Willemsstreek

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Groningen

willemsstreek_straatnaambordje_met_ophaalbrug.jpg

Buurtschap Willemsstreek heeft geen plaatsnaambordjes, maar gelukkig wel een gelijknamige weg, zodat je aan het straatnaambordje tenminste nog kunt zien dat je er bent aangekomen. Op de achtergrond de rijksmonumentale ophaalbrug. (© H.W. Fluks)

Buurtschap Willemsstreek heeft geen plaatsnaambordjes, maar gelukkig wel een gelijknamige weg, zodat je aan het straatnaambordje tenminste nog kunt zien dat je er bent aangekomen. Op de achtergrond de rijksmonumentale ophaalbrug. (© H.W. Fluks)

willemsstreek_molenromp.jpg

Een ander bijzonder object in buurtschap Willemsstreek is de molenromp als restant van de korenmolen van Woldring, die in 1854 is gebouwd en in 1926 is onttakeld en deels afgebroken. (© H.W. Fluks)

Een ander bijzonder object in buurtschap Willemsstreek is de molenromp als restant van de korenmolen van Woldring, die in 1854 is gebouwd en in 1926 is onttakeld en deels afgebroken. (© H.W. Fluks)

Willemsstreek

Terug naar boven

Status

- Willemsstreek is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 gemeente Bedum.

- De buurtschap Willemsstreek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Noordwolde.

- De buurtschap Willemsstreek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Willemsstreek ligt rond de gelijknamige weg, W langs het water het Boterdiep, O en ONO van het dorp Noordwolde, Z van het dorp Bedum, NO van het dorp Zuidwolde, N van de stad Groningen, W van het dorp Ten Boer, WNW van het dorp Thesinge, O van het dorp Adorp en ZO van het dorp Sauwerd. Aan de overkant van het Boterdiep ligt buurtschap Ellerhuizen. De naam staat, zij het niet als plaatsnaam maar in het lettertype van een streeknaam, op recente kaarten ook deels O van het Boterdiep gepositioneerd (de eerste vermeldingen rond 1930 staan zelfs geheel O ervan), maar daar is geen bebouwing. De buurtschap ligt alleen W van het Boterdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Willemsstreek omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Volgens oude kaarten is tot ca. 1930 in het N van buurtschap Willemsstreek sprake geweest van een tol.

Op huisnr. 2 was vroeger een huiskamercafé.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De ophaalbrug over het Boterdiep bij Willemsstreek nr. 1 dateert uit 1929 en is een rijksmonument (volgens oude kaarten was hier voorheen overigens ook al een brug, genaamd Ellerhuistertil). Bijzonder aan de brug is dat hij vanwege de scheve overbrugging slechts één hameistijl met één balansarm heeft. Vóór 1940 werd dit type brug nauwelijks toegepast. De brug is aangelegd door Provinciale Waterstaat van de Provincie Groningen. De aannemer was R. Koster uit Stadskanaal. Begin jaren negentig is ernaast, aan de noordzijde, een fietsbrug gebouwd. Ongeveer tegelijkertijd met de bouw van deze brug is verderop over het Boterdiep een ophaalbrug in het centrum van Bedum aangelegd.

Aan de balansarm van geprofileerd plaatijzer is een driehoekspant opgehangen waaraan de hangstangen zijn bevestigd. De hameistijl staat op een basement van gesinterde baksteen met een afgeronde dekplaat van hardsteen en bevindt zich op een aan drie zijden ommuurd stukje grond met een vloer van keitjes en klinkers. Tegen de zuidzijde van de hameistijl staat een stalen paal met houten meldbord. Het brugdek in de vorm van een parallellogram heeft een rijdek van asfalt tussen verhoogde voetpaden van hout (niet origineel) en steunt op ijzeren profielbalken. De brugleuningen aan weerszijden van het brugdek zijn vernieuwd.

De ophaalbrug is van algemeen cultuurhistorisch belang: vanwege de bijzondere typologie; vanwege de vrij hoge mate van gaafheid; vanwege de opvallende ligging in de bocht van de weg tussen Groningen en Bedum; vanwege de zeldzaamheid van dit type brug in de periode vóór 1940; als onderdeel van de andere waterbouwkundige werken die in die tijd in het Boterdiep zijn aangelegd.

- In de tuin van het pand op Willemsstreek nr. 2 staat een molenromp, als restant van de korenmolen van Woldring, die in 1854 is gebouwd en in 1926 is onttakeld en deels afgebroken.

Reacties

(2)

Deze brug is gebouwd door mijn schoonvaders vader R. Koster uit Stadskanaal, en niet de firma Formsma uit Bedum.
Wij hebben nog foto's van de brug waar de naam Koster op staat.

Dank voor uw melding! Ik pas het aan. De beschrijving, waaronder ook deze vermelding, komt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie https://cultureelerfgoed.nl/monumenten/510679. Het lijkt me nuttig als u die melding ook daar doet. In de linkerkolom kunt u daar via het menu-item 'Vragen over dit monument?' hen een bericht over specifiek dit object sturen.

Reactie toevoegen