Gersloot-Polder

Plaats
Dorp
Heerenveen
Aengwirden
Fryslân

gersloot-polder plaatsnaambord (Kopie).jpg

De plaatsnaamborden van Gersloot-Polder zijn op 24 september 2013 feestelijk onthuld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerenveen.

De plaatsnaamborden van Gersloot-Polder zijn op 24 september 2013 feestelijk onthuld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerenveen.

Gersloot-Polder 100 jaar PB (Kopie).jpg

Het dorp Gersloot-Polder heeft in 2008 het 100-jarig bestaan van hun vereniging Plaatselijk Belang gevierd. Toch hadden (zelfs) wij er tot voor kort nog nooit van gehoord...

Het dorp Gersloot-Polder heeft in 2008 het 100-jarig bestaan van hun vereniging Plaatselijk Belang gevierd. Toch hadden (zelfs) wij er tot voor kort nog nooit van gehoord...

Gersloot-Polder

Terug naar boven

Status

- Gersloot-Polder is een dorp* in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden.

* Gezien de grootte of beter gezegd kleinte van deze nederzetting, in combinatie met het ontbreken van een kerk, kern en voorzieningen, zouden wij geneigd zijn deze plaats een buurtschap te noemen. Maar de inwoners noemen hun plaats een dorp, getuige o.a. ook de Dorpskeamer (dorpshuis), en ook de gemeente Heerenveen vermeldt de plaats in haar lijst van dorpen in de gemeente, dus conformeren wij ons daaraan.

- Het dorp Gersloot-Polder heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom sindsdien 'in' Gersloot. In de praktijk zijn de inwoners voor voorzieningen en gemeenschapsleven overwegend op buurdorp Tijnje georiënteerd, dat in buurgemeente Opsterland ligt.

- Gersloot-Polder komt voor zover ons bekend niet als plaatsnaam voor in oude en recente plaatsnaamlijsten en atlassen. Dat is curieus omdat het toch een al wat oudere plaatsnaam is; het lokale Plaatselijk Belang is al in 1908 opgericht.

- Tot voor kort moest Gersloot-Polder ook plaatsnaamborden ontberen. In 2013 zijn - op initiatief van het lokale Plaatselijk Belang - plaatsnaamborden geplaatst. De borden zijn op 25 september 2013 feestelijk onthuld door Burgemeester & Wethouders van de gemeente Heerenveen. Het zijn witte borden, wat aangeeft dat de plaats buiten de bebouwde kom ligt, en niet voldoende bebouwingsdichtheid heeft om het, of een deel ervan, tot 'bebouwde kom' te benoemen.

- Gersloot-Polder heeft ook een eigen wapen (vermoedelijk vervaardigd t.g.v. het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang in 2008), o.a. te zien onder het plaatsnaambord en op de Dorpsvlag, die op diverse plekken in het dorp te zien is (weet iemand wat de naam Spatium onder het wapen betekent?, red. Vermoedelijk bouwt dit wapen voort op de traditie van de 4 oudere dorpen in het Aengwirden-lint - Gersloot c.s. - die ook allemaal een 'slogan' onder hun wapen hebben. Wij vermoeden dat Spatium 'ruimte' betekent, en staat voor de ruimte en weidsheid van deze polder).

Terug naar boven

Naam

Spelling
Blijkens de in 2013 geplaatste plaatsnaamborden is de voorkeursspelling van deze plaatsnaam kennelijk Gersloot-Polder. Zoals bij veel kleine kernen is men ook hier niet eenduidig in de spelling. Op de dorpssite komen wij namelijk ook spellingen van de plaatsnaam als één woord en als twee woorden zonder koppelteken tegen...

In het Fries
Gersleat-Polder.

Terug naar boven

Ligging

Gersloot-Polder ligt N van Gersloot, rond de wegen Hooivaartsweg, Kanaalsweg en Tijnjeweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Gersloot-Polder omvat volgens het Dorpsplan uit 2007 64 huizen met ca. 180 inwoners (verdeeld over een 6-tal wegen).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Gersloot-Polder (2007).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Marathon Gersloot (paardensport, op een zaterdag in mei) begint op de locatie Oudeweg 2. Langs de route door de landerijen en over de weg zijn diverse hindernissen en parcoursen uitgezet. De deelnemers moeten hun paarden of pony's zo snel mogelijk door de hindernissen manoeuvreren. Daarnaast moeten ze nog een vaardigheidsparcours doorlopen. Deelnemers zijn enkelspannen, tweespannen, vierspannen en een enkele tandem. Imposante vierspannen Friezen, pittige tweespannen met Arabo-Friezen, schattige shetlanders, sierlijke witte welshjes en stoere haflingers: allerlei soorten en maten zijn present.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoalbum m.b.t. 100 jaar Plaatselijk Belang Gersloot-Polder (2008). Aan het eind van het album komen nog meer fotoalbums m.b.t. het dorp tevoorschijn.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gersloot-Polder.

- Nieuws: - Nieuws uit Gersloot-Polder op Facebook.

- Dorpshuis: - Sinds de sluiting - wegens overlijden van de beheerders - van het lokale café Het Verlof van de familie Bouma, dat als de facto dorpshuis voor Gersloot-Polder functioneerde, ontwikkelde het dorp plannen voor een nieuw dorpshuis, d.w.z. een 'Doarpskeamer' annex voetbalkantine / kleedruimte voor v.v. Gersloot. Het clubgebouw van de voetbalvereniging - een container die men had overgenomen van een hondenvereniging, en welke ruimten daarom ook wel gekscherend 'hondenhokken' werden genoemd - verkeerde namelijk in vervallen staat en was hard aan vernieuwing toe. Die opstallen worden gesloopt en vervangen door de nieuwe Dorpskeamer, die een kleinschalige plek wordt waar het hele dorp samen kan komen en waar de sport- en hobbyverenigingen gasten kunnen ontvangen.

Voor een kleine gemeenschap als die van Gersloot-Polder moeten natuurlijk ook de kosten naar rato in de hand worden gehouden. De commissieleden die zich met de plannen voor een nieuw 'muiltifunctioneel dorpshuis' bezighielden, schreven daarom een wedstrijd uit onder studenten bouwkunde van de NHL. In het winnende bouwplan is een onderhoudsarm gebouw getekend, waarin de kleedkamers en de Doarpskeamer onder een dak komen te zitten. De kosten bedragen ongeveer 180.000 euro. Provincie, gemeente, Rabobank, Oranjefonds, de voetbalvereniging en inwoners hebben bijgedragen aan de financiering. En veel dorpelingen met 'twee rechterhanden' werken ook mee aan de sloop van de bestaande opstallen en de nieuwbouw, om de kosten zo veel mogelijk te beperken. De nieuwbouw is na de zomervakantie van 2016 van start gegaan en beoogt in april 2018 gereed te komen. Zie ook de reportage over de Dorpskeamer Gersloot-Polder in wording in LC, 3-12-2017.

- Muziek: - Gersloot-Polder heeft een eigen Polderlied. Onder de link kun je het beluisteren, terwijl in het filmpje - gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het lokale Plaatselijk Belang in 2008 - een koets door het Gersloot-Polderse landschap rijdt.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Gersloot huist ook in Gersloot-Polder. Het is samen met het Groningse v.v. Onderdendam, dat ook maar 1 team heeft, de kleinste voetbalvereniging van Nederland.

Reactie toevoegen