar in Herpt.

Keurig en netjes daar in Herpt.

NB gemeente Herpt en Bern in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Herpt en Bern in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Herpt en Bern in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Herpt

Terug naar boven

Status

- Herpt is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de subregio Langstraat, gemeente Heusden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1935.

- Onder het dorp Herpt valt ook de buurtschap Luttelherpt. Onder de gemeente viel naast het gelijknamige dorp ook de buurtschap Bern. De gemeente werd daarom tot 1896 'Herpt en Bern' genoemd.

- Wapen van de voormalige gemeente.

- Het dorp Herpt heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen lag het dorp daarom sindsdien 'in' Heusden. Het dorp is wél als plaatsnaam opgenomen in de rond 2010 in werking getreden gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Per 15 januari 2018 heeft het dorp alsnog een eigen postcode (5255) en postale plaatsnaam gekregen in het postcodesysteem.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1108-1121 kopie 13e eeuw Harpede, 1148 kopie 13e eeuw Herpeta, 1281 Herph, 1312 kopie 1350 Herpt.

Naamsverklaring
Men ziet hierin een afleiding van het Germaanse harpa* 'scherpe kromming'. Daarnaast kan men denken aan een participale afleiding van harpian* 'met de egge bewerken', en dan 'land dat geëgd is' (vergelijk Braak bij Eersel). Ter plekke zijn vroeg-middeleeuwse sporen gevonden.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Maoskesdam.

Terug naar boven

Ligging

Herpt ligt O van Heusden en Oudheusden, en grenst in het N aan de Maas en de provincie Gelderland (kern Bern) en in het O aan het dorp Hedikhuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Herpt 77 huizen met 440 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 68/380 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Bern 9/60. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Herpt is atijd een kleine kern gebleven. Eind jaren zeventig van de 20e eeuw zijn er weliswaar ambitieuze plannen om het aantal inwoners te doen toenemen tot 5.000, maar dat gaat uiteindelijk niet door, althans niet hier; die nieuwbouw is gerealiseerd in buurdorp Oudheusden.

- Verhalen over de geschiedenis van Herpt en Bern op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Herpt (2012).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Herpt heeft 3 rijksmonumenten, die zich alle bevinden op Hoefstraat 4. Het betreft het woongedeelte van de boerderij, het vrijstaande bakhuisje (beide uit ca. 1914), en de voormalige stroopfabriek / varkensstal uit ca. 1890.

- Het dorp heeft verder nog 13 gemeentelijke monumenten, zijnde de kerk, en de panden op Burg. Buijsstraat 29, Groenstraat 6 en 8, en Hoofdstraat 1, 3, 5, 7, 9, 17, 18, 23 en 28.

- De 15e-eeuwse Hervormde St. Trudokerk is op 5-11-1944 door de Duitsers verwoest. De terp met de fundering van de kerk is bewaard gebleven.

- RK Catharinakerk uit 1924 (Torenstraat 4). Gezien het teruglopend kerkbezoek ontkomt men er ook in deze regio niet aan de krachten te bundelen en een aantal RK kerken te sluiten. Anno 2016 is er sprake van de parochie Wonderbare Moeder, met kerken te Drunen, Elshout, Herpt en Heusden. De kerk in Hedikhuizen is reeds verkocht. Ook de Catharinakerk wordt anno 2016 binnen 2 jaar gesloten.

- Gemeentewapen van de voormalige gemeente, als gevelsteen in de gevel van het pand op Bernsestraat 9.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. De jaarlijkse carnavalsoptocht is hier op carnavalsmaandag. - Nieuws over het carnaval in Maoskesdam, zoals Herpt tijdens carnaval heet, op Facebook.

- Dorps Zeskamp (op een zaterdag in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De wandelroute Ommetje Herpt - Oudheusden (ca. 5,5 km) komt langs natuurgebied De Oosters, het Oude Maasje en vesting Heusden. Het Oude Maasje is hier en daar nog zichtbaar in het landschap. De route met toelichting van de bijzonderheden onderweg is via de link online te lezen. De brochure is ook voor €2,00 te verkrijgen bij het Heusdens Buro voor Toerisme.

- Het Bernse Veer (autoveer naar Bern en Nederhemert Zuid v.v.) is gratis. Dat is zo afgesproken bij het gereedkomen van de Bergsche Maas in 1904 en in 2009 is afgesproken dat die regeling vanaf dan nog zeker 30 jaar zal gelden.

- O langs het dorp loopt het Oude Maasje, niet te verwarren met enkele andere waterlopen in de regio die ook zo heten, en die onder de link ook worden beschreven.

Terug naar boven

Beeld

- Site met heel veel oude en recente foto's en ansichtkaarten van Herpt, door Dick Buskermolen.

- Oude ansichtkaarten van Herpt.

- Fotoreportage van Herpt door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis Herpt is de thuishaven van diverse lokale verenigingen, en biedt daarnaast ook mogelijkheden voor particulieren en bedrijven voor het organiseren van feesten, rëunies, recepties, presentaties en cursussen.

- Muziek: - Zangkoor Levenslust heeft ca. 30 leden en zingt voornamelijk Nederlandstalige liedjes die iedereen kan meezingen. De leden kwamen oorspronkelijk alleen uit Herpt maar komen tegenwoordig ook uit omliggende kernen en gemeenten. Er worden regelmatig uitvoeringen gegeven o.a. in verzorgingshuizen, tijdens korenfestivals en zangfestijnen. - Maanszat is een blaasorkest dat alleen bestaat uit vrouwen (uit Elshout, Herpt en Drunen).

- Sport: - Voetbalvereniging HHC '09 (Heusden Herpt Combinatie) is in 2009 ontstaan uit een fusie van de verenigingen Herptse Boys en SV Heusden. De thuiswedstrijden worden gespeeld op Sportpark De Oosters.

- Veiligheid: - Buurtpreventie Oudheusden - Heusden - Herpt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Herpt, met foto's van de grafzerken. - Doop-, trouw- en begraafregisters Herpt 1810-1935.

Reactie toevoegen