Stroe

Plaats
Dorp
Barneveld
Veluwe
Gelderland

stroe_proef_rondje.jpg

Het jaarlijkse hardloopfestijn Proef Rondje Stroe (op een zaterdag in september) is naar keuze 5 of 10 km hardlopen, met na afloop een proeverij op het horecaplein.

Het jaarlijkse hardloopfestijn Proef Rondje Stroe (op een zaterdag in september) is naar keuze 5 of 10 km hardlopen, met na afloop een proeverij op het horecaplein.

Stroe

Terug naar boven

Status

Stroe is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1296 Wlfumdus de Struode, ca. 1330 Evert van Stroede, 1492 to Stro(e), 1493 to Stroo, 1534 Stroe, 1554 Stroo, 1560 't Stroo, 1573 Stro, 1773 Stroo.

Naamsverklaring
"De naam stamt van het Middelnederlandse struode = stroet 'drassige plaats begroeid met kreupelhout', met in de attestaties reïnterpretatie tot stro."(1)

Terug naar boven

Ligging

Stroe ligt NO van Barneveld en Kootwijkerbroek, O van Voorthuizen, ZZW van Garderen en grenst in het N aan de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Stroe 17 huizen met 122 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met tegen de 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
"In 2008 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waardestellend onderzoek uitgevoerd van een vindplaats van de Hamburgcultuur (jagers die hier van 13.000-10.000 v.Chr. leefden) in het Kootwijkse Veld bij Stroe. De vindplaats kwam aan het licht na het verwijderen van de bovengrond van het betreffende perceel in 2005 door Staatsbosbeheer. Hierdoor zijn artefacten aan het ‘nieuw’ blootgelegde maaiveld komen te liggen. De ontdekking van een vindplaats van de Hamburgcultuur aan de westflank van de Veluwe is bijzonder. Niet alleen is het aantal vindplaatsen in Midden-Nederland op één hand te tellen, ook is geen ervan met behulp van moderne methoden en technieken onderzocht. Tot op heden is weinig bekend over de aard, samenstelling en landschappelijke ligging ervan in dit deel van Nederland. Naar aanleiding van deze kennislacune, maar ook in verband met de kwetsbare ligging van de vondstlaag aan het nieuw blootgelegde maaiveld, heeft de RCE er veldwerk uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats in het kader van de beschermingsagenda Regio Midden-Oost."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stroe heeft 6 rijksmonumenten, zijnde 2 terreinen met o.a. prehistorische grafheuvels, de 18e-eeuwse Hoeve Hooimansgoed op Wolweg 6, en het zaadeestgebouw met 2 kegelschuren (deels uit 1913, 1 kegelschuur uit 1926) van Staatsbosbeheer op Wolweg 79. Voor de aanleg van bossen in Nederland is begin 20e eeuw veel zaad van de grove den nodig. Geplukte dennenkegels werden daartoe in de zon of in een bakkersoven verwarmd om het zaad te kunnen winnen (het zogeheten eesten). Om de productie te vergroten, bouwde Staatsbosbeheer in het dorp een zaadeest. Bij de Zaadeest zijn twee kegelschuren gebouwd. Hierin werden de kegels soms maandenlang bewaard totdat ze konden worden geëest. De wind kon van alle kanten door de schuren waaien, waardoor de kegels in vorm bleven. De Zaadeest is jaarlijks tijdens Open Monumentendag (2e zaterdag van september) te bezichtigen. Daarbuiten kan het ook op afspraak als groepsexcursie. Neem daarvoor contact op met Staatsbosbeheer via veluwe@staatsbosbeheer.nl.

- Stroe heeft 5 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Of je nu voor het eerst de Megapull Stroe (weekend in mei of juni) bezoekt, of je bent al vele malen geweest: het gaat nooit vervelen. Prachtige tractoren en vrachtwagens, technische hoogstandjes, brullende motoren met duizenden pk's; het is en blijft een spectaculair topevenement. Het evenemententerrein ligt langs de snelweg A1 en is daardoor ideaal bereikbaar voor iedereen uit heel Nederland. Op het terrein zijn 2 kleibanen aangelegd en aan weerszijden van de banen kan het publiek op verhoogde taluds en een levensgroot wedstrijdschem de wedstrijd uitstekend volgen. Hierdoor komen de verschillende divisies goed tot hun recht. Sportiviteit, spanning en passie staan hoog in het vaandel tijdens de wedstrijd. De deelnemers strijden op het scherpst van de snede. Wat de sport echt mooi maakt, is de collegialiteit, saamhorigheid en bereidheid elkaar te helpen naast de wedstijdbanen. Deelnemers helpen elkaar om zeker te zijn van een spannende wedstrijd. Typerend voor de sport en voor onze Megapull.

Wij doen er ieder jaar alles aan om het plezier op en naast de banen, van jong tot oud, te vergroten. Dit doen wij door middel van: een groot showterrein; stands, kleding, petjes etc.; springkussen/kinderschmink; uitgebreide catering; Mega Kids Stroe. Ook in zakelijk opzicht wordt deze typerende sport steeds vaker aan bedrijven gekoppeld. Winnen en saamhorigheid gaan hier hand in hand. Door de vele bezoekers uit heel Nederland profileert de Megapull zich ook als een evenement waar volop ruimte is voor zakelijke contacten. In commercieel opzicht biedt het evenement vele mogelijkheden. Regionale bedrijven die landelijk bekendheid winnen dankzij de liefhebberij van fanatieke tractorpullers. Al met al een combinatie van factoren die de Megapull de afgelopen jaren bestaansrecht hebben gegeven en dat ook in de toekomst zullen blijven doen. We wensen je dan ook een prachtige dag toe op de Stroese Megapull. Maar afsluiten doen we niet zonder onze hartelijke dank uit te spreken richting de tientallen vrijwilligers, sponsors, grondeigenaren en adverteerders etc. Zonder jullie was dit alles niet mogelijk! Hartelijk dank. De organisatie."

- "Even leek het er op dat hardloopfestijn Proef Rondje Stroe (september, in 2021 voor de 7e keer) na vijf edities geen doorgang kon vinden. Er was namelijk dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Maar natuurlijk liet het dorp dat niet gebeuren en hebben zich maar liefst vijf nieuwe bestuursleden aangemeld. De afgelopen periode is een berg werk verzet om ook de 6e editie weer tot een mooi feest te maken. Dat feest is overigens niet alleen bestemd voor de sportievelingen. Wij mogen dan wel niet het grootste hardloopevenement in de regio zijn, maar wel het gezelligste! Wij doen er alles aan om het een evenement voor iedereen te laten zijn, met live muziek, lekkere hapjes en vermaak voor de kinderen. Oud, jong, hardloper of niet-hardloper, voor iedereen is er wat te beleven op het horecaplein bij Dorpshuis De Hofstee. Wij willen bij dezen graag de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Zonder hun inzet is het houden van dit evenement niet mogelijk. Ook de sponsoren worden hartelijk bedankt voor hun onmisbare bijdragen. Er zijn twee afstanden: 5 km en 10 km. Er is ook een Bedrijvenloop over 5 km. Je kunt je als bedrijf inschrijven met maximaal vijf lopers. De tijden van de beste drie lopers gelden voor de einduitslag. De winnaars krijgen de prachtige wisselbeker overhandigd voor je bedrijf." Aldus de aankondiging van de 6e editie in 2019.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Kijk- en wandeltuin Klein Boskoop is de tuin van Sjaak en Ellen van Vliet. Klein Boskoop is ontstaan op de voormalige kwekerij van de firma van Vliet uit Boskoop, vandaar de naam. Meer dan veertig jaar geleden is Van Vliet in Stroe ooit begonnen met zijn kwekerij. Op de Veluwse grond stonden zijn moederplanten die ieder jaar dienst deden als bron voor stekmaterialen die, vanuit zijn bedrijf in Boskoop, over de gehele wereld werden geëxporteerd. Veel van deze oude coniferen staan nog altijd in gelid. Zelfs nu nog wordt een deel van de planten gebruikt voor stekmateriaal.

