Garderbroek

Plaats
Buurtschap
Barneveld
Veluwe
Gelderland

Garderbroek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Hertshoorn.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Garderbroek.

- Boek hier je hotel in omgeving Garderbroek.

- Boek hier je golfvakantie in West Cord Hotel De Veluwe.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Garderbroek.

Terug naar boven

Status

- Garderbroek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- De buurtschap Garderbroek is, zoals de naam al suggereert, ontstaan vanuit Garderen en was vanouds dan ook een buurtschap van Garderen, maar omdat het dichterbij Stroe ligt, valt het postaal onder en ligt het voor de postadressen dus 'in' Stroe (Stroe was oorspronkelijk ook een buurtschap van Garderen, maar toen Stroe uitgroeide tot dorp is Garderbroek gezien de ligging een buurtschap van het dorp Stroe geworden).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Garderschebroek, 1333-1334 De palude Gherderen, 14e eeuw Gerderbroyc, 1877 Garderbroek.

Naamsverklaring
Betekent broek ´moerassig land´ bij Garderen.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Garderbroek ligt NO van Barneveld, OZO van Voorthuizen, N van Kootwijkerbroek, ZW van Stroe en grenst in het N aan de A1.

- Vermoedelijk valt de buurt rond de Garderbroekerweg N van de A1, O van recreatieplas Zeumeren, ook onder Garderbroek (postaal valt dat onder Voorthuizen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Garderbroek 46 huizen met 282 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zoals de plaatsnaam al suggereert is deze nederzetting ontstaan in het 'broek', de lage moeraslanden van Garderen, waarvan de kern zich op de stuwwal bevindt. Het middeleeuwse dorpsgebied van Garderen strekte zich echter uit tot in de Gelderse Vallei, waar in de loop van de middeleeuwen zelfstandige nederzettingen zijn ontstaan. Ten oosten van Garderbroek en iets hoger gelegen kwam de buurtschap Stroe tot ontwikkeling, een nederzetting bestaande uit een bouwlandgebied opgebouwd uit omheinde kampen. Kenmerkend was de geconcentreerde ligging daarvan, een verschijnsel dat overeenkwam met de grote essen en enken in Oost-Nederland. Verschillend was echter het begroeide en besloten karakter van de bouwlanden. Een vergelijking met het naburige Essen en Kootwijkerbroek dringt zich op. Deze buurtschappen zijn eveneens als satellietnederzettingen ontstaan, vanuit het kerndorp Kootwijk. Ook het verkavelingspatroon was vergelijkbaar met resp. Stroe en Garderbroek.

Garderbroek is tegenwoordig een buurtschap van het dorp Stroe, maar lange tijd was de buurtschap beduidend groter dan Stroe: rond 1800 woonden er ca. 300 mensen in Garderbroek, tegenover slechts ca. 100 in Stroe. Stroe heeft zich dus pas nadien tot een dorp van enige omvang ontwikkeld.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschienis van deze buurtschap, kunt u terecht op de volgende sites:

- De historische nederzettingsstructuur van Garderbroek (case study Geografisch Instituut, door Jochem Kroes).

- Ooggetuigenverslag van de bevrijding van Wessel, het Garderbroek en Wencop aan het eind van de Tweede Wereldoorlog (16 april 1945).

Terug naar boven

Buurtvereniging

- Buurtvereniging Garderbroek en Omstreken, Garderbroekerweg 15, 3781 JA Voorthuizen.

Reactie toevoegen