Driene (Groot en Klein)

Plaats
Buurtschap
Hengelo Enschede
Twente
Overijssel

Driene paddenstoel [640x480].jpg

Driene heeft geen plaatsnaamborden en wordt alleen door middel van paddenstoelen in de omgeving aangegeven

Driene heeft geen plaatsnaamborden en wordt alleen door middel van paddenstoelen in de omgeving aangegeven

Driene (Groot en Klein)

Terug naar boven

Status

- Groot Driene en Klein Driene zijn voormalige buurtschappen, thans wijken in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hengelo. Verder is er volgens de Provincie-atlas Overijssel (1) daarnaast nog steeds sprake van een buurtschap Driene, die deels in de gemeente Hengelo, deels in de gemeente Enschede ligt.

- Groot Driene viel oorspronkelijk onder de gemeente Lonneker, Klein Driene viel oorspronkelijk onder de gemeente Weerselo.

- Groot Driene maakt deel uit van stadsdeel Zuid, Klein Driene valt onder de wijk Noord in stadsdeel Noord (althans voor gemeente en CBS. In de praktijk zijn beide voor de inwoners gewoon 'wijken').

- De huidige buurtschap Driene valt, ook voor de postadressen, deels onder de stad Hengelo. Het andere deel van de buurtschap valt onder het dorp Lonneker, maar omdat dit dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen zowel dit dorp als dit deel van de buurtschap voor de postadressen 'in' Enschede.

- De huidige buurtschap Driene heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Laat 10e eeuw in Thrinon, 1280 Drine, Drinen, 1381-1383 to Drynen, Drinen, 1385 apud Drinen, 1431 Drijnen. 1795 Dryne en Kleine Dryne, ca. 1840(2) Groote Driene of Groote Drijne en Kleine Driene of Lutteke Drijne, 1849 Klein-Drijne.

Naamsverklaring
Misschien een afleiding van drie met -n- suffix en datief meervoud.(3)

Terug naar boven

Ligging

De wijk Groot Driene ligt Z van NS-station Hengelo-Oost, de wijk Klein Driene ligt N ervan. Het buitengebied O van Groot Driene wordt (althans in bovengenoemde atlas) als buurtschap Driene beschouwd en ligt deels in de gemeente Hengelo, deels in de gemeente Enschede. De grens tussen deze gemeenten loopt hier O langs de Nieuwe Grensweg. De buurtschap ligt rond deze weg, en verder rond de wegen Drieneresweg, Drienerschoolweg, Dorperhoekweg, Morshoekweg, Korteweg, Boshofweg, Drienermarkeweg, Leutinkweg, Hofmeijerweg, Veldscholteweg, Lonnekermeerweg, Leutinkveldweg, Pentropsdijk, Klinkeweg, Bergerinksweg, Korte Smienkweg en Drienerwoldeweg. Verder is er op Enschedees grondgebied nog sprake van een wijkje Drienerveld, W van de Universiteit.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 had Groot Driene, toen nog gewoon Driene genaamd, 113 huizen met 699 inwoners in de gemeente Lonneker. In dat jaar had Klein Driene 37 huizen met 238 inwoners onder de gemeente Weerselo.

- Tegenwoordig heeft de wijk Groot Driene ca. 3.800 huizen met ca. 9.000 inwoners. De wijk Klein Driene heeft ca. 800 huizen met ca. 1.300 inwoners. De buurtschap Driene heeft ca. 90 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 225 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Groot Driene
Deze marke was opgedeeld in verschillende 'hoeken' (net als de Luttermarke in 'heurnes' was opgedeeld), zijnde de Bergerinkhoek, de Morshoek, de Dorperhoek, de Anninkshoek en de Nijhofshoek. Die laatste twee zijn tegenwoordig wijken van Hengelo, en de andere zijn nu straatnamen. Op sommige straatnaambordjes ter plekke wordt uitgelegd waar de naam vandaan komt. Zo staat op de straatnaambordjes aan de Dorperhoekweg de toelichting 'naar de buurtschap de Dorperhoek'.

In 1881 heeft de gemeente Hengelo voor het eerst een stukje van de gemeente Lonneker geannexeerd (deel van het grondgebied van Groot Driene). Per 1-5-1937 vond een volgende grenscorrectie plaats van de, inmiddels, gemeente Enschede naar de gemeente Hengelo, met o.a. het resterende deel van de huidige wijk Groot Driene.

De wijk Groot Driene, althans zoals deze op plattegronden wordt vermeld (dus het deel O van de Laan van Driene / P.C. Hooftlaan) is sinds eind jaren zestig aangelegd om de groeiende forenzenbevolking, vooral als gevolg van de oprichting van de Technische Hogeschool Twente in Enschede, te huisvesten. Door de ligging aan de oostzijde van de stad is de universiteit van hieruit gemakkelijk te bereiken.

De buurt Anninks- en Nijhofshoek, W van de Laan van Driene / P.C. Hooftlaan, behoort volgens het CBS ook tot de wijk Groot Driene. De bouw van deze buurt is al in de jaren twintig gestart. In die jaren zijn de straten in deze wijk bestraat of aangelegd en vervolgens is er met de bouw begonnen. Reeds ver voor de bouw van de wijkdelen ten oosten van de P.C. Hooftlaan had de wijk haar eigen lyceum (het Lyceum de Grundel, dat in 1948 gereed kwam).

Klein Driene
Van oorsprong hoorde het grondgebied van deze marke toe aan de gemeente Weerselo, dorp Deurningen. De markeschool is in 1833 gesloten. Door het grondgebied (op de plek van de oorspronkelijke markescheiding Klein Driene / Groot Driene) is in 1865 de spoorlijn Almelo-Salzbergen aangelegd. Per 1 mei 1886 is het grondgebied van de oorspronkelijke marke Klein Driene afgestaan door de gemeente Weerselo aan de gemeente Hengelo, omdat Hengelo grondgebied nodig had om te kunnen uitbreiden. Pas in 1955 ving men ook daadwerkelijk aan met de bouwwerkzaamheden. (© van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Groot Driene heeft 4 rijksmonumenten, zijnde landhuis Zijlstra uit 1933 van architect J.B. van Loghem op Leutinkweg 45, de boswachterswoning in eclectische trant uit 1912 van architect J.W. Janssen op Leutinkveldweg 30, landhuis Driener Marke uit 1930 van architect W. Hamdorff op Drienermarkeweg 25, en de boerderij van het halehuistype uit 19237 van de architecten J. Jans en Henneke op Witbreuksweg 204.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de wijk Groot Driene.

Reacties

(1)

Ik ben op zoek naar de landeigenaren van voor de ruilverkaveling van een deel van Groot Driene. Landeigenaren als NIJHOF en TER WEELE, LEFERS, BERGINK, BRASSE en HEIMERINK, zijn via het kadaster te vinden. Maar de eigenaar van daarvoor krijg ik niet in beeld. Is er iemand die een dergelijk onderzoekje ook al eens heeft gedaan en bij de Markegenoten van Driene is uitgekomen. Dat zou mooi zijn. Graag reacties naar Broer Roorda in Assen. Tel. 06-19742693 of via b.roorda@kpnplanet.nl. Alvast bedankt.

Reactie toevoegen