Huizerhoogt

Plaats
Buurtschap
Huizen Blaricum
't Gooi
Noord-Holland

Huizen-Huizerhoogt-MSD-20110120-224699.jpg

De buurtschap Huizerhoogt ligt direct N van de kern van Blaricum en valt deels onder de gemeente Huizen, deels onder de gemeente Blaricum

De buurtschap Huizerhoogt ligt direct N van de kern van Blaricum en valt deels onder de gemeente Huizen, deels onder de gemeente Blaricum

huizerhoogt_cbs-buurt_gem._huizen.png

Gemeente Huizen en CBS onderkennen binnen de statistische wijk 03 Erica en Tafelberg de buurt Huizerhoogt, met ca. 50 huizen en ca. 120 inwoners in de gem. Huizen. Maar er is ook nog een deel dat onder de gem. Blaricum valt.

Gemeente Huizen en CBS onderkennen binnen de statistische wijk 03 Erica en Tafelberg de buurt Huizerhoogt, met ca. 50 huizen en ca. 120 inwoners in de gem. Huizen. Maar er is ook nog een deel dat onder de gem. Blaricum valt.

Huizerhoogt

Terug naar boven

Status

- Huizerhoogt is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek 't Gooi, in deels gemeente Huizen, deels gemeente Blaricum.

- De buurtschap Huizerhoogt valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Huizen, deels onder het dorp Blaricum.

- De buurtschap heeft, alleen voor het deel onder de gemeente Huizen, een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving / naamsverklaring
Het Huizerhoogt is een heuveltop, die op de grens van de gemeenten Huizen en Blaricum ligt. De oude verbindingsweg tussen Huizen en Blaricum liep om de hoogte heen, via het tracé van de Oude Blaricummerweg en de Oude Huizerweg. In 1834 is een rechte weg aangelegd: de Blaricummerstraat en de Huizerweg.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Huizerhoogt ligt direct NW van de kern van Blaricum. Het deel onder de gem. Blaricum ligt aan de Dwarslaan, Huizerweg en Woensbergweg, het deel onder de gem. Huizen ligt aan de Atelierweg, Paviljoenweg en Blaricummerstraat.

Dit gebied ligt op de noordflank van het verlengde van de Utrechtse Heuvelrug. Vanaf de vroegere melkfabriek De Hoop in Blaricum (waar nu de Albert Heijn en de gelijknamige ijssalon in zit) was het voor de Gooische Stoomtram (1882-1947) een hele klim het Huizerhoogt op. De machinist moest het geheel wel eens terug laten 'zakken' om opnieuw vanuit Blaricum een aanloop te nemen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Huizerhoogt heeft ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners onder de gem. Huizen. Voor het deel onder de gem. Blaricum zijn ons geen aantallen bekend.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Blaricummerstraat is in 1834 aangelegd als verbindingsweg tussen Blaricum en Huizen. In 1921 ontwerpt architect Harry Elte villapark Huizerhoogt, als vakantiewoningen voor voornamelijk Amsterdammers. In de jaren twintig komt slechts een kwart van de beoogde bebouwing tot stand. Verdere invulling heeft pas na de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden. Getuige deze link zijn dit kennelijk de huisnrs. van de oorspronkelijke bebouwing uit de jaren twintig: onder Blaricum: Dwarslaan 12-18 en 45-49, Huizerweg 38-68, Woensbergweg 2-8. Onder Huizen: Atelierweg 2-4, Blaricummerstraat 135-137 / 147 / 140-146 en Paviljoenweg 1 en 2-6. Het (oorspronkelijke) villapark kenmerkt zich door de kleine percelen, de relatief geringe grootte van de villa's, lage bakstenen gevels met steile rieten kappen, het voorkomen van gekoppelde woningen en de sterke samenhang in architectuur.

"Het Huizerhoogt op grondgebied van Huizen is een zelfstandig bebouwingscluster ter plaatse van de gemeentegrens met Blaricum. De bebouwingsstructuur is duidelijk ontwikkeld vanuit de Blaricummerstraat. Het is kleinschalig van opzet en kent een sterke verscheidenheid aan bebouwingsvormen. In dit gebied bevinden zich ook het terrein van de kalkzandsteenfabriek (Xella Kalkzandsteenfabriek
Rijsbergen BV) en de puinbrekerij. De kalkzandsteenfabriek ligt op de grens tussen de Warandebergen en het waardevolle Enggebied ten zuiden van Huizen. De Warandebergen behoort deels tot de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied langs de Blaricummerstraat heeft door de maatschappelijke ontwikkelingen sterk aan landschappelijke waarde ingeboet. Van de kalkzandsteenfabriek vallen in het landschap vooral het hoge gebouwencomplex en de hoge zandhopen aan de kant van de Randweg op." (aldus het Bestemmingplan Buitenwijken gem. Huizen)

In de laatste decennia van de 20e eeuw is enkele malen een plan ter sprake gekomen waarbij het Huizer deel van Huizerhoogt zou worden ingeruild voor een deel van de wijk Bijvanck, die deels in de gemeente Blaricum ligt. Dat zou geografisch gezien inderdaad wel zo logisch zijn: de Bijvanck is een uitbreidingswijk in het kader van de groeikern-taak van Huizen, en Huizerhoogt is aan Blaricum vastgegroeid en ligt los van de kern Huizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Veel panden in Huizerhoogt zijn bezienswaardig. Het wijkje is grotendeels een gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Warandebergen in het oosten van het gebied Huizerhoogt behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur, en is met zijn 22,3 meter het hoogste punt van de Blaricummer Eng. De eng en de Warandebergen liggen op een oostelijke aftakking van de Gooise stuwwal tussen Blaricum en Huizen. De steile zandhellingen vanaf de Warandebergen naar de groeve Oostermeent zijn ontstaan na eerdere afgravingen van zandgroeve Rijsbergen. De afgegraven grond is gebruikt voor de productie van kalkzandsteen.

Reactie toevoegen