Driene (Groot en Klein)

Wijk
Buurtschap
Hengelo Enschede
Twente
Overijssel

Driene paddenstoel [640x480].jpg

De buurtschap Driene heeft helaas geen plaatsnaamborden. Gelukkig wordt nog wel door middel van ANWB-'paddenstoelen' in de omgeving aangegeven welke kant je op moet om er te komen.

De buurtschap Driene heeft helaas geen plaatsnaamborden. Gelukkig wordt nog wel door middel van ANWB-'paddenstoelen' in de omgeving aangegeven welke kant je op moet om er te komen.

driene_op_kaart_openstreetmap.jpg

In buurtschap Driene liggen maar liefst 6 wegen met deze plaatsnaam in de straatnaam (zoek ze op deze kaart en zie 'Ligging'), dus ter plekke kan het je eigenlijk niet ontgaan dat je er bent aangekomen. (© www.openstreetmap.org)

In buurtschap Driene liggen maar liefst 6 wegen met deze plaatsnaam in de straatnaam (zoek ze op deze kaart en zie 'Ligging'), dus ter plekke kan het je eigenlijk niet ontgaan dat je er bent aangekomen. (© www.openstreetmap.org)

Driene (Groot en Klein)

Terug naar boven

Status

- Groot en Klein Driene zijn voormalige buurtschappen, thans wijken in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hengelo. Verder is er, althans volgens de Provincie-atlas Overijssel (1), daarnaast nog altijd sprake van een buurtschap Driene, die deels in de gemeente Hengelo, deels in de gemeente Enschede ligt.

- Groot Driene viel oorspronkelijk onder de gemeente Lonneker, Klein Driene viel oorspronkelijk onder de gemeente Weerselo.

- Groot Driene maakt deel uit van stadsdeel Zuid, Klein Driene valt onder de wijk Noord in stadsdeel Noord (althans voor gemeente en CBS. In de praktijk zijn beide voor de inwoners gewoon 'wijken').

- De huidige buurtschap Driene valt, ook voor de postadressen, deels onder de stad Hengelo. Het andere deel van de buurtschap valt onder het dorp Lonneker, maar omdat dit dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen zowel dit dorp als dit deel van de buurtschap voor de postadressen 'in' Enschede. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Laat 10e eeuw in Thrinon, 1280 Drine, Drinen, 1381-1383 to Drynen, Drinen, 1385 apud Drinen, 1431 Drijnen. 1795 Dryne en Kleine Dryne, ca. 1840(2) Groote Driene of Groote Drijne en Kleine Driene of Lutteke Drijne, 1849 Klein-Drijne.

Naamsverklaring
Misschien een afleiding van drie met -n- suffix en datief meervoud.(3)

Terug naar boven

Ligging

De wijk Groot Driene ligt Z van NS-station Hengelo-Oost, de wijk Klein Driene ligt N ervan. Het O gelegen buitengebied wordt (althans in bovengenoemde atlas) als buurtschap Driene beschouwd en ligt deels in de gemeente Hengelo, deels in de gemeente Enschede. De grens tussen deze gemeenten loopt hier O langs de Nieuwe Grensweg. De buurtschap ligt rond deze weg, en verder rond de wegen Drieneresweg, Drienerschoolweg, Drienerveldweg, Drienermarkeweg, Drienerbrakenweg, Drienerwoldeweg*, Dorperhoekweg, Morshoekweg, Korteweg, Boshofweg, Leutinkweg, Hofmeijerweg, Veldscholteweg, Lonnekermeerweg, Leutinkveldweg, Pentropsdijk, Klinkeweg, Bergerinksweg en Korte Smienkweg. Verder is er op Enschedees grondgebied nog sprake van een wijkje Drienerveld, W van de Universiteit.
* Verder is er in deze omgeving nog een Drienerweg, direct NW van het centrum van Enschede, tussen de Deurningerstraat en de Kottendijk. Deze weg begint overigens aan de oneven kant met huisnr. 57. Waar zijn de huisnrs. 1-55 gebleven? En een Drienerstraat en een Drienersteeg NO van de Markt in Hengelo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 had de buurtschap Groot Driene (toen nog gewoon Driene genaamd), 113 huizen met 699 inwoners in de gemeente Lonneker. Tegenwoordig heeft de gelijknamige wijk ca. 3.800 huizen met ca. 9.000 inwoners. In 1840 de buurtschap Klein Driene 37 huizen met 238 inwoners onder de gemeente Weerselo. Tegenwoordig heeft de gelijknamige wijk ca. 800 huizen met ca. 1.300 inwoners. De buurtschap Driene heeft ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Driene (Thrinon) wordt al voor het jaar 1000 in oorkonden genoemd. In Twente was de samenleving in de vroegste tijd georganiseerd in het hofstelsel. Nadien kwamen er belangrijke wijzigingen in het grondbezit, zoals grote landgoederen. Deze landeigenaren werden steeds zelfstandiger en trokken in hun gebieden het bestuur, de verdediging en de rechtspraak naar zich toe. De zelfstandige boeren hadden deze bescherming niet, doch konden deze verkrijgen door hun grond over te dragen aan de grondbezitters. Dit systeem van heer en horige staat bekend als het hofstelsel. Het uitgebreidst waren de bisschoppelijke bezittingen. In het Twente van rond 1300 behoorden meer dan 200 Twentse erven tot het bisschoppelijke bezit. Dit hofhorige stelsel heeft vooral in het oosten van ons land een taai leven gehad.

De term mark of marke betekende aanvankelijk ‘grens’ en werd geleidelijk gebruikt om een grondgebied te kenmerken. Het werd geleidelijk aan benut om een bepaald grondgebied van een groep boerenhoven aan te geven. Het voortbestaan van de marken valt dan ook voornamelijk te verklaren uit het gemeenschappelijke beheer. Dit was onontbeerlijk voor het middeleeuwse boerenbedrijf. De marke is dan ook ontstaan uit de noodzaak te overleven. Deze regelde nu de gebruiks- en eigendomsrechten nauwkeurig. Na een tijd regelden de markerichter en het markebestuur allerlei aangelegenheden van algemeen belang. In het Heberegister van het stift Werden aan de Ruhr worden een aantal Twentse marken vermeld, zo ook Thrinon wat Driene werd. De marken werden al in de 19e eeuw (1837-1850) verdeeld in particulier grondbezit. Maar sommige marken bleven in bepaalde vormen nog lang bestaan. Het besloten karakter van de Twentse marken heeft een conserverende werking gehad, wat tot vandaag de dag nog doorwerkt. Maar het heeft ook de verschillende tradities en nabuurschappen tot nu toe behouden. Tegelijk heeft het een min of meer democratisch beheer aangegeven, wat ook in de Twentse traditie ligt.

De Noork is in Hengelo als buurt bekend, maar de naam is afkomstig van het noordelijke deel van Driene. Bij het vaststellen van de grenzen en van gebieden tot de rechterambten is dit deel bij het rechterambt Oldenzaal gekomen tussen 1000 en 1795. Rond die tijd wordt het dan ook aangegeven als de Marke Klein Driene. Het huidige Groot Driene komt bij de Marken Lonneker, Esmarke, Twekkelo, Usselo en Enschede waar een eigen rechtsambt bestaat. Zuidelijk bij de Houtmaat ter hoogte van het pompstation aan de beek beneden de vijver vinden wij een markenmakering, van de Marken Driene, Hasselo en Woolde. Vanaf dit punt gaat de grens van de eerstgenoemde marke rechtstreeks naar de flat Driemarken aan de Oldenzaalsestraat (van de Marken 1) Groot en 2) Klein Driene en 3) Woolde). De bossen van het Weusthag aan de westkant geven deze rechtstreekse natuurlijke grens nog duidelijk aan. De gemeentegrens vanaf Vliegveld Twente (westelijk) tot het Leutinkveld gaat rechtstreeks op de Autobaan af. Deze lijn moet je denkbeeldig doortrekken naar de markenmakering bij de Houtmaat. De grenslijn die bij de Autobaan naar beneden gaat moet je doortrekken naar het middelste sportveld (SV Juliana) bij de Elsbeek. Ook hier staat een markenmakering. Vanaf dit punt gaat de lijn weer rechtsreeks naar de flat Driemarken aan de Oldenzaalsestraat.

De Marke Klein Driene kende maar zeven boerderijen, zoals Kortmans (ook De Kathe, waarnaar de Kortmansweg is genoemd) en Het Savert (ook wel Swaffering) die hiervan oostelijk gelegen was. Het Nijhuis (Nyehus) noordelijk van Het Swafert en Hollink (Hoveldink) aan de Oldenzaalsestraat (tussen de Joseph Haydenlaan en Handelstraat). Tussen Olreking (ook bekend als Pentrop maar aan de andere kant van de Oldenzaalsestraat gelegen) en Holllich lag iets van de Oldenzaalsestraat gelegen het Esselink (Esking). Verder moet er nog een boerderij gestaan hebben met de naam Ensink, maar waar is niet bekend.

De grens van Groot Driene is door de gemeenschappelijke grens met Klein Driene bekend. De gemeentegrens vanaf Vliegveld Twente (westelijk) tot het Leutinkveld gaat rechtstreeks op de Autobaan af. Deze lijn moet je denkbeeldig doortrekken naar de markenmakering bij de Houtmaat. De grenslijn die bij de Autobaan naar beneden gaat moet je doortrekken naar het middelste sportveld (SV Juliana) bij de Elsbeek. Ook hier staat een markenmakering. Vanaf dit punt gaat de lijn weer rechtsreeks naar de flat Driemarken aan de Oldenzaalsestraat. Vanuit hier gaat deze per luchtlijn naar beneden (zie ook oude kaart van Hengelo 1867) en eindigt zuidwestelijk van de Petroleumhaven. De grens verloopt westelijk van de Twekkelerweg tussen het Twekkelerplein en de Breemarsweg. Hier eindigt ook de luchtlijn die in Enschede bij de Van Heeksbleeklaan begint, want bij de Drienerbeek staat ook een markenmakering van de Marken Driene, Lonneker, Twekkelo en Esmarke.

De muur in de vijver, links van de inrit, voor de Universiteit Twente is toevallig of niet op de markengrens gebouwd. Richting Hengelo kunnen wij op de Topografische Kaart van Nederland nog wegen en natuurlijke afscheidingen ontdekken van deze vroegere grens. De markenmakering bij de Drienerbeek in Enschede richting Vliegveld Twente waar de gemeentegrens met Weerselo een knik vertoont is de oostelijke grens van Driene. De natuurlijke gemeentegrens van Enschede en Weerselo tot de autosnelweg waar de markengrens van Groot en Klein Driene begint is de noordgrens van Groot Driene.

De marke Groot Driene kende 21 boerderijen. De bekendste is de Waarbeek (Woirtbeke) die waarschijnlijk noordelijk van het kanaal, nu Sportveld de Waarbeek, heeft gelegen. Het Annink (Anning) kennen wij ook als de Anninksweg die waarschijnlijk achter de bocht in de Anninksweg, Grundellaan heeft gelegen. In de buurt van de Boekweitweg, Laan van Driene stonden vanaf de Enschedesestraat de verdwenen boerderijen Asvelding, Nyehoff en Reymelding. Verder zuidoostelijk vanaf de Enschedesestraat staan Het Lubberink (Lubberting), Het Wolterink (Wolterdinchoff), de verdwenen boerderij Wermberting en Het Hoevink (Hughing). Hiervan iets oostelijker het Elferink (Elverking). Weer iets zuidelijker hiervan, vanaf Enschedesestraat in het binnengebied, Selvert (Selewerding) en Het Assink (Assing). Bij de Zwavertsweg richting noord komen wij Bergerink (Berghering) en iets noordelijker het verdwenen Henning tegen. Dit gaat met de grensweg naar het zuiden toe met Smeenk (Smedeing), Riesman (Ridering), Het Leusink (Luetzing), Het Hegeman (Heghering) en het Het Bos (Busschinck). Het Leutink (Luting) ligt oostelijk in Enschede. Verder ligt in het zuidoostelijke gebied het verdwenen Henning (De Hems). Bij de Studentenhuisvesting Drienerlo ligt de Tol, die waarschijnlijk ook met de Marken te maken heeft gehad.

Op 28 november 1811 zijn de grenzen van de gemeente Hengelo nader vastgesteld. Zo bestaat historisch gezien Hengelo uit de vroegere Marken Woolde (met het vroegere dorp Hengelo), Oele en Beckum. Eerst in 1881 wordt een gedeelde van de marke Driene door een grenswijziging bij de gemeente Hengelo gevoegd. Voorheen hoorde alles wat achter de Kievitstraat en oude Molenweg ligt bij Lonneker. In 1934 wordt de gemeente Lonneker bij de gemeenten Hengelo en Enschede gevoegd. Drie jaar later, in 1937, komt een grenswijziging tot stand tussen de gemeenten Hengelo en Enschede. Er worden delen van Lonneker bij Hengelo gevoegd, dit is een deel van Driene en Twekkelo. Later wordt ook Hasselo (vroeger gemeente Weerselo, 1972) bij Hengelo gevoegd." (bron: Geschiedenispagina op de wijkwebsite van Groot Driene, waar je verder nog een uitvoerige beschrijving vindt van de - deels inmiddels verdwenen, deels nog bestaande - panden aan de Zwavertsweg)

Groot Driene
Deze marke was opgedeeld in verschillende 'hoeken' (net als de Luttermarke in 'heurnes' was opgedeeld), zijnde de Bergerinkhoek, de Morshoek, de Dorperhoek, de Anninkshoek en de Nijhofshoek. Die laatste twee zijn tegenwoordig wijken van Hengelo, en de andere zijn nu straatnamen. Op sommige straatnaambordjes ter plekke wordt uitgelegd waar de naam vandaan komt. Zo staat op de straatnaambordjes aan de Dorperhoekweg de toelichting 'naar de buurtschap de Dorperhoek'.

In 1881 heeft de gemeente Hengelo voor het eerst een stukje van de gemeente Lonneker geannexeerd (deel van het grondgebied van Groot Driene). Per 1-5-1937 vond een volgende grenscorrectie plaats van de, inmiddels, gemeente Enschede naar de gemeente Hengelo, met o.a. het resterende deel van de huidige wijk.

De wijk Groot Driene, althans zoals deze op plattegronden wordt vermeld (dus het deel O van de Laan van Driene / P.C. Hooftlaan) is sinds eind jaren zestig aangelegd om de groeiende forenzenbevolking, vooral als gevolg van de oprichting van de Technische Hogeschool Twente in Enschede, te huisvesten. Door de ligging aan de oostzijde van de stad is de universiteit van hieruit gemakkelijk te bereiken.

De buurt Anninks- en Nijhofshoek, W van de Laan van Driene / P.C. Hooftlaan, behoort volgens het CBS ook tot de wijk Groot Driene. De bouw van deze buurt is al in de jaren twintig gestart. In die jaren zijn de straten in deze wijk bestraat of aangelegd en vervolgens is er met de bouw begonnen. Reeds ver voor de bouw van de wijkdelen ten oosten van de P.C. Hooftlaan had de wijk haar eigen lyceum (het Lyceum de Grundel, dat in 1948 gereed kwam).

Klein Driene
Van oorsprong hoorde het grondgebied van deze marke toe aan de gemeente Weerselo, dorp Deurningen. De markeschool is in 1833 gesloten. Door het grondgebied (op de plek van de oorspronkelijke markescheiding Klein / Groot Driene) is in 1865 de spoorlijn Almelo-Salzbergen aangelegd. Per 1 mei 1886 is het grondgebied van deze oorspronkelijke marke afgestaan door de gemeente Weerselo aan de gemeente Hengelo, omdat Hengelo grondgebied nodig had om te kunnen uitbreiden. Pas in 1955 ving men ook daadwerkelijk aan met de bouwwerkzaamheden. (© van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Buurtvereniging Nijhofnoabers is na een bestaan van 25 jaar helaas per 1-1-2020 opgeheven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Groot Driene heeft 4 rijksmonumenten, zijnde landhuis Zijlstra uit 1933 van architect J.B. van Loghem op Leutinkweg 45, de boswachterswoning in eclectische trant uit 1912 van architect J.W. Janssen op Leutinkveldweg 30, landhuis Driener Marke uit 1930 van architect W. Hamdorff op Drienermarkeweg 25, en de boerderij van het hallehuistype uit 19237 van de architecten J. Jans en Henneke op Witbreuksweg 204.

- "In 2018 is de redactie van de wijkwebsite op zoek gegaan naar een mogelijkheid om een app te laten bouwen waarmee mensen tijdens een wandeling in de wijk bij de kunstwerken stil kunnen staan en wat meer informatie op kunnen vragen over de standbeelden. Een app laten maken bij een bedrijf was echter geen reële optie vanwege de hoge kosten. We hebben daarom het ROC van Twente gebeld en een afspraak gemaakt met studenten van de studie Applicatie- en Mediaontwikkeling. Op deze manier samenwerken is ontzettend leuk, de studenten krijgen een echte opdracht en leren om te gaan met alle aspecten: de klant, de app, de informatie die er in moet. De studenten zijn aan de slag gegaan en hebben een prachtige app gebouwd waar wij natuurlijk helemaal trots op zijn. Klik hier om de app 'Kunst in Groot Driene' te downloaden (alleen geschikt voor Android, niet voor iPhone). De studenten hebben van ons als dank een presentje gekregen. Daarvoor hebben we een Buurtbon aangevraagd, die door de Wijkvertegenwoordiging is toegekend. Met veel dank aan: Marcel Roesink (mentor), Aron Huis in ‘t Veld, Luc Staal, Jesse van Dopperen, Remo Grado, Luuk Vaal en Lars van de Keuken."

- De Kasbah is een opvallend complex van paalwoningen in de Hengelose wijk Groot Driene. Het ontwerp van de 184 huurwoningen op betonnen kolommen is van de Amsterdamse architect Piet Blom. Het complex dateert uit 1973 en staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Bij het ontwerp is Piet Blom uitgegaan van zijn studie "Wonen als stedelijk dak" (1965), waarin hij zocht naar een stedelijke woon- en werkomgeving waarin sociale contacten werden bevorderd. Hij kon zijn studie in de praktijk uitwerken doordat hij van de gemeente Hengelo een subsidie kreeg voor experimentele woningbouw. Het plan voor de Kasbah, een combinatie van ruime wooneenheden in diverse ontwerpen, winkel-, horeca- en atelierruimten met kleinschalige parkeermogelijkheden en speelplekken, was oorspronkelijk ontworpen om gebouwd te worden in de binnenstad aan de De Wetstraat, maar het toenmalige gemeentebestuur keurde dit af omdat het alternatieve ontwerp niet geschikt werd geacht voor de Hengelose binnenstad. Als troostprijs moest het ontwerp genoegen nemen met een locatie in de destijds nieuwbouwwijk aan de rand van de stad.

Wie de plattegrond van de Kasbah bekijkt, ontwaart telkens terugkerende elementen; de woningen zijn als het ware gestempeld. Piet Blom ontwikkelde drie verschillende types die te koppelen zijn tot vijf verschillende woningtypen. Zo is de kleinste eenheid als eenpersoonsappartement te gebruiken, of bijvoorbeeld te koppelen aan een grotere eenheid als studio voor kunstenaars. De grotere eenheden hebben een ruim dakterras en twee tot vier slaapkamers. De bebouwingsdichtheid die met dit ontwerp bereikt werd, is vier keer zo hoog is als in een normale woonwijk. Door de huizen op palen te bouwen, kwam de ruimte op de begane grond vrij voor gemeenschappelijke voorzieningen en parkeren. Architect Blom hoopte de bewoners uit te dagen creatief met de huizen en de ruimte op de begane grond om te gaan. De Kasbah heeft een warme uitstraling met warme tinten op de daken en kozijnen. In het midden van het complex is een open plein, ingericht als ontmoetingsplek met bankjes en bomen. Ook de mensa De Bastille (1969) en mensa De Boerderij (1964) op het terrein van Universiteit Twente in Enschede, slechts een paar kilometer van de Kasbah, zijn door Blom ontworpen. Piet Blom ontwierp als vervolg op dit project de kubuswoningen in Helmond (1976) en Rotterdam (1984).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de wijk Groot Driene.

