Maashorst

Gemeente
Maashorst
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

de_maashorst_kaart_kopie.jpg

De Maashorst is een groot, groen natuurgebied in Noordoost-Brabant, omgeven door kernen van de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. In 2002 fuseren de twee laatstgenoemde gemeenten tot de gemeente Maashorst.

De Maashorst is een groot, groen natuurgebied in Noordoost-Brabant, omgeven door kernen van de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. In 2002 fuseren de twee laatstgenoemde gemeenten tot de gemeente Maashorst.

Maashorst

Terug naar boven

Status

- Maashorst is een gemeente in wording in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant.

- De gemeente Maashorst ontstaat in 2022 uit samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (zo hebben deze gemeenten op 28-2-2019 definitief besloten). Zij hadden daar het liefst ook de gemeente Bernheze nog bij betrokken, maar die voelde daar niet voor en kiest ervoor om vooralsnog zelfstandig te willen blijven.

- In deze omgeving ligt ook natuur- en recreatiegebied De Maashorst (mét lidwoord dus). Het is het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant. Het gebied heeft de status van Provinciaal Landschap. Ook dit natuur- en recreatiegebied beschrijven wij, gezien de naamsovereenkomst en ligging in deels deze gemeente i.o. (en verder nog in de gemeenten Bernheze en Oss), op deze pagina. Het gebied sluit mooi aan op natuur- en recreatiegebied Het Groene Woud W ervan (tussen 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
- De beide colleges van burgemeester en wethouders hebben begin 2019 hun voorkeur uitgesproken voor Maashorst als naam van de nieuwe gemeente, omdat een groot deel van dat natuur- en recreatiegebied in de nieuwe gemeente ligt (weliswaar liggen delen daarvan ook in de gemeenten Bernheze en Oss. Bernheze is verzocht ook aan te haken bij de nieuwe gemeente, maar heeft ervoor gekozen vooralsnog zelfstandig te willen blijven). Het voordeel van op dat moment al een naam kiezen is dat de naam straks meegenomen kan worden in het eindvoorstel aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat voorjaar 2020 klaar moet zijn. Als daar geen bewust gekozen naam in staat, wordt het wettelijk voorlopig de naam van de grootste fusiepartner, in dit geval dus Uden, en kan de nieuwe gemeenteraad pas na haar aantreden, begin 2022 dus, besluiten om dat te wijzigen. Bovendien kan zo'n naamswijziging wettelijk pas een jaar na het besluit in werking treden. En dan zit je dus al in 2023...

- De satirische Udense website Gekker Moet Het Niet Worden stelt dat in maart 2019 gekozen zou zijn voor de gemeentenaam Little Chute. Wat deze naam met Uden en Landerd te maken heeft, kun je hieronder lezen in het hoofdstuk Geschiedenis.

Terug naar boven

Geschiedenis

Emigratie naar Little Chute
Het is in de regio in brede kring bekend dat tijdens de Eerste Wereldoorlog vele Belgische vluchtelingen zijn opgevangen in Vluchtoord Uden (waarvoor zie de pagina Uden, hoofdstuk Geschiedenis). Veel minder bekend is dat van 1848 tot in de jaren zestig van de 20e eeuw velen uit deze omgeving juist naar elders zIjn 'gevlucht', en wel naar de nederzetting Little Chute in Wisconsin, USA. De aanleiding is in 1832, als pastoor Theodorus van de Broek naar Wisconsin vertrekt om daar de indianen te bekeren tot het katholicisme. Als dat moeilijker blijkt dan gedacht, keert hij terug naar Nederland en wel naar Uden.

Als in 1846 in ons land de aardappelziekte uitbreekt, leidt dat tot veel mislukte oogsten en daarmee grote armoede, ook in deze omgeving. Pastoor Van de Broek stimuleert in 1848 daarom inwoners uit deze stad en omgeving - met name Volkel, Nistelrode, Zeeland en Zeelandse buurtschappen zoals 't Oventje en Voederheil* - om met hem mee te emigreren naar Little Chute (een nederzetting die toen nog niet bestond, maar in genoemd jaar door de emigranten is gesticht). Ze gingen er met ca. 900 mensen heen. Die emigraties naar deze plaats hebben vervolgens nog tot in de jaren zestig van de 20e eeuw plaatsgevonden.
* Omdat deze mensen dus grotendeels afkomstig waren uit het grondgebied van de huidige gemeenten Uden en Landerd, en daarmee de nieuwe gemeente Maashorst i.o., plaatsen wij dit hoofdstuk op de pagina van die gemeente.

De Brabanders in Little Chute hebben lange tijd hun taal en gewoontes daar in stand gehouden, en deels nog altijd. Zo wordt er iedere woensdagavond nog een Hollands kaartavondje georganiseerd, compleet met stroopwafels. En sinds 1981 viert men er jaarlijks een 'Dutch festival', onder de naam... 'Kermis'. In het NO van de staat Wisconsin heeft ruim 15% van de bevolking nog altijd een Nederlandse familienaam. Er zijn er wel steeds minder die nog Nederlands spreken. Ze blijven wel benieuwd naar hun roots. Zo is in 2018 een groep inwoners van Little Chute in deze omgeving geweest om te zien waar hun voorouders - en in sommige gevallen zijzelf nog - geleefd hebben.

Een bijzonder Nederlands element is ook dat de in de Zeelandse buurtschap Voederheil geboren broers Arnoldus en Johannes Verstegen in 1862 in Little Chute een watermolen hebben gebouwd, die ze naar hun geboortedorp Zeeland Mills noemen. Deze is in 1930 afgebrand en niet herbouwd. Sinds eind 20e eeuw leeft bij de inwoners de wens om een authentieke Nederlandse windmolen in Little Chute neer te zetten, als een kenmerkend landschapselement. Er wordt een comité opgericht, geld ingezameld, en molenbouwer Lucas Verbij uit Hoogmade wordt ingeschakeld voor ontwerp en bouw van de molen. In 2012 is de Little Chute Windmill gerealiseerd. Er is maar liefst twee miljoen dollar gedoneerd om de bouiw van de molen mogelijk te maken. Bij de windmolen is ook het “Van Asten Visitor Center” gebouwd, dat de contouren heeft gekregen van de oude Zeeland Mills-watermolen. Zoals ze daar zelf zeggen: “Big things are happening in Little Chute”.

Wim Rovers van Heemkundekring Uden en Willem Keeris uit Zeeland doen al jarenlang onderzoek naar deze geëmigreerde Brabanders. En filmmakers Manon van Bergen en Diny van Hoften hebben anno 2019 plannen om er een documentaire over te maken. Zij werden getriggerd door een krantenbericht over de in de vorige alinea beschreven bouw van de molen in Little Chute. Om de documentaire te kunnen bekostigen zijn zij - naast steun die al door diverse fondsen is toegezegd - een crowdfundingactie gestart. Op de Facebookpagina 'Documentary Little Chute' houden ze je op de hoogte van hun vorderingen.

Naast de documentaire komt er ook een platform waarbij jongeren uit Uden, Zeeland en omgeving in contact worden gebracht met jongeren uit Little Chute en omgeving. De eerste generaties emigranten hielden contact met hun familie door brieven te schrijven, die soms weken onderweg waren. Doordat men vandaag de dag wereldwijd live contact met elkaar kan hebben via bijvoorbeeld Skype en WhatsApp, is het nu een stuk makkelijker om het contact tussen de Little Chuters en de verwanten en andere belangstellenden in Nederland weer nieuw leven in te blazen. Jongeren uit de gemeente Maashorst i.o. kunnen zo via het platform kennis maken met jongeren uit Little Chute en omgeving. Sommigen van hen delen dezelfde achternaam en dezelfde geschiedenis. Door de documentaire en de vlogs ontstaat er weer verbinding tussen families in Nederland en Amerika.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Walking Event De Maashorst (laatste zondag van maart, in 2019 voor de 5e keer) wordt telkens bij toerbeurt in een ander deel van de streek georganiseerd. Onderweg beleef je de streek door middel van streekproducten en gezellige muziek. Wandelen over het boerenland, langs historische plaatsen en dwars door natuurgebieden: het Walking Event laat je op en top genieten van de Brabantse natuur. Met wandelroutes van 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer is er altijd een route die bij jou past. De kosten voor alle afstanden bedragen € 5,- per persoon (t/m 12 jaar € 2,50 per persoon). Kom met het hele gezin - opa, oma, kinderen en kleinkinderen - en maak er een gezellig dagje uit van. Ook je eventuele trouwe viervoeter is van harte welkom.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Deze streek is al oeroud, maar vormgegeven door de mens. Heidevelden, weiden en bossen, hoogteverschillen en open vlakten, waterpartijen en beekjes. Allemaal grijpen ze terug op de eeuwenoude historie van het gebied, waarin het de bewoners waren die het gebied in de loop van vele eeuwen vorm gaven. In de laatste ijstijd liet de Maas, die door dit gebied stroomde, grof zand en grind achter. In die periode zorgden breuken in de aardkorst ervoor dat delen van de grond omhoog kwamen. Deze hoger gelegen delen, de horst, zijn nog duidelijk in het landschap terug te vinden. Zo ontstond ‘De Maashorst’. Dit letterlijk ‘bewogen’ landschap heeft in de loop van millennia een variatie aan woeste gronden, uitgestrekte heidevelden en bos gehad.

