Drumpt

Wijk
Dorp in de stad
Tiel
Betuwe
Gelderland

Drumpt grenspaal [640x480].jpg

In Drumpt staat aan de Culemborgse Grintweg een grenspaal die de grens aangaf tussen de gemeenten Wadenoijen en Zoelen. Helaas moet je dat hier maar raden, want vaak staan de gemeenten waar het om ging op de paal vermeld, maar deze paal is geheel blanco.

In Drumpt staat aan de Culemborgse Grintweg een grenspaal die de grens aangaf tussen de gemeenten Wadenoijen en Zoelen. Helaas moet je dat hier maar raden, want vaak staan de gemeenten waar het om ging op de paal vermeld, maar deze paal is geheel blanco.

Tiel-Drumpt-MSD-20120320-255496.jpg

Het dorp Drumpt is opgeslokt door de stad Tiel, maar heeft nog wel dorpse kenmerken, daarom zou je van een 'dorp in de stad' kunnen spreken.

Het dorp Drumpt is opgeslokt door de stad Tiel, maar heeft nog wel dorpse kenmerken, daarom zou je van een 'dorp in de stad' kunnen spreken.

Tiel-Drumpt-MSD-20120320-255499.jpg

Drumpt, de Hervormde (PKN) Drumptse kerk uit 1861 valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Tiel

Drumpt, de Hervormde (PKN) Drumptse kerk uit 1861 valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Tiel

Tiel-Drumpt-MSD-20120320-255502.jpg

In het vroegere dorp Drumpt zijn nog veel monumentale panden te vinden, waaronder deze. Weet iemand wat voor pand dit is, welke functie het heeft (gehad)?

In het vroegere dorp Drumpt zijn nog veel monumentale panden te vinden, waaronder deze. Weet iemand wat voor pand dit is, welke functie het heeft (gehad)?

Tiel-Drumpt-MSD-20120320-255506.jpg

Drumpt is formeel een wijk van Tiel, maar heeft nog veel dorpse kenmerken en monumentale, landelijk gelegen panden, zoals deze.

Drumpt is formeel een wijk van Tiel, maar heeft nog veel dorpse kenmerken en monumentale, landelijk gelegen panden, zoals deze.

Drumpt

Terug naar boven

Status

- Drumpt is een wijk, voorheen dorp en tegenwoordig 'dorp in de stad' in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Tiel. T/m 1817 gemeente Zoelen. In 1818 over naar gemeente Wadenoijen, per 1-7-1956 over naar gemeente Tiel.

- De wijk en het 'dorp in de stad' Drumpt valt onder de stad Tiel.

- Onder het dorp Drumpt viel ook een deel van de buurtschap Passewaaij.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
850 kopie eind 11e eeuw in Thrimnithi, 914 kopie begin 13e eeuw in Thrimnita, 1069 kopie 12e eeuw Tremethe, 1200 Drumthe, 1277 de Dromte.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onzeker. Men heeft gedacht aan een afleiding van drem, drim 'stuk land, eindpunt' met het verzamelsuffix iþi. Ook Gysseling geeft deze etymologie: Germaans þirminiþja-* collectief bij þirmina-* 'eindpunt, eindstreek' (vergelijk het Latijnse terminus 'eindpunt', het Oudnoorse þrumi, het Oudhoogduitse drum 'eindstuk [van speer enz.]', het Oudengelse þrum 'zelfkant'), maar zet er wel een vraagteken bij. Vergelijk Drempt en Dreumel.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Drumpt ligt in het NW van Tiel, maakt deel uit van de wijk Tiel-Noord en grenst in het N aan de A15.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drumpt 62 huizen met 483 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Drumpt had tot ver in de 19e eeuw geen echte kern. Er was slechts sprake van verstrooid liggende bebouwing van huizen en boerderijen, 'alsof ze vanuit een mand uitgestort waren', aldus een 18e-eeuwse plaatsbeschrijving. De kern was al gegroeid toen Tiel het dorp per 1-7-1956 annexeerde. Daarna heeft Tiel vooral het zuidelijke buitengebied van het dorp volgebouwd. Dat deel heet thans Drumpt-Zuid.

Vroeger was er een Drumptse Wetering, die vanuit Drumpt naar de Linge liep en bij de Drumptse sluis in de Linge uitkwam.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit voormalige dorp, kun je terecht bij de volgende sites:

- Geschiedenis van Drumpt, met 41 afbeeldingen, door Tielenaar Egbert van de Haar.

- Doop-, trouw- en begraafboeken van Drumpt van 1670 tot medio 20e eeuw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk uit 1861 (Burgemeester Meslaan) maakt tegenwoordig deel uit van de Protestantse Gemeente Tiel, en heet blijkens die site tegenwoordig de Drumptse kerk. - Beschrijving en afbeeldingen van het orgel in de Hervormde kerk te Drumpt.

- Aan de Culemborgse Grintweg staat een grenspaal die de grens aangaf tussen de gemeenten Wadenoijen (waar Drumpt onder viel) en Zoelen (zie foto).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zomermarkt Drumpt (op een zaterdag begin juni) in en om de Drumptse Hof aan de Balije. De opbrengst is bestemd voor het interieur van de kerk. Kramen met curiosa, boeken, kleding, elektra, huishoudelijke artikelen, speelgoed, heerlijk gebak en kleine meubelen. Ook draait het rad van avontuur en is er een springkussen voor de kinderen.

- De wijk doet jaarlijks met een wagen en een jeugdwagen mee aan het Fruitcorso Tiel (2e weekend van september). - De in 1963 opgerichte corsogroep Corsowagen Drumpt is een club met ca. 180 vrijwilligers. Jaarlijks beginnen zij rond half februari met het lassen van een corsowagen voor het Fruitcorso in september. Ze bouwen naast de grote wagen voor de volwassenen ook een jeugdwagen voor kinderen van 7 tot 16 jaar. D.w.z. de jeugdwagen wordt door de jeugdigen zelf gebouwd, met ondersteuning van volwassenen. Vanaf 16 jaar gaan de jeugdleden naar de grote wagen. De laatste jaren zit er een stijgende lijn in de uitslagen. Hoogtepunt was 2011, toen ze zelfs 1e bij de jeugd- én grote wagen zijn geworden. Deze lijn willen ze uiteraard voortzetten. Maar plezier hebben is en blijft nummer één bij deze club.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Drumpt van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Moespot in Drumpt biedt regulier basisonderwijs aan volgens het jaarklassensysteem. Zij bieden kwalitatief goed en uitdagend onderwijs. Zij zorgen voor een prima pedagogisch klimaat dat kinderen een prettige en veilige leeromgeving biedt. Naast aandacht voor de cognitieve vakken hebben zij speciale aandacht voor verschillende vormen van expressie. Zij willen kinderen plezier geven in leren. Op De Moespot is ook nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden. Daarnaast gebruiken ze de methode Leefstijl tijdens speciale lessen, waarbij veel aandacht wordt besteed aan samen leren, samen werken en samen leven. Wie naar De Moespot wil onderschrijft de volgende afspraken: We houden rekening met elkaar, zodat we het allemaal naar de zin hebben op school; We zorgen goed voor onszelf, voor de spullen en voor de omgeving; Iedereen is anders, maar niemand is meer of minder.

- Genealogie: - Overzicht van de begravenen op de begraafplaats van Drumpt, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen