Zeumeren

Plaats
Buurtschap
Barneveld
Veluwe
Gelderland

zeumeren_gebiedsvisie_2011.jpg

D.m.v. de in 2011 opgestelde Gebiedsvisie Zeumeren schetst de gemeente Barneveld een beeld van waar ze met het gebied in de komende jaren heen wil m.b.t. recreatiegebied, woningbouw, herbestemming boerderijen, groene buffer etc. (© bureau LOS Stadomland)

D.m.v. de in 2011 opgestelde Gebiedsvisie Zeumeren schetst de gemeente Barneveld een beeld van waar ze met het gebied in de komende jaren heen wil m.b.t. recreatiegebied, woningbouw, herbestemming boerderijen, groene buffer etc. (© bureau LOS Stadomland)

Zeumeren

Terug naar boven

Status

- Zeumeren is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld (van 1812 t/m 1817 gemeente Voorthuizen).

- De buurtschap Zeumeren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Voorthuizen.

- De buurtschap Zeumeren heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1870 ook Seumeren.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zeumeren ligt W van het gelijknamige recreatiegebied en Z van het dorp Voorthuizen en grenst in het Z aan de A1. De buurtschap ligt rond de wegen Zeumerseweg, Oude Zeumerseweg, Stroetweg, het Z deel van de Schoonengweg en het W deel van de Blotekamperweg, en ligt verder N van het dorp Barneveld, ONO van het dorp Terschuur, NW van het dorp Kootwijkerbroek en WZW van het dorp Stroe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zeumeren 29 huizen met 180 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroegste bewoning
Bij archeologische opgravingen in Zeumeren in 2013 - t.b.v. uitbreiding van de recreatieplas - is een compleet boerenerf uit de 8e eeuw aangetroffen. Archeologen spreken van "een verrassend resultaat". De vroege datering van het erf en de goed geconserveerde structuren maken deze vondst bijzonder. In de buurt van het terrein is eerder een agrarische nederzetting uit de 10e tot en met de 12e eeuw ontdekt. De gevonden archeologische sporen zijn inmiddels uitgebreid beschreven, het aardewerk is in het provinciaal archeologisch depot opgeslagen.

Tweede Wereldoorlog
- Ooggetuigenverslag over Zeumeren in de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Gebiedsvisie Zeumeren (2009) van Plaatselijk Belang Voorthuizen.

- De gemeente Barneveld wil niet dat Voorthuizen en bedrijventerrein Harselaar aan elkaar groeien, en wil daarom een groene buffer tussen beide behouden. De in 2011 in opdracht van de gemeente door bureau LOS Stadomland opgestelde Gebiedsvisie Zeumeren moet invulling geven aan deze bufferfunctie, zowel vanuit het perspectief van het landschap als vanuit de(mogelijke) functies in het gebied. De gebiedsvisie moet duidelijk maken hoe het deels nog herkenbare kleinschalige coulissenlandschap behouden kan blijven. Tegelijk staat de tijd niet stil. Zo is hier naast diverse functiewijzigingen van (voormalige) agrarische bedrijven een zoekzone voor woningbouw (Voorthuizen Zuid) geprojecteerd. En Recreatiegebied Zeumeren (RGV) beoogt tot een verdere kwaliteitsverbetering en seizoensverlenging van het toeristisch recreatief product te komen. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling, aangezien er gemeentebreed behoefte is aan nieuwe actieve dagrecreatieve voorzieningen.

De kern van de gebiedsvisie is een sterk landschapsbeeld, gericht op het gebruik door bewoners, recreanten en agrarische bedrijven. De intensiteit van het recreatieterrein Zeumeren wordt geconcentreerd, zodat naast het actieve en uitdagende, ook de groene beleving mogelijk blijft. De recreatieplas krijgt om die reden in de visie een intensieve en een luwe zone. Deze eis is ingegeven door zowel ruimtelijke (landschappelijke) motieven als recreatieve motieven. In het overige buitengebied is volop ruimte voor de diversiteit van de agrarische sector, die daarmee een weerspiegeling vormt van het Barneveldse agrarische ondernemerschap.

