Gersloot

Plaats
Dorp
Heerenveen
Aengwirden
Fryslân

gersloot_streekein_festival_2017.jpg

In een weekend begin november is het altijd 'iets' minder rustig dan gebruikelijk in het dorpje Gersloot bij Heerenveen. Dan is er namelijk 3 avonden lang het Streekein Festival. (© Renske Dijkstra)

In een weekend begin november is het altijd 'iets' minder rustig dan gebruikelijk in het dorpje Gersloot bij Heerenveen. Dan is er namelijk 3 avonden lang het Streekein Festival. (© Renske Dijkstra)

gersloot_collage.jpg

Gersloot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gersloot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gersloot..JPG

Daar hebben we Gersloot.

Daar hebben we Gersloot.

Gersloot. (2).JPG

Zou dit de Gersloot zijn?

Zou dit de Gersloot zijn?

Gersloot. (3).JPG

Het is daar wel mooi in Gersloot.

Het is daar wel mooi in Gersloot.

gersloot_basisschool_kopie.jpg

Basisschool d'Aldewei in Gersloot is in 2014 gefuseerd met basisschool De Streek in buurdorp Tjalleberd tot de nieuwe basisschool De Nijewei. Die gaat verder in het pand in Tjalleberd. Het pand in Gersloot is verkocht en herbestemd tot woning.

Basisschool d'Aldewei in Gersloot is in 2014 gefuseerd met basisschool De Streek in buurdorp Tjalleberd tot de nieuwe basisschool De Nijewei. Die gaat verder in het pand in Tjalleberd. Het pand in Gersloot is verkocht en herbestemd tot woning.

Gersloot

Terug naar boven

Status

- Gersloot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden.

- Voor de postadressen valt onder Gersloot ook het buurdorp Gersloot-Polder.

- Gersloot heeft een dorpswapen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Gersleat.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Gersloot ligt NO van Heerenveen, aan het O eind van dorpenlint aan de Aengwirderweg. Het is het meest oostelijk gelegen dorp van de 4 Aengwirden-dorpen. Het N buitengebied van het dorp beschouwt zich als aparte 'kern' Gersloot-Polder, met een eigen Plaatselijk Belang.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Tegenwoordig heeft Gersloot voor de postadressen ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners (dus inclusief buurdorp Gersloot-Polder, met ca. 70 huizen en ca. 175 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Gersloot is formeel nog een dorp, maar heeft geen kerk meer: de laatste kerk, die rond 1735 is gebouwd ter vervanging van een eerdere, bouwvallig geworden kerk, is in 1834 afgebroken. De kerk stond op de begraafplaats, die er nog wel is. Op de begraafplaats staat een klokkenstoel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De basisscholen d'Aldewei in Gersloot (Aengwirderweg 433) en De Streek in buurdorp Tjalleberd werden beide te klein qua aantal leerlingen om nog zelfstandig te kunnen voortbestaan. Daarom zijn ze na afloop van schooljaar 2013-2014 gefuseerd tot een nieuwe school met een nieuwe naam: De Nijewei, wat symbool staat voor de nieuwe weg die met de nieuwe school is ingeslagen. Die school, met ca. 60 leerlingen in 4 combinatieklassen, is verder gegaan in het gebouw van de school van Tjalleberd (die was daar qua huisvesting het meest geschikt voor omdat dat het grootste pand is van de twee). Het pand in Gersloot is in 2015 verkocht aan Ruth Bakker en Gert-Jan Meulman, die het hebben verbouwd en herbestemd tot woning. Onder de link hebben ze in tekst en beeld verslag gedaan van de verbouwing. De school in Tjalleberd is overigens in 2016 wederom gefuseerd. Zie verder aldaar.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gersloot heeft 3 rijksmonumenten: het Tripgemaal met machinistenwoning aan de Hooivaartsweg, en de klokkenstoel op de begraafplaats.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- NK Autocross (op een zaterdag in juni).

- Streekein Festival (1e weekend van november).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2014 is bij Gersloot een nieuw zelfbedieningstrekpontje over de Hooivaart in gebruik genomen, alleen voor fietsers en voetgangers. Het pontje vult een voorheen ontbrekende schakel in een fietsroute vanuit het bossengebied van Oranjewoud via De Deelen naar Aldeboarn.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gersloot.

Reactie toevoegen