Na zijn werkzame carriere besloot Van Vliet in 2005 een punt achter zijn kwekersschap te zetten en bouwde hij een woning op het terrein van zijn kwekerij. Langzaam maar zeker veranderde hij de kwekerij in een grote tuin. Op veel plaatsen werden de coniferen gekapt om een grotere diversiteit te krijgen en bestaande exemplaren kregen eindelijk de gelegenheid om verder uit te groeien. Nog altijd is de tuin volop in ontwikkeling en jaar na jaar wordt de tuin steeds volwassener. Zo volwassen dat Sjaak en Ellen het nu eindelijk tijd vinden hun 'kleine Boskoop' te delen met de rest van de wereld. Adres: Stroeërweg 14, Stroe. Je bent welkom van 15 mei tot 30 september op donderdag en zaterdag van 10 tot 17 uur. Groepen vanaf 10 personen graag op afspraak. Voor een persoonlijke rondleiding van anderhalf uur vragen wij €25."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stroe, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Stroe heeft tot doel: het behartigen van de belangen van en het geven van adviezen aan de inwoners van het dorp en het buitengebied; het uitvoeren van aan Koningsdag gerelateerde festiviteiten zolang een Oranjevereniging ontbreekt; het onderhouden en stimuleren van de contacten tussen de plaatselijke overheid en de bevolking; het in stand houden en bevorderen van het aanzien van het dorp met inachtneming van de geaardheid van de plaatselijke bevolking."

- Dorpshuis: - "Het allereerste dorpshuis van Stroe is op 22 januari 1966 feetselijk geopend. Er werd vrijwel direct door diverse verenigingen gebruik gemaakt van het dorpshuis. Een enkele bruiloft of partij werd door iemand anders aangenomen, die huurde dan het dorpshuis. Begin jaren tachtig werd de boerderij van de familie Van ’t Ooster aangekocht om een nieuw dorpshuis te bouwen. Op 11 januari 1986 vond de overdracht van het huidige dorpshuis plaats. De naam is, middels een wedstrijd, door de inwoners gekozen, t.w. “De Hofstee”. Inmiddels hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden. De keuken en berging zijn aangepast, de bergruimtes bij de gymzaal zijn vergroot en er is een airco aangelegd. De zaal zelf werd groter en er kwam een beweegbaar toneel in, dat in 2 gedeeltes kan worden gebruikt. De keuken en berging werden uitgebreid onder handen genomen en er kwam een professionele keuken voor in de plaats, ook de bar werd gemoderniseerd. “De Hofstee” is een multifunctioneel gebouw, zowel bestemd voor de verenigingen en als gymlokaal voor de school, als voor het geven van feesten. In het begin werden alleen de borrelhapjes en broodjes in het dorpshuis klaargemaakt, later breidde dat uit van koffietafels tot warme en koude buffetten en hele diners. Het aanbod is zeer gevarieerd en smakelijk."

- Onderwijs: - Basisschool De Bron is de enige school in Stroe. Vrijwel alle kinderen in de basisschoolleeftijd uit het dorp en de directe omgeving komen naar De Bron. De school heeft ca. 130 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De Bron geeft het onderwijs vorm vanuit een Protestants Christelijke identiteit. De school staat open voor alle ouders en leerlingen die kunnen instemmen met de grondslag van de school. De Bron is een kleine en veilige dorpsschool waar goed onderwijs wordt gegeven. Er is extra zorg voor leerlingen die met bepaalde zaken moeite hebben, en er is ook uitdaging voor kinderen die meer aankunnen. Er is ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Een goede en veilige sfeer vinden ze erg belangrijk.

- Muziek: - Shantykoor Stroe Ahoy heeft geen website, maar uit haar Facebookpagina maken wij op dat het koor in 2017 is opgericht. Verder vinden wij daar de volgende oproep: "Word ‘Vriend Ahoy’ en maak deel uit van de gezelligste vriendengroep van het dorp en omgeving! Met uw vriendschap steunt u ons koor en dat voor slechts € 25,- per jaar. Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen: - U wordt in een vroeg stadium geïnformeerd over optredens van ons koor en daarvoor natuurlijk uitgenodigd. - U wordt een aantal keren per jaar in de gelegenheid gesteld om de besloten oefenavonden van het koor bij te wonen in de schaapskooi. Met name het naborrelen is een gezellig samenzijn. - U toont zich maatschappelijk betrokken. - U draagt bij aan het behoud en de toekomst van het Stroese Shantykoor. - U krijgt een blijvend aandenken. U kunt zicn aanmelden bij Eric Jan Malestein via e-mail prive@malestein.nl of bij een van de andere koorleden. Wij waarderen het als u ons koor een warm hart toedraagt en het financieel zou willen steunen."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Stroe is opgericht in 1948.

- "Tennisvereniging TV Stroe is opgericht in 1981 en heeft ca. 150 leden. Sinds 2003 verblijven wij op ons tenniscomplex op Wulpenweg 16. Wij hebben 3 banen met verlichting en spelen op kunstgras, waarop vrijwel het hele jaar door kan worden gespeeld. Bij strenge vorst, sneeuwval en opdooi is het park gesloten. Dit wordt dan kenbaar gemaakt op de website en op Facebook. De vereniging heeft een sleutelsysteem. Ieder lid ontvangt (indien gewenst) na betaling van een borg een sleutel. Deze sleutel geeft toegang tot het park en de kantine (hoofdingang met toegang tot de toiletten en douches). Wij zijn een vereniging waar de leden actief zijn in verenigings- en in competitieverband, waarbij gezelligheid een belangrijke plaats inneemt."

- Zorg: - Zorgboerderij De Gruttohoeve ligt in het buitengebied van Stroe, op een rustieke plek waar ruimte is voor allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld: dieren eten geven en verzorgen; meewerken aan het onderhouden van de werkplaats, weiden en terreinen; meewerken aan het onderhouden en schoonmaken van stallen van pony’s, minipaardjes en paarden; helpen bij het onderhouden en schoonmaken van hokken van de kippen, konijnen en geiten; aan de slag gaan met bosbouw, zoals snoeiwerk en hout kappen. Ze evalueren jaarlijks hoe het met de deelnemers en hun werkzaamheden gaat. Ze inventariseren de wensen en stimuleren waar ze kunnen. Op deze manier kunnen de deelnemers zich in hun eigen tempo blijven ontwikkelen.

- Defensie: - Het opleidingscentrum van de militaire verbindingsdienst is in 2019 verhuisd van de Bernhardkazerne in Amersfoort naar de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe. Daardoor hebben circa 100 stafofficieren een nieuwe werkplek gekregen. De militairen zijn toegevoegd aan het Command & Control-Ondersteuningscommando. Met behulp van de modernste communicatiemiddelen, waaronder satellieten, biedt dit commando steun bij de inzet en oefeningen van alle krijgsmachtonderdelen. Volgens het Ministerie van Defensie was het een 'efficiencymaatregel': "Het operationele deel zit er al. Daarom is het logisch ook het opleidingscentrum daar te vestigen. Dat scheelt een hoop heen-en-weergereis." Volgens Defensie blijven nog 'enkele honderden' militairen achter op de Bernhardkazerne. Van een ontmanteling van Amersfoorts laatste legerplaats is dan ook geen sprake. Onder meer Manoeuvre zit er nog, het opleidings- en trainingscentrum voor de artillerie en de cavalerie. Ook het Cavaleriemuseum is er gevestigd.

Reactie toevoegen