Dreumel

Plaats
Dorp
West Maas en Waal
Land van Maas en Waal
Gelderland

GL gemeente Dreumel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Dreumel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Dreumel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Dreumel

Terug naar boven

Status

- Dreumel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983.

- Wapen van de voormalige gemeente Dreumel.

- Onder het dorp Dreumel valt ook de buurtschap Oude Maasdijk.

Terug naar boven

Ligging

Dreumel ligt Z van Tiel, ZW van Wamel en grenst in het W aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Dreumel, die slechts het dorp omvat, 284 huizen met 1.648 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.300 huizen met ca. 3.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Dreumel, kun je terecht bij Stichting Tremele. Onder de link vind je haar zeer informatieve site met vele aspecten uit de geschiedenis van dit dorp in woord en beeld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is een nieuw multifunctioneel centrum in Dreumel gereed gekomen. Het complex bij sporthal Trumele omvat een basisschool, peuterspeelzaal, bibliotheek, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dreumel heeft 9 rijksmonumenten.

- Dreumel heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- Korenmolen van Dreumel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging 't Schutlaken.

- Oranjecomité Dreumel organiseert een aantal activiteiten rondom Koningsdag, Dodenherdenking en een Halloweenoptocht.

- Kindervakantiewerk.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Oversteek.

- Muziek: - De fanfares van Muziekvereniging St. Lambertus uit Alphen en Muziekvereniging St. Barbara uit Dreumel hebben sinds 1994 een samenwerkingsverband. Dit betekent samen repeteren en optredens verzorgen. De fanfares tellen samen 45 leden. Het fanfare orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. De bezetting bestaat o.a. uit bugels, trompetten, hoorns, trombones, baritons en saxofoons. Daarnaast wordt het ondersteund door het slagwerk d.m.v. drums, pauken en percussie. De fanfare presenteert zich op straat bij jaarlijkse evenementen als de intocht van Sinterklaas en met Koninginnedag. Jaarlijks is er in Alphen een 2-daags Nieuwjaarsconcert en ook in Dreumel wordt er jaarlijks een spetterend optreden neergezet. Er worden veelal moderne nummers gespeeld, met een hoog entertainment gehalte, ontleend aan films, musicals en Top-100.

- Sport: - v.v. Aquila (voetbal). - Tennisvereniging. - Sport in Balans is ontstaan uit een groepje Body Balancers van een sportschool in Beneden-Leeuwen. Toen deze in 2012 failliet ging besloot men in Dreumel gezamenlijk verder te gaan. Sport in Balans richt zich uitsluitend op groepslessen, die plaatsvinden in MFA D’n Hoender. Ze zijn gestart met zo’n 10 leden, en zijn in zeer korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met meer dan 100 leden. Het jongste lid is ca. 12 jaar en het oudste lid is ca. 70 jaar, waaruit blijkt dat de vereniging lessen aanbiedt voor iedere leeftijd ongeacht trainingsniveau. Tevens organiseren zij een aantal keren per jaar een wandeling door de uiterwaarden van Dreumel en ze sluiten het seizoen af middels een picknick in de uiterwaarden voor de leden en hun gezin. Sport in Balans is een gezellige en gemoedelijke vereniging die sporten mogelijk maakt tegen een betaalbaar tarief. Iedereen is welkom voor een gratis en vrijblijvende proefles.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Durvuttis.

- Zorg: - Zorgcentrum St. Barbara is een groot 'bijna thuis' in Dreumel dat heel veel verbindingen tot stand brengt. Verbindingen tussen cliënten en verzorgers, tussen jongere en oudere inwoners, tussen professionals en vrijwilligers, tussen cliënten van het zorgcentrum en het verenigingsleven. St. Barbara wil de (zorg)spil zijn in het dorp, uitdagend naar iedereen die samenleven en zorgen voor elkaar een groot hart toe draagt. - Zorgboerderij De Wettering, locatie Zijvond 4.

- Gezinshuis De Lotus is een Franchiseonderneming van Stichting de Driestroom. Het is een kleinschalige woonvorm waar ze 24-uurs zorg bieden aan maximaal 6 kinderen/jongeren met beschikking afgegeven door de desbetreffende gemeente. Zij richten zich hierbij met name op langdurige plaatsingen. Plaatsing voor crisis-, logeer-, weekend- of vakantie-opvang is altijd bespreekbaar. De Lotus wil een veilige en pedagogische opvoedingssituatie creëren waarbinnen een kind/jongere zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden. Zodat het kind dichter bij zijn eigen identiteit en persoonlijkheid kan komen en een zo zelfstandig mogelijke persoon kan worden.

- Welzijn: - Vereniging Samenredzaamheid Dreumel is er voor alle inwoners van dit dorp. De vereniging bestaat uit leden, die samen voor elkaar zorgen. Dus je wordt zo goed mogelijk geholpen op het moment dat het nodig is, maar je wordt ook uitgenodigd om actief te worden binnen de vereniging. Zonder mensen die een handje willen helpen, kan de vereniging niet bestaan. Het doel van de vereniging  is om samen te zorgen dat iedereen in het dorp kan blijven wonen. De vereniging kan verschillende soorten hulp bieden. Dat loopt van gezelschap, boodschappen tot praktische diensten als vervoer en klussen. Ook is er gedacht aan een prettige ontmoetingsruimte. Je kunt daar een praatje maken met mededorpsgenoten of deelnemen aan een activiteit.

De vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Wellicht vind je het leuk om gastvrouw of gastheer te zijn in het ontmoetingscentrum in Dreumel. Het kan ook zijn dat je het gezellig vindt om met iemand boodschappen te gaan doen, of op bezoek te gaan bij een dorpsgenoot. Voor iedereen is er wel iets te doen dat aansluit bij de tijd die iemand beschikbaar heeft of zijn of haar interesses. Samen proberen ze de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Ook proberen ze het goede werk van mantelzorgers te ondersteunen, waardoor zij het langer kunnen volhouden.

Reactie toevoegen