- Anno 2017 zijn er plannen om 3 windmolens te realiseren langs de A1 in het gebied Zeumeren, met een ashoogte van 130 tot 166 meter, en een tiphoogte van 200 tot 235 meter (omdat de rotorbladen 65 tot 70 meter lang zijn). De molens zijn samen goed voor het leveren van groene stroom aan 11.000 huishoudens. Het plan, 'Windpark Voorthuizen - A1' geheten, is een initiatief van Duurzame Energie Barneveld (DEB), het Barneveldse Topwind Assets, een internationale speler in windenergie en Valley Power, waarin de oprichters van het Barneveldse Lagerwey zijn vertegenwoordigd. Lagerwey wordt mogelijk de leverancier van de windmolens. Eneco Wind sluit bij het initiatief aan om de expertise op het vlak van voorbereiding in te brengen.

De grond waar de windmolens beogen te komen is eigendom van LeisureLands, beheerder van recreatiegebied Zeumeren. Dat bedrijf staat er positief tegenover, mits de molens goed worden ingepast en er een goed participatieplan komt. Ook de gemeente Barneveld heeft een 'positieve grondhouding', omdat het plan past binnen de gemeentelijke windvisie. Wethouder Didi Dorrestijn: "We werken hard aan het realiseren van een mix aan duurzame energie en daar is windenergie een belangrijk onderdeel van. Daarnaast is ook zonne-energie en aardwarmte van belang, ook daar willen we verdere stappen in zetten."

Projectontwikkelaar Bert van der Sluis van Eneco benadrukt het bijzondere van het lokale initiatief. "Uniek daarbij is dat we straks de expertise én misschien zelfs de windmolens uit het dorp halen." De initiatiefnemers dragen gezamenlijk de kosten voor het miljoenenproject: realisatie van één windmolen, met een vermogen van 3,5 tot 4,5 megawatt, kost al gauw 4,5 miljoen euro. Vanaf april 2017 vinden onderzoeken plaats m.b.t. de haalbaarheid van het plan, geluidsoverlast, slagschaduw, de flora en fauna, verkeersveiligheid, het effect op het ruimtelijk beeld, en het draagvlak bij omwonenden. Dat betreft met name een 'schil' van ca. 25 huishoudens die binnen een afstand tot 500 meter van de molens wonen, en een tweede groep, van ca. 50 huishoudens, die binnen 500 tot 750 meter van de beoogde locatie van de molens wonen.

Wicha Benus van DEB stelt hierover: "We beginnen bij die eerste groep en gaan met deze mensen persoonlijk in gesprek om te horen hoe zij tegen de molens aankijken, maar vooral ook of zij interesse hebben om in dit plan als aandeelhouder te participeren. Dat kan financieel best aantrekkelijk zijn. We komen met een uitgebreid financieel pakket, waarin combinaties mogelijk zijn over onder meer stroomleverering en mede-eigenaarschap." Daarna volgen ook gesprekken met bewoners in de 'tweede schil'. Deze omwonenden krijgen overigens een compensatie, in de vorm van duurzame energie, een bijdrage voor de aanschaf van zonnepanelen, een geldbedrag, of een combinatie daarvan. Hoe dichterbij de 'buren' wonen, hoe hoger de tegemoetkoming. Op zijn vroegst kan eind 2017 een definitief plan aan de Barneveldse gemeenteraad worden voorgelegd, waarna realisatie van de molens van start kan gaan. Overigens was hier ook in 2004 al sprake van een plan voor windmolens. Dat is toen niet doorgegaan. Voor de details daarvan zie bij Garderbroek. (bron: Barneveldse Krant, 6-4-2017)

