Tijnje

Plaats
Dorp
Opsterland
Fryslân

tijnje_suzanne_schulting_olympisch_kampioen_shorttrack_2018.jpg

9 van de 10 Nederlanders zullen nog nooit van Tijnje hebben gehoord. In februari 2018 was dat even omgekeerd; toen is de in Tijnje opgegroeide Suzanne Schulting nl. Olympisch Kampioen Shorttrack geworden. Uiteraard heeft het dorp haar daarvoor gehuldigd.

9 van de 10 Nederlanders zullen nog nooit van Tijnje hebben gehoord. In februari 2018 was dat even omgekeerd; toen is de in Tijnje opgegroeide Suzanne Schulting nl. Olympisch Kampioen Shorttrack geworden. Uiteraard heeft het dorp haar daarvoor gehuldigd.

Tijnje.JPG

In Tijnje aangekomen.

In Tijnje aangekomen.

Tijnje..JPG

Dorpsgezicht Tijnje.

Dorpsgezicht Tijnje.

Tijnje

Terug naar boven

Status

- Tijnje is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

- Onder het dorp Tijnje valt ook de buurtschap Ulesprong.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Tynje.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Tijnje Pipegaelsgea. Voor toelichting daarop zie bij Evenementen > Carnaval.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Tijnje ligt OZO van de dorpen Aldeboarn, Nes en Akkrum, ZO van de dorpen Goëngahuizen en Grou, ZZO van het dorp De Veenhoop, ZZW van het dorp Nij Beets, ZW van de dorpen Beetsterzwaag, Boornbergum, Kortehemmen en de kern Drachten, W van de A7 en het dorp Hemrik, WNW van de dorpen Terwispel en Lippenhuizen, NW van de dorpen Gorredijk en Jonkerslân, NNW van het dorp Langezwaag, N van de dorpen Luxwoude en De Knipe, NNO van het dorp Heerenveen, NO van de dorpen Gersloot, Gersloot-Polder, Tjalleberd, Luinjeberd, Terband, Nieuwebrug, Haskerdijken en Vegelinsoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Tijnje 5 huizen met 14 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 650 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tijnje heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Gereformeerde kerk (Rolbrêgedyk 6) en de romp van molen Nr. 1 van het 6e en 7e Veendistrict. Deze staat in buurtschap Ulesprong en wordt daarom aldaar beschreven.

- In het Eerste Nederlandse Opel Automuseum in Tijnje kun je ca. 50 Opels bewonderen, van bouwjaar 1931 tot 1975.

Terug naar boven

Evenementen

- Carnaval. - Het is in het najaar van 1980 als een aantal mensen bijeen zijn in café-restaurant Overwijk te Tijnje. Onder het genot van een drankje laat een van hen weten het wel een goed idee te vinden om een carnavalsvereniging op te richten. Als de anderen hem wat verbaasd aankijken, begint hij uit te leggen dat een carnavalsvereniging voor veel meer staat dan aleen hossen, feesten en drinken. Het carnaval betekent ook staan voor sociale samenhang, gemeenschapszin en aandacht voor de maatschappij. Zo’n vereniging probeert de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren en neemt verschillende initiatieven om dit te bereiken. De twee grote feesten: het Prinsenbal en het Groot Carnaval, zijn weliswaar de meest opvallende activiteiten, maar - minder in zicht - moet men ook denken aan festiviteiten voor kinderen, ouderen en gehandicapten. Al met al vindt men het toch wel een goed plan, en na de nodige voorbereidingen wordt op 30 maart 1981 Carnavalsvereniging De Turftrapers opgericht.

De keuze voor deze naam is geen toevallige. De omgeving heeft immers lange tijd helemaal in het teken gestaan van de turfstekerij. Deze turfstekers moesten ook wonen, dus ontstond er een verzameling huisjes binnen het veengebied waar de turf werd gewonnen. Armoe was troef en mensen hadden elkaar hard nodig. Langzaam maar zeker is uit deze verzameling huisjes het dorp Tijnje ontstaan; een dorp waar de historisch gegroeide gemeenschapszin nog onveranderd aanwezig is. Zoals het carnaval dat bijna voorschrijft, luistert een stad of dorp in de carnavalsperiode naar een ‘zottennaam’. Met respect voor die traditie, maar zeker ook met diep respect voor de oude turfstekers, is hier gekozen voor de naam ‘Pipegaelsgea’. ‘Pipegael’ is namelijk de naam van een kruiwagen voor het verplaatsen van turf.

Wat organiseert de vereniging zoal?: Prinsenbal (rond 11 november een spetterend stuk cabaret waarbij in een bomvolle zaal de lachspieren flink op de proef worden gesteld. Daarna wordt de nieuwe Prins verkozen: altijd weer verrassend),
Bezoek aan de kerstmaaltijd voor de ouderen (de ouderen krijgen bezoek van de Prins en zijn gevolg, en krijgen een kerstattentie mee naar huis), Carnaval vieren met de bewoners van Borneroord / Kinderfestijn met kindercarnaval, optocht en playbackshow / Bezoek aan de Eerst Geborene (het eerste kind dat na 11 november wordt geboren, krijgt bezoek van de Prins. Natuurlijk wordt voor de kleine wat leuks meegebracht) / Dorpscadeau (de Prins reikt ieder jaar een cadeau uit. Bijvoorbeeld als stimulans aan een vereniging of ondernemer in Tijnje die goed bezig is, of als een geschenk aan het dorp [denk aan de klok op het pleintje, bankje Teningehus etc.]) / Groot Carnavalsfeest (in februari een knallend Carnavalsfeest, met 's avonds een leuke band met muziek waar jong en ouder zich mee vermaakt).

- Stichting Iepenloftspul De Tynje brengt eens in de 3 jaar een reeks theatervoorstellingen in de openlucht, met talenten uit Tijnje en omstreken. De eerstvolgende keer is in 2019.

- Caravanfeest (weekend eind juli).

- Tynster Spektakel Weekend (2e weekend van september), met op zaterdag o.a. het Trekkerbehendigheidsfeest.

- Tynjerock (op een zaterdag in december).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Zwembad De Wispel in Tijnje is een prachtig natuurbad voor jong en ouder, met volop mogelijkheden voor recreatieve zwemmers en leszwemmers.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Tijnje.

- Nieuws: - Nieuws uit Tijnje op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Trekkerstinte beschikt over een grote zaal, bar, dansvloer, toneel en diverse vergaderruimten. Verder biedt het pand ook onderdak aan Peuterspeelplaats It Drompeltsje, de tussenschoolse opvang, de jeugd- en ouderensoos en de speel-o-theek. Diverse ruimten in het dorpshuis zijn te huur voor feestjes, vergaderingen e.d.

- Muziek: - Muziekvereniging De Bazuin. - Dweilorkest De Boljeiers zijn een stel enthousiasite muzikanten die graag voor een vrolijke noot zorgen tijdens feesten, festivals en andere plezierige bijeenkomsten.

- Sport: - v.v. Tijnje is een voetbalvereniging met ca. 175 leden die actief betrokken zijn bij de club. Het beleid is erop gericht een regionale ‘dorpsclub’ te zijn waar sfeer, vriendschap en sportiviteit voorop staan en waar ruimte is voor zowel prestatiegerichte als recreatieve sportbeoefening. De vereniging werkt op jeugdgebied samen met Wispolia uit Terwispel en THOR uit Lippenhuizen. WTTC staat voor Wispolia THOR Tijnje Combinatie. Reden voor deze samenwerking is het tekort aan jeugdspelers binnen deze verenigingen. Het gezamenlijk doel is om in alle leeftijdscategorieën met minimaal één jeugdteam in de competitie uit te komen. Op deze manier willen zij de jeugd van alle leeftijden de mogelijkheid bieden om te kunnen voetballen. Doel is ook om de jeugdspelers zoveel mogelijk voor de verenigingen te behouden, zodat er ook aanwas uit voortkomt voor het seniorenvoetbal.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tijnje.

Terug naar boven

Bekende (oud-)inwoners

- Waar voorheen 9 van de 10 Nederlanders niet van Tijnje zal hebben gehoord, was dat in februari 2018 even omgekeerd; toen is oud-inwoner Suzanne Schulting* namelijk Olympisch Kampioen Shorttrack geworden. Uiteraard heeft het dorp haar daarvoor gehuldigd.
* Dochter van Jan Schulting, die o.a. in de jaren zeventig en tachtig voetballer bij SC Heerenveen is geweest. Deels parallel en daarna is hij trainer geweest bij een reeks verschillende clubs, waarvoor zie de link. Suzanne Schulting is in Tijnje opgegroeid maar in 2015 naar Heerenveen verhuisd.

Reactie toevoegen