Waren het in de prehistorie jagers die door deze streek trokken, later kwamen er complete nederzettingen van boeren en Romeinen, die hier samen met hun dieren voor eeuwen neerstreken. Ze woonden er, werkten er en stierven er, getuige de grafheuvels die zijn gevonden. Onder invloed van de strijd met de Germanen raakt De Maashorst in de vroege Middeleeuwen zo goed als verlaten. Maar de mens keerde aan het einde van de zesde eeuw terug. Sindsdien vinden er volop agrarische activiteiten plaats.

De bevolkingsgroei dwong boeren later om oerbossen te kappen voor de aanleg van akkers. Weer later werden de ontstane heidevelden omgezet in bos voor de productie van hout. Na de Tweede Wereldoorlog raakten stad, land en natuur van elkaar vervreemd en er kwam een ‘tegenbeweging’ van vele organisaties om de natuurwaarden van het gebied in ere te herstellen. Dat leidde bijvoorbeeld tot natuurcompensatie bij de aanleg van de A50 en tot de aanleg van authentieke natuurgebieden op bestaande landbouwgronden. Deze plattelandsvernieuwing gaat door. De Maashorst, met haar oorsprong in de prehistorie, transformeert in een duurzaam, authentiek landschap. Bewerkt en beheerd door boeren, streekorganisaties en ondernemende burgers, omgeven door vitale en leefbare dorpen en steden. (bron en voor nadere informatie zie de site over dit gebied: www.demaashorst.nl)

- Natuurcentrum De Maashorst is gevestigd in een monumentale boerderij in Nistelrode. De boerderij is in 2008 gerestaureerd en het interieur is volledig vernieuwd. Het binnen- en buitenterrein vormen samen een tentoonstelling over de regio. Het centrum is is een ideaal start- en informatiepunt voor natuurgerichte activiteiten in de regio. De tentoonstelling  is bestemd voor jong en ouder en vertelt je over het gevarieerde landschap van natuurgebied De Maashorst, de historie van het gebied en de bijzondere geologische verschijnselen. Kinderen maken kennis met Tom en ontdekken met hem verschillende bewoners van de regio. Op het erf van het Natuurcentrum vind je een speelweide die aansluit bij de tentoonstelling. Zo kunnen kinderen over het erf uitkijken als een vogel, kruipen door de gangen van een das en zich als een hooglander door het bos bewegen. Tevens is er een terras aangelegd en kun je een bijenstal bezichtigen. Aan de informatiebalie geven de medewerkers graag uitleg over wandel- en fietsmogelijkheden, verhuurmateriaal en verdere activiteiten.

- Alle partners uit De Maashorst, vertegenwoordigd in de stuurgroep, hebben zich middels het Maashorstmanifest geschaard achter een maatregelenpakket voor de streek dat moet worden uitgevoerd tussen nu en 2020. Met als resultaat een natuurkern als onderdeel van het landelijk natuurnetwerk en een omliggende schil waarin gezondheid, voeding en natuur centraal staan. Een duurzaam, vitaal en leefbaar landelijk gebied waar we trots op zijn. Zo trots dat de Stuurgroep gaat verkennen of de status ‘Nationaal Park De Maashorst’ kan bijdragen aan de verdiende erkenning en herkenning vanuit Nederland.

- In het Inrichtings- en Beheerplan De Maashorst 2015-2019 heeft de Stuurgroep beschreven hoe er de komende jaren wordt samengewerkt aan de inrichting en het beheer van de natuur in de streek. Hierin wordt ook de samenhang tussen natuur, landbouw en recreatie in het gebied duidelijk.

- In 2016 zijn 11 wisenten uitgezet in de streek. Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: "Ik ben blij dat de partijen in het gebied de ambitie van een groter natuurlijk hart met meer ruimte voor natuurlijke processen en robuuste natuur omzetten in daden. Ik ben er trots op dat de Maashorst nu één van de big five van Noord-Brabant huisvest."

De wisent is het grootste landzoogdier in Europa. Door jacht verdween de wisent uit het wild in 1927 en bleven er slechts 54 dieren over in gevangenschap. Sindsdien wordt gewerkt aan de terugkeer van de wisent in de Europese natuur. Vooral in Oost-Europa leven weer wisenten in het wild. De wereldpopulatie bestaat nu uit meer dan 5.000 wisenten, waarvan er ongeveer 3.500 in het wild, of semi-wild leven. De wisent is zeldzamer dan bijvoorbeeld de sterk bedreigde zwarte neushoorn. De komst van de wisent naar de Maashorst draagt dan ook bij aan behoud van dit bijzondere dier.

Staatsbosbeheer is een van de Maashorst partners en investeert de komende jaren in de ontwikkeling van de Natuurkern, het toekomstige begrazingsgebied van de wisenten. Staatsbosbeheer heeft de ambitie om na 2018 het integrale beheer van dit 1.500 ha grote gebied op zich te nemen. De streek ontwikkelt zich de komende jaren tot een wildernisgebied van wereldklasse met bijzondere ecologische waarden.

- In 2014 is Stichting Natuurorganisaties De Maashorst opgericht. De stichting heeft zich tot doel gesteld om vanuit de diverse natuurorganisaties de belangen aangaande de verdere ontwikkeling en behoud van deze streek te behartigen en één aanspreekpunt te vormen richting de beleidsbepalende instanties. In de stichting zijn 8 natuurorganisaties ondergebracht die in het natuurgebied actief zijn. Van elke organisatie zit een afgevaardigde in het bestuur van de stichting. Het betreft: IVN Uden, IVN Oss, IVN Bernheze, Vogelwacht Uden e.o., Stichting Natuur en Milieu Landerd, Stichting Dassenwerkgroep Brabant, Stichting Landschapsbeheer Oss, en Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden. De stichting houdt zich o.a. bezig met het inventariseren van de natuurwaarden van De Maashorst, het verzorgen van excursies, en het bieden van ondersteuning bij het onderhoud van de natuur.

- In de Brabantse bossen worden de komende jaren miljoenen nieuwe loofbomen en struiken aangeplant. Het maakt de bossen in de toekomst beter bestand tegen extreem weer, zoals de droogte van zomer 2018. Dat is althans de verwachting van de Provincie, die samen met de Europese Unie miljoenen euro's beschikbaar stelt voor een omvangrijk herstelproject voor de Brabantse bossen. Het gaat om soorten als linde, hazelaar, hagenbeuk en fladderiep. De loofbomen fungeren daarbij als een soort bodemverbeteraar. De bladeren composteren beter dan bijvoorbeeld dennennaalden en leveren een bodem op die veel beter in staat is om water, voedingsstoffen en mineralen boven in de bodem vast te houden. Bosgroep Zuid Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. In het najaar van 2018 is zij gestart met een driejarig deelproject, waarvoor bijna 6 miljoen euro is uitgetrokken.