Rien Boukema, die op het terrein van Leisurelands Schateiland en andere toeristische attracties exploiteert, vreest dat de windmolens een negatief effect hebben op de bezoekers. Directeur Erik Droogh van Leisurelands heeft dat uitgezocht: "Uit onderzoeken blijkt dat windmolens niet belemmerend zijn voor bezoekersaantallen. Dat is in kaart gebracht bij Neeltje Jans en Egmond aan zee en het blijkt ook uit onderzoeken die gedaan zijn in Engeland en Denemarken." Het voordeel van de grote, hoge molens die bij Zeumeren gepland zijn, is dat de grote wieken rustiger ronddraaien, zegt Droogh. "Dat geeft ook een rustiger beeld." Hij stelt dat de turbines misschien zelfs wel meer bezoekers naar het gebied gaan trekken. "Stel dat Lagerwey zegt: we gaan er een democentrum maken voor relaties. Of stel dat ze de molens een paar keer per jaar openstellen zodat bezoekers onder begeleiding naar boven kunnen. Of ervan kunnen abseilen." "En ik denk erover om op een deel van de plas drijvende zonnepanelen neer te leggen. Die zouden gekoppeld kunnen worden aan het windpark. Bij mooi weer staat er immers vaak geen wind, maar is er wel zon." (bron: Barneveldse Krant, 14-4-2017)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Oudejaarsduik, tegenwoordig onder de naam Dive2Change (laatste zaterdag van het jaar) is een jaarlijks evenement in de recreatieplas van Zeumeren, dat wordt georganiseerd door World Servants Voorthuizen. De Oudejaarsduik begon in 2000 als initiatief van leden van de plaatselijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ongeveer 180 mensen doken er mee en de opbrengst was rond de 20.000 gulden. In de loop der tijd is het aantal deelnemers en de bijbehorende opbrengst gestegen. De opbrengsten komen ten goede aan projecten in verschillende ontwikkelingslanden, zoals Bolivia, Ghana, Brazilië, Jamaica, India en Zambia. "Dive2Change is het coolste feest van het jaar. Deze World Servants-actie geeft jou de kans om eenvoudig sponsorgeld te verdienen voor je project. Meld je nu aan en wij activeren jouw actiepagina waarop familie en vrienden jou kunnen sponsoren. Het enige wat jij dan hoeft te doen is aan het eind van dit jaar een verfrissende duik te nemen in het water van Zeumeren! In 2018 jaar doken de 237 deelnemers een bedrag van €40.779,36 bij elkaar. Samen duiken voor verschil!" Voor een indruk van dit evenement zie de Aftermovie Dive2Change editie 2018.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De buurtschap is in de regio vooral bekend vanwege het hier gelegen Recreatiegebied Zeumeren. Het wateroppervlak van de recreatieplas is in 2012 uitgebreid. De uitbreiding van de waterplas verhoogt de zwemwaterkwaliteit. Door de plas te verdiepen en breder te maken neemt het zelfreinigend vermogen van het water toe. In 2013 is ook een waterskibaan gerealiseerd.

Recreatiegebied Zeumeren is een officiële zwemlocatie waar de waterkwaliteit wordt gecontroleerd tijdens het zwemseizoen (hoogseizoen) dat loopt van 1 mei tot 1 oktober. De kwaliteit van het zwemwater is over het algemeen uitstekend en wordt nauwlettend in het oog gehouden. De waterkwaliteitsbeheerders nemen regelmatig monsters. Over het algemeen zijn er geen problemen met de zwemwaterkwaliteit. Mochten er eventueel op enig moment problemen zijn dan wordt dit vermeld onder het kopje 'Status' op deze pagina. Daar vind je ook tips over wat je zelf kunt bijdragen aan een goede zwemwaterkwaliteit van de recreatieplas.

- In de plas van Zeumeren kun je ook goed op karper vissen.

Reactie toevoegen