- Belangenorganisaties: - Wijkpatform Groot Driene komt 2x per jaar bijeen (ca. mei en oktober) en bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal organisaties uit de wijk plus mensen van gemeente en politie, om afspraken te maken over leefbaarheidsaspecten in de wijk en de voorgang daarvan te bespreken.

- "Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene heeft ten doel bij te dragen aan het ontwikkelen van een wijk die behaaglijk en veilig is voor allen die er leven, wonen en/of werken en de wijk als zodanig te behouden. De stichting zet in voor goede contacten en verstandhouding tussen bewoners onderling en anderen in de wijk en voor activiteiten die bijdragen aan woongenoegen en milieu. Het werk van de stichting wordt geheel gedaan door vrijwilligers. Voor een indruk van wat de vele activiteiten die de Wijkvertegenwoordiging zoal onderneemt, hier enkele citaten uit het jaarverslag 2017: "Besluiten en overwegingen: De Werkgroep Netheid - beduidend ouder dan de Stichting - wordt een werkgroep van de Stichting. Algemene afspraken en regelingen voor werkgroepen van de Stichting worden vastgesteld. We besluiten in het voorjaar 2017 een bijeenkomst te organiseren voor organisaties met maatschappelijk oogmerk in de wijk. We ontwikkelen een wandel- of fietsroute door de wijk, die zal leiden langs interessante gebouwen, kunstwerken, aanplantingen en straten. Ine Krol biedt een plan aan voor het doortrekken van wandelpaden, die Wijk Driene (Groot Driene) en Woud Driene (Driener Wold) zullen verbinden. We willen de ontwikkeling van dit plan daadwerkelijk steunen.

Gerealiseerde activiteiten: We organiseren een Voorjaarsborrel voor bewonersorganisaties uit Groot Driene. Doel is kennismaken met anderen, leren van elkaar en bekendheid geven aan de eigen organisatie. De bijeenkomst heeft succes. We bezoeken op 11 maart de Slingerbeurs in ROC Twente. Dat levert een contract op met poppodium Metropool. Zij zullen het bestuur van de Stichting adviseren over goed gebruik van Sociale Media. We organiseren De Groene Voortuin Competitie. Dit krijgt aandacht en publiciteit in dagblad Tubantia en het Hengelo’s Weekblad. Er zijn 22 deelnemers. Deelnemers, juryleden en anderen geven veel positieve reacties. Feestelijke afsluiting op 25 oktober. We ontwikkelen een folder met informatie over doel, werkwijze en bereikbaarheid van de Stichting. Er is overleg met Niels Jong, voorzitter van buurtvereniging De Nijhofnoabers. Verwachtingen en standpunten worden uitgewisseld en toegelicht.

Op 24 september vindt bij het buitentheater van de Tempel het wijkfestival Vitrine van Driene plaats. Dit festival heeft onze steun. 18 optredens van groepen of individueel. Ongeveer 300 bezoekers. We nomineren Pieter Meertens voor een Vrijwilligers Award van de gemeente Hengelo. Hij krijgt inderdaad een award, de hoogste onderscheiding in de moeilijkste categorie. Wij steunen de Werkgroep Netheid, die jaarlijks meedot aan de Landelijke Opschoondag, dit jaar op 19 maart. Wij steunen de Werkgroep Website. Wij steunen de Buitenspeeldag / Straatspeeldag. Wij steunen het Wijkvolleybaltoernooi. Wij steunen het Gymgala Groot Driene van de Hengelose Gym Vereniging.