Nico Ettema van Stichting Natuurorganisaties De Maashorst is niet enthousiast over het plan om als onderdeel van dit project 300.000 nieuwe bomen en struiken aan te planten in dit natuurgebied. Het plan staat namelijk haaks op wat de stichting in 2018 in een tussenevaluatie over de afgelopen 8 jaar heeft geadviseerd. Daarin wordt gesteld dat het gebied vooral is gebaat bij rust en minimale ingrepen van de mens. "Die bomen zijn totaal ongeschikt voor De Maashorst want die hebben veel water nodig. En daar is in deze streek juist gebrek aan, zeker in de kern van het natuurgebied", aldus Ettema. Hij vindt het belangrijker om de waterstand in het gebied te verbeteren. Met het aanleggen en uitdiepen van vennen, het dichtgooien van sloten en de aanpassing van de Venloop is er in dat opzicht al veel gewonnen. Daarnaast moeten de laatste boeren die nog midden in het gebied grond hebben, en daar hun akkers besproeien, worden uitgekocht. "Maar dan moeten we die mensen wel een goede prijs voor hun bedrijf willen betalen, zodat ze eerder bereid zijn om te verkopen. Het is voor De Maashorst in elk geval nuttiger dan bomen en struiken planten." (bronnen o.a. en voor nadere informatie zie: BN/De Stem, 13-8-2018, en Brabants Dagblad, 16-8-2018)

- Daan van der Sluis bracht voor zijn stage in 2018 van de opleiding Bos- en Natuurbeheer bij Van Hall Larenstein de kansrijke leefgebieden voor bedreigde soorten dagvlinders op de Maashorst in kaart. In totaal ging het daarbij om zeven vlindersoorten van schraallanden en heide: aardbeivlinder, bruine vuurvlinder, heideblauwtje, heivlinder, kommavlinder, veldparelmoervlinder en kleine parelmoervlinder. Al deze dagvlinders komen hier niet meer voor. De twee eerstgenoemde soorten zijn zelfs uit heel Noord-Brabant verdwenen. De kleine parelmoervlinder is de enige die zich de afgelopen jaren in dit gebied heeft laten zien, maar dat is dan ook een mobiele soort die zomaar ergens kan opduiken. Tot blijvende vestiging is het echter nog niet gekomen.

Het mooie van de Maashorst is dat er een grote oppervlakte geschikt leefgebied is ontstaan, door de ontwikkeling van nieuwe natuur de afgelopen jaren. Voor bedreigde vlinders kan het echter onmogelijk zijn om daar zelfstandig terug te keren, door de grote afstand tot bronpopulaties waar de vlinders vandaan moeten komen. Een geholpen terugkeer is dan een mogelijkheid. Een geslaagde herintroductie gebeurde bijvoorbeeld eerder al met het uiterst zeldzame pimpernelblauwtje bij Den Bosch. Met een inventarisatie van het aandeel geschikte terreinen en de aangrenzende heide, zijn de kansen voor het actief terugbrengen van verdwenen vlinders beoordeeld. Hiervoor zijn de aanwezigheid van benodigde waardplanten voor de rupsen, nectaraanbod voor de vlinders en de vegetatiestructuur vastgesteld.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de Maashorst er veelbelovend uitziet voor een lokale terugkeer van de veldparelmoervlinder en de bruine vuurvlinder. Voor deze soorten wordt nu verder onderzoek gedaan naar onder meer de invloed van extensieve begrazing met natuurlijke dichtheden grote grazers in dit gebied en in bestaande leefgebieden. De begrazingsintensiteit moet namelijk niet te hoog zijn. Voor de andere vlindersoorten lijkt de oppervlakte kansrijk leefgebied nog te beperkt om nu verdere stappen te ondernemen. Voor aardbeivlinder en heideblauwtje is het bijvoorbeeld allereerst nodig om de waterhuishouding op orde te krijgen. Als ontwatering van dit unieke gebied - met haar zogeheten wijstgronden, waar langs breuklijnen in de ondergrond het grondwater naar boven komt - verder wordt afgebouwd, krijgen aardbeivlinder en heideblauwtje weer betere kansen. En misschien komt dan op termijn zelfs het gentiaanblauwtje weer voor terugkeer in aanmerking." (bron: De Vlinderstichting en ARK Natuurontwikkeling, maart 2019)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Maashorst (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Maashorst i.o.. - Nieuws van deze gemeente i.o. op Facebook. - Nieuws van deze gemeente i.o. op Twitter.

Reactie toevoegen