Lutjewolde

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland Groningen
Groningen

Lutjewolde

Terug naar boven

Status

- Lutjewolde is een buurtschap in de provincie Groningen, in deels gemeente Het Hogeland (t/m 2018 gemeente Bedum), deels gemeente Groningen (t/m 2018 gemeente Ten Boer).

- De buurtschap Lutjewolde valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Bedum, deels onder het dorp Sint Annen.

- De buurtschap Lutjewolde ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Lutkewoude, 1400 Littekewalda, midden 16e eeuw Lutkewolde.

Naamsverklaring
Betekent bij het kleine wold 'woud, moerasbos'. Zou vroeger Emmerwolde hebben geheten. Dat is ter plaatse nog in gebruik als streeknaam.(1)
"Het dorp Lutjewolde is omstreeks de 10e of 11e eeuw gesticht als een veenontginning vanuit Westeremden. Het wordt aan het einde van de 10e eeuw genoemd als Amuthariouualda, omstreeks 1030-1050 als Emutherouualda ('het wold van (Wester)emden'). Het achtervoegsel -wolde duidt erop dat we te maken hebben met ontgonnen wildernis. De naam Littekewalda wordt in 1400 voor het eerst gebruikt."(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lutjewolde ligt O van Bedum, ZW van Sint Annen, rond de kruising van de Eemshavenweg (N46) met de Thesingerweg aan de W kant en de Schultingaweg aan de O kant. Het deel van de buurtschap aan de Thesingerweg W van de N46 valt onder het dorp Bedum, gemeente Het Lageland, het deel van de buurtschap aan de Schultingaweg O van de N46 valt onder Sint Annen, gemeente Groningen. De grens tussen deze gemeenten loopt hier langs de N46.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lutjewolde 5 huizen met 42 inwoners in de gemeente Ten Boer en 5 huizen met 28 inwoners in de gemeente Bedum. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd een tiental panden.

Terug naar boven

Gechiedenis

Lutjewolde is een dorp met een eigen kerk geweest. Een parochieregister van omstreeks 1475 vermeldt nog Emederwalde, waarvan het bisdom echter geen inkomsten meer ontving. Ook het klooster van Sint Annen behoorde tot dit kerspel. In 1498 werd onderscheid gemaakt tussen Sancte Anne clooster en dat karspel van den buiren, dat Lutkewolde werd genoemd. Een deel van het kerspel is omstreeks deze tijd bij Ten Boer gevoegd. De rest werd toebedeeld aan Bedum. De kerk kreeg de status van een kapel en is in 1601 alsnog gesloopt. De fundamenten zijn begin 19e eeuw blootgelegd om daaruit puin te winnen. Landbouwer Julle Koster ontdekte in een "vierkant stukje gronds... de grondvesten eener kerk" met een grote hoeveelheid skeletmateriaal. Mogelijk lag het achter de huidige begraafplaats van Sint Annen aan de Thesingerweg, waar resten van een kapel zijn gevonden, en dat vroeger ook onder Lutjewolde behoorde.(3)

Reactie toevoegen