Ellerhuizen

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Groningen

Ellerhuizen

Terug naar boven

Status

- Ellerhuizen is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 gemeente Bedum.

- De buurtschap Ellerhuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bedum.

- Buurtschap Ellerhuizen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Ellerhoezen.

Oudere vermeldingen
Ellershuizen, 1384 Aylardahusum, 1479 kopie Elderdehuusen, 1515 Elderdahuesen, 1561 Ellerdehuesen, 1569 Elderdehueszen, 1632 Elderhuisen, ca. 1660 Eelderhuisen, 1781 Ellerhuisen, 1794 Ellerhuizen.

Naamsverklaring
Betekent huizen 'nederzetting' van het geslacht Aylarda 'van die van de persoon Aylard ofwel Elderd'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ellerhuizen ligt rond het Z deel van de gelijknamige weg (die in de Topografische atlas Groningen(2) ten onrechte Ellerhuizerweg wordt genoemd), ZO van Bedum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ellerhuizen 15 huizen met 113 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de Almanak van het departement Leens van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen van het jaar 1842 maakt J.G.Rijkens melding van de een jaar daarvoor gevonden resten van een begraafplaats te Ellerhuizen. De landbouw was hier lange tijd het hoofdmiddel van bestaan. Daarnaast was de steenfabriek van Hopma tussen 1855 en 1932 in bedrijf.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ellerhuizen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het 18e-eeuwse woonhuis 't Blauw Börgje op nr. 21, en 't Hoogheem, een terrein met overblijfselen van een middeleeuwse kapel. Maar aangezien dit een archeologisch monument is, zal daar bovengronds waarschijnlijk niet of nauwelijks iets van te zien zijn.

Reactie toevoegen