Meerdere mensen wijzen ons op de onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situatie bij de oversteekplaatsen in de PC Hooftlaan en op de nabijgelegen hoek Beethovenlaan / Laan van Driene. Ze spreken over ongelukken en bijna-ongevallen. We hebben dit eerder al bij de gemeente Hengelo gemeld. We nemen nu actie samen met de Fietsersbond afdeling Hengelo. Op een ochtend en een middag wordt samen met hen een schouw verricht om vast teleggen waar en in welke mate zich verkeersgevaarlijke situaties voordoen. Het verslag hiervan wordt aangeboden aan de gemeente Hengelo. De gemeente Hengelo verstrekt aan groepen bewoners subsidies (Buurtbonnen) voor initiatieven en activiteiten die de leefbaarheid van de buurt of de wijk verbeteren. Over toekenning van deze subsidies wordt advies gevraagd aan de erkende bewonersorganisatie van de betreffende buurt of wijk. Onze eigen criteria bij Buurtbonnen worden ter kennis gebracht van de gemeente en aan de algemene criteria toegevoegd."

- "Bewonersvereniging Kasbah wil invloed uitoefenen op wat er in de buurt gebeurt en wil voorstellen doen voor verbetering van woningen en woonomgeving. Ook wil zij zich sterk maken voor de belangen van de Kasbahbewoners bij instanties als de gemeente, Woningbouwvereniging Welbions, de Politie, het stadsdeel, de media e.d. Naast het bestuur kent de vereniging een aantal werkgroepen, die statutair vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Bewoners die actief willen bijdragen maar geen trek hebben in vergaderen, worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan een werkgroep of er zelf een op te richten. De werkgroep Nieuwe Buren wil graag alle nieuwe bewoners op een leuke manier verwelkomen. Dit doen we aan de hand van een welkomspakket, waarin verschillende kortingsbonnen zitten van de ondernemers en winkeltjes in de Kasbah, een Kasbah Monopolyspel en enkele kleine handigheden. Iedere donderdagavond tussen 21:00 en 24:00 uur kunnen bewoners en vrienden van de bewoners wat komen drinken in buurtcentrum de Tempel (Booggang 2)."

- Buurtkring Driene is opgericht in 1900. Zij behartigt de belangen van het buitengebied met deze naam, dat tegenwoordig deels in de gemeente Enschede en deels in de gemeente Hengelo ligt. Zij organiseert ook door het jaar heen allerlei activiteiten voor de inwoners.

- Sport: - "Vereniging 'Golfclub Driene' is opgericht in 1993, maar kent feitelijk een veel langere voorgeschiedenis. De club is nog redelijk jong, maar de baan behoort tot een van de oudste van Nederland. In 1926 is als achtste golfclub in Nederland de Twentsche Golf Club opgericht. In 1988 besluit een aantal leden van deze club dat de tijd rijp is voor een 18-holes baan. Deze wordt verwezenlijkt op een terrein in Ambt Delden. Een aantal leden van de Twentsche heeft geen behoefte te verhuizen en deze leden richten in datzelfde jaar de 'Vereniging Vrienden van de Golfbaan in Driene' op. Vanuit deze club van vrienden is in 1993 de huidige vereniging ontstaan.

Onze Golfclub staat bekend als een gezellige informele club met een prachtige baan en sinds 2007 ook met een mooi onder architectuur verbouwd clubhuis. De Golfclub kent meer dan honderd vrijwilligers die de club in allerlei varianten ondersteunen. Het betreft leden van de commissies, maar ook personen die regelmatig bos- en tuinactiviteiten verrichten in de ‘Bosploeg’. Het tekent het verenigingsleven van Golfclub Driene dat zoveel leden actief willen zijn. Kijk hier voor meer informatie over de samenstelling van de vereniging."

- "De Hengelosche Gymnastiek Vereeniging (HGV) heeft nog enkele plekken vrij in haar recreatieve volleybalgroep. Het betreft een mixvolleybalgroep (dus dames en heren samen) die elke maandagavond van 20.45-22.00 uur volleyballen in de gymzaal aan de Jan Prinsstraat in Groot Driene. Er wordt geen competitie gespeeld. Wel wordt af en toe aan recreatieve toernooien deelgenomen. HGV biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om twee keer gratis en geheel vrijblijvend mee te komen spelen om te kijken of het bij hem/haar past."

Reacties

(6)

Ik ben op zoek naar de landeigenaren van voor de ruilverkaveling van een deel van Groot Driene. Landeigenaren als Nijhof, Ter Weele, Lefers, Bergink, Brasse en Heimerink zijn via het kadaster te vinden. Maar de eigenaar van daarvoor krijg ik niet in beeld. Is er iemand die een dergelijk onderzoekje ook al eens heeft gedaan en bij de Markegenoten van Driene is uitgekomen? Dat zou mooi zijn. Graag reacties naar Broer Roorda in Assen. Tel. 06-19742693 of via b.roorda@kpnplanet.nl. Alvast bedankt.

Ik ben erg benieuwd naar het resultaat van je onderzoek. Kan ik digitaal inzage krijgen in je onderzoek ?

hartelijke groet,

Bert Harberink

Goede avond ,
Met veel belangstelling uw artikel over Driene gelezen. Reuze informatief!
Ik kwam hier terecht op zoek zijnde naar de betekenis c.q. herkomst van de naam Pentrop.
Wellicht kunt u mij hier mee helpen.
Bij voorbaat mijn dank,
Jan Spiele

Dank voor uw compliment! Dat stimuleert mij uiteraard om op de ingeslagen weg voort te gaan en de laatste puntjes op de i te zetten.
Die naam Pentrop duidt blijkens de beschrijving hierboven kennelijk op een boerderij aan de Oldenzaalsestraat. Blijkens dit stukje https://www.facebook.com/177124412683502/posts/506331813096092/ was er ook een hotel met die naam aan de Oldenzaalsestraat (een hotel zal vermoedelijk niet in een boerderij gevestigd zijn geweest dus vermoedelijk waren dit twee verschillende panden, wellicht wel met een inhoudelijke relatie gezien de namen?). En dan was er nog een Manege Pentrop https://www.tubantia.nl/hengelo-e-o/hengelose-manege-pentrop-sluit-deure... maar die zal allicht genoemd zijn geweest naar de ligging aan de Pentropsdijk. Die dijk ligt bij de Oldenzaalsestraat https://www.openstreetmap.org/search?query=pentropsdijk#map=17/52.27488/..., dus vermoedelijk hebben de naam van de dijk, van de boerderij en van het hotel dezelfde oorsprong. Maar ja welke, wilt u dus weten. Ik heb niet meer informatie dan ik hierboven vermeld heb en ben geen lokale ingewijde. U kunt uw vraag het beste stellen aan Museum Hengelo (dat ik aan het eind van dit hoofdstuk https://www.plaatsengids.nl/hengelo#geschiedenis heb beschreven). Dit museum is gespecialiseerd in de geschiedenis van de stad, dus wellicht weten zij ook waar deze straatnaam / hotelnaam / boerderijnaam vandaan komt. En anders willen zij de vraag wellicht uitzetten bij hun ca. 100 vrijwilligers. Allicht dat een van hen dit al eens heeft uitgezocht.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Hoi,
Mooi stuk over de plek waar ik opgegroeide en nog steeds woon. Ben voor hobby (bierbrouwen) op zoek naar leuke, pakkende namen voor onze brouwsel gelieerd aan Driene. Zijn er b.v. sagen/legendes die zich hier af spelen?
Grt. Michel

Dank voor uw compliment. Ik "hark" uit alle papieren en digitale hoeken en gaten informatie over een plaats bij elkaar, maar weet zelf dus niet meer van die plaatsen dan wat ik erover verzameld heb. Wie natuurlijk wél alles van Driene weten, zijn de lokale heemkundekringen en musea. In uw geval zou ik daarom uw vraag neerleggen bij Museum Hengelo (https://museumhengelo.nl/) en bij Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (https://www.shsel.nl/).
Succes gewenst met de namen en met uw brouwsels, Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen