Drempt

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

drempt dorpsgezicht [640x480].jpg

Drempt dorpsgezicht

Drempt dorpsgezicht

drempt_plaatsnaambord_voor-drempt_kopie.jpg

Drempt líjkt 1 woonplaats, omdat dat zo in adresbestanden staat. In de praktijk zijn het echter 2 dorpen: Voor-Drempt en Achter-Drempt. Op de plaatsnaamborden heeft men dat opgelost door beide namen daar op te vermelden.

Drempt líjkt 1 woonplaats, omdat dat zo in adresbestanden staat. In de praktijk zijn het echter 2 dorpen: Voor-Drempt en Achter-Drempt. Op de plaatsnaamborden heeft men dat opgelost door beide namen daar op te vermelden.

drempt_plaatsnaambord_achter-drempt.jpg

Dit betekent dus dat je het dorp Achter-Drempt binnenkomt, dat voor de postadressen Drempt heet. Je moet het maar even weten. Bij dezen dus...

Dit betekent dus dat je het dorp Achter-Drempt binnenkomt, dat voor de postadressen Drempt heet. Je moet het maar even weten. Bij dezen dus...

drempt_einde_kom_achter-drempt_drempt_kopie.jpg

Hier ga je de bebouwde kom van het dorp Achter-Drempt uit. Het líjkt of hier een grens doorheen loopt en je aan de linkerkant de plaats Drempt verlaat, maar dat is flauwekul. Dit is gewoon helemaal Achter-Drempt, dat in de postadressen Drempt heet.

Hier ga je de bebouwde kom van het dorp Achter-Drempt uit. Het líjkt of hier een grens doorheen loopt en je aan de linkerkant de plaats Drempt verlaat, maar dat is flauwekul. Dit is gewoon helemaal Achter-Drempt, dat in de postadressen Drempt heet.

Drempt

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Jutberg.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Drempt.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Drempt.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Drempt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drempt (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Drempt is een tweelingdorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Hummelo en Keppel.

- Wat gemakshalve - en ook formeel, bijvoorbeeld in de postadressen - doorgaans 'Drempt' wordt genoemd, bestaat namelijk eigenlijk uit 2 kernen: Voor-Drempt aan de weg Doesburg-Doetinchem en Achter-Drempt enkele kilometers noordelijker.

- De dorpen Voor-Drempt en Achter-Drempt hebben, gezien het feit dat er nog een behoorlijk stuk buitengebied tussen beide zit, ieder een eigen bebouwde kom. Op de blauwe plaatsnaamborden (komborden) staat respectievelijk Drempt met daaronder Voor-Drempt, en Drempt met daaronder Achter-Drempt.

- Het kleine Achter-Drempt is voor de meeste voorzieningen afhankelijk van het grotere buurdorp Voor-Drempt en mede gezien de anderszins historische en maatschappelijke banden, en het feit dta het voor de postadressen formeel één woonplaats is, is het geheel als tweelingdorp te beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In principe is hier dus sprake van twee dorpen: Voor-Drempt en Achter-Drempt. De toenmalige gemeente Hummelo en Keppel heeft er in 1978, bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem - en daarmee ook voor de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - kennelijk voor gekozen om voor de dorpen geen eigen postcodes aan te vragen, waardoor zij voor de postadressen gezamenlijk in de 'postale woonplaats' Drempt liggen. Nog verwarrender is dat ook de hoofdplaats Voor-Drempt vaak kortweg Drempt wordt genoemd. Afhankelijk van de context wordt met de naam Drempt dus óf het dorp Voor-Drempt bedoeld, óf de dorpen Voor-Drempt en Achter-Drempt gezamenlijk. Overigens noemt de Dorpsraad zich ook Dorpsraad Drempt, en hanteert zij in haar Dorpsplan de slogan 'twee kernen, één dorp'.

Spelling
Het dorp Achter-Drempt wordt zo gespeld op de plaatsnaamborden. Op plattegronden en in de atlas wordt het echter als Achterdrempt gespeld.

Oudere vermeldingen
1122 Thremete, 1200 Thremethe, 1203-1216 Thremethe, Thrimethe, 1234 Drimethe, 1250 Dremethe, 1450 Drempt.

Naamsverklaring
Misschien een afleiding van drem, drim 'stuk land, eindpunt'. Vergelijk Drumpt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Drempt ligt O van Doesburg, W van Hoog-Keppel en Hummelo en grenst in het Z aan de rivier de Oude IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 worden de dorpen samen geteld als Drempt, met 158 huizen en 1.092 inwoners.

- Tegenwoordig hebben de kernen van Voor-Drempt en Achter-Drempt resp. ruim 1.000 en ruim 300 inwoners. Met de inwoners in het buitengebied erbij komt de totale 'woonplaats' Drempt dan op ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologisch onderzoek in 2011 heeft uitgewezen dat Voor-Drempt al in de 2e/3e eeuw bewoond was. De eerste kapel is hier in 731 gebouwd, in de 11e eeuw vervangen door een kerk. Na de Reformatie werd dit een protestants kerk. De inwoners van Achter-Drempt bleven echter trouw aan het katholicisme. Samen met de RK inwoners van o.a. Dieren, Spankeren, Steenderen en Olburgen waren zij in het vervolg aangewezen op een schuurkerk in Achter-Drempt, dat in 1861 een echte volwaardige RK kerk krijgt. Deze kerk raakt rond 1930 in verval en is in 1936 vervangen door de huidige kerk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Drempt (2010).

- Basisschool St. Willibrordus in Achter-Drempt is na afloop van schooljaar 2012-2013 gesloten. Zij is gefuseerd met de Gildeschool in Voor-Drempt. De nieuwe fusieschool heet De Klimtoren en is gevestigd in Voor-Drempt. Gezamenlijk met Dorpshuis Drempt (met multifunctionele zaal en 2 bowlingbanen), kinderopvang Markant en de Jeugdbibliotheek hebben zij onderdak in het in 2013 nieuwgebouwde Kulturhus Drempt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Drempt heeft 2 rijksmonumenten.

- Drempt heeft 29 gemeentelijke monumenten.

- De huidige Sint Willibrorduskerk in Achter-Drempt dateert uit 1936.

- Voor-Drempt krijgt al in 731 een kapel, in de 11e eeuw opgevolgd door de Sint Joriskerk, waarvan de romaanse kerktoren nog steeds staat. Het huidige pseudobasilicale schip dateert uit de 14e eeuw, het koor uit de 15e eeuw. Na de Reformatie is dit een protestantse kerk geworden.

- Het begin 19e-eeuwse witte 'keuterboerderijtje' De Witte Hemel (Wittehemelweg 23) is de afgelopen jaren door de nieuwe eigenaren gerestaureerd. Het pand staat op de plek van een wierde die in de prehistorie al bewoond werd. In het Liemers-Duits staat ‘Witte Hemel’ voor ‘Weidliche Heimal’ oftewel ‘gewijde heimaal’. De boerderij blijkt in heel vroeger tijden een gewijde markeplaats te zijn geweest, een officiële plaats waar recht werd gesproken.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Drempt.

Reactie toevoegen