Gersloot

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

gersloot_streekein_festival_2017.jpg

In een weekend begin november is het altijd 'iets' minder rustig dan gebruikelijk in het dorpje Gersloot bij Heerenveen. Dan is er namelijk het Streekein Festival, met drie avonden lang livemuziek.

In een weekend begin november is het altijd 'iets' minder rustig dan gebruikelijk in het dorpje Gersloot bij Heerenveen. Dan is er namelijk het Streekein Festival, met drie avonden lang livemuziek.

gersloot_collage.jpg

Gersloot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gersloot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gersloot..JPG

Daar hebben we Gersloot

Daar hebben we Gersloot

Gersloot. (2).JPG

Zou dit de Gersloot zijn?

Zou dit de Gersloot zijn?

Gersloot. (3).JPG

Het is daar wel mooi in Gersloot

Het is daar wel mooi in Gersloot

gersloot_basisschool_kopie.jpg

Basisschool d'Aldewei in Gersloot is in 2014 gefuseerd met basisschool De Streek in buurdorp Tjalleberd tot de nieuwe basisschool De Nijewei. Die gaat verder in het pand in Tjalleberd. Het pand in Gersloot is verkocht en herbestemd tot woning.

Basisschool d'Aldewei in Gersloot is in 2014 gefuseerd met basisschool De Streek in buurdorp Tjalleberd tot de nieuwe basisschool De Nijewei. Die gaat verder in het pand in Tjalleberd. Het pand in Gersloot is verkocht en herbestemd tot woning.

Gersloot

Terug naar boven

Status

- Gersloot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden.

- Voor de postadressen valt onder Gersloot ook het buurdorp Gersloot-Polder.

- Gersloot heeft een dorpswapen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Gersleat.

Oudere vermeldingen
1281 Gerslach lees: Gerslath, 1315 Gerslote, 1481 Ghersletera foegheden, 1505 Geersloet.

Naamsverklaring
Samenstelling van geer 'wigvormig, spits toelopend stuk land' en sloot 'gegraven lang en smal water dat tot afscheiding of voor afwatering dient'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Gersloot ligt NO van Heerenveen, aan het O eind van het dorpenlint aan de Aengwirderweg. Ook de bebouwing aan het W deel van de Z hieraan grenzende Hegedyk - die buiten de bebouwde kom van het dorp ligt, en daarom vanuit Luxwoude met een wit plaatsnaambord wordt aangegeven - valt hier nog onder (de bebouwing aan het O deel van deze weg valt onder het dorp Luxwoude). Het is het meest oostelijk gelegen dorp van de 4 Aengwirden-dorpen. Het N buitengebied van het dorp beschouwt zich als apart dorp Gersloot-Polder, met een eigen Plaatselijk Belang.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Gersloot 26 huizen met 146 inwoners. Tegenwoordig heeft wat in de praktijk tot dit dorp gerekend wordt circa 40 huizen met ruim 100 inwoners. Voor de postadressen valt ook buurdorp Gersloot-Polder, met circa 70 huizen en circa 180 inwoners, onder dit dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Gersloot wordt vandaag de dag nog altijd als dorp beschouwd, maar heeft al bijna twee eeuwen geen kerk meer: de laatste kerk, die rond 1735 is gebouwd ter vervanging van een eerdere, bouwvallig geworden kerk, is in 1834 afgebroken. De kerk stond op de begraafplaats, die er nog wel is. Op de begraafplaats staat een klokkenstoel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De basisscholen d'Aldewei in Gersloot (Aengwirderweg 433) en De Streek in buurdorp Tjalleberd werden beide te klein qua aantal leerlingen om nog zelfstandig te kunnen voortbestaan. Daarom zijn ze na afloop van schooljaar 2013-2014 gefuseerd tot een nieuwe school met een nieuwe naam: De Nijewei, wat symbool staat voor de nieuwe weg die met de nieuwe school is ingeslagen. Die school, met ca. 60 leerlingen in 4 combinatieklassen, is verder gegaan in het gebouw van de school van Tjalleberd (die was daar qua huisvesting het meest geschikt voor omdat dat het grootste pand is van de twee). Het pand in Gersloot is in 2015 verkocht aan Ruth Bakker en Gert-Jan Meulman, die het hebben verbouwd en herbestemd tot woning. Onder de link hebben ze in tekst en beeld verslag gedaan van de verbouwing. De school in Tjalleberd is overigens in 2016 wederom gefuseerd. Zie verder aldaar.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gersloot heeft 3 rijksmonumenten: het Tripgemaal met machinistenwoning aan de Hooivaartsweg (die onder Gersloot-Polder vallen en daarom aldaar worden beschreven), en de klokkenstoel op de begraafplaats.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Streekein Festival (1e weekend van november) is 3 avonden lang feest met live bands, artiesten en DJ's. Met zaterdagmiddag ook een programma voor de kinderen.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gersloot.

Reactie